Σχετικά με την ιεραρχία απόδοσης σε κοινό

Η ευθύνη απόδοσης μπορεί να δοθεί μόνο σε έναν τύπο κοινού.

Υπάρχουν δύο τρόποι προσδιορισμού της ιεραρχίας απόδοσης στο Google Ads:

  1. Αν ένας χρήστης περιλαμβάνεται σε πολλές λίστες κοινού, στην ίδια ομάδα διαφημίσεων:
    • Το κοινό με την υψηλότερη προσαρμογή προσφοράς θα λάβει την απόδοση εμφανίσεων, κλικ, κόστους και μετατροπών
    • Αυτή η ιεραρχία αφορά τόσο στις μη αυτόματες καμπάνιες όσο και στις καμπάνιες Έξυπνης υποβολής προσφορών (για παράδειγμα, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η προσαρμογή προσφοράς δεν χρησιμοποιείται απευθείας στη δημοπρασία)
    • Στην Έξυπνη υποβολή προσφορών, η υψηλότερη προσαρμογή προσφοράς θα ισχύει μόνο για τις αναφορές και την απόδοση. Δεν επηρεάζει την απόδοση των προσφορών
  2. Αν ένας χρήστης περιλαμβάνεται σε πολλές λίστες οι οποίες συνδέονται με την υψηλότερη προσαρμογή προσφοράς:
    • Η απόδοση εμφανίσεων, κλικ, κόστους και μετατροπών θα κατανεμηθεί σύμφωνα με την καθορισμένη ιεραρχία

Γράφημα ομαδοποίησης της ιεραρχίας απόδοσης σε κοινό για την Αντιστοιχία πελατών

 

Στην Αντιστοιχία πελατών δίνεται πρώτη προτεραιότητα, με το επαναληπτικό μάρκετινγκ και το παρόμοιο κοινό (συμπεριλαμβανομένου του Google Ads και του YouTube) να βρίσκονται στο αμέσως παρακάτω επίπεδο προτεραιότητας. Τρίτη προτεραιότητα έχουν τα συνδυασμένα είδη κοινού, ενώ τέταρτη προτεραιότητα έχουν τα συναφή είδη κοινού και τα είδη κοινού εντός της αγοράς. Πέμπτη προτεραιότητα έχουν τα είδη κοινού με λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false