Om inställningar för annonsväxling

Annonsväxling avser hur vi visar dina annonser i både söknätverket och Display-nätverket. Om du har flera annonser i en annonsgrupp visas de omväxlande, eftersom bara en annons från ditt konto kan visas i taget. Använd inställningen för annonsväxling när du vill ange hur ofta annonserna i annonsgruppen ska visas i förhållande till varandra.

I den här artikeln beskriver vi de två inställningarna för annonsväxling.

Optimera 

Med den här inställningen optimeras dina annonser för varje enskild auktion med hjälp av signaler som sökord, sökterm, enhet, plats och annat.

Inställningen Optimera bygger på Googles maskininlärningsteknik och prioriterar annonser som förväntas ge bättre resultat än andra annonser i en annonsgrupp. Alla videokampanjer optimeras automatiskt för visningar.

Tips

Om du använder Smart Bidding, som prioriterar konverteringar, använder Google Ads automatiskt annonsväxlingsinställningen Optimera.

Så fungerar det

Efter hand som data samlas in visas företrädesvis de annonser som statistiskt sett ger bättre resultat. Annonser som förväntas ge fler klick (och konverteringar om du använder en AdWords Smart Bidding-strategi) deltar oftare i annonsauktionen än andra annonser i annonsgruppen. Annonserna visas oftare, vilket leder till högre annonsvisningsprocent. Med den här inställningen kan dock annonsvisningen förbli relativt jämn, om annonser i en annonsgrupp ger liknande resultat eller om annonsgruppen inte får ett stort antal visningar och klick under en längre tid.
 

Viktigt att tänka på


Annonsrankning tar hänsyn till upplevelsen av målsidan och annonsens relevans (bland andra faktorer) när den ska fastställa annonsens position samt om den ska visas eller inte. En mer relevant annons med bättre upplevelse av målsidan kan leda till ett bättre resultat totalt.

Växla annonser på obestämd tid

Inställningen Växla annonser på obestämd levererar dina annonser till annonsauktionen i jämnare takt, men gör det på obestämd tid och utan optimering.

Eftersom det här alternativet medför att annonser med sämre resultat visas lika ofta som annonser med bättre resultat under en obestämd tid, är det inget vi rekommenderar för de flesta annonsörer.

Viktigt att tänka på

Med alternativet Rotera annonser på obestämd tid blir procentandelen exponeringar av annonser i annonsgruppen mer jämnt fördelad än med de andra annonsväxlingsalternativen. Men eftersom annonsernas kvalitet varierar och kvaliteten avgör var annonserna visas och om de visas överhuvudtaget kan det hända att procentandelen exponeringar av varje annons inte blir exakt jämn. En annons med högre kvalitet kanske visas på första sökresultatsidan medan en annons med lägre kvalitet visas på andra sökresultatsidan, som når färre användare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?