Využívejte maximálně výkonné kampaně a dosahujte svých inzertních cílů na reklamních plochách Google

Oficiální průvodce vytvářením a optimalizací maximálně výkonných kampaní

 

Důležité

Pokud jste prodejce a používáte chytré kampaně v Nákupech nebo místní kampaně, doporučujeme vám používat je i nadále. V roce 2022 budete moci prostřednictvím rozhraní Google Ads a platforem elektronického obchodu upgradovat chytré kampaně v Nákupech a místní kampaně na kampaně typu Maximální výkon.

 

Best Practices logo

Maximálně výkonné kampaně jsou novým způsobem, jak mohou inzerenti prostřednictvím jediné kampaně využívat veškerý inventář Google Ads na YouTube, v Obsahové síti, Vyhledávací síti, na kanálu Objevit, v Gmailu a v Mapách.

Tuto novou automatizovanou kampaň je vhodné používat společně s vašimi stávajícími kampaněmi. Díky automatizaci a chytrým nabídkám vám pomůže dosahovat co největšího výkonu a plnit cíle, které pro vás mají největší význam. To vše v rámci veškerých kanálů, reklamních ploch a formátů, které Google nabízí.

Google Ads Tutorials: Creating a Performance Max campaign

1. Vyberte cíle konverzí, které jsou pro vaši firmu důležité, a stanovte hodnoty konverzí

 • Určete hlavní cíl a konverzní cíle.

Proč: Pokud zadáte všechny cíle, pro které chcete optimalizovat výkon, budete moci kampaň využít na maximum. 

Tip

Konverzní cíle usnadňují definování a správu konverzních akcí, které chcete pro jednotlivé cíle měřit. Pak se můžete rozhodnout, které cíle chcete v kampaních použít přímo pro optimalizaci chytrých nabídek. Použijte měření konverzí a změřte hodnotu všech konverzí.

Tip

Pokud se soustředíte na získávání nových zákazníků, můžete jako cíl nastavit akvizici nových zákazníků: přejděte do sekce Nástroje a nastavení a klikněte na Konverze. Cíl Akvizice nových zákazníků vám umožňuje na základě stávajících zákazníků provádět nabídky tak, abyste získávali nové zákazníky, nebo se zaměřit na nové zákazníky a přitom maximalizovat počet konverzí. K identifikaci nových zákazníků můžete používat různé způsoby. Můžete například využít svá data a vytvořit vlastní seznamy zákazníků, nastavit značky konverzí nebo používat metodu automatické detekce Google. Až budete mít tento cíl nastavený, aktivujte ho v nastavení maximálně výkonné kampaně.

 • Nastavte přesné měření konverzí.

Proč: Dobrá strategie měření konverzí je jednou z nejdůležitějších věcí, kterými můžete přispět ke zlepšení výkonu kampaně a k tomu, aby vám automatizace přinesla co největší prospěch. Použité konverzní akce a cíle poslouží jako vodítko pro automatizaci a chytré nabídky, které se těchto cílů budou snažit dosáhnout. Měřit a sledovat byste měli ty konverze, které jsou pro vaši obchodní činnost skutečně významné. Pokud je vaším cílem například oslovování potenciálních zákazníků, může být vhodné provádět optimalizaci s ohledem na kvalifikované nebo konvertované potenciální zákazníky, kteří jsou co nejblíže uskutečnění obchodu. 

Tip

Podle typu konverze můžete hodnotu konverzí určovat podle konkrétních transakcí, čemuž se také říká dynamické hodnoty, nebo výchozí hodnotu konverze nastavit sami. Pokud chcete upravit hodnoty konverzí, přejděte na Nástroje a nastavení > Konverze.

Tip

Kliknutí na reklamu někdy nevede přímo k prodeji na internetu, ale nasměruje zákazníka na cestu, jejímž výsledkem je prodej mimo internet, například v prodejně nebo po telefonu. Google Ads nabízí přehledy konverzí z návštěv prodejny a přehledy hovorů. Můžete však využít i import offline konverzí a sdílet s Google Ads informace o prodejích v obchodě nebo o uskutečnění konečného prodeje. Díky tomu bude moci optimalizace tyto cenné cíle lépe zohledňovat. Pokud patříte mezi inzerenty zaměřené na oslovování potenciálních zákazníků, můžete poskytnutím těchto údajů (tedy informací o tom, kteří potenciální zákazníci si skutečně něco koupili) pomoci maximálně výkonné kampani získávat ve všech kanálech kvalitnější potenciální zákazníky.

