เกี่ยวกับเป้าหมาย Conversion

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายการใช้การจัดกลุ่มรูปแบบใหม่ซึ่งรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ไว้เป็นเป้าหมาย Conversion และประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ระหว่างการสร้างแคมเปญและการตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion การอัปเดตนี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญโดยมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ในการโฆษณาเป็นหลัก

การกําหนดค่าการเสนอราคาระดับแคมเปญที่เลือกไว้ก่อนการเปิดตัวนี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิม และแคมเปญที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งเสนอราคาให้ Conversion จะยังคงเสนอราคาให้ Conversion ชุดเดิม

เป้าหมาย Conversion ช่วยจัดระเบียบการกระทำที่ถือเป็น Conversion เพื่อให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้ง่ายขึ้น การกระทําที่คุณต้องการให้ลูกค้าทำ (การกระทำที่ถือเป็น Conversion) จะได้รับการจัดกลุ่มไว้ด้วยกันตามหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเป้าหมาย Conversion นั้นๆ ตัวอย่างเช่น เป้าหมาย Conversion "การซื้อ" จะรวมกระทําที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมด (ตั้งแต่การซื้อออนไลน์ในบางเว็บไซต์ไปจนถึงการซื้อผ่านแอปบางแอป) ซึ่งอยู่ในประเภทหมวดหมู่ "การซื้อ" โดยอัตโนมัติ

ข้อดี

  • การจัดกลุ่มตามความสำคัญต่อธุรกิจซึ่งช่วยยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ: การกระทําที่ถือเป็น Conversion ในบัญชีได้รับการจัดกลุ่มเป็นเป้าหมาย Conversion ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเพื่ออธิบายการกระทําที่มีความหมายต่อธุรกิจมากที่สุด ทั้งยังช่วยให้เกิดการปรับปรุงการเสนอราคาและโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ลดความซับซ้อนในการจัดการ Conversion: เลือกและแก้ไขเป้าหมาย Conversion เมื่อสร้างแคมเปญใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion ที่สําคัญอย่างเต็มรูปแบบและใช้แคมเปญให้ได้ประโยชน์สูงสุด การใช้การกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การโฆษณา นอกจากนี้คุณยังกำหนดเป้าหมาย Conversion เริ่มต้นของบัญชีซึ่งสามารถใช้กับแคมเปญต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาในการจัดการเป้าหมาย Conversion ของแต่ละแคมเปญได้ด้วย
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญ: การใช้เป้าหมายเริ่มต้นของบัญชีทําให้ระบบพิจารณา Conversion ที่มีคุณค่าทั้งหมดในทุกแคมเปญเมื่อใช้กลยุทธ์ Smart Bidding ผลที่ได้คือ AI ของ Google มีข้อมูลในการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์การเสนอราคาและสามารถทำงานได้ดีขึ้น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Smart Bidding ใช้แมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การกระทำที่ถือเป็น Conversion

การกระทำที่ถือเป็น Conversion คือการกระทําที่มีความหมายซึ่งลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำ และคุณได้ระบุว่ามีคุณค่าต่อธุรกิจ เช่น การซื้อออนไลน์หรือการโทร ระบบจะจัดกลุ่มการกระทําเหล่านี้ (วัดด้วยเครื่องมือวัด Conversion) ไว้ด้วยกันในหมวดหมู่เป้าหมาย Conversion โดยอิงตามประเภทหมวดหมู่ที่คุณเลือกให้กับการกระทำแต่ละรายการ ดูวิธีตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion

เมื่อใช้เป้าหมาย Conversion การเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคาจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่แคมเปญเสนอราคาให้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ที่ระดับการกระทําที่ถือเป็น Conversion คุณตัดสินใจได้ว่าจะใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion หนึ่งๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคาหรือไม่ในกรณีที่ใช้เป้าหมายของการกระทำนั้นในการเสนอราคา หากต้องการใช้การกระทำที่ถือเป็น Conversion "การซื้อ" สําหรับการเสนอราคาเมื่อแคมเปญเพิ่มประสิทธิภาพตาม "เป้าหมายการซื้อ" ให้ระบุว่าการซื้อเป็นการกระทํา "หลัก"

  • การกระทําหลัก: ใช้สําหรับการเสนอราคาเมื่อมีการใช้เป้าหมายมาตรฐานของการกระทํานี้ในการเสนอราคา และยังใช้สําหรับการรายงานในคอลัมน์ "Conversion" ด้วย
  • การกระทํารอง: ใช้สําหรับการรายงานในคอลัมน์ "Conv. ทั้งหมด" แต่ไม่ใช้สําหรับการเสนอราคา แม้ว่าจะมีการใช้เป้าหมายมาตรฐานของการกระทํานี้ในการเสนอราคาก็ตาม ข้อยกเว้นอย่างหนึ่งที่จะรวมการกระทํารองไว้ในการเสนอราคาและการรายงานในคอลัมน์ "Conversion" คือกรณีที่การกระทํารองอยู่ใน "เป้าหมายที่กําหนดเอง"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เป้าหมาย Conversion สําหรับเครื่องมือวัด Conversion

