Σχετικά με τις ρυθμίσεις εναλλαγής διαφημίσεων

Η εναλλαγή διαφημίσεων είναι ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται οι διαφημίσεις σας στο Δίκτυο αναζήτησης και το Δίκτυο προβολής. Αν έχετε πολλές διαφημίσεις μέσα σε μια ομάδα διαφημίσεων, θα εναλλάσσονται, καθώς μόνο μία διαφήμιση από τον λογαριασμό σας μπορεί να προβάλλεται κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση εναλλαγής διαφημίσεων, για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θέλετε να προβάλλεται η κάθε διαφήμιση στην ομάδα διαφημίσεών σας σε σχέση με την άλλη.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τις δύο ρυθμίσεις για την εναλλαγή διαφημίσεων.

Βελτιστοποίηση 

Αυτή η ρύθμιση βελτιστοποιεί τις διαφημίσεις σας για κάθε μεμονωμένη δημοπρασία, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά ταυτοποίησης, όπως λέξη-κλειδί, όρο αναζήτησης, συσκευή, τοποθεσία και άλλα.

Με την υποστήριξη της τεχνολογίας μηχανικής εκμάθησης της Google, η ρύθμιση Βελτιστοποίηση δίνει προτεραιότητα σε διαφημίσεις που αναμένεται να έχουν καλύτερη απόδοση σε σχέση με άλλες διαφημίσεις εντός μιας ομάδας διαφημίσεων. Όλες οι καμπάνιες βίντεο βελτιστοποιούνται αυτόματα για προβολές.

Συμβουλή:

Αν χρησιμοποιείτε την Έξυπνη υποβολή προσφορών, η οποία δίνει προτεραιότητα στις μετατροπές, το Google Ads θα χρησιμοποιεί αυτόματα τη ρύθμιση εναλλαγής διαφημίσεων Βελτιστοποίηση.

Πώς λειτουργεί

Κατά τη συγκέντρωση δεδομένων, η προβολή διαφημίσεων θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις διαφημίσεις που στατιστικά φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν καλύτερη απόδοση. Οι διαφημίσεις που αναμένεται να προσελκύσουν περισσότερα κλικ (και μετατροπές, αν χρησιμοποιείτε μια στρατηγική Έξυπνης υποβολής προσφορών) προβάλλονται πιο συχνά στη δημοπρασία διαφήμισης σε σχέση με άλλες διαφημίσεις στην ομάδα διαφημίσεων. Αυτές οι διαφημίσεις εμφανίζονται πιο συχνά, με αποτέλεσμα να έχουν υψηλότερα ποσοστά προβολής. Ωστόσο, η προβολή διαφημίσεων είναι πιθανό να παραμείνει σχετικά ομοιόμορφη εντός αυτής της ρύθμισης, αν οι διαφημίσεις σε μια ομάδα διαφημίσεων έχουν παρόμοια απόδοση ή αν η ομάδα διαφημίσεων δεν λάβει σημαντικό αριθμό εμφανίσεων και κλικ για ορισμένη χρονική περίοδο.
 

Έχετε υπόψη τα εξής


Η Κατάταξη διαφήμισης λαμβάνει υπόψη την εμπειρία σελίδας προορισμού και τη συνάφεια διαφημίσεων (μεταξύ άλλων παραγόντων), όταν καθορίζει τη θέση της διαφήμισης και το αν θα εμφανιστεί. Μια πιο συναφής διαφήμιση με καλύτερη εμπειρία σελίδας προορισμού μπορεί να οδηγήσει σε συνολικά καλύτερη απόδοση.

Επ' αόριστον εναλλαγή διαφημίσεων

Η ρύθμιση Επ' αόριστον εναλλαγή διαφημίσεων προβάλλει τις διαφημίσεις σας πιο ομοιόμορφα στη δημοπρασία διαφήμισης, αλλά επ' αόριστον και χωρίς βελτιστοποίηση.

Επειδή με αυτήν την επιλογή οι διαφημίσεις που έχουν χαμηλότερη απόδοση μπορούν να προβάλλονται το ίδιο συχνά με τις διαφημίσεις υψηλής απόδοσης, αυτή η επιλογή δεν συνιστάται για τους περισσότερους διαφημιζόμενους.

