Hướng dẫn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh là một nhóm chiến lược đặt giá thầu tự động sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa nhằm thu hút số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ đặt giá thầu chính xác cho mọi phiên đấu giá để mang lại nhiều lượt chuyển đổi hơn hoặc giá trị chuyển đổi cao hơn với mức hiệu quả chi phí tương đương hoặc tốt hơn mục tiêu hiện tại về hiệu suất.

Các chiến lược Đặt giá thầu thông minh gồm CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hóa lượt chuyển đổiTối đa hóa giá trị chuyển đổi.

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu và Tối đa hóa số lượt nhấp cũng là các chiến lược đặt giá thầu tự động nhưng không phải là chiến lược đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá.

Sơ đồ giải thích trường hợp nên sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh và trường hợp nên sử dụng tính năng Đặt giá thầu tự động

Lợi ích của chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Tính năng đặt giá thầu tự động của Google Ads giúp bạn tối ưu hóa giá thầu trên quy mô lớn để đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học của Google. Tính năng đặt giá thầu tự động mang lại cho bạn:

  • Những chiến lược giá thầu phù hợp với mục tiêu của bạn: Chọn trong số nhiều chiến lược giá thầu để đạt được các mục tiêu kinh doanh, mục tiêu về số lượt chuyển đổi và mục tiêu về giá trị chuyển đổi của bạn.
  • Tối ưu hóa giá thầu ngay tại thời điểm đấu giá: Chiến lược Đặt giá thầu thông minh tối ưu hóa giá thầu cho mọi phiên đấu giá, giúp bạn đặt giá thầu chính xác hơn tùy theo ngữ cảnh tìm kiếm của từng người dùng nhằm đạt được mục tiêu về hiệu suất một cách hiệu quả hơn.
  • Lập mô hình hiệu suất ở cấp cụm từ tìm kiếm: Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng dữ liệu chuyển đổi ở cấp cụm từ tìm kiếm trong tài khoản để giúp giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu có thể gặp phải với các từ khóa riêng lẻ. Nhờ đó, các thuật toán có thể đặt giá thầu chính xác hơn cho những từ khóa có số lượt tìm kiếm thấp hoặc những từ khóa chưa có đủ dữ liệu về hiệu suất trước đây.
  • Nhiều tín hiệu theo ngữ cảnh hơn: Ngoài việc đánh giá những tín hiệu chính (như thiết bị, vị trí và thời gian trong ngày), chiến lược Đặt giá thầu thông minh cũng xét đến những tín hiệu khác như trình duyệt, hệ điều hành, ngôn ngữ, v.v. Điều này giúp kết hợp ngữ cảnh tìm kiếm và khả năng chuyển đổi của mỗi phiên đấu giá vào mọi giá thầu. Ngoài ra, chiến lược Đặt giá thầu thông minh cũng xét đến những tổ hợp tín hiệu có tác động đáng kể đến tỷ lệ chuyển đổi – điều mà các phương thức điều chỉnh giá thầu riêng lẻ không thể làm được. Tìm hiểu thêm về các tín hiệu đặt giá thầu tự động
  • Các thuật toán liên tục tìm hiểu: Chiến lược Đặt giá thầu thông minh liên tục cập nhật các thuật toán đặt giá thầu để điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi về hiệu suất và thích hợp với chu kỳ chuyển đổi cụ thể của doanh nghiệp để biết trọng số cần áp dụng cho dữ liệu gần đây so với dữ liệu trong quá khứ.
Basics icon

Kiến thức cơ bản | Bắt đầu sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về chiến lược Đặt giá thầu thông minh và cách sử dụng chiến lược này để đạt được mục tiêu kinh doanh.

BẮT ĐẦU NGAY

set up icon

Thiết lập | Thiết lập chiến lược Đặt giá thầu thông minh

BẮT ĐẦU NGAY

upload data icon

Xem | Xem hiệu suất của chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Tìm hiểu hiệu suất của các chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

BẮT ĐẦU NGAY

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false