Nâng cấp chiến dịch TrueView cho hành động lên Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video

Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2022, tất cả chiến dịch TrueView cho hành động hiện tại sẽ tự động nâng cấp lên Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video. Trong quá trình tự động nâng cấp này, những chiến dịch không được chọn chạy trên đối tác video của Google và YouTube Tìm kiếm sẽ được cập nhật để chạy trên cả những mạng này.

Để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn với mức chi phí hợp lý, chúng tôi đã nâng cấp chiến dịch TrueView cho hành động và mở rộng phạm vi áp dụng những tính năng hiệu quả nhất của loại chiến dịch này tới nhiều vị trí hơn bằng Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video. Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video cho phép bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn ở những vị trí mang lại hiệu suất cao, cả trên và ngoài YouTube – chỉ với một chiến dịch. Khi bạn tạo một Chiến dịch video nhắm đến mục tiêu "Doanh số bán hàng", "Khách hàng tiềm năng" hoặc "Lưu lượng truy cập trang web", chiến dịch đó sẽ chạy dưới dạng Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video.

Trước khi quá trình nâng cấp này diễn ra, bạn có thể làm những việc sau:

 1. Tạo chiến dịch Video thúc đẩy hành động mới. Mọi chiến dịch Video thúc đẩy hành động mới mà bạn tạo sẽ tự động được chọn chạy trên tất cả mạng video có sẵn (chẳng hạn như YouTube và đối tác video của Google).
 2. Sao chép các chiến dịch TrueView cho hành động hiện có và dán dưới dạng Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video. Bạn cũng có thể sao chép và dán các nhóm quảng cáo hiện có vào chiến dịch của mình.
 3. Tiếp tục thực hiện thay đổi cho các chiến dịch TrueView cho hành động hiện có. Xin lưu ý rằng sau khi các chiến dịch hiện tại của bạn ngừng chạy, bạn cần phải tạo Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video mới.

Sự khác nhau giữa Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video và chiến dịch TrueView cho hành động

 • Định dạng quảng cáo: Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video sử dụng kết hợp quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ quaquảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu trong một chiến dịch, và sử dụng nhóm quảng cáo thích ứng. Trong khi đó, chiến dịch TrueView cho hành động chỉ sử dụng quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua và nhóm quảng cáo chuẩn.
 • Khoảng không quảng cáo: Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video được thiết kế để thu hút nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể, nhờ đó, quảng cáo có thể xuất hiện ở nhiều vị trí hơn, cả trên và ngoài YouTube (ví dụ: danh sách video trên Trang chủ của YouTube). Chiến dịch TrueView cho hành động chỉ xuất hiện trên trang xem trên YouTube và đối tác video của Google.
 • Thành phần quảng cáo: Vì bạn có thể sử dụng quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu cho Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video, nên bạn có thể thêm một dòng tiêu đề dài hơn và một nội dung mô tả vào quảng cáo của mình (ngoài những thành phần quảng cáo đi kèm với quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua). Dòng tiêu đề dài hơn và nội dung mô tả sẽ xuất hiện khi quảng cáo chạy trên danh sách video trên Trang chủ của YouTube.

Những thay đổi sẽ áp dụng trong quá trình tự động nâng cấp

Chuyển đổi chiến dịch TrueView cho hành động thành Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video trước khi quá trình tự động nâng cấp diễn ra bằng cách tạo Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video mới hoặc chuyển đổi chiến dịch TrueView cho hành động thành Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video. Nếu bạn không chuyển đổi chiến dịch TrueView cho hành động thành Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video, thì chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi sau đây khi bắt đầu quá trình tự động nâng cấp vào ngày 25 tháng 4 năm 2022:

Nếu các chiến dịch của bạn phát sinh chi tiêu trong 90 ngày qua:

