ใช้การหมุนเวียนโฆษณา

การตั้งค่า "การหมุนเวียนโฆษณา" ให้คุณระบุความถี่ที่ต้องการให้โฆษณาในกลุ่มโฆษณาแสดงเมื่อเทียบกับโฆษณาอื่นๆ หากคุณมีโฆษณาหลายรายการอยู่ในกลุ่มโฆษณา โฆษณาเหล่านั้นจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันแสดงเพราะโฆษณาจากบัญชีจะแสดงได้เพียงครั้งละ 1 รายการ บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณา

การตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณา

คุณใช้การตั้งค่า "การหมุนเวียนโฆษณา" ได้ในแคมเปญ Search และแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ การตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณามี 2 แบบ คือ "เพิ่มประสิทธิภาพ" และ "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ"

เพิ่มประสิทธิภาพ

การตั้งค่าแบบ "เพิ่มประสิทธิภาพ" จะเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาเพื่อให้ได้รับคลิกในการประมูลแต่ละครั้ง โดยใช้สัญญาณ (เช่น คีย์เวิร์ด ข้อความค้นหา อุปกรณ์ สถานที่ตั้ง และอื่นๆ) และให้ความสำคัญกับโฆษณาที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าโฆษณาอื่นๆ ภายในกลุ่มโฆษณา

เมื่อรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้น การแสดงโฆษณาจะให้น้ำหนักมากขึ้นกับโฆษณาที่มีแนวโน้มว่าจะทำงานได้ดีกว่าในทางสถิติ โฆษณาที่คาดว่าจะดึงดูดคลิกมากกว่า (และได้รับ Conversion มากกว่าหากคุณใช้กลยุทธ์ Smart Bidding) จะแสดงในการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาบ่อยกว่าโฆษณาอื่นๆ ในกลุ่มโฆษณา โฆษณาเหล่านี้จะแสดงบ่อยกว่า ซึ่งส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์การแสดงโฆษณาสูงกว่า แต่การแสดงโฆษณาก็อาจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเสมอกันในการตั้งค่านี้ได้ เช่น หากโฆษณาในกลุ่มโฆษณามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน หรือหากกลุ่มโฆษณาไม่ได้รับการแสดงผลและคลิกจำนวนมากเป็นระยะเวลาหนึ่ง การแสดงโฆษณาก็อาจยังคงเหมือนเดิม

เคล็ดลับ

Google Ads จะใช้การตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาแบบ "เพิ่มประสิทธิภาพ" โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ Smart Bidding ซึ่งให้ความสำคัญกับ Conversion
นอกจากนี้ ลำดับโฆษณาจะพิจารณาประสบการณ์หน้า Landing Page และความเกี่ยวข้องของโฆษณา (และปัจจัยอื่นๆ) เมื่อกำหนดอันดับของโฆษณาและตัดสินว่าโฆษณานั้นจะได้แสดงหรือไม่ โฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่าและมีประสบการณ์หน้า Landing Page ดีกว่าอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยรวม

ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ

ตัวเลือก "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ" จะส่งโฆษณาเข้าร่วมการประมูลเพื่อแสดงโฆษณาอย่างเท่าเทียมกันมากกว่าโดยไม่จำกัดเวลา

โปรดทราบ

เราไม่แนะนำให้ผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ใช้ตัวเลือก "ไม่เพิ่มประสิทธิภาพ" แม้ว่าโฆษณารายการต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มโฆษณาจะแสดงผลในปริมาณที่เท่ากันมากกว่าการใช้ตัวเลือกการหมุนเวียนโฆษณาอีกแบบ แต่ปริมาณการแสดงผลของโฆษณาแต่ละรายการอาจไม่เท่ากันเนื่องจากคุณภาพของโฆษณา โฆษณาคุณภาพสูงอาจแสดงบนหน้าแรกของผลการค้นหา ส่วนโฆษณาคุณภาพต่ำก็อาจแสดงในหน้าที่ 2 ซึ่งเข้าถึงผู้ใช้จำนวนน้อยกว่า

วิธีการ

ตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาสำหรับแคมเปญ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในแผงการนำทาง
 3. คลิกแคมเปญที่ต้องการเปลี่ยน
 4. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 5. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม
 6. เลือกการหมุนเวียนโฆษณา
 7. เลือกวิธีการหมุนเวียนโฆษณา ซึ่งได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่เพิ่มประสิทธิภาพ
 8. คลิกบันทึก

ตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาสำหรับหลายแคมเปญพร้อมกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในแผงการนำทาง
 3. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาที่คุณต้องการเปลี่ยน
 5. คลิกแก้ไข
 6. เลือกเปลี่ยนการหมุนเวียนโฆษณาในเมนูแบบเลื่อนลง
 7. เลือกวิธีการหมุนเวียนโฆษณา ซึ่งได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่เพิ่มประสิทธิภาพ
 8. คลิกบันทึก
เคล็ดลับ: ขณะอยู่ในหน้า "การตั้งค่า" ของแคมเปญ คุณสามารถคลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง เพื่อแสดงเฉพาะแคมเปญที่ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการ วิธีนี้ยังช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากกับบางแคมเปญได้ด้วย

ตั้งค่าการหมุนเวียนโฆษณาตามกลุ่มโฆษณา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในแผงการนำทาง
 3. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บ
 4. ใช้ไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง เพื่อแสดงเฉพาะแคมเปญที่ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนโฆษณา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false