Negatibong keyword: Kahulugan

Isang uri ng keyword na pumipigil sa iyong ad mula sa pagkaka-trigger ng ilang partikular na salita o parirala. Hindi ipinapakita ang iyong mga ad sa sinumang naghahanap ng pariralang iyon. Kilala rin ito bilang negatibong tugma.

Halimbawa, kapag idinagdag mo ang "libre" bilang negatibong keyword sa iyong campaign o ad group, sinasabi mo sa Google Ads na huwag ipakita ang iyong ad para sa anumang paghahanap na naglalaman ng terminong "libre." Sa Display Network, mas malabong lumabas ang iyong ad sa isang site kapag tumugma ang iyong mga negatibong keyword sa content ng site.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu