Vanlige spørsmål om endringer på iOS 14

I denne artikkelen svarer vi på vanlige spørsmål om endringene i Apples retningslinjer for åpenhet i forbindelse med sporing av informasjon i apper (App Tracking Transparency – ATT), og hvordan produktendringer kan påvirke deg som Google Ads-annonsør. De fleste annonsører påvirkes imidlertid ikke av dette. Finn ut mer om oppdateringer av kampanjemåling på iOS 14

Rapportering

Hva er forskjellen mellom rapporteringen om appkampanjer og SKAdNetwork-rapporten? Hva kommer forresten til å vises i rapportene om appattribusjonspartnere?

Fra og med 30. april 2021 er SKAdNetwork-rapporter tilgjengelige for alle annonsører som kjører appkampanjer. SKAdNetwork-rapportering er en av de mange datakildene du kan bruke i forbindelse med kampanjerapportering. Finn ut mer om anbefalte fremgangsmåter for iOS-appkampanjer

Appattribusjonspartnere (AAP-er) får tilgang til den samme informasjonen om SKAdNetwork-konverteringer og konverteringer i appkampanjer. AAP-ene mottar imidlertid ikke krav om attribusjon i forbindelse med modellerte konverteringer, så du kommer til å se forskjeller i rapporteringen om AAP-er, SKAdNetwork og appkampanjer.

Hvilke detaljer kan jeg forvente å se i rapportene om konverteringsdata registrert via de nye nettadresseparameterne?

Konverteringsdata som måles via de nye parameterne, rapporteres på samme detaljnivå som GCLID-parameterne som omfatter enkeltbrukere, via teknikker relatert til konverteringsmodellering. Finn ut mer om oppdateringer av kampanjemåling på iOS 14

Kan det oppstå mer omfattende forsinkelser for enkelte av appkampanjene mine på iOS som følge av konverteringsmodellering?

Ja, det kan ta opptil fem dager før modellerte konverteringer for appkampanjer vises, og dette er helt som forventet. Denne modelleringsforsinkelsen kommer i tillegg til eksisterende konverteringsforsinkelser. Vær også oppmerksom på at rapporteringen av nylige kampanjeresultater fortsatt kommer til å påvirkes av modelleringsforsinkelser, og at du fortsatt bør være forberedt på resultatsvingninger.

Konverteringssporing

Hvordan kommer de nye nettadresseparameterne til å fungere når annonseinteraksjoner forekommer på nettsteder som ikke tilhører Google? Må annonsørene selv sende parameteren til Google?

Når en av Googles førstepartstagger er implementert på et nettsted, overfører taggen den aktuelle parameteren når det blir registrert at annonseinteraksjonen er forbundet med trafikk på iOS 14. Finn ut mer om oppdateringer av kampanjemåling på iOS 14

I hvilke tilfeller blir disse nye nettadresseparameterne brukt?

De nye nettadresseparameterne kan vises når en annonse kommer fra en berørt iOS-plattform, og en påfølgende konvertering forekommer på nettet. De nye nettadresseparameterne kan også vises når en annonse kommer fra nettet, og en påfølgende konvertering forekommer i en app (dyplinking).

Hvordan kan jeg teste om den nye nettadresseparameteren fungerer?

Bruk en Google-app, og klikk på en annonse som fører deg til et nettsted. Kontroller nettadressen, og sjekk om ?wbraid= vises.

Hvordan kommer SKAdNetwork-konverteringsverdier til å fungere i appkampanjer?

Med SKAdNetwork-konverteringsverdier kan du måle kampanjeresultater. I månedene fremover skal vi introdusere flere funksjoner som gjør at konverteringsverdier blir tatt med i kampanjeoptimaliseringen.

Hva er forskjellen mellom SKAN og Googles konverteringsmåling på enheter?

Med løsning vi tilbyr for måling av konverteringer på enheter, får du konverteringsinformasjon lik den du får med SKAdNetwork, med data strukturert med tanke på best mulig kampanjeoptimalisering. Konverteringsmåling på enheter sikrer også at matching mellom data og brukere bare forekommer på enheten, og ingen identifiserende brukerinformasjon sendes ut fra enheten. Finn ut mer om måling av konverteringer på enheter

Hvilke beregninger samles det inn data til med konverteringsmåling på enheter?

Med konverteringsmåling på enheter kan du måle appinstallasjoner og handlinger i apper som du får via iOS-appkampanjer, samtidig som brukerinformasjon holdes privat. Med attribusjon på enheten brukes e-postadresser du oppgir via påloggingsopplevelsen i appen din, for eksempel via Google Analytics for Firebase (GA4F). Med GA4F SDK er du sikret at bare avidentifiserte konverteringsdata overføres fra enheten til Google-tjenere. Personlig identifiserende informasjon forlater aldri brukerens enhet.

