Nastavení střídání reklam

Nastavení střídání reklam určuje, jakým způsobem vaše reklamy zobrazujeme ve Vyhledávací síti i v Obsahové síti. Máte-li v jedné reklamní sestavě více reklam, budou se reklamy střídat, protože nemůže být zobrazeno více reklam z vašeho účtu najednou. Pomocí nastavení střídání reklam můžete určit relativní četnost zobrazování jednotlivých reklam v rámci reklamní sestavy.

Tento článek vysvětluje dvě různá nastavení střídání reklam.

Optimalizace 

Při tomto nastavení se reklamy pro každou jednotlivou aukci optimalizují na základě různých signálů, například klíčových slov, vyhledávacích dotazů, zařízení, polohy a dalších.

Při nastavení „Optimalizovat“ se v rámci reklamní sestavy upřednostňují reklamy, u nichž se očekávají lepší výsledky než u ostatních. Při tom se využívá technologie strojového učení Google. Všechny videokampaně jsou automaticky optimalizovány tak, aby zaznamenávaly co nejvíce zhlédnutí.

Tip:

Pokud používáte Chytré nabídky, které upřednostňují konverze, služba Google Ads pro střídání reklam automaticky použije nastavení „Optimalizovat“.

Jak to funguje

S rostoucím množstvím shromážděných údajů začne systém zobrazování reklam upřednostňovat reklamy, u kterých je na základě statistiky pravděpodobné, že budou mít lepší výsledky. Reklamy, u nichž se očekává více kliknutí (pokud používáte strategii chytrých nabídek AdWords, pak i více konverzí), se aukce reklam zúčastňují častěji než ostatní reklamy v reklamní sestavě. Tyto reklamy se zobrazují častěji, a dosahují díky tomu vyšší procento zobrazení. Pokud však jsou v reklamní sestavě reklamy s podobným výkonem nebo reklamní sestava nezaznamená po určitou dobu podstatné množství zobrazení a kliknutí, reklamy se mohou i při tomto nastavení střídat relativně rovnoměrně.
 

Důležité upozornění


Při rozhodování o tom, na jaké pozici a zda vůbec se reklama zobrazí, zohledňuje hodnocení reklamy mimo jiné dojem ze vstupní stránky a relevanci reklamy. Relevantnější reklama spolu s lepším dojmem ze vstupní stránky může vést k vyššímu celkovému výkonu.

Náhodné střídání reklam

Nastavení „Střídat reklamy náhodně“ znamená, že budou vaše reklamy do aukce reklam vstupovat rovnoměrněji, ovšem bez optimalizace a po blíže neurčenou dobu.

Toto nastavení se většině inzerentů nedoporučuje. Umožňuje totiž, aby se méně účinné reklamy po blíže neurčenou dobu zobrazovaly stejně často, jako reklamy účinnější.

Důležité upozornění

Volba „Střídat reklamy náhodně“ znamená, že u reklam v rámci reklamní sestavy bude procento zobrazení rozděleno rovnoměrněji, než je tomu v případě jiných možností střídání reklam. Protože se však reklamy liší svou kvalitou, může se trochu lišit i jejich procento zobrazení. Právě jejich kvalita totiž rozhoduje o tom, kde, a zda vůbec, se nakonec zobrazí. Reklama vysoké kvality se může zobrazit hned na první stránce výsledků vyhledávání, zatímco reklama nízké kvality se možná zobrazí až na té druhé, kde osloví méně uživatelů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?