Par jauno lapu “Kopsavilkums par norēķiniem”

Pašreizējās lapas “Kopsavilkums” un “Darījumi” tiek apvienotas vienā jaunā Google Ads lapā “Kopsavilkums par norēķiniem”, tādējādi varēsiet skatīt un izprast savu norēķinu informāciju vienuviet. Google sāka jaunināt kontus uz jaunajām lapām 2021. gada oktobrī, un tiek lēsts, ka process tiks pabeigts līdz 2022. gada vasaras beigām.

Jaunajā lapā “Kopsavilkums par norēķiniem” ir ietverti visi jūsu darījumi, tāpēc pašreizējā lapa “Darījumi” tiks noņemta. Jaunā lapa ir paredzēta, lai sniegtu kopsavilkumu par jūsu maksājumiem, kā arī detalizētu informāciju par kampaņu darbībām, uz kurām attiecas šie maksājumi.

Konti ar automātisko maksājumu iestatījumu

Kopsavilkuma kartītes

Lietotāja saskarne, kurā ir redzama dažāda veida informācija par automātiskajiem maksājumiem.

Kartīte “Nākamais automātiskais maksājums”: tiek rādīts nākamā automātiskā maksājuma iespējamais datums un maksājumu sliekšņa summa (kas aktivizēs maksājumu, ja šī summa tiks sasniegta pirms nākamā automātiskā maksājuma datuma).

Kartīte “Pēdējais maksājums”: ir atzīmēta pēdējā sekmīgi veiktā maksājuma summa un datums, kā arī izmantotais maksājuma veids (kredītkarte, bankas konts). Tajā tiks rādīti arī neapstrādātie maksājumi.

Kartīte “Automātisko maksājumu darbības pamatprincipi”: tiek sniegts detalizēts skaidrojums par to, kā tiek veikti maksājumi, izmantojot automātisko maksājumu iestatījumu.

Pašreizējā mēneša kartīte

Lietotāja saskarnes ekrāns, kurā parādīta konta pašreizējā bilance.

Pašreizējā mēneša kartītē tiek rādīta jūsu pašreizējā bilance un vienkāršots iedalījums, kurā atspoguļots bilances aprēķina veids. Piemēram, 2020. gada jūlija kartītē tiek rādīta tālāk minētā informācija.

 • Atlikums no iepriekšējā mēneša: 104, 15 USD ir neapmaksātais atlikums (jeb parāda summa), kas pārnests no iepriekšējā mēneša (šajā gadījumā — jūnija).
 • Neto maksa: 571,20 USD ir jūlija kampaņu izmaksas un nodokļi/nodevas (ja piemērojamas), no kurām atskaitītas korekcijas un kredīti, ko, iespējams, esat saņēmis.
 • Maksājumi: 500 USD ir kopējā maksājumu summa, kas saņemta jūlijā.
 • Pašreizējā bilance: 175,35 USD ir pašreizējais neapmaksātais atlikums (parāda summa), kas tiks iekasēts nākamā automātiskā maksājuma kartītē norādītajā datumā vai kad tiks sasniegts maksājumu sliekšņa ierobežojums.

Lai skatītu visu sadalījumu par to, kā tika aprēķināta jūsu mēneša bilance, noklikšķiniet uz [ v ], lai izvērstu sadaļu.

Animēts GIF attēls, kurā parādīts, kā izvērst dažādas norēķinu kopsavilkuma lapas sadaļas.

Izvērstajā skatā tiek rādīta plašāka informācija par pašreizējā mēneša darbībām.

