Kontroller för radering och lagring av data i enlighet med CCPA

Om du aktiverar begränsad databehandling med Google (inklusive efter användares val genom klick på länken Sälj inte mina personliga uppgifter) begränsar Google hädanefter sin användning av vissa unika identifierare och andra uppgifter som behandlas för att tillhandahålla tjänster till dig, till enbart vissa affärsändamål. Du kan läsa en beskrivning av detta här.

Utöver begränsad databehandling erbjuder vi kontroller för radering och lagring av data för att hjälpa våra kunder följa bestämmelserna i CCPA. I enlighet med villkoren i CCPA-tillägget för tjänsteleverantörer tillämpas vårt åtagande gällande radering och lagring av data retroaktivt då vi agerar som din tjänsteleverantör för data som behandlas med begränsad databehandling. 

Obs! På grund av våra metoder med inbyggd integritet och uppgiftsminimering har vi i vissa fall inte möjlighet att identifiera specifika användaruppgifter för att radera dem på begäran. Vi har till exempel i allmänhet inte möjlighet att koppla en e-postadress till pseudonymiserade annonsidentifierare. Observera att vi i enlighet med Googles lagringspolicy och i den mån tillåtet enligt CCPA i vissa fall behåller begränsad data efter en begäran om borttagning, till exempel för att skydda mot bedrägeri och otillåten användning och för att möjliggöra annonsrelaterade faktureringar och betalningar. Observera även att vi, i den mån tillåtet enligt CCPA, i vissa fall sammanställer data för att underlätta rent interna ändamål, till exempel för att generera sammanställda kampanjresultatrapporter.

Du hittar mer information om flera olika produktfunktioner som kan hjälpa dig att följa bestämmelserna i CCPA. Om du tror att du kan omfattas av CCPA rekommenderar vi att du tar hjälp av din juridiska rådgivare för att avgöra hur du bäst kan uppfylla dina förpliktelser enligt CCPA.

Produkter som redan drivs med begränsad databehandling

Produkt Åtgärd som du kan vidta vid en begäran om radering av data i enlighet med CCPA
Kundmatchning Vi lagrar inte datafiler som laddas upp av annonsörer längre än vad som krävs för att skapa målgrupper för Kundmatchning och säkerställa att våra policyer följs. Läs Så använder Google data från Kundmatchning. När detta är klart raderar vi genast datafiler som laddats upp via Google Ads eller API:et. Information om hur du uppdaterar eller ersätter en befintlig målgrupp för Kundmatchning finns i Uppdatera din kundlista.
Remarketing med Floodlight-taggar (i Campaign Manager, Display & Video 360 och Search Ads 360)

Annonsörerna styr vilka användare som läggs till eller inte på remarketinglistor. Kunderna kan dessutom ändra hur länge användarna finns kvar på remarketinglistorna, till exempel genom att använda funktionerna nedan:

Konverteringsspårning med Floodlight-taggar På grund av våra metoder med inbyggd integritet och uppgiftsminimering har vi inte möjlighet att identifiera specifika användaruppgifter i Floodlight för att radera dem på begäran. Vi har till exempel inte möjlighet att koppla en e-postadress till pseudonymiserade identifierare i Floodlight. I den mån tillåtet enligt CCPA sammanställer vi i vissa fall data för att underlätta rent interna ändamål, till exempel för att generera sammanställda kampanjresultatrapporter.
Listor som tillhandahålls i Campaign Manager 360 Annonsörerna styr hur länge cookies behålls på en viss målgruppslista. Om du vill ta bort en person från en lista kan du lägga till siffran ”1” bredvid identifieraren för den cookie du vill ta bort från listan. Mer information finns i File formatting > File headers > Delete i artikeln Provided lists” i hjälpcentret.
Google Ads butiksförsäljning (direktuppladdning) Google raderar omatchad transaktionsdata som annonsören har laddat upp efter 30 dagar. Matchad data raderas efter 6 månader för att möjliggöra rapportering och efterlevnadskontroller. Om du vill radera data före sexmånadersperioden kan du kontakta den kontoansvariga eller supportteamen via hjälpikonen  i ditt Google Ads-konto för att få mer information och anvisningar.
Google Analytics

Google Analytics innehåller funktioner och policyer som hjälper dig att skydda din data. Följande funktioner kan vara särskilt användbara när du bedömer hur CCPA påverkar ditt företag och implementeringen av Analytics:

Remarketing: Annonsörerna styr vilka användare som läggs till eller inte på remarketinglistor. Om du använder Google Analytics kan du se till att annonseringsfunktionerna inaktiveras för personer som har angett att de inte vill se anpassade annonser. Om du vill inaktivera annonseringsfunktioner, inräknat remarketing- och annonsrapportfunktioner, för dessa personer kan du läsa mer i Inaktivera annonseringsfunktioner i guiden Display Features.

Produkter som kräver åtgärd för att aktivera begränsad databehandling

Produkt Åtgärder som du kan vidta för att följa CCPA:s krav på radering av data
Remarketing med Google Ads

När du aktiverar begränsad databehandling kan du inte längre lägga till användare i remarketinglistor och relaterade funktioner. Läs mer här.

När det gäller data som överförts till Google tidigare, innan begränsad databehandling aktiverats, fungerar Google inte som tjänsteleverantör för våra kunder och erbjuder inte användarspecifika verktyg för radering. Kunder kan informera användare om Googles insyn och kontroller i deras Google-konton. Kunderna kan ange en varaktighetsperiod för varje lista. När perioden gått ut tas användarna automatiskt bort från listan. Observera att om du förkortar och sedan genast förlänger listans varaktighetsperiod (t.ex. från 30 dagar till 15 dagar och sedan tillbaka till 30 dagar) leder det inte till att användaren raderas. Om du vill skapa en ny lista med en annan varaktighetsperiod måste du ta bort den ursprungliga listan och skapa en ny. Du hittar mer information om listhantering här. Om du använder Google Analytics-taggen för Google Ads-remarketing kan du läsa avsnittet Google Analytics ovan.
Konverteringsspårning med Google Ads På grund av våra metoder med inbyggd integritet och uppgiftsminimering har vi inte möjlighet att identifiera användares specifika konverteringsdata för att radera dem på begäran. Vi har till exempel inte möjlighet att koppla en e-postadress till pseudonymiserade konverteringsidentifierare. I den mån tillåtet enligt CCPA sammanställer vi i vissa fall data för att underlätta rent interna ändamål, till exempel för att generera sammanställda kampanjresultatrapporter.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false