Tolv tips om annonsering med Google Ads

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer [Hero image]

For de fleste annonsører er det viktig at de oppnår mest mulig effekt med hver krone de bruker på Google Ads. Her er noen tips om effektiv annonsering med Google Ads fra eksperter i Google Ads-fellesskapet.

Decide your marketing objectives to find success with Google

Fokusér på annonseringsmålene dine

Før du utarbeider en Google Ads-kampanje, er det viktig at du har satt deg markedsføringsmål. At du vet hva du ønsker å oppnå før du oppretter kampanjen, i stedet for å finne ut dette underveis, er med på å sikre at målrettingen blir optimal, at budsjettet er hensiktsmessig, og at du bruker optimale formater. Du kan da også sette deg realistiske mål for hva du ønsker å oppnå med hver av disse kampanjeinnstillingene.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Budsjett [Icon]

Resultatbasert fordeling av budsjettmidler

Hvis du administrerer flere kampanjer, må du passe på at du fordeler flere av budsjettmidlene til kampanjene med de beste resultatene – altså kampanjene der forretningsmålene dine nås – og mindre penger til de du eksperimenterer med, eller som har lavere avkastning.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Annonser [Icon]

Forstå målgruppen din

For at du skal kunne skrive virkelig effektive annonser, kan du bli nødt til å sette av godt med tid til faktisk å «bli kjent» med de du håper at skal se og reagere på annonsene dine. Tenk på de bestemte behovene og spørsmålene de måtte ha, og svar på disse i annonseteksten og produktinformasjonen din samt de andre elementene du bruker. Nedenfor finner du anbefalte fremgangsmåter for oppretting av annonser i appkampanjer, bannerkampanjer, søkekampanjer, Smart Shopping-kampanjer og videokampanjer.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Plassering [Icon]

Bruk stedsmålretting når det er aktuelt

Bruk de avanserte stedsalternativene mens du oppretter – og etter at du har opprettet – kampanjer for å få best mulig stedsmålretting og høyere kampanjeresultater.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Frekvenstak [Icon]

Unngå annonsetretthet

Bruk frekvenstak (tilgjengelig i banner- og videokampanjer) for å begrense antallet ganger annonsene dine blir vist til de samme brukerne. På denne måten er du sikret at kundene dine og potensielle kunder ikke får se den samme annonsen igjen og igjen.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Innholdsmålretting [Icon]

Mål for relevans

Med innholdsmålretting – for eksempel per søkordmålretting, plasseringsmålretting og/eller emnemålretting – kan du vise annonsene dine ved siden av relevant innhold som kundene dine og potensielle kunder ser på. Du kan utvide rekkevidden ved å bruke publikumsmålretting, for eksempel demografisk målretting, remarketing, egendefinerte målgrupper og interessemålgrupper. Med denne tilnærmingen blir annonsene målrettet mot kundene, ikke sideinnhold.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Observasjon-innstillingen [Icon]

Optimaliser ut fra observasjoner

Benytt deg av Observasjon-innstillingen der det er aktuelt. Observasjon-innstillingen har ingen innvirkning på hvem som blir vist annonsene dine, eller hvor de vises, men du kan overvåke resultatene du oppnår med i annonsene i de valgte emnene, målgruppene eller plasseringene mens kampanjen kjøres. Med utgangspunkt i dataene i disse rapportene kan du optimalisere annonseresultatene.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Slå sammen kampanjer [Icon]

Hold det enkelt

Prøv å slå sammen kampanjer av den samme kampanjetypen (om mulig), slik at du har færre kampanjer å holde øye med og administrere, og organiser kampanjene dine for å oppnå optimal budsjettfordeling.

12 tips om hvordan du kan oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | Ulike kampanjetyper [Icon]

Vær strategisk med bruk av kampanjetyper

Du bør vurdere å bruke ulike kampanjetyper hvis det – med tanke på de aktuelle forretningsmålene – kan være hensiktsmessig å vise en rekke ulike annonsetyper i ulike plasseringer. Finn ut mer om alle de tilgjengelige kampanjetypene, så du kan velge den eller de som går hånd i hånd med markedsføringsmålene dine.

Bruk smart budgivning for å oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer [Icon]

By med hensikt

Bruk smart budgivning når det er nyttig og aktuelt. I søkekampanjer blir det fastsatt smarte bud i sanntid på søketermnivå. I andre kampanjer fastsettes optimale bud med utgangspunkt i en rekke signaler.

Tips om konverteringssporing utenfor nettet for å oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | [Icon]

Spor kvaliteten på konverteringer

Bruk konverteringssporing og sporing av konverteringer utenfor nettet til å optimalisere kvaliteten på konverteringene dine. Med sporing av konverteringer utenfor nettet kan du spore konverteringer når potensielle salg kommer lenger ned i salgstrakten. Du kan også dra nytte av Google Analytics med Google Ads for å få enda mer innsikt.

Utfør alltid tester for å oppnå gode resultater med Google Ads-kampanjer | [Icon]

Test, test og test igjen

Kjør tester kontinuerlig for å avdekke nyttig informasjon og så optimalisere oppsettet. Du kan for eksempel kjøre flere annonser med ulik annonsetekst for det samme produktet, så du finner den mest effektive teksten og/eller de mest effektive bildene. Du kan også teste ulike typer målretting. Basert på utfallet av testingen kan du optimalisere annonsene dine, slik at de inneholder de elementene du oppnår de beste resultatene med.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny