Om loven i Mexico om åpenhet rundt annonseringsmarkedet og forebygging og bekjempelse av upassende praksiser

Med den nye loven i Mexico om åpenhet rundt annonseringsmarkedet og forebygging og bekjempelse av upassende praksiser etableres et nytt sett av krav til annonsebyråer og mediene generelt. I henhold til denne loven kreves det blant annet at Google skal fakturere sluttannonsøren direkte for eventuelle annonseringskostnader hvis annonsøren er hjemmehørende i Mexico, og hvis annonsen vises i Mexico.

Nedenfor kan du se hvordan dette kommer til å påvirke deg som Google Ads-kunde, basert på betalingsinnstillingene dine. 

Kunder med månedlig fakturering som betalingsinnstilling

Hvis Google per nå fakturerer byrået som den primære* økonomisk ansvarlige parten – altså fakturert på vegne av annonsøren – må det i de aktuelle Google Ads-kontoene i tiden fremover gjøres endringer slik at annonsøren faktureres som den primære økonomisk ansvarlige parten for at denne nye loven skal overholdes, mens byrået kan anføres som den sekundære** parten og på denne måten fortsette å administrere fakturering på vegne av annonsøren.

Denne endringen knyttet til primær og sekundær ansvarlig part fordrer at vi utarbeider et nytt faktureringsformat for alle kunder i Mexico, noe Google skal jobbe med i ukene fremover. Byråer blir varslet via e-post når det nye faktureringsformatet er tilgjengelig, og de får se en fremgangsmåte for å gå over til det nye formatet (altså annonsøren som den primære faktureringsparten og byrået som den sekundære parten). 

Merk: Hvis et byrå derimot ikke lenger ønsker å administrere faktureringen til den aktuelle parten (altså verken motta eller betale fakturaer osv.), kan de velge bort det å bli oppført som den sekundære parten. De må da bare påse at annonsøren er oppført som den primære og den eneste økonomisk ansvarlige parten. Kontakt oss hvis du vil gjøre denne endringen.

Hva annet blir endret når annonsøren og byrået oppføres som henholdsvis primær og sekundær økonomisk ansvarlig part?

  Primær* Sekundær**
Betalingsopplysningene som fakturaer, kvitteringer og kreditnotaer utstedes i tråd med Ja, bekreftet yes, confirmed
Opplysninger som fremgår i kommersielle fakturaer (disse er ikke gyldige i avgiftsøyemed) Ja, bekreftet Ja, bekreftet
Mottar dokumenter på e-post Ja, bekreftet Ja, bekreftet
Kan betale fakturaer Ja, bekreftet Ja, bekreftet
Kan se fakturaer i verktøyet for kontoutskrifter Ja, bekreftet yes, confirmed
Kan se fakturaer i Google Ads-brukergrensesnittet Ja, bekreftet Ja, bekreftet
Den primært ansvarlige parten for betalingsforpliktelser og gjenopprettelse av kontoen etter sperring Ja, bekreftet Ja, bekreftet
Parten innkrevingsteamet vårt først skal kontakte hvis betalinger forfaller eller kontoen sperres på grunn av én eller flere betalinger som har forfalt yes, confirmed Ja, bekreftet
Ingen endringer i de gjeldende betalingsvilkårene (tiden etter faktureringsdatoen hvor fakturaen fortsatt kan betales uten negative følger), uansett hvem er oppført som primær eller sekundær part yes, confirmed Ja, bekreftet

Kunder med manuell innbetaling som betalingsinnstilling

Hvis byrået per nå er oppført som den primære økonomisk ansvarlige parten i den relevante Google Ads-kontoen, må det gjøres en endring i denne kontoen, slik at annonsøren er den primære økonomisk ansvarlige parten. Byråer og annonsører kan gjøre denne endringen ved å kontakte oss.

Når du kontakter oss for å få gjort denne endringen, må du oppgi alle opplysningene nedenfor:

 • de aktuelle kunde-ID-ene for Google Ads
 • annonsørens juridiske bedriftsnavn, slik anført i registreringsdokumenter
 • annonsørens skatteadresse, slik anført i registreringsdokumenter
 • annonsørens RFC-nummer (Registro Federal de Contribuyentes)d
 • navnet på annonsørens primære kontaktperson for fakturering
 • e-postadressen til annonsørens primære kontaktperson for fakturering (må være på bedriftens domene og tilknyttet en Google-konto***)
 • telefonnummeret til annonsørens primære kontaktperson for fakturering

***Sånn kan du tilknytte en Google Ads-konto:

 1. Gå til denne siden: Opprett en Google-konto.
 2. Velg «Bruk den nåværende e-postadressen min i stedet» i feltet for bruker eller e-postadresse, og oppgi bedriftens e-postadresse.
 3. Fyll ut den gjenstående informasjonen, og klikk på «neste» helt til prosessen er ferdig.
 4. Det kan hende at du mottar en melding på e-postadressen din der du blir bedt om å bekrefte tilknytningen (sjekk eventuelt om den har havnet i søppelpostmappen). Bekreft tilknytningen for å fullføre prosessen.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false