Om inställningar för annonsväxling

 

 

Annonsväxling avser hur vi visar dina annonser i både söknätverket och Display-nätverket. Om du har flera annonser i en annonsgrupp visas de omväxlande, eftersom bara en annons från ditt konto kan visas i taget. Använd inställningen för annonsväxling när du vill ange hur ofta annonserna i annonsgruppen ska visas i förhållande till varandra.

 

I den här artikeln beskriver vi de två inställningarna för annonsväxling.

Optimera 

Med den här inställningen optimeras dina annonser för varje enskild auktion med hjälp av signaler som sökord, sökterm, enhet, plats och annat.

Inställningen Optimera bygger på Googles maskininlärningsteknik och prioriterar annonser som förväntas ge bättre resultat än andra annonser i en annonsgrupp. Alla videokampanjer optimeras automatiskt för visningar.

Tips

Om du använder Smart Bidding, som prioriterar konverteringar, använder Google Ads automatiskt annonsväxlingsinställningen Optimera.

Så fungerar det

Efter hand som data samlas in visas företrädesvis de annonser som statistiskt sett ger bättre resultat. Annonser som förväntas ge fler klick (och konverteringar om du använder en AdWords Smart Bidding-strategi) deltar oftare i annonsauktionen än andra annonser i annonsgruppen. Annonserna visas oftare, vilket leder till högre annonsvisningsprocent. Med den här inställningen kan dock annonsvisningen förbli relativt jämn, om annonser i en annonsgrupp ger liknande resultat eller om annonsgruppen inte får ett stort antal visningar och klick under en längre tid.
 

Viktigt att tänka på


Annonsrankning tar hänsyn till upplevelsen av målsidan och annonsens relevans (bland andra faktorer) när den ska fastställa annonsens position samt om den ska visas eller inte. En mer relevant annons med bättre upplevelse av målsidan kan leda till ett bättre resultat totalt.

Växla annonser på obestämd tid

Inställningen Växla annonser på obestämd levererar dina annonser till annonsauktionen i jämnare takt, men gör det på obestämd tid och utan optimering.

Eftersom det här alternativet medför att annonser med sämre resultat visas lika ofta som annonser med bättre resultat under en obestämd tid, är det inget vi rekommenderar för de flesta annonsörer.

Viktigt att tänka på

Med alternativet Rotera annonser på obestämd tid blir procentandelen exponeringar av annonser i annonsgruppen mer jämnt fördelad än med de andra annonsväxlingsalternativen. Men eftersom annonsernas kvalitet varierar och kvaliteten avgör var annonserna visas och om de visas överhuvudtaget kan det hända att procentandelen exponeringar av varje annons inte blir exakt jämn. En annons med högre kvalitet kanske visas på första sökresultatsidan medan en annons med lägre kvalitet visas på andra sökresultatsidan, som når färre användare.

Ställa in annonsväxling för en kampanj

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer högst upp.
 3. Klicka på kampanjen som ska visas under Alla kampanjer.
 4. Klicka på fliken Inställningar.
 5. Klicka på Annonsvisning: annonsväxling, frekvenstak i avsnittet Avancerade inställningar. Observera att vissa inställningar, som den här, blir tillgängliga beroende på vilken typ av kampanj du väljer. Jämför kampanjtyper i detalj och läs om hur du ändrar dem.
 6. Klicka på Redigera vid Annonsväxling och välj en metod för annonsvisningen.
 7. Klicka på Spara.

Prova nu

Ställa in annonsväxling för en kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på kampanjen som du vill ändra.
 4. Klicka på Inställningar i sidmenyn.
 5. Klicka på Fler inställningar.
 6. Välj Annonsväxling.
 7. Välj en annonsväxlingsmetod: Optimera eller Växla på obestämd tid.
 8. Klicka på Spara.

Ställa in annonsväxling för flera kampanjer samtidigt

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Inställningar i sidmenyn.
 4. Markera kryssrutan vid kampanjerna eller annonsgrupperna som du vill ändra.
 5. Klicka på Redigera.
 6. Välj Ändra annonsväxling i rullgardinsmenyn.
 7. Välj en annonsväxlingsmetod.
 8. Klicka på Spara.

Ställa in annonsväxling efter annonsgrupp

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Inställningar i sidmenyn.
 4. Klicka på filterikonen Filter för att enbart visa kampanjer som matchar särskilda villkor, bland annat annonsväxling.

Ange frekvenstak för display- och videokampanjer

Frekvenstaket begränsar hur många gånger dina display- och videoannonser visas för en och samma person. Frekvenstaket gäller inte Söknätverket.

Ange frekvenstak för en ny kampanj

Obs! Detta gäller endast display- och videokampanjer
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på Kampanjer i sidmenyn.
 4. Klicka på plusknappen plus  och välj Ny kampanj.
 5. Välj ett kampanjmål och klicka på Fortsätt.
 6. Välj kampanjtyper och klicka på Fortsätt.
 7. Klicka på Fler inställningar.
 8. Välj Frekvenstak.
 9. Ange antalet exponeringar (eller visningar för videokampanjer). Värdet måste vara ett heltal (till exempel 4, inte 4,5).
 10. Välj ett tidsintervall (per dag, per vecka, månad eller en kombination).
 11. När resten av kampanjen är färdig klickar du på Skapa kampanj.

Ange frekvenstak för en befintlig kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Alla kampanjer i navigeringspanelen.
 3. Klicka på kampanjen som ska visas.
 4. Välj Inställningar i sidmenyn.
 5. Klicka på Fler inställningar.
 6. Välj Frekvenstak.
 7. Ange antalet exponeringar (eller visningar för videokampanjer). Värdet måste vara ett heltal (till exempel 100, inte 100,5).
 8. För displaykampanjer anger du även ett tidsintervall (per dag, vecka eller månad).
 9. Klicka på Spara.

Relaterade länkar

Ställa in annonsväxling för flera kampanjer samtidigt

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer högst upp.
 3. Klicka på underfliken Inställningar.
 4. Markera kryssrutan vid kampanjerna som du vill ändra.
 5. I menyn Redigera väljer du Annonsinställningar > Annonsväxling.
 6. I rutan som visas väljer du den annonsväxling som du vill använda för de valda kampanjerna.
 7. Valfritt: Vi rekommenderar att du klickar på Förhandsgranska ändringar för att se hur kampanjernas annonsväxling ändras.
 8. Klicka på Gör ändringar.
Tips: På fliken för kampanjinställningar kan du klicka på Filtrera om du bara vill visa kampanjer som matchar särskilda villkor. Det kan göra det enklare att göra flera ändringar samtidigt i särskilda kampanjer.

Kom ihåg: Med alternativet Växla annonser på obestämd tid blir procentandelen exponeringar av annonser i annonsgruppen mer jämnt fördelad än med de andra annonsväxlingsalternativen. Men eftersom annonsernas kvalitet varierar och kvaliteten avgör var annonserna visas och om de visas överhuvudtaget kan det hända att procentandelen exponeringar av varje annons inte blir helt jämn. En annons med högre kvalitet kanske visas på första sökresultatsidan medan en annons med lägre kvalitet visas på andra sökresultatsidan, som når färre användare.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt