Pag-edit na in-line: Kahulugan

Isang paraan upang baguhin ang iyong mga ad, keyword, placement, bid, at iba pang setting sa talahanayan ng performance.
 

  • Nagbibigay-daan sa iyo ang pag-edit na in-line na gumawa ng mga mabilisang pagbabago nang hindi pumupunta sa isang bagong page.
  • Maaari kang magbago ng mga pang-araw-araw na badyet, ad, keyword, placement, at bid. Kung nae-edit ang isang cell, magpapakita ito ng icon na lapis. I-click ang cell upang i-edit ang value nito.
  • Kapag nag-edit ka ng keyword, placement, o ad, ire-reset sa zero ang mga istatistika ng performance nito.
  • Kapag nag-edit ka ng mga bid sa keyword o mga URL ng landing page ng keyword, papanatilihin ang mga istatistika ng performance ng mga ito.
     

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu