Využívejte maximálně výkonné kampaně a dosahujte svých inzertních cílů na reklamních plochách Google

Oficiální průvodce vytvářením a optimalizací maximálně výkonných kampaní

 

Důležité

Pokud jste prodejce a používáte chytré kampaně v Nákupech nebo místní kampaně, doporučujeme vám používat je i nadále. V roce 2022 budete moci prostřednictvím rozhraní Google Ads a platforem elektronického obchodu upgradovat chytré kampaně v Nákupech a místní kampaně na kampaně typu Maximální výkon.

 

Best Practices logo

Maximálně výkonné kampaně jsou novým způsobem, jak mohou inzerenti prostřednictvím jediné kampaně využívat veškerý inventář Google Ads na YouTube, v Obsahové síti, Vyhledávací síti, na kanálu Objevit, v Gmailu a v Mapách.

Tuto novou automatizovanou kampaň je vhodné používat společně s vašimi hlavními kampaněmi ve Vyhledávací síti založenými na klíčových slovech. Díky automatizaci a chytrým nabídkám vám pomůže dosahovat co největšího výkonu a plnit cíle, které pro vás mají největší význam. To vše v rámci veškerých kanálů, reklamních ploch a formátů, které Google nabízí.

Google Ads Tutorials: Creating a Performance Max campaign

1. Vyberte cíle konverzí, které jsou pro vaši firmu důležité, a stanovte hodnoty konverzí

 • Určete hlavní cíl a konverzní cíle.

Proč: Pokud zadáte všechny cíle, pro které chcete optimalizovat výkon, budete moci kampaň využít na maximum. 

Tip

Konverzní cíle usnadňují definování a správu konverzních akcí, které chcete pro jednotlivé cíle měřit. Pak se můžete rozhodnout, které cíle chcete použít přímo pro cenové nabídky a optimalizaci kampaně. Použijte měření konverzí a změřte hodnotu všech konverzí.

 • Nastavte přesné měření konverzí.

Proč: Dobrá strategie měření konverzí je jednou z nejdůležitějších věcí, kterými můžete přispět ke zlepšení kampaně a k tomu, aby vám automatizace přinesla co největší prospěch. Použité konverzní akce a cíle poslouží jako vodítko pro automatizaci a chytré nabídky, které se těchto cílů budou snažit dosáhnout. Měřit a sledovat byste měli ty konverze, které jsou pro vaši obchodní činnost skutečně významné. Pokud je vaším cílem například oslovování potenciálních zákazníků, může být vhodné provádět optimalizaci s ohledem na kvalifikované nebo konvertované potenciální zákazníky, kteří jsou co nejblíže uskutečnění obchodu. 

Tip

Podle typu konverze můžete hodnotu konverzí určovat podle konkrétních transakcí, čemuž se také říká dynamické hodnoty, nebo výchozí hodnotu konverze nastavit sami. Pokud chcete upravit hodnoty konverzí, přejděte na Nástroje a nastavení > Konverze.

Tip

Kliknutí na reklamu někdy nevede přímo k prodeji na internetu, ale nasměruje zákazníka na cestu, jejímž výsledkem je prodej mimo internet, například v prodejně nebo po telefonu. Pomocí importu offline konverzí můžete tyto informace sdílet se službou Google Ads a lépe optimalizovat s ohledem na tyto konečné prodeje. Pokud patříte mezi inzerenty zaměřené na oslovování potenciálních zákazníků, můžete poskytnutím těchto údajů (tedy informací o tom, kteří potenciální zákazníci si skutečně něco koupili) pomoci maximálně výkonné kampani získávat ve všech kanálech kvalitnější potenciální zákazníky.

 • Nastavte hodnoty konverzí tak, aby odpovídaly relativní důležitosti vašich cílů.

Proč: Pokud důležitějším konverzím přiřadíte větší hodnotu, bude kampaň moci automaticky upřednostňovat ty druhy konverzí, které jsou pro vaši firmu nejdůležitější. Jestliže je pro vás například konverze z volání třikrát cennější než konverze z formuláře pro zájemce na webu, můžete její hodnotu nastavit na 600 Kč a hodnotu odeslání formuláře na 200 Kč.

Tip

V případě potřeby také můžete nastavit pravidla hodnoty konverze. Pomocí nich můžete hodnoty konverzí upravovat, takže se budou násobit stanoveným koeficientem pro hodnotnější publika, zařízení nebo zeměpisné oblasti.

Další informace o cílech konverzí 

2. Vyberte vhodný rozpočet a strategii nabídek

 • Zvolte strategii nabídek, která nejlépe odpovídá vašim cílům.

Proč: Maximálně výkonná kampaň využívá chytré nabídky, aby podle nastavených cílů v reálném čase nastavovala nejvhodnější nabídky pro každou jednotlivou aukci. Díky tomu vám peníze vynaložené na marketing přinesou lepší výsledky.

