Om innstillinger for annonserotasjon

Annonserotasjon er måten vi leverer annonsene dine på både i Søkenettverket og Displaynettverket. Hvis du har flere annonser i samme annonsegruppe, roteres annonsene. Årsaken er at bare én annonse fra kontoen din kan vises om gangen. Bruk innstillingen for annonserotasjon for å angi hvor ofte annonsene i en annonsegruppe skal vises i forhold til hverandre.

I denne artikkelen forklarer vi de to innstillingene for annonserotasjon.

Optimaliser 

Med denne innstillingen optimaliseres annonsene dine for hver enkelt annonseauksjon. Dette skjer blant annet med utgangspunkt i signaler som sted, enhet, søkeord og søketerm.

Med «Optimaliser»-innstillingen – levert av Googles maskinlæringsteknologi – prioriteres de av annonsene dine som du forventes å oppnå de beste resultatene med, foran andre annonser i den aktuelle annonsegruppen. Alle videokampanjer blir automatisk optimalisert for visninger.

Tips:

Hvis du bruker smart budgivning, slik at konverteringer prioriteres, blir Optimaliser-innstillingen for annonserotasjon automatisk brukt i Google Ads.

Sånn fungerer det

Etter hvert som det akkumuleres data, leveres annonsene som har statistisk høyere sannsynlighet for å gi gode resultater, stadig oftere. De annonsene som forventes å oppnå flest klikk (og konverteringer hvis du bruker en strategi for smart budgivning), leveres oftere til annonseauksjonen enn de andre annonsene i annonsegruppen. Disse annonsene vises oftere, noe som fører til at de får en høyere visningsprosent. Selv om du bruker denne innstillingen, kan annonseleveringen likevel forbli forholdsvis jevn hvis annonsene i en annonsegruppe gir relativt like resultater, eller hvis annonsegruppen har forholdsvis få visninger og klikk i en periode.
 

Vær oppmerksom på følgende


Annonserangering tar hensyn til opplevelsen av landingssiden og annonserelevans (blant andre faktorer) når det skal fastsettes om annonsen skal vises og hvilken plassering den skal få. Jo mer relevant annonse du har, og jo bedre opplevelse av landingssiden du tilbyr, dess bedre kan de samlede resultatene dine bli.

Rotér annonser uendelig

Med Rotér annonsene uendelig-innstillingen får du mer jevnt fordelt annonselevering i annonseauksjonen, men på ubestemt tid og uten optimalisering.

Dette alternativet anbefales ikke for de fleste annonsørene ettersom alle annonsene vises like ofte, i en ubestemt periode, uavhengig av resultatene de oppnår.

Vær oppmerksom på følgende

Med «Rotér annonsene uendelig»-alternativet får de enkelte annonsene i annonsegruppen en jevnere forholdsvis visningsprosent enn med andre alternativer for annonserotasjon. Ettersom kvaliteten på annonsene varierer, og kvalitet brukes for å bestemme hvor en annonse skal vises, eller om den skal vises i det hele tatt, kan det imidlertid hende at de enkelte visningsprosentene ikke er helt like. En annonse av høy kvalitet kan vises på den første siden med søkeresultater, mens en annonse av dårlig kvalitet kan vises på den andre siden med søkeresultater, som blir sett av færre brukere.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?