Hva er fordelene med å ta med Google Analytics for Firebase SDK i iOS-appen min, sånn bortsett fra SKAdNetwork-integrering?

I tillegg til at du får registrert appene dine for SKAdNetwork-attribusjon, får du også disse fordelene med Google Analytics for Firebase:
  • Viktige interaksjoner, for eksempel kjøp i appen og første gang appen åpnes, blir automatisk målt for brukerne som samtykker i dette. Finn ut mer om automatisk innsamlede hendelser
  • Du kan bruke Googles konverteringsmåling på enheter i iOS-verktøy og finstemme konverteringsmodelleringen i og rapporteringen om iOS-appkampanjene dine.
  • Du kan eksperimentere med forklaringsmeldinger for å kommunisere hvorfor brukerne skal velge personlig tilpassede annonser.
  • Du er sikret at kampanjene dine er kompatible med Googles forestående løsninger for måling der kravene til personvern er spisset.
  • Du får samlet dataene om appen din og nettstedet ditt. Finn ut hvordan du kan konfigurere Google Analytics i apper og/eller på nettsteder

Resultater

Hva skjer dersom jeg kjører flere enn de anbefalte åtte appkampanjene for installasjoner?

Vi anbefaler at du begrenser deg til maksimalt åtte appinstallasjonskampanjer for hver av iOS-appene dine, ettersom du da kan opprettholde best mulig resultater innenfor kampanjebegrensningen i SKAdNetwork. Hvis du kjører åtte eller færre kampanjer, er du sikret at det foreligger tilstrekkelig mange konverteringssignaler for hver kampanje. Dette er ikke noen absolutt grense, men hvis du har flere enn åtte kampanjer per app, resulterer dette i dårligere resultater og SKAdNetwork-rapportering. Finn ut hvordan Google hjelper apputviklere med å forberede seg på de oppdaterte ATT-retningslinjene fra Apple for iOS 14

Konverteringsmodellering

Hvordan kan Google modellere konverteringer når det ikke finnes noen identifikator som deles av både annonseinteraksjoner og konverteringer, eller når det ikke kan registreres konverteringer?

Vi skiller mellom annonseinteraksjoner der vi kan se tilknytningen mellom den aktuelle annonsen og konverteringen, og de tilfellene der vi ikke kan se dette.

Vi identifiserer så en gruppe av brukere med lignende atferd i den observerbare gruppen og beregner konverteringsfrekvensene deres. Det blir i tillegg tatt hensyn til en rekke andre faktorer, deriblant tidspunkt, enhetstype og operativsystem, for å vurdere likheten.

Vi lærer maskinlæringsmodellen vår å anslå sannsynligheten for at brukerne som har hatt interaksjoner med annonsen, kommer til å konvertere, selv i forbindelse med de annonsene som ikke ble sett på grunn av begrensninger i nettleseren eller operativsystemet. Vi bruker disse opplæringsteknikkene på en unik måte for den aktuelle annonsørens forretningsbehov.

Vi validerer så at modellene våre er representative med utgangspunkt i data fra andre kalibreringssignaler, deriblant historiske konverteringstrender. Finn ut mer om modellerte konverteringer på nettet

Hvilke signaler legges til grunn i konverteringsmodelleringen i Google?

Selv om ingen av modellene er helt like, brukes det signaler som land, nettleser, tidspunkt, enhetstype og konverteringstype. Finn ut mer om modellerte konverteringer på nettet

Budgiving

Hvordan påvirkes budgivningen min av disse endringene i løsningene for iOS-måling?

Budgivningssystemene våre er avhengige av løsningene for måling som brukes til å samle inn data, deriblant den globale nettstedstaggen (gtag.js), Google Tag Manager (gtm.js) og Google Analytics for Firebase. Etter hvert som vi utvikler nye løsninger for måling, for eksempel konverteringsmodellering og nye nettadresseparametere, følger vi nøye med på virkningen disse har på budgivningssystemene våre, og vi gjør justeringer i tråd med disse endringene.

I kampanjer med smart budgivning blir budene dine fastsatt automatisk basert på den mest nøyaktige målingen. Vi anbefaler imidlertid at du forbereder deg på endringene ovenfor ved å følge nøye med på leveringen av og resultatene du oppnår med alle kampanjene dine som har trafikk på iOS. Du bør også – om nødvendig – justere budsjetter og CPA- eller ROAS-målene i den smarte budgivningen for at du enklere skal kunne nå målene du har satt deg. Hvis du for eksempel vil øke forbruket, kan du øke CPA-målene eller redusere ROAS-målene etter behov.

Hvis du kjører appkampanjer med mål-ROAS-budstrategien, bør du bytte til mål-CPA umiddelbart. Finn ut hvordan Google hjelper apputviklere med å forberede seg på de oppdaterte ATT-retningslinjene fra Apple for iOS 14

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false