ประเภทเป้าหมาย Conversion

เป้าหมายมาตรฐาน

ระบบจะจัดกลุ่มการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณเพิ่มเป็นเป้าหมาย Conversion ตามประเภทของหมวดหมู่ Conversion เช่น "การซื้อ" "รายชื่อติดต่อ" หรือ "ส่งแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้า" เป้าหมายเหล่านี้เรียกว่าเป้าหมาย Conversion มาตรฐาน

คุณสามารถเลือกเป้าหมายมาตรฐานเป็นเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคาเริ่มต้นให้กับทุกแคมเปญในบัญชีได้โดยกําหนดเป็น "เป้าหมาย Conversion เริ่มต้นของบัญชี" ส่วนเป้าหมายที่ไม่ได้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นของบัญชีจะยังใช้สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอราคาในแคมเปญอื่นได้อยู่

เป้าหมายเริ่มต้นของบัญชี

เป้าหมาย Conversion มาตรฐานที่กำหนดเป็นเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชีควรเป็นเป้าหมาย Conversion ที่คุณต้องการให้ทุกแคมเปญในบัญชีเสนอราคาและเพิ่มประสิทธิภาพให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมักจะเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อธุรกิจมากที่สุด เมื่อคุณสร้างแคมเปญใหม่ ระบบจะเลือกเป้าหมายเริ่มต้นทั้งหมดของบัญชีเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพโดยค่าเริ่มต้น

เราขอแนะนําให้เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายชุดเดียวกันเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการ AI ของ Google และการเรียนรู้ข้ามแคมเปญภายในบัญชี คุณทําเช่นนี้ได้โดยปรับแคมเปญทั้งหมดให้มีเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชีเหมือนกัน เมื่อสร้างแคมเปญใหม่ คุณจะเห็นเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชีที่มีอยู่สำหรับเพิ่มในแคมเปญ

ตัวอย่าง

หากคุณมีเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชีเป็น "การซื้อ" ซึ่งมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion เกี่ยวกับการซื้อในลักษณะต่างๆ ระบบจะแนะนําเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชีรายการนั้นเป็นเป้าหมาย Conversion สําหรับแคมเปญที่คุณกําลังสร้าง

หมายเหตุ: หากคุณมีเป้าหมาย Conversion มาตรฐานหลายรายการที่ติดตาม Conversion Funnel เดียวกันในระยะต่างๆ เราขอแนะนําให้ตั้งค่าเพียงรายการเดียวเป็นเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชี ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นร้านรองเท้าอีคอมเมิร์ซที่ต้องการเพิ่มยอดขายรองเท้าทางออนไลน์ เราขอแนะนําให้ตั้งค่า "การซื้อ" เป็นเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชี

เป้าหมายที่กําหนดเอง (สําหรับผู้ใช้ขั้นสูง)

เป้าหมายที่กําหนดเองคือเป้าหมายที่คุณสามารถสร้างและเพิ่มการกระทําที่ถือเป็น Conversion หลักและรองผสมกันได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่กําหนดเองซึ่งมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion หลักจากเป้าหมาย Conversion "การซื้อ" และการกระทําที่ถือเป็น Conversion รองจากเป้าหมาย Conversion "ส่งแบบฟอร์มโอกาสในการขาย" คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่กําหนดเองได้ใน "สรุป Conversion" (หากต้องการดูสรุปใน Google Ads ให้คลิก "เครื่องมือ" แล้วคลิก "Conversion" ในส่วน "การวัด") โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายเหล่านี้มีไว้สําหรับการใช้งานขั้นสูงและไม่แนะนําให้ใช้ในกรณีส่วนใหญ่

เคล็ดลับ

คุณเสนอราคาตามเป้าหมายที่กําหนดเองได้เพียงเป้าหมายเดียวต่อแคมเปญ ดังนั้นหากเลือกใช้เป้าหมายที่กําหนดเองสําหรับแคมเปญใหม่ อย่าลืมตรวจสอบว่าเป้าหมายที่กําหนดเองมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดที่ต้องการใช้สำหรับการเสนอราคา คุณไม่สามารถใช้เป้าหมายที่กําหนดเองหลายรายการร่วมกันในแคมเปญเดียว

การเปลี่ยนแปลงคําศัพท์

ก่อน

หลัง

Conversion Action sets icon

ชุดการกระทำที่ถือเป็น Conversion

Conversion goals icon

เป้าหมายมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดเอง

Conversion settings icon

รวมอยู่ในการตั้งค่า Conversion

Account level goals icon

รวมอยู่ในเป้าหมายเริ่มต้นของบัญชี +
การกระทำที่ถือเป็น Conversion หลัก

Conversion Actions icon

การกระทำที่ถือเป็น Conversion

Conversion Actions icon

การกระทำที่ถือเป็น Conversion ซึ่งจัดกลุ่มเป็นเป้าหมาย Conversion ตามหมวดหมู่

Conversion categories icon

หมวดหมู่ Conversion

Conversion categories icon

เป้าหมาย Conversion

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067