เกี่ยวกับกฎหมายของเม็กซิโกว่าด้วยความโปร่งใส การป้องกัน และการต่อสู้กับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

กฎหมายฉบับใหม่ของเม็กซิโกว่าด้วยความโปร่งใส การป้องกัน และการต่อสู้กับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในตลาดการโฆษณาได้บัญญัติข้อกำหนดชุดใหม่สำหรับเอเจนซีโฆษณาและสื่อ โดยบทบัญญัติได้กำหนดให้ Google ต้องออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายการโฆษณาทั้งหมดกับผู้ลงโฆษณาปลายทางโดยตรง หากผู้ลงโฆษณาปลายทางอาศัยอยู่ในเม็กซิโกและมีการแสดงโฆษณาในเม็กซิโก

โปรดดูด้านล่างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรในฐานะลูกค้า Google Ads โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระเงิน 

ลูกค้าที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน

หากปัจจุบัน Google ออกใบแจ้งหนี้ให้เอเจนซีในฐานะฝ่ายรับผิดชอบทางการเงินหลัก* กล่าวคือเป็นผู้ได้รับการเรียกเก็บเงินและรับใบแจ้งหนี้ในนามของผู้ลงโฆษณา และจะต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ บัญชี Google Ads เหล่านี้จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เรียกเก็บเงินจากผู้ลงโฆษณาในฐานะฝ่ายรับผิดชอบทางการเงินหลัก ในขณะที่เอเจนซีอาจมีชื่ออยู่ในฐานะฝ่ายรับผิดชอบทางการเงินรอง** เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินในนามของผู้ลงโฆษณาต่อไป

การเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินหลัก/รองข้างต้นนี้ต้องใช้รูปแบบการเรียกเก็บเงินใหม่ซึ่ง Google กำลังพัฒนาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้สำหรับลูกค้าทุกรายในเม็กซิโก เอเจนซีจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อรูปแบบการเรียกเก็บเงินใหม่พร้อมใช้งาน โดยจะระบุขั้นตอนในการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบใหม่ (ผู้ลงโฆษณาเป็นฝ่ายรับการเรียกเก็บเงินหลักและเอเจนซีเป็นฝ่ายรับการเรียกเก็บเงินรอง) 

หมายเหตุ: หากเอเจนซีไม่ต้องการจัดการการเรียกเก็บเงินให้ผู้ลงโฆษณาอีกต่อไป (กล่าวคือ ไม่รับใบแจ้งหนี้ ไม่ชำระใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เอเจนซีอาจเลือกไม่เป็นฝ่ายรอง โดยให้เปลี่ยนผู้ลงโฆษณาเป็นฝ่ายรับผิดชอบทางการเงินหลักแต่เพียงผู้เดียว หากต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ โปรดติดต่อเรา

มีความเปลี่ยนแปลงใดอีกบ้างเมื่อตั้งค่าผู้ลงโฆษณาเป็นฝ่ายหลักและเอเจนซีเป็นฝ่ายรอง

  หลัก* รอง**
รายละเอียดที่ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้, complemento de pago และใบลดหนี้ ใช่ ยืนยันแล้ว yes, confirmed
รายละเอียดที่รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ (ไม่สามารถใช้ในเชิงภาษีได้) ใช่ ยืนยันแล้ว ใช่ ยืนยันแล้ว
รับเอกสารทางอีเมล ใช่ ยืนยันแล้ว ใช่ ยืนยันแล้ว
ชำระใบแจ้งหนี้ได้ ใช่ ยืนยันแล้ว ใช่ ยืนยันแล้ว
ดูใบแจ้งหนี้ได้ในเครื่องมือใบแจ้งยอดบัญชี ใช่ ยืนยันแล้ว yes, confirmed
ดูใบแจ้งหนี้ได้ภายใน UI ของ Google Ads ใช่ ยืนยันแล้ว ใช่ ยืนยันแล้ว
ฝ่ายที่เป็นผู้รับผิดหลักในการรับภาระการชำระเงินและการคืนสถานะการระงับ ใช่ ยืนยันแล้ว ใช่ ยืนยันแล้ว
ฝ่ายแรกที่จะได้รับการติดต่อจากทีมเรียกเก็บเงินในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินหรือถูกระงับเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน yes, confirmed ใช่ ยืนยันแล้ว
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินปัจจุบัน (เวลาที่กำหนดให้ชำระหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้) โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นฝ่ายหลักหรือฝ่ายรอง yes, confirmed ใช่ ยืนยันแล้ว

ลูกค้าที่ใช้การตั้งค่าการชำระเงินด้วยตนเอง

หากเอเจนซีมีชื่อเป็นฝ่ายรับผิดชอบทางการเงินหลักในบัญชี Google Ads ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีเพื่อให้ผู้ลงโฆษณาเป็นฝ่ายรับผิดชอบทางการเงินหลัก เอเจนซีและผู้ลงโฆษณาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้โดยติดต่อเรา

เมื่อติดต่อเราเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดดังนี้

 • รหัสลูกค้า Google Ads
 • ชื่อทางกฎหมายของบริษัทผู้ลงโฆษณาตามเอกสารการจดทะเบียน
 • ที่อยู่ภาษีของผู้ลงโฆษณาตามเอกสารการจดทะเบียน
 • หมายเลข Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ของผู้ลงโฆษณา
 • ชื่อผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินของผู้ลงโฆษณา
 • อีเมลของผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินของผู้ลงโฆษณา (ต้องเป็นโดเมนบริษัทและลิงก์กับบัญชี Google***)
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินของผู้ลงโฆษณา

***หากต้องการลิงก์กับบัญชี Google ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่หน้านี้: สร้างบัญชี Google
 2. ในช่องอีเมล / ผู้ใช้ ให้เลือก "ใช้ที่อยู่อีเมลปัจจุบันแทน" จากนั้นกรอกอีเมลของบริษัท
 3. กรอกข้อมูลที่เหลือแล้วคลิก "ถัดไป" จนกว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
 4. ระบบอาจส่งข้อความไปยังอีเมลของคุณเพื่อขอให้ยืนยันการลิงก์ (โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะ) ยืนยันเพื่อให้การลิงก์เสร็จสมบูรณ์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false