Tip

Pokud měříte hodnotu konverzí, použijte strategii nabídek Maximalizovat hodnotu konverze, aby hodnota konverzí byla při daném rozpočtu co největší. Jestliže máte konkrétní cíle v oblasti návratnosti investic, můžete stanovit i cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). Pokud hodnoty konverzí neměříte a všechny konverze pro vás mají stejnou hodnotu, použijte strategii Maximalizovat konverze. Ta vám při stanoveném rozpočtu zajistí co největší počet konverzí. Jestliže se snažíte dosáhnout konkrétní návratnosti investic, můžete stanovit cílovou CPA. Kampaň vám může na základě vašich dřívějších výkonů cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS) nebo CPA navrhnout. Vy tento návrh můžete přijmout nebo hodnotu podle potřeby změnit.

 • Při určování rozpočtu pro maximálně výkonnou kampaň se řiďte existujícími kampaněmi ve vašem účtu.

Proč: Ačkoli pro maximálně výkonnou kampaň neexistuje žádný minimální rozpočet, použití příliš malého rozpočtu může způsobit, že na výsledky budete muset čekat delší dobu. 

3. Rozšíření cílové URL ponechte aktivní, získáte více konverzí z relevantních vyhledávacích dotazů

 • Využijte funkci rozšíření cílové adresy URL. Ve výchozím nastavení je zapnutá.

Proč: Umožní vám to zobrazovat reklamy na další vyhledávací dotazy, u nichž je vysoká pravděpodobnost získání konverze. Rozšíření cílové adresy URL pomáhá najít nové vyhledávací dotazy. Jde o dotazy, které by mohly vést ke konverzi, ale buď je vaše kampaně ve vyhledávání založené na klíčových slovech zatím nepokrývají, nebo u nich má maximálně výkonná kampaň vyšší hodnocení reklamy. Prostřednictvím relevantních vstupních stránek na vašem webu vás tato funkce může přiřadit k souvisejícím dotazům a dynamicky přizpůsobovat nadpisy vašich reklam.

Tip

Podle potřeby můžete určité části svého webu vyloučit z cílení. Můžete například vyloučit blog vaší společnosti nebo stránky s častými dotazy, jestliže nejsou určeny k získávání konverzí. Pokud potřebujete větší kontrolu nad tím, kde se vaše reklamy zobrazují, můžete v maximálně výkonných kampaních uplatnit stejná nastavení bezpečnosti pro značku, jaká jste použili na úrovni účtu. Jde například o vyloučení obsahu, umístění nebo typu inventáře a další nastavení, která pro vás mohou být užitečná. Již brzy budete moci využít i vylučující klíčová slova na úrovni účtu a vyloučit pomocí nich z maximálně výkonných kampaní určité vyhledávací dotazy.

Další informace o rozšíření cílové URL 

4. Nahrajte do skupiny podkladů různorodé kreativy

Proč: V případě potřeby můžete pro jednu kampaň vytvořit několik skupin podkladů. Každá z nich by přitom měla souviset s jedním tématem (např. kategorii produktů nebo služeb). Automatizace díky tomu bude moci z dostupných podkladů sestavovat reklamy všech potřebných formátů a zobrazovat publiku relevantnější kreativy. 

 • Přidejte co nejvíce verzí textových podkladů, obrázků a videosouborů (včetně různých velikostí obrázků).

Proč: Čím více podkladů poskytnete, tím více formátů reklam bude kampaň moci vytvořit a tím více reklamních ploch bude pro vaše reklamy využitelných. Používejte originální, vysoce kvalitní obrázky, které inspirují uživatele k interakci s vaší značkou. Také dbejte na to, aby se textové podklady svým významem lišily, ale po spojení dávaly dohromady smysl.

Proč: Nahrajte i video dlouhé alespoň deset sekund. Lépe tím předvedete svou firmu v akci. Pokud video nemáte, maximálně výkonná kampaň jej pro vás ve vysoké kvalitě automaticky vytvoří z ostatních podkladů.

Přečtěte si další informace o tom, jak fungují skupiny podkladů a jaké jsou doporučené postupy ohledně kreativ.

5. Přidáním signálů publika určete, u kterých publik je větší pravděpodobnost konverze

 • Zadejte signály publika, kterými se má řídit automatické cílení.

Proč: Signály publika poskytují důležité informace, které kampani pomohou s optimalizací a zlepšováním výkonu. Automatizace vám navíc může nalézt nové segmenty zákazníků, kteří realizují konverze, ale dosud jste si jich nevšimli. 

 • Zahrňte segmenty publika na konci cesty.

Proč: Nejužitečnějšími informacemi o publiku, které můžete poskytnout, jsou vaše data (například vlastní seznamy zákazníků nebo seznamy návštěvníků webových stránek) a vlastní segmenty publika. Dobře totiž ukazují, u kterých publik je větší pravděpodobnost konverze.

