12 nõuannet Google Adsiga reklaamimiseks

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks [Hero image]

Reklaamile kulutatud rahast maksimaalse kasu saamine on enamike reklaamijate jaoks oluline osa sellest, miks nad Google Adsi kasutavad. Siin on mõni nõuanne Google Adsi kogukonna ekspertidelt, kuidas tõhusalt Google Adsiga reklaamida.

Decide your marketing objectives to find success with Google

Keskenduge oma reklaamimiseesmärkidele

Enne Adsi kampaania koostamist otsustage, mis on teie turunduseesmärgid. Oma soovide enda jaoks selgeks mõtlemine enne kampaania loomist, mitte pärast seda, kui olete selle juba koostanud, aitab tagada, et teie sihtimine, eelarve ja vormingud oleksid võimalikult tõhusad, ning seada eesmärgid, mis on teie valitud kampaaniaseadete juures saavutatavad.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Eelarve [Icon]

Lähtuge eelarve määramisel toimivusest

Kui haldate mitut kampaaniat, määrake suurem eelarve paremini toimivatele kampaaniatele, mis aitavad teil saavutada oma ettevõtte eesmärke, ja väiksem eelarve nendele kampaaniatele, mida kasutate eri lähenemiste katsetamiseks või mille ROI (investeeringutasuvus) on väiksem.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Reklaamid [Icon]

Õppige oma vaatajaskonda tundma

Tõhusate reklaamide loomiseks on tihti vaja mõelda sellele, millised on inimesed, kelle puhul soovite, et nad teie reklaame näeks ja nendele reageeriks. Kaaluge nende inimeste konkreetseid vajadusi ja küsimusi, mis neil võivad tekkida, ning tagage, et teie toote teave, reklaami tekst ja muud varad vastaksid nendele küsimustele. Tutvuge reklaamiloome heade tavadega rakendusekampaaniates, displeikampaaniates, otsingukampaaniates ja videokampaaniates.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Asukoht [Icon]

Kui võimalik, kasutage asukoha sihtimist

Kasutage nii kampaania loomise ajal kui ka pärast seda täpsemaid asukohavalikuid, et saavutada optimaalne asukoha sihtimine ja parem kampaania toimivus.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Sageduse piirik [Icon]

Vältige oma reklaamide üleesitamist

Kasutage sageduse piirikut, mis on saadaval displei- ja videokampaaniatele, et piirata seda, mitu korda teie reklaame samadele kasutajatele esitatakse. See aitab tagada, et teie reklaame ei esitata klientidele ja potentsiaalsetele klientidele liiga palju kordi.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Sisu sihtimine [Icon]

Sihtige asjakohasuse järgi

Sisu sihtimine, näiteks märksõna, paigutuse ja/või teema sihtimise kasutamine, võimaldab teil esitada reklaame oma klientidele ja potentsiaalsetele klientidele kuvatava asjakohase sisu kõrval. Suurema mõju saavutamiseks võite kasutada vaatajaskonna sihtimist, näiteks demograafilist sihtimist, uuesti turundamist, kohandatud vaatajaskondi ja ühise huviga vaatajaskondi, mille abil sihite klienti, mitte lehe sisu.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Vaatlusseade [Icon]

Kasutage optimeerimiseks vaatlust

Kui võimalik, kasutage vaatlusseadet. Vaatlusseade kasutamine ei mõjuta seda, kes teie reklaame näevad või kus neid esitatakse. Küll aga võimaldab see kampaania käitamise ajal jälgida reklaamide toimivust valitud paigutuste, teemade või vaatajaskondade suhtes. Nendes aruannetes toodud andmete põhjal saate optimeerida oma reklaamide toimivust.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Kampaaniate liitmine [Icon]

Kus võimalik, eelistage lihtsust

Võimaluse korral liitke sama kampaaniatüübiga kampaaniad üheks, et vähendada hallatavate ja jälgitavate kampaaniate arvu, ning korraldage oma kampaaniad nii, et eelarve oleks nende vahel optimaalselt jaotatud.

12 nõuannet Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | Erinevad kampaania tüübid [Icon]

Kasutage kampaaniatüüpe strateegiliselt

Siiski on hea kaaluda eri tüüpi kampaaniate kasutamist olukorras, kus mitmesuguste reklaamitüüpide kuvamine paljudes kohtades võib aidata teil saavutada oma ettevõtte eesmärke. Lugege teavet eri saadaolevate kampaaniatüüpide kohta, et oskaksite valida just need, mis teie turunduseesmärkidega kõige paremini kokku sobivad.

Nutika pakkumise kasutamine Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks [Icon]

Pakkuge sihikindlalt

Kasutage nutikat pakkumist, kui sellest võib kasu olla ja kui see on võimalik. Otsingukampaaniates määratakse nutikad pakkumised reaalajas otsingutermini tasemel ning teiste kampaaniatüüpide korral kasutatakse optimaalse pakkumise määramiseks tosinaid signaale.

Võrguväliste konversioonide jälgimise nõuanded Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks | [Icon]

Tõstke