Over instellingen voor advertentieroulatie

Advertentieroulatie is de manier waarop uw advertenties in het zoeknetwerk en het Display Netwerk worden geplaatst. Als u in een advertentiegroep meerdere advertenties heeft, worden deze gerouleerd, omdat er slechts één advertentie uit uw account tegelijkertijd kan worden weergegeven. Gebruik de instelling voor advertentieroulatie om aan te geven hoe vaak de advertenties in uw advertentiegroep ten opzichte van elkaar moeten worden weergegeven.

In dit artikel worden de twee instellingen voor advertentieroulatie uitgelegd.

Optimaliseren

Deze instelling optimaliseert uw advertenties voor elke afzonderlijke veiling met signalen zoals zoekwoord, zoekterm, apparaat, locatie en meer.

De instelling Optimaliseren gebruikt de machine learning-technologie van Google om prioriteit te geven aan advertenties die naar verwachting beter presteren dan andere advertenties in een advertentiegroep. Alle videocampagnes worden automatisch geoptimaliseerd voor weergaven.

Tip:

Als u gebruikmaakt van Slim bieden, waarbij prioriteit wordt gegeven aan conversies, gebruikt Google Ads automatisch de instelling voor advertentieroulatie 'Optimaliseren'.

Hoe het werkt

Naarmate er meer gegevens worden verzameld, komen advertenties die statistisch gezien waarschijnlijk beter zullen presteren, eerder in aanmerking voor weergave. Advertenties die naar verwachting meer klikken zullen genereren (en conversies als u een 'Slim bieden'-strategie gebruikt), nemen vaker deel aan de advertentieveiling dan andere advertenties in de advertentiegroep. Deze advertenties worden vaker weergegeven, wat resulteert in een hoger vertoningspercentage. Het is echter mogelijk dat de weergave van advertenties op basis van deze instelling relatief gelijkmatig verloopt als de advertenties in een advertentiegroep vergelijkbaar presteren of als de advertentiegroep gedurende een bepaalde periode niet voldoende vertoningen en klikken ontvangt.
 

Aandachtspunt


Advertentierangschikking houdt (onder andere) rekening met de ervaring op de bestemmingspagina en de advertentierelevantie als u de advertentiepositie bepaalt en of de advertentie überhaupt wordt weergegeven. Een relevantere advertentie met een betere ervaring op de bestemmingspagina kan resulteren in betere prestaties in het algemeen.

Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd

Als u de instelling Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd gebruikt, nemen uw advertenties gelijkmatiger deel aan de advertentieveiling, maar dan voor onbepaalde tijd en zonder optimalisatie.

Omdat slechter presterende advertenties gedurende onbepaalde tijd even vaak kunnen worden weergegeven als beter presterende advertenties, wordt deze instelling voor de meeste adverteerders niet aanbevolen.

Aandachtspunt

Met de optie 'Niet optimaliseren: rouleer advertenties voor onbepaalde tijd' is het percentage vertoningen voor advertenties die in de advertentiegroep worden weergegeven, gelijkmatiger dan bij de andere opties voor advertentieroulatie. Omdat de kwaliteit van advertenties verschilt en de kwaliteit mede bepalend is voor waar een advertentie wordt weergegeven (als dit überhaupt gebeurt), is het percentage vertoningen van elke advertentie wellicht niet helemaal gelijkmatig. Een advertentie van hoge kwaliteit kan bijvoorbeeld op de eerste pagina met zoekresultaten worden weergegeven, terwijl een advertentie van lage kwaliteit op de tweede pagina wordt weergegeven en zo een kleiner aantal gebruikers bereikt.

Advertentieroulatie instellen voor uw campagne

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het navigatievenster op Alle campagnes.
 3. Klik op de campagne die u wilt wijzigen.
 4. Klik in het paginamenu op Instellingen.
 5. Klik op Aanvullende instellingen.
 6. Kies 'Advertentieroulatie'.
 7. Kies een advertentieroulatiemethode: 'Optimaliseren' of 'Rouleren voor onbepaalde tijd'.
 8. Klik op Opslaan.

Advertentieroulatie instellen voor meerdere campagnes tegelijk

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het navigatievenster op Alle campagnes.
 3. Klik in het paginamenu op Instellingen.
 4. Vink het vakje aan naast de campagnes of advertentiegroepen die u wilt wijzigen.
 5. Klik op Bewerken.
 6. Selecteer 'Advertentieroulatie wijzigen' in het dropdownmenu.
 7. Kies een advertentieroulatiemethode.
 8. Klik op Opslaan.
Tip: Op de pagina 'Instellingen' voor uw campagnes kunt u op het filtericoon Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die voldoen aan specifieke criteria. Zo kunt u ook bulkwijzigingen aanbrengen in bepaalde campagnes.

Advertentieroulatie instellen per advertentiegroep

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik in het navigatievenster op Alle campagnes.
 3. Klik in het paginamenu op Instellingen.
 4. Gebruik het filtericoon Filter als u alleen campagnes wilt weergeven die aan specifieke criteria voldoen, waaronder 'Advertentieroulatie'.

Een frequentielimiet instellen voor display- en videocampagnes

Met een frequentielimiet wordt het aantal vertoningen van uw display- en videoadvertenties aan dezelfde unieke gebruiker beperkt. Deze functie werkt niet in het zoeknetwerk.

Een frequentielimiet instellen voor een nieuwe campagne

Opmerking: Dit is alleen van toepassing op display- en videocampagnes.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer 'Alle campagnes' in het navigatievenster.
 3. Klik in het paginamenu op Campagnes.
 4. Klik op de plusknop plus en selecteer 'Nieuwe campagne'.
 5. Selecteer uw campagnedoel en klik op Doorgaan.
 6. Selecteer uw campagnetypen en klik op Doorgaan.
 7. Klik op Aanvullende instellingen.
 8. Selecteer 'Frequentielimiet'.
 9. Geef het aantal vertoningen op (of weergaven voor videocampagnes). De waarde moet een geheel getal zijn (zoals 4, en niet 4,5).
 10. Selecteer een tijdsinterval (per dag, week, maand of een combinatie).
 11. Nadat de rest van uw campagne is ingesteld, klikt u op Campagne maken.

Een frequentielimiet instellen voor een bestaande campagne

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer 'Alle campagnes' in het navigatievenster.
 3. Klik op de naam van de campagne die u wilt weergeven.
 4. Selecteer 'Instellingen' in het paginamenu.
 5. Klik op Aanvullende instellingen.
 6. Selecteer 'Frequentielimiet'.
 7. Geef het aantal vertoningen op (of weergaven voor videocampagnes). De waarde moet een geheel getal zijn (zoals 100, en niet 100,5).
 8. Selecteer alleen voor display-campagnes een tijdsinterval (per dag, week, tijd of maand).
 9. Klik op Opslaan.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false