 • Atlikums no jūnija: šis ir neapmaksātais atlikums no jūnija, kas tika pārnests uz jūliju. Piemērā pašreizējais mēnesis sākās ar konta atlikumu 104,15 USD apmērā.
 • Neto maksa: šajā sadaļā ir sniegta detalizēta informācija par pašreizējā mēneša darbībām, tostarp tālāk norādītajām.
  • Maksas sadalījums katrai kampaņai
  • Saņemtās korekcijas (ja tādas ir). Ja saņemat kredītu par nederīgu datplūsmu, tiks rādīta papildu rinda, kurā minēts sākotnējais pakalpojuma sniegšanas mēnesis, kad tika konstatēta nederīgā datplūsma. Ja nederīgas datplūsmas kredīti piešķirti par dažādiem pakalpojuma sniegšanas mēnešiem, var tikt rādītas vairākas rindas ar informāciju par šiem kredītiem. Varat arī noklikšķināt uz Skatīt detalizētu informāciju, lai skatītu nederīgās datplūsmas kredītu katrai kampaņai.
  • No jebkurām aktīvajām akcijām izmantotās kredīta summas. (Tagad varat arī noskaidrot, kāda daļa no jūsu reklāmas kredīta ir izmantota un cik ir atlicis.)
  • Piemērojamo nodokļu un nodevu aprēķins, ja ir (gala nodokļi un nodevas tiek aprēķinātas mēneša beigās).
 • Maksājumi: šī ir kopējā jūlijā samaksātā summa. Šeit varat skatīt visus pabeigtos, nesekmīgos, neapstiprinātos un noraidītos maksājumus. Katrs pabeigtais maksājums ietver saiti uz attiecīgo maksājuma kvīti, kas tiek atvērta jaunā cilnē.
 • Pašreizējā bilance: šī ir summa, kas pašlaik nav apmaksāta.

Pēdējā labās puses slejā būs redzama sadaļa “Dokumenti”, kurā tiks rādīts datums, kad būs pieejami mēneša dokumenti (parasti līdz mēneša 5. darbadienai). Ja jūsu kontā ir aktīvas akcijas, tieši zem dokumentu sadaļas būs redzama sadaļa “Akcijas”, kurā būs saite uz akciju lapu. Tajā varēsiet skatīt informāciju par visiem aktīvajiem vai izmantotajiem akciju kodiem.

Iepriekšējās darbības

Lietotāja saskarnes ekrāns, kurā parādīta konta iepriekšējo maksājumu informācija.

Šajā sadaļā tiek rādītas izmaksas un maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem. Datumu diapazonu var koriģēt, izmantojot nolaižamo izvēlni tabulas augšējā labajā stūrī.

Lai iegūtu konkrēta mēneša dokumentu, noklikšķiniet uz Skatiet bankas izrakstu un nodokļu dokumentus. Noklikšķinot uz ikonas [ v ] katrā mēnesī, tiks izvērsta attiecīgā mēneša sadaļa un tiks parādīts tāds pats detalizētais sadalījums kā pašreizējā mēneša kartītē. Varat arī kreisās puses cilnē “Dokumenti” skatīt visus bankas pārskatus un iepriekšējos nodokļu dokumentus, ja tie ir pieejami.

Konti ar manuālo maksājumu iestatījumu

Kopsavilkuma kartītes

Lietotāja saskarnes ekrāns, kurā parādīta konta maksājumu informācija.

“Pieejamie līdzekļi”: tiek rādīti pašlaik kontā pieejamie līdzekļi, kā arī iespēja pievienot līdzekļus kontam, ja tie drīz beigsies. Ja jums ir pieejama akcija, tiks parādīts ziņojums “Pašlaik tiek tērēts veicināšanas kredīts XX USD apmērā”, lai jūs informētu, ka šobrīd līdzekļi tiek tērēti no akcijas kredīta, nevis citiem pieejamajiem līdzekļiem, kas, iespējams, ir jūsu rīcībā (tie būs attēloti pelēkoti).

Kartīte “Pēdējais maksājums”: ir atzīmēta pēdējā sekmīgi veiktā maksājuma summa un datums, kā arī izmantotais maksājuma veids (kredītkarte, bankas konts). Tajā tiks rādīti arī neapstrādātie maksājumi (kas tiek apstrādāti).

Kartīte “Manuālo maksājumu darbības pamatprincipi”: tiek sniegts detalizēts skaidrojums par to, kā tiek veikti maksājumi, izmantojot manuālo maksājumu iestatījumu.

Pašreizējā mēneša kartīte

Lietotāja saskarne, kurā parādīti kontam pieejamie līdzekļi

Pašreizējā mēneša kartītē tiek rādīta jūsu pašreizējā bilance un vienkāršots iedalījums, kurā atspoguļots bilances aprēķina veids. Piemēram, 2020. gada jūlija kartītē tiek rādīta tālāk minētā informācija.