 • Những nhóm quảng cáo chuẩn có trạng thái "đang bật" hoặc "đang tạm dừng" sẽ được nâng cấp lên nhóm quảng cáo thích ứng. Nhóm quảng cáo chuẩn ban đầu sẽ được cập nhật thành trạng thái “đã loại bỏ”. Bạn có thể xem những nhóm quảng cáo này cùng với dữ liệu phân phối trước đây bằng cách sử dụng bộ lọc trạng thái "tất cả".
 • Giá trị mặc định cho dòng tiêu đề dài và nội dung mô tả sẽ được sử dụng. Các giá trị này lần lượt là "dòng tiêu đề" và "Lời kêu gọi hành động". Bạn có thể cập nhật các giá trị này sau khi quá trình tự động nâng cấp hoàn tất. Quảng cáo được nâng cấp sẽ có nhãn "Đã dán dưới dạng quảng cáo thích ứng dạng video". Hãy tham khảo phần Hướng dẫn để biết những việc bạn cần làm sau khi quảng cáo của bạn được tự động nâng cấp.
 • Những chiến dịch không được chọn chạy trên đối tác video của Google hoặc YouTube Tìm kiếm sẽ được cập nhật để chạy trên cả hai mạng này nhằm đạt được hiệu suất tối ưu.
 • Những chiến dịch không được chọn chạy trên YouTube Tìm kiếm sẽ được cập nhật để chạy trên cả YouTube Tìm kiếm.
Lưu ý: Nếu bạn đã tự mình nâng cấp chiến dịch TrueView cho hành động lên Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video, nhưng vẫn còn những chiến dịch TrueView cho hành động có trạng thái "đang bật" hoặc "đang tạm dừng", thì những nhóm quảng cáo đó sẽ được di chuyển. Hãy cập nhật trạng thái của nhóm quảng cáo chuẩn thành "đã xoá" nếu bạn không muốn hệ thống di chuyển nhóm quảng cáo đó.

Nếu các chiến dịch của bạn không phát sinh chi tiêu trong 90 ngày qua:

 • Những nhóm quảng cáo chuẩn có trạng thái "đang bật" hoặc "đang tạm dừng" sẽ được đánh dấu là "đã xoá". Bạn có thể xem những nhóm quảng cáo đó cùng với dữ liệu phân phối trước đây bằng cách đặt trạng thái trong bộ lọc thành "tất cả".
 • Những chiến dịch không được chọn chạy trên đối tác video của Google hoặc YouTube Tìm kiếm sẽ được đánh dấu là "đã xoá". Điều này có nghĩa là theo mặc định, bạn không thể xem những chiến dịch này. Bạn sẽ cần phải cập nhật trạng thái trong bộ lọc thành "tất cả" để xem chiến dịch.

Hướng dẫn

Tạo Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video mới

Để bắt đầu, hãy tạo Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video trong tài khoản Google Ads của bạn.

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào chiến dịch Video trong trình đơn trang ở bên trái.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 3. Chọn mục tiêu Doanh số bán hàng, Khách hàng tiềm năng hoặc Lưu lượng truy cập trang web.
 4. Chọn loại chiến dịch Video.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Nhập chế độ cài đặt chiến dịch, chẳng hạn như giá thầu, ngân sách và tiêu chí loại trừ nội dung của bạn.
 7. Tạo quảng cáo, sau đó lưu chiến dịch.

Để được hướng dẫn chi tiết hơn, hãy chuyển đến phần Tạo Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video.


Chuyển đổi các Chiến dịch TrueView cho hành động hiện có thành Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video

Nếu muốn chạy chiến dịch Video thúc đẩy hành động mới có cùng chế độ cài đặt với chiến dịch TrueView cho hành động, bạn có thể sao chép chiến dịch TrueView cho hành động hiện có rồi dán dưới dạng chiến dịch Video thúc đẩy hành động.

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy truy cập trang Chiến dịch.
 2. Nhấp vào nút bộ lọc Bộ lọc ở phía trên bảng thống kê.
 3. Thêm các bộ lọc thích hợp để tìm các chiến dịch cần cập nhật:
  • Loại chiến dịch: Video
  • Loại chiến dịch phụ: Thúc đẩy chuyển đổi
  • Loại nhóm quảng cáo: Chuẩn
 4. Nhấp vào Áp dụng. Bảng sẽ cập nhật để hiển thị các chiến dịch phù hợp với bộ lọc của bạn.
 5. Đánh dấu vào hộp bên cạnh từng chiến dịch mà bạn muốn cập nhật.
  • Nếu bạn muốn chuyển đổi các nhóm quảng cáo và chạy chúng trong cùng một chiến dịch, hãy chọn chiến dịch để chuyển thành cấp nhóm quảng cáo, sau đó đánh dấu vào hộp bên cạnh mỗi nhóm quảng cáo.
 6. Trong trình đơn thả xuống "Chỉnh sửa", hãy chọn Sao chép.
 7. Mở lại trình đơn thả xuống "Chỉnh sửa", rồi chọn Dán. Trình đơn dán sẽ xuất hiện ở phía trên bảng thống kê.
 8. Chọn tuỳ chọn để dán quảng cáo thích ứng dạng video (đây là những quảng cáo có trong Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video).