 • Nastavte hodnoty konverzí tak, aby odpovídaly relativní důležitosti vašich cílů.

Proč: Pokud důležitějším konverzím přiřadíte větší hodnotu, bude kampaň moci automaticky upřednostňovat ty druhy konverzí, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější. Jestliže je pro vás například konverze z volání třikrát cennější než konverze z formuláře pro zájemce na webu, můžete její hodnotu nastavit na 600 Kč a hodnotu odeslání formuláře na 200 Kč.

Tip

V případě potřeby také můžete nastavit pravidla hodnoty konverze. Pomocí nich můžete hodnoty konverzí upravovat, takže se budou násobit stanoveným koeficientem pro hodnotnější publika, zařízení nebo zeměpisné oblasti.

Přečtěte si další informace o cílech konverzí a seznamte se s našimi dalšími doporučenými postupy pro inzerenty s online prodejem či offline cíli.

2. Vyberte vhodný rozpočet a strategii nabídek

 • Zvolte strategii nabídek, která nejlépe odpovídá vašim cílům.

Proč: Maximálně výkonná kampaň využívá chytré nabídky, aby podle nastavených cílů v reálném čase nastavovala nejvhodnější nabídky pro každou jednotlivou aukci. Díky tomu vám peníze vynaložené na marketing přinesou lepší výsledky. 

Tip

Pokud měříte hodnotu konverzí, použijte strategii nabídek Maximalizovat hodnotu konverze, aby hodnota konverzí byla při daném rozpočtu co největší. Jestliže máte konkrétní cíle v oblasti návratnosti investic, můžete stanovit i cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokud hodnoty konverzí neměříte a všechny konverze pro vás mají stejnou hodnotu, použijte strategii Maximalizovat konverze. Ta vám při stanoveném rozpočtu zajistí co největší počet konverzí. Jestliže se snažíte dosáhnout konkrétní návratnosti investic, můžete stanovit cílovou CPA. Kampaň vám může na základě vašich dřívějších výkonů navrhnout cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo CPA. Vy tento návrh můžete přijmout, nebo hodnotu podle potřeby změnit.

 • Při určování rozpočtu pro maximálně výkonnou kampaň se řiďte existujícími kampaněmi ve svém účtu.

Proč: Ačkoli pro maximálně výkonnou kampaň neexistuje žádný minimální rozpočet, použití příliš malého rozpočtu může způsobit, že na výsledky budete muset čekat delší dobu. 

Tip

V kampani také můžete mít k dispozici simulátor cílení a rozpočtu, který odhaduje metriky výkonu, jako jsou cena, konverze a hodnoty konverzí, a to na základě cíle strategie nabídek a zadaného rozpočtu.

Poznámka

Pokud vytváříte novou maximálně výkonnou kampaň pouze s offline cíli, nastavte její rozpočty podle výkonových cílů provozoven své firmy.

3. Rozšíření cílové URL ponechte aktivní, získáte více konverzí z relevantních vyhledávacích dotazů

 • Využijte funkci rozšíření cílové adresy URL. Ve výchozím nastavení je zapnutá.

Proč: Můžete tak získat více vyhledávacích dotazů, které vám vzhledem k souladu vstupních stránek se záměrem zákazníků pravděpodobněji přinesou konverze a přispějí k dobrému výkonu. Díky této funkci se vaše reklamy budou moci zobrazit u většího počtu vyhledávání, u nichž je velká pravděpodobnost konverze. Rozšíření cílové URL přiřazuje k vyhledávacím dotazům související vstupní stránky z vašeho webu a dynamicky podle nich přizpůsobuje nadpisy reklam.

Poznámka

Pokud se klíčová slova ve vašich stávajících kampaních ve vyhledávání přesně shodují s vyhledávacím dotazem uživatele (bez ohledu na typ shody), dostanou reklamy z těchto kampaní přednost před maximálně výkonnými kampaněmi. Jestliže máte více účtů a chcete, aby takto dostávaly přednost i kampaně ve vyhledávání z těchto dalších účtů, obraťte se na váš tým Google.

