Rādīšanas biežuma noteikšana

Šī funkcija ierobežo jūsu reklāmu rādīšanas reižu skaitu reklāmas tīklā konkrētai personai.

  • Biežums ir vidējais to reižu skaits, kad noteiktā laika periodā unikāls lietotājs ir redzējis jūsu reklāmu pozīcijā “1”. Izmantojiet rādīšanas biežuma noteikšanu, lai kontrolētu maksimālo jūsu reklāmu rādīšanas reižu skaitu reklāmas tīklā katrai personai.
  • Kampaņā ieslēdzot rādīšanas biežuma noteikšanu, tiek iestatīts dienā, nedēļā vai mēnesī atļautā seansu skaita ierobežojums atsevišķiem lietotājiem. Jūs arī izvēlaties, vai ierobežojums attiecināms uz katru reklāmu, reklāmu kopu vai kampaņu.
  • Nosakot rādīšanas biežumu, tiek uzskaitīti tikai tie seansi, kuri bija skatāmi. Reklāma tiek uzskatīta par “skatāmu”, ja vismaz 50% no reklāmas ir redzami ekrānā vienu sekundi vai ilgāk attiecībā uz reklāmas tīkla reklāmām un divas sekundes vai ilgāk attiecībā uz videoreklāmām.
  • Lai sāktu, atlasiet kampaņu un rediģējiet kampaņas iestatījumus. Iestatījumu sarakstā atrodiet opciju “Rādīšanas biežuma noteikšana”.

Plašāka informācija par rādīšanas biežumu

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?