  Lưu ý: Khi bạn chọn tuỳ chọn này, tuỳ chọn hiện tất cả quảng cáo trên tất cả mạng video cũng tự động được chọn.

 9. (Nên làm) Chọn Tài sản khác để nhập một dòng tiêu đề và nội dung mô tả cho quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu có trong nhóm quảng cáo đó.

  Lưu ý: Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu có một trường dòng tiêu đề và một trường nội dung mô tả, cho phép bạn thêm nhiều thông tin hơn về sản phẩm hoặc tính năng vào quảng cáo. Dòng tiêu đề và nội dung mô tả sẽ xuất hiện khi quảng cáo chạy trên danh sách video trên Trang chủ của YouTube. Nếu bạn không thêm dòng tiêu đề hoặc nội dung mô tả, chúng tôi sẽ sử dụng thành phần văn bản từ quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua của bạn (có trong chính nhóm quảng cáo này) để tự động tạo thành phần văn bản cho quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu.

 10. Nhấp vào Dán. Một chiến dịch mới có quảng cáo thích ứng dạng video sẽ được tạo và một thông báo xác nhận cho biết "Thay đổi của bạn đã được thực hiện" sẽ xuất hiện ở cuối cửa sổ.
 11. Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Xem xét quảng cáo để xem lại những thay đổi đã được thực hiện cho quảng cáo của bạn. (Nếu cửa sổ bật lên không xuất hiện hoặc bạn đóng cửa sổ bật lên, hãy chuyển đến bảng "Quảng cáo" trong Google Ads.) Những quảng cáo này được gắn nhãn "Đã dán dưới dạng quảng cáo thích ứng dạng video" trong cột "Nhãn" trong bảng "Quảng cáo". Mỗi nhãn sẽ nêu rõ ngày mà bạn đã dán quảng cáo vào chiến dịch (ví dụ: "Đã dán dưới dạng quảng cáo thích ứng dạng video vào ngày 31 tháng 7 năm 2021"). Bạn có thể sử dụng nút bộ lọc Bộ lọc để tìm quảng cáo cụ thể theo tên nhãn.

Cập nhật dòng tiêu đề dài và nội dung mô tả về quảng cáo tự động nâng cấp

Nếu bạn không chuyển đổi quảng cáo chuẩn thành quảng cáo thích ứng trước khi kết thúc tháng 4, thì quảng cáo của bạn sẽ được tự động nâng cấp. Sau khi quảng cáo của bạn đã được tự động nâng cấp, bạn nên cập nhật các trường dòng tiêu đề dài và nội dung mô tả để đạt được hiệu suất tốt nhất vì hệ thống sử dụng các giá trị mặc định trong quá trình tự động nâng cấp.

 1. Trong Google Ads, hãy truy cập vào trang Quảng cáo.
 2. Để xem danh sách quảng cáo đã được tự động nâng cấp, hãy thêm một bộ lọc vào trường "Nhãn" rồi chọn giá trị "Đã dán dưới dạng quảng cáo thích ứng dạng video". Hệ thống đã thêm giá trị này trong quá trình tự động nâng cấp để giúp bạn dễ dàng tìm thấy những quảng cáo đã được nâng cấp.
 3. Chỉnh sửa quảng cáo trong danh sách đã lọc.
  Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa quảng cáo, một quảng cáo mới sẽ được tạo. Bạn vẫn có thể xem quảng cáo hiện tại bằng cách dùng bộ lọc trạng thái "tất cả"
 4. Cập nhật các giá trị của dòng tiêu đề dài và nội dung mô tả cho từng quảng cáo thành giá trị mà bạn muốn.
 5. Lưu quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067
false