Tip

Podle potřeby můžete určité části svého webu vyloučit z cílení. Můžete například vyloučit blog vaší společnosti nebo stránky s častými dotazy, jestliže nejsou určeny k získávání konverzí. Pokud potřebujete větší kontrolu nad tím, kde se vaše reklamy zobrazují, můžete v maximálně výkonných kampaních uplatnit stejná nastavení ochrany značky, jaká jste použili na úrovni účtu. Jde například o vyloučení obsahu, umístění nebo typu inventáře a další nastavení, která pro vás mohou být užitečná. Již brzy budete moci využít i vylučující klíčová slova na úrovni účtu a vyloučit pomocí nich z maximálně výkonných kampaní určité vyhledávací dotazy.

Poznámka

Rozšíření cílové URL se v současnosti nevztahuje na kampaně, které mají pouze offline cíle.

Cíl

Akce

Získat více konverzí z vyhledávacích dotazů, které pravděpodobně budou přinášet dobré výsledky

Ponechte rozšíření cílové URL zapnuté.

Najít další vyhledávací dotazy, které pravděpodobně budou mít dobré výsledky, ale některé vstupní stránky na vašem webu vyloučit

Ponechte rozšíření cílové URL zapnuté a použijte vyloučení adres URL.

Najít další vyhledávací dotazy, ale některá vyhledávání vyloučit

Ponechte rozšíření cílové URL zapnuté a pomocí vylučujících klíčových slov na úrovni účtu vylučte vyhledávací dotazy, na které nechcete zobrazovat reklamy (tato možnost bude již brzy dostupná).

Nechcete získávat další konverze z jiných vstupních stránek na vašem webu. Zákazníky smíte směrovat pouze na jednu vstupní stránku (například kvůli zásadám). Jde o jedinou konverzní trasu.

Vypněte rozšíření cílové URL (nedoporučujeme).

Další informace o rozšíření cílové URL 

4. Nahrajte do skupiny podkladů různorodé kreativy

Proč: V případě potřeby můžete pro jednu kampaň vytvořit několik skupin podkladů. Každá z nich by přitom měla souviset s jedním tématem (např. kategorii produktů nebo služeb). Automatizace díky tomu bude moci z dostupných podkladů sestavovat reklamy všech potřebných formátů a zobrazovat publiku relevantnější kreativy. 

 • Přidejte co nejvíce verzí textových podkladů, obrázků a videosouborů (včetně různých velikostí obrázků).

Proč: Čím více podkladů poskytnete, tím více formátů reklam bude kampaň moci vytvořit a tím více reklamních ploch bude pro vaše reklamy využitelných. Používejte originální, vysoce kvalitní obrázky, které inspirují uživatele k interakci s vaší značkou. Také dbejte na to, aby se textové podklady svým významem lišily, ale po spojení dávaly dohromady smysl.

Proč: Nahrajte i video dlouhé alespoň deset sekund. Lépe tím předvedete svou firmu v akci. Pokud video nemáte, maximálně výkonná kampaň jej pro vás ve vysoké kvalitě automaticky vytvoří z ostatních podkladů.

Poznámka

Pokud vytváříte kampaň s offline cíli, musíte nahrát podklady včetně nadpisů, popisů, výzev k akci a cílové URL. Další podrobnosti o požadavcích na podklady pro takové kampaně najdete zde.

Poznámka

Schválení podkladů může nějakou dobu trvat, u některých podkladů, například videosouborů, může jít i o několik dní. Pokud kampaň potřebujete zahájit v konkrétní den, můžete ji připravit s předstihem a nahrát podklady o několik dní dříve. Nastavte datum zahájení a zkontrolujte, zda jsou kampaň a všechny podklady aktivní.

Přečtěte si další informace o tom, jak fungují skupiny podkladů a jaké jsou doporučené postupy ohledně kreativ.

5. Přidáním signálů publika určete, u kterých publik je větší pravděpodobnost konverze

 • Zadejte signály publika, kterými se má řídit automatické cílení.

Proč: Signály publika poskytují důležité informace, které kampani pomohou s optimalizací a zlepšováním výkonu. Automatizace vám navíc může nalézt nové segmenty zákazníků, kteří realizují konverze, ale dosud jste si jich nevšimli. 

 • Zahrňte segmenty publika na konci cesty.

Proč: Nejužitečnějšími informacemi o publiku, které můžete poskytnout, jsou vaše data, například vlastní seznamy zákazníků, seznamy návštěvníků webových stránek a vlastní segmenty publika. Dobře totiž ukazují, u kterých publik je větší pravděpodobnost konverze. Abyste mohli vlastní seznamy zákazníků používat, je třeba vytvořit seznam zákazníků, nahrát jej do Google Ads a pravidelně jej aktualizovat.

Tip

Pokud uvedete novou produktovou řadu pro novou zákaznickou základnu, může být užitečné provést aktualizaci a přidat nové signály publika, které tuto změnu odrážejí (kromě časté obnovy dat).

Poznámka

Největší výhodou automatizace je možnost objevit nové segmenty, u nichž byste příležitost ke konverzi třeba ani neočekávali. Maximálně výkonné kampaně neomezují reklamy jen na vybranou sadu publik a pomáhají vám s hledáním nových zákazníků s velkým potenciálem. Pokud chcete optimalizovat výkon konkrétních publik a kanálů mimo Vyhledávací síť, použijte obsahové kampaně, videokampaně vyzývající k akci nebo kampaně discovery.

Google Ads Tutorials: Audience signals in Performance Max campaigns

6. Používejte rozšíření reklam

 • Použijte co nejvíce relevantních rozšíření reklamy.

Proč: Rozšíření reklamy zlepšují viditelnost reklam a poskytují zákazníkům podrobnější informace. Může jít třeba o různé způsoby, jak vás mohou kontaktovat. K dispozici je celá řada rozšíření, například odkazy na podstránky, popisky, formuláře pro zájemce, telefonní hovory a další.

Poznámka

Rozšíření reklam se nezobrazují u maximálně výkonných kampaní, které mají pouze offline cíle.

Další informace o rozšířeních reklam 

7. Vyhodnocování výkonu

 • Soustřeďte se na relevantní metriky výkonu, které odpovídají zvolené strategií nabídek.

Proč: Při hodnocení úspěšnosti a výkonu kampaně může být potřeba používat různé metriky podle používané strategie nabídek.

Tip

Pokud používáte strategii nabídek Maximalizovat konverze, měli byste sledovat počet konverzí, CPA a cenu. CPA bude zohledňovat to, co započítáváte jako konverze a využíváte při optimalizaci, například prodej na webu, návštěvu prodejny, získání potenciálního zákazníka atd. Pokud máte například pouze offline cíle nebo jste dříve používali místní kampaně, můžete kampaně optimalizovat s ohledem na návštěvy prodejny, telefonní hovory a vyhledání trasy. Proto se tyto konverze uplatní při výpočtu CPA.

V případě strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí je vhodné se soustředit na hodnotu konverzí, návratnost investic do reklamy (ROAS) a cenu. A pokud jste stanovili cílovou CPA nebo ROAS, pomůže vám přehled strategie nabídek zjistit, jak kampaň tento cíl plní.

 • Zohledněte zpoždění konverzí.

Proč: Abyste si mohli udělat úplný obrázek o výkonu, je třeba při hodnocení výsledků brát v úvahu zpoždění konverzí. Například pokud obvykle trvá sedm dní, než uživatel po interakci s vašimi reklamami provede konverzi, nezahrnujte do hodnocení výkonu údaje za posledních týden. V použitých datech by totiž stejně chyběly konverze za posledních sedm dní.

Poznámka

Než začnete analyzovat kampaně s offline cíli, počkejte 30 dní, aby měli zákazníci po interakci s reklamou možnost navštívit firemní provozovnu a aby se stačila zaznamenat konverze z návštěvy prodejny. Další informace o době sledování konverzí z prodejen

 • Porovnejte počty získaných konverzí před vytvořením maximálně výkonné kampaně a po něm.

Proč: Před spuštěním maximálně výkonné kampaně se podívejte na metriky konverzí (např. objem nebo hodnota konverzí a průměrná CPA nebo návratnost investic do reklamy) za několik týdnů. Zaměřte se přitom na kampaně optimalizované s ohledem na stejné cíle konverzí, které chcete použít v maximálně výkonné kampani. Po vytvoření maximálně výkonné kampaně vyčkejte několik týdnů a teprve poté výkon hodnoťte. Je to důležité zejména v případě, že se u vašeho podnikání projevuje výše zmíněné zpoždění konverze.

Poznámka

Při hodnocení výkonu nezapomeňte zohlednit další faktory, jako jsou změny kreativ, existenci jiných provozoven nebo sezónnost.

 • Sledujte upozornění v kampani.

Proč: Dávejte si pozor na případná zamítnutí reklam a na to, zda se vaše reklamy zobrazují podle očekávání. Také kontrolujte stav kampaně a sledujte, zda není omezena rozpočtem. Pokud k tomu dojde, může být vhodné zvětšit denní rozpočet, abyste zachytili co nejvíce potenciálních konverzí. 

 • Pomocí přehledů podkladů zjistěte, které podklady jsou úspěšné.

Proč: Když ve skupině podkladů vyberete možnost Zobrazit podrobnosti, dozvíte se kvalitu podkladů (Nízká, Dobrá nebo Nejlepší) a zjistíte, zda je potřeba přidat nové podklady, které by automatizace využila ve vašich kreativách. Pokud už máte maximální počet podkladů, můžete vyměnit ty méně kvalitní za nové a kvalitnější. Na kartě Kombinace je uvedeno, které kombinace podkladů podávají nejlepší výkon. Můžete si zde také prohlédnout náhled svých reklam podle kanálů. To vám může pomoci udělat si obrázek o tom, na které typy podkladů vaši zákazníci nejlépe reagují. Podle toho se pak můžete rozhodovat při nahrávání podkladů i při tvorbě širší kreativní strategie.

 • Využívejte další dostupné přehledy.

Proč: V dalších přehledech naleznete další informace o výkonu. V přehledech umístění maximálně výkonné kampaně zjistíte, kde se vaše reklamy zobrazily a kolik zobrazení tato umístění získala. Můžete si tak o místech zobrazování reklam udělat lepší obrázek. Pokud je pro vás důležité měřit metriky Návštěvy prodejny a Místní akce, bude se vám hodit přehled podle prodejen. Dozvíte se z něj, jak maximálně výkonná kampaň přispívá k návštěvnosti jednotlivých prodejen. Přehled dále pro jednotlivé prodejny uvádí návštěvy a místní akce. Další užitečnou částí přehledu strategie nabídek jsou nejčastější signály. Ty ukazují, jaké faktory nejvíce přispívají k dosaženému výkonu. Může mezi ně patřit například typ zařízení, lokalita, den v týdnu, denní doba, vyhledávací dotazy a vlastní seznamy zákazníků.

Další informace o přehledech podkladů v maximálně výkonných kampaních 

8. Objevte nové statistiky, které vám pomohou optimalizovat kampaně a celkovou strategii

 • Na stránce Statistiky si můžete udělat obrázek o tom, co výkonu vaší kampaně prospívá.

Proč: Na stránce Statistiky se dozvíte, co má největší vliv na výkon, například nejlepší publika a témata vyhledávání. Řadu statistik, které získáte z „dolování“ nezpracovaných dat nebo analýz přehledů jiných typů kampaní Google Ads, najdete na stránce statistik maximálně výkonných kampaní. Tyto informace lze využít i pro širší obchodní a marketingové strategie mimo Google Ads. Mohou vám například pomoci odhalit vyhledávací dotazy na vzestupu nebo nová publika, která uskutečňují konverze, ačkoli byste to od nich neočekávali. Zjistíte také, které podklady jsou úspěšné a u kterého publika jsou úspěšné. To se hodí při rozhodování o strategii pro kreativy.

Poznámka

Statistiky se nevytvářejí vždy pro každý účet a kampaň. Přečtěte si, proč se statistiky nemusí zobrazovat.

Přečtěte si další doporučené postupy pro inzerenty s online prodejem a offline cíli.

 

 

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Doporučené postupy a nechte si zasílat pokročilé tipy a novinky z Google Ads přímo do schránky.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Přihlaste se k odběru zpravodaje Doporučené postupy

Zpravodaj Doporučené postupy Google Ads je schválen týmem, který vytvořil službu Google Ads. Najdete v něm užitečné tipy a postupy, které vám pomohou využít kampaně na maximum.

Odebírat

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false