Έχετε υπόψη τα εξής

Με την επιλογή Επ' αόριστον εναλλαγή διαφημίσεων, το ποσοστό εμφανίσεων για τις διαφημίσεις που προβάλλονται στην ομάδα διαφημίσεων θα είναι πιο ομοιόμορφο συγκριτικά με τις άλλες επιλογές εναλλαγής διαφημίσεων. Ωστόσο, επειδή η ποιότητα των διαφημίσεων διαφέρει, και η ποιότητα χρησιμοποιείται ώστε να καθορίζεται πού ή αν θα προβληθεί μια διαφήμιση, ενδέχεται το ποσοστό εμφανίσεων για κάθε διαφήμιση να μην είναι εντελώς ομοιόμορφο. Μια διαφήμιση υψηλής ποιότητας ενδέχεται να εμφανιστεί στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, ενώ μια διαφήμιση χαμηλής ποιότητας ενδέχεται να εμφανιστεί στη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, η οποία προσεγγίζει μικρότερο αριθμό χρηστών.

Ορισμός εναλλαγής διαφημίσεων για την καμπάνια σας

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στην καμπάνια που θέλετε να αλλάξετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 6. Επιλέξτε Εναλλαγή διαφημίσεων.
 7. Επιλέξτε μια μέθοδο εναλλαγής διαφημίσεων: Βελτιστοποίηση ή Επ' αόριστον εναλλαγή.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ορίστε την εναλλαγή διαφημίσεων για πολλές καμπάνιες ταυτόχρονα

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από τις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων που θέλετε να αλλάξετε.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 6. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Αλλαγή εναλλαγής διαφημίσεων.
 7. Επιλέξτε μια μέθοδο εναλλαγής διαφημίσεων.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Συμβουλή: Ενώ βρίσκεστε στη σελίδα Ρυθμίσεις για τις καμπάνιες σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο, για να εμφανίζονται μόνο οι καμπάνιες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε και μαζικές αλλαγές σε ορισμένες καμπάνιες.

Ορισμός εναλλαγής διαφημίσεων ανά ομάδα διαφημίσεων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Στο μενού σελίδων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 4. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο φίλτρου Φίλτρο, για να εμφανίσετε μόνο τις καμπάνιες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της Εναλλαγής διαφημίσεων.

Ορισμός ορίου συχνότητας για καμπάνιες δικτύου προβολής και για καμπάνιες βίντεο

Με τον περιορισμό συχνότητας, περιορίζεται ο αριθμός των εμφανίσεων των διαφημίσεων προβολής και βίντεο στον ίδιο χρήστη. Δεν ισχύει για το Δίκτυο αναζήτησης.

Πώς να ορίσετε όριο συχνότητας για μια νέα καμπάνια

Σημείωση: Αυτό ισχύει μόνο για καμπάνιες δικτύου προβολής και για καμπάνιες βίντεο
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Επιλέξτε Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες στο μενού σελίδων.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί συν plus και επιλέξτε Νέα καμπάνια.
 5. Επιλέξτε τον στόχο της καμπάνιας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 6. Επιλέξτε τους τύπους της καμπάνιας σας και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 8. Επιλέξτε Περιορισμός συχνότητας.
 9. Καταχωρίστε τον αριθμό των εμφανίσεων (ή των προβολών, αν πρόκειται για καμπάνιες βίντεο). Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 4 και όχι 4,5).
 10. Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή κάποιον συνδυασμό).
 11. Μόλις επιλέξετε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της καμπάνιας, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμπάνιας.

Πώς να ορίσετε όριο συχνότητας για υπάρχουσα καμπάνια

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Επιλέξτε Όλες οι καμπάνιες στο πλαίσιο πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας που πρόκειται να προβληθεί.
 4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις στο μενού σελίδων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
 6. Επιλέξτε Περιορισμός συχνότητας.
 7. Καταχωρίστε τον αριθμό των εμφανίσεων (ή των προβολών, αν πρόκειται για καμπάνιες βίντεο). Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός (π.χ. 100 και όχι 100,5).
 8. Μόνο για καμπάνιες δικτύου προβολής, επιλέξτε χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα, ώρα ή μήνα).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false