Tip

Největší výhodou automatizace je možnost objevit nové segmenty, u nichž byste příležitost ke konverzi třeba ani neočekávali. Maximálně výkonné kampaně neomezují reklamy jen na vybranou sadu publik a pomáhají vám s hledáním nových zákazníků s velkým potenciálem. Pokud chcete optimalizovat výkon konkrétních publik a kanálů mimo Vyhledávání, použijte obsahové kampaně, videokampaně vyzývající k akci nebo kampaně discovery.

6. Používejte rozšíření reklam

 • Použijte co nejvíce relevantních rozšíření reklamy.

Proč: Rozšíření reklamy zlepšují viditelnost reklam a poskytují zákazníkům podrobnější informace. Může jít třeba o různé způsoby, jak vás mohou kontaktovat. K dispozici je celá řada rozšíření, například odkazy na podstránky, popisky, formuláře pro zájemce, telefonní hovory a další.

Další informace o rozšířeních reklam 

7. Vyhodnocujte výkon

 • Soustřeďte se na relevantní metriky výkonu, které odpovídají zvolené strategií nabídek.

Proč: Při hodnocení úspěšnosti a výkonu kampaně může být potřeba používat různé metriky podle používané strategie nabídek.

Tip

Pokud používáte strategii nabídek Maximalizovat konverze, měli byste sledovat počet konverzí, CPA a cenu. V případě strategii nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí je vhodné se soustředit na hodnotu konverzí, návratnost investic do reklamy (ROAS) a cenu. A pokud jste stanovili cílovou CPA nebo ROAS, pomůže vám přehled strategie nabídek zjistit, jak kampaň tento cíl plní.

 • Zohledněte zpoždění konverzí.

Proč: Abyste si mohli udělat úplný obrázek o výkonu, je třeba při hodnocení výsledků brát v úvahu zpoždění konverzí. Například pokud obvykle trvá 7 dní, než uživatel po interakci s vašimi reklamami provede konverzi, nezahrnujte do hodnocení výkonu údaje za posledních týden. V použitých datech by totiž stejně konverze za posledních sedm dní chyběly.

 • Porovnejte počty získaných konverzí před vytvořením maximálně výkonné kampaně a po vytvoření.

Proč: Před spuštěním maximálně výkonné kampaně se podívejte na metriky konverzí (např. objem nebo hodnota konverzí a průměrná CPA nebo návratnost investic do reklamy) za několik týdnů. Zaměřte se přitom na kampaně optimalizované s ohledem na stejné cíle konverzí, které chcete použít v maximálně výkonné kampani. Po vytvoření maximálně výkonné kampaně vyčkejte několik týdnů a teprve poté výkon hodnoťte. Je to důležité zejména v případě, že se u vašeho podnikání projevuje výše zmíněné zpoždění konverze.

 • Sledujte upozornění v kampani.

Proč: Dávejte si pozor na případná zamítnutí reklam a na to, zda se vaše reklamy zobrazují podle očekávání. Také kontrolujte stav kampaně a sledujte, zda není omezena rozpočtem. Pokud k tomu dojde, může být vhodné zvětšit denní rozpočet, abyste zachytili co nejvíce potenciálních konverzí. 

 • Na stránce Statistiky si můžete udělat obrázek o tom, co výkonu vaší kampaně prospívá.

Proč: Na stránce Statistiky se dozvíte, co má největší vliv na výkon, například nejlepší publika, podklady a témata vyhledávání. Tyto informace lze využít i pro širší obchodní a marketingové strategie mimo Google Ads. Mohou vám například pomoci odhalit vyhledávací dotazy na vzestupu nebo nová publika, která uskutečňují konverze, ačkoli byste to od nich neočekávali.

Tip

Další užitečnou částí přehledu strategie nabídek jsou nejčastější signály. Ty ukazují, jaké faktory nejvíce přispívají k dosaženému výkonu. Může mezi ně patřit například typ zařízení, lokalita, den v týdnu, denní doba, vyhledávací dotazy a vlastní seznamy zákazníků.

 • Pomocí přehledů podkladů zjistěte, které podklady jsou úspěšné.

Proč: Když ve skupině podkladů vyberete možnost Zobrazit podrobnosti, dozvíte se, zda je kvalita podkladu Nízká, Dobrá nebo Nejlepší. Zjistíte také, zda není potřeba nahradit nějaké méně kvalitní podklady lepšími. Na kartě Kombinace se dozvíte, které kombinace podkladů podávají nejlepší výkon. To zároveň může ukazovat, na které typy podkladů vaši zákazníci nejlépe reagují. A podle toho se můžete rozhodovat při nahrávání podkladů v budoucnu.

Další informace o přehledech podkladů v maximálně výkonných kampaních 

 

 

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Doporučené postupy a nechte si zasílat pokročilé tipy a novinky z Google Ads přímo do schránky.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false