Vanlige spørsmål om endringer på iOS 14

I denne artikkelen svarer vi på vanlige spørsmål om endringene i Apples retningslinjer for åpenhet i forbindelse med sporing av informasjon i apper (App Tracking Transparency – ATT), og hvordan produktendringer kan påvirke deg som Google Ads-annonsør. De fleste annonsører påvirkes imidlertid ikke av dette. Du kan finne ut mer om hvordan måling av iOS 14-kampanjer er endret.

Rapportering

Hva er forskjellen mellom rapporteringen om appkampanjer og SKAdNetwork-rapporten? Hva kommer forresten til å fremgå i rapportene om partnere innen appattribusjon?

Innen 30. april 2021 skal alle annonsører som kjører appkampanjer, ha tilgang til SKAdNetwork-rapporter. SKAdNetwork-rapportering er én av de mange datakildene du kan bruke i forbindelse med kampanjerapportering. Finn ut mer

Partnere innen appattribusjon får tilgang til den samme informasjonen om SKAdNetwork-konverteringer og konverteringer i appkampanjer. Disse partnerne mottar imidlertid ikke krav om attribusjon i forbindelse med modellerte konverteringer, så du kommer til å se forskjeller i rapporteringen om appkampanjer, SKAdNetwork og partnere innen appattribusjon.

Hvilke detaljer kan jeg forvente å se i rapportene om konverteringsdata registrert via de nye nettadresseparameterne?

Konverteringsdata som måles via de nye parameterne, rapporteres på samme detaljnivå som GCLID-parameterne som omfatter enkeltbrukere, via teknikker relatert til konverteringsmodellering. Finn ut mer

Kan det oppstå mer betydelige forsinkelser for enkelte av appkampanjene mine på iOS som følge av konverteringsmodellering?

Ja, det kan ta opptil fem dager før modellerte konverteringer for appkampanjer vises, og dette er helt som forventet. Denne modelleringsforsinkelsen kommer i tillegg til eksisterende konverteringsforsinkelser. Vær også oppmerksom på at rapporteringen av nylige kampanjeresultater fortsatt kommer til å påvirkes av modelleringsforsinkelser, og at du fortsatt bør være forberedt på resultatsvingninger.

Konverteringssporing

Hvordan kommer de nye nettadresseparameterne til å fungere når annonseinteraksjoner forekommer på nettsteder som ikke tilhører Google? Må annonsørene selv sende parameteren til Google?

Når en av Googles førstepartstagger er implementert på et nettsted, overfører taggen den aktuelle parameteren når det blir registrert at annonseinteraksjonen er forbundet med trafikk på iOS 14. Finn ut mer

Hvordan kan jeg teste om den nye nettadresseparameteren fungerer?

Bruk en Google-app, og klikk på en annonse som fører deg til et nettsted. Kontrollér nettadressen, og sjekk om «?wbraid=»-parameteren vises.

Hvordan kommer SKAdNetwork-konverteringsverdier til å fungere i appkampanjer?

Med SKAdNetwork-konverteringsverdier kan du måle kampanjeresultater. I månedene fremover skal vi introdusere flere funksjoner som gjør at konverteringsverdier blir tatt med i kampanjeoptimaliseringen.

Hva er fordelene med å ta med Google Analytics for Firebase SDK i iOS-appen min, sånn bortsett fra SKAdNetwork-integrering?

I tillegg til at du får registrert appene dine for SKAdNetwork-attribusjon, får du også disse fordelene med Google Analytics for Firebase:

  • Viktige interaksjoner, for eksempel kjøp i appen og første gang appen åpnes, blir automatisk målt for brukerne som samtykker i dette. Finn ut mer
  • Du kan eksperimentere med forklaringsmeldinger for å kommunisere hvorfor brukerne skal velge personlig tilpassede annonser.
  • Du er sikret at kampanjene dine er kompatible med Googles nye målinger med fokus på personvern som snart lanseres.
  • Du får samlet dataene om appen din og nettstedet ditt. Finn ut mer

Resultater

Hva skjer dersom jeg kjører flere enn de anbefalte åtte appkampanjene for installasjoner?

Vi anbefaler at du begrenser deg til maksimalt åtte appinstallasjonskampanjer for hver av iOS-appene dine, ettersom du da kan opprettholde best mulig resultater innenfor kampanjebegrensningen i SKAdNetwork. Hvis du kjører åtte eller færre kampanjer, er du sikret at det foreligger tilstrekkelig mange konverteringssignaler for hver kampanje. Dette er ikke noen absolutt grense, men hvis du har flere enn åtte kampanjer per app, resulterer dette i dårligere resultater og SKAdNetwork-rapportering. Finn ut mer

Konverteringsmodellering

Hvordan kan Google modellere konverteringer når det ikke finnes noen identifikator som deles av både annonseinteraksjoner og konverteringer, eller når det ikke kan registreres konverteringer?

Vi skiller mellom annonseinteraksjoner der vi kan se tilknytningen mellom annonsen og konverteringen, og annonseinteraksjoner der vi ikke kan det.

Vi identifiserer så en gruppe av brukere med lignende atferd i den observerbare gruppen og beregner konverteringsfrekvensene deres. Det blir i tillegg tatt hensyn til en rekke andre faktorer, deriblant tidspunkt, enhetstype og operativsystem, for å vurdere likheten.

Vi lærer maskinlæringsmodellen vår å anslå sannsynligheten for at brukerne som har hatt interaksjoner med annonsen, kommer til å konvertere, selv i forbindelse med de annonsene som ikke ble sett på grunn av begrensninger i nettleseren eller operativsystemet. Vi bruker disse opplæringsteknikkene på en unik måte for den aktuelle annonsørens forretningsbehov.

Vi validerer så at modellene våre er representative med utgangspunkt i data fra andre kalibreringssignaler, deriblant historiske konverteringstrender. Finn ut mer

Hvilke signaler legges til grunn i konverteringsmodelleringen i Google?

Selv om ingen av modellene er helt like, brukes det signaler som land, nettleser, tidspunkt, enhetstype og konverteringstype. Finn ut mer

Budgivning

Hvordan påvirkes budgivningen min av disse endringene i løsningene for iOS-måling?

Budgivningssystemene våre er avhengige av løsningene for måling som brukes til å samle inn data, deriblant den globale nettstedstaggen (gtag.js), Google Tag Manager (gtm.js) og Google Analytics for Firebase. Etter hvert som vi utvikler nye løsninger for måling, for eksempel konverteringsmodellering og nye nettadresseparametere, følger vi nøye med på virkningen disse har på budgivningssystemene våre, og vi gjør justeringer i tråd med disse endringene.

I kampanjer med smart budgivning blir budene dine fastsatt automatisk basert på den mest nøyaktige målingen. Vi anbefaler imidlertid at du forbereder deg på endringene ovenfor ved å følge nøye med på leveringen av og resultatene du oppnår med alle kampanjene dine som har trafikk på iOS. Du bør også – om nødvendig – justere budsjetter og CPA- eller ROAS-målene i den smarte budgivningen for at du enklere skal kunne nå målene du har satt deg. Hvis du for eksempel vil øke forbruket, kan du øke CPA-målene eller redusere ROAS-målene etter behov.

Hvis du kjører appkampanjer med mål-ROAS-budstrategien, bør du bytte til mål-CPA umiddelbart. Finn ut mer

Flere ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt