Всичко за настройките за редуване на рекламите

Редуването на рекламите е начинът, по който показваме рекламите Ви в мрежата за търсене и дисплейната мрежа. Ако в дадена рекламна група имате няколко реклами, те ще се редуват, тъй като във всеки един момент може да се показва само по една реклама от профила Ви. Използвайте настройката за редуване на рекламите, за да определите колко често да се показват рекламите от рекламната Ви група една спрямо друга.

В тази статия се разясняват двете настройки за редуване на рекламите.

Оптимизиране

Тази настройка оптимизира рекламите Ви за всеки отделен търг, използвайки сигнали като ключова дума, дума за търсене, устройство, местоположение и др.

Настройката за „Оптимизиране“ работи с технологията на Google за машинно обучение и дава приоритет на рекламите, за които се очаква да са по-ефективни от останалите в дадена рекламна група. Всички видеокампании автоматично се оптимизират за показвания.

Съвет:

Ако използвате Интелигентно офериране, което дава приоритет на реализациите, Google Ads автоматично ще приложи настройката „Оптимизиране“ за редуване на рекламите.

Начин на работа

С натрупването на данните показването на рекламите ще придобие по-голяма тежест в полза на онези, които статистически изглежда вероятно да са с по-добра ефективност. Рекламите, които се очаква да привлекат повече кликвания (както и реализации, ако използвате стратегия за интелигентно офериране), се изпращат по-често в рекламния търг от други реклами в рекламната група. Тези реклами се показват по-често, което води до по-висок процент на показване. Въпреки това е възможно показването на рекламите да остане относително равномерно в рамките на тази настройка, ако рекламите в рекламната група са с подобна ефективност или за известен период от време рекламната група не получава значително количество импресии и кликвания.
 

Имайте предвид следното


Рекламният ранг взема предвид практическата работа с целевата страница и уместността на рекламата (наред с други фактори), когато определя позицията на рекламата Ви и дали тя изобщо ще се покаже. По-уместната реклама с по-добра практическа работа с целевата страница би могла да доведе до по-добра обща ефективност.

Неограничено редуване на рекламите

При настройката „Неограничено редуване на рекламите“ рекламите Ви постъпват в рекламния търг по-равномерно, но това продължава неограничено време и не се извършва оптимизиране.

Тъй като тази опция позволява за неограничен период от време реклами с по-ниска ефективност да се показват толкова често, колкото реклами с по-висока, тя не се препоръчва за повечето рекламодатели.

Имайте предвид следното

С опцията „Неограничено редуване на рекламите“ процентът на импресиите за показани реклами в рекламната група ще бъде по-равномерен, отколкото при другите опции за редуване на рекламите. Тъй като обаче качеството на рекламите се различава, а то се използва за определяне къде ще се показва дадена реклама или дали изобщо ще се показва, процентът на импресиите за всяка реклама може да не е напълно равномерен. Реклама с високо качество може да се покаже на първата страница с резултати от търсенето, докато реклама с ниско качество може да се покаже на втората страница с резултати от търсенето, която достига до по-малък брой потребители.

Задаване на редуване на рекламите за кампанията Ви

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел кликнете върху Всички кампании.
 3. Кликнете върху кампанията, която искате да промените.
 4. Кликнете върху Настройки в страничното меню.
 5. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 6. Изберете „Редуване на рекламите“.
 7. Изберете начин на редуване на рекламите: „Оптимизиране“ или „Неограничено редуване“.
 8. Кликнете върху Запазване.

Задаване на редуване на рекламите за няколко кампании едновременно

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел кликнете върху Всички кампании.
 3. Кликнете върху Настройки в страничното меню.
 4. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите или рекламните групи, които искате да промените.
 5. Кликнете върху Редактиране.
 6. От падащото меню изберете „Промяна на редуването на рекламите“.
 7. Изберете начин на редуване на рекламите.
 8. Кликнете върху Запазване.
Съвет: Докато сте на страницата „Настройки“ за кампаниите си, можете да кликнете върху иконата за филтриране Филтриране, за да се покажат само онези кампании, които отговарят на конкретни критерии. Това може да Ви помогне и да извършвате групови промени в определени кампании.

Задаване на редуване на рекламите по рекламна група

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел кликнете върху Всички кампании.
 3. В страничното меню кликнете върху Настройки.
 4. Използвайте иконата за филтриране Филтриране, за да се показват само кампаниите, които отговарят на определени критерии, включително „Редуване на рекламите“.

Задаване на ограничение на честотата за кампании в дисплейната мрежа и видеокампании

Ограничението на честотата ограничава броя показвания на дисплейните и видеорекламите Ви на един и същ потребител. То не се отнася за мрежата за търсене.

Как да зададете ограничение на честотата за нова кампания

Забележка: Това се отнася само за кампании в дисплейната мрежа и видеокампании
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел изберете „Всички кампании“.
 3. Кликнете върху Кампании в страничното меню.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс plus  и изберете „Нова кампания“.
 5. Изберете цел на кампанията и кликнете върху Напред.
 6. Изберете тип на кампанията и кликнете върху Напред.
 7. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 8. Изберете „Ограничаване на честотата“.
 9. Въведете броя импресии (или показвания за видеокампаниите). Стойността трябва да бъде цяло число (например 4, а не 4,5).
 10. Изберете интервал от време (на ден, седмица, месец или съчетание).
 11. След като останалата част от кампанията Ви бъде настроена, кликнете върху Създаване на кампания.

Как да зададете ограничение на честотата за съществуваща кампания

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В навигационния панел изберете „Всички кампании“.
 3. Кликнете върху името на кампанията, която ще показвате.
 4. В страничното меню изберете „Настройки“.
 5. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 6. Изберете „Ограничаване на честотата“.
 7. Въведете броя импресии (или показвания за видеокампаниите). Стойността трябва да бъде цяло число (например 100, а не 100,5).
 8. Само за кампаниите в дисплейната мрежа изберете интервал от време (на ден, седмица, час или месец).
 9. Кликнете върху Запазване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false