 • Līdzekļi no iepriekšējā mēneša: 104,15 USD ir atlikums (summa, kas pieejama tēriņiem vai kredītiem), kas pārnests no iepriekšējā mēneša, šajā gadījumā — jūnija.
 • Maksājumi: kopējā maksājumu summa, kas saņemta jūlijā.
 • Neto maksa: jūlija kampaņu izmaksas un nodokļi/nodevas (ja piemērojamas), no kurām atskaitītas saņemtās korekcijas un kredīti.
 • Pašreizējā bilance: 275,35 USD ir pašreizējais atlikums (summa, kas pieejama tēriņiem vai kredītiem).

Lai skatītu visu sadalījumu par to, kā tika aprēķināta jūsu mēneša bilance, noklikšķiniet uz [ v ], lai izvērstu sadaļu.

Izvērstajā skatā tiek rādīta plašāka informācija par pašreizējā mēneša darbībām.

Lietotāja saskarnes ekrāns, kurā parādīts konta beigu atlikums.

 • Līdzekļi no iepriekšējā mēneša: 104,15 USD ir atlikums (summa, kas pieejama tēriņiem vai kredītiem), kas pārnests no iepriekšējā mēneša, šajā gadījumā — jūnija.
 • Maksājumi: šī ir kopējā jūlijā samaksātā summa. Šeit varat skatīt visus pabeigtos, nesekmīgos, neapstiprinātos un noraidītos maksājumus. Katrs pabeigtais maksājums ietver saiti uz attiecīgo maksājuma kvīti, kas tiek atvērta jaunā cilnē.
 • Neto maksa: šajā sadaļā ir sniegta detalizēta informācija par pašreizējā mēneša darbībām, tostarp tālāk norādītajām.
  • Maksas sadalījums katrai kampaņai.
  • Saņemtās korekcijas (ja tādas ir). Ja saņemat kredītu par nederīgu datplūsmu, tiks rādīta papildu rinda, kurā minēts sākotnējais pakalpojuma sniegšanas mēnesis, kad tika konstatēta nederīgā datplūsma. Ja nederīgas datplūsmas kredīti piešķirti par dažādiem pakalpojuma sniegšanas mēnešiem, var tikt rādītas vairākas rindas ar informāciju par šiem kredītiem. Varat arī noklikšķināt uz Skatīt detalizētu informāciju, lai skatītu nederīgās datplūsmas kredītu katrai kampaņai.
  • No jebkurām aktīvajām akcijām izmantotās kredīta summas. (Tagad varat arī noskaidrot, kāda daļa no jūsu akcijas kredīta ir izmantota un cik ir atlicis.)
  • Piemērojamo nodokļu un nodevu aprēķins, ja ir (gala nodokļi un nodevas tiek aprēķinātas mēneša beigās).
 • Beigu atlikums: šī ir summa, kas pašlaik jums ir pieejama tēriņiem (jūsu pašreizējie līdzekļi).

Pēdējā labās puses slejā būs redzama sadaļa “Dokumenti”, kurā tiks rādīts datums, kad būs pieejami mēneša dokumenti (parasti līdz mēneša 5. darbadienai). Ja jūsu kontā ir aktīvas akcijas, tieši zem dokumentu sadaļas būs redzama sadaļa “Akcijas”, kurā būs saite uz akciju lapu. Tajā varēsiet skatīt informāciju par visiem aktīvajiem vai izmantotajiem akciju kodiem.

Iepriekšējās darbības

Lietotāja saskarnes ekrāns, kurā parādīta konta iepriekšējo maksājumu informācija.

Šajā sadaļā tiek rādītas izmaksas un maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem. Datumu diapazonu var koriģēt, izmantojot nolaižamo izvēlni tabulas augšējā labajā stūrī.

Lai iegūtu konkrēta mēneša dokumentu, noklikšķiniet uz Skatiet bankas izrakstu un nodokļu dokumentus. Noklikšķinot uz ikonas [ v ] katrā mēnesī, tiks izvērsta attiecīgā mēneša sadaļa un tiks parādīts tāds pats detalizētais sadalījums kā pašreizējā mēneša kartītē. Varat arī kreisās puses cilnē “Dokumenti” skatīt visus bankas pārskatus un iepriekšējos nodokļu dokumentus, ja tie ir pieejami.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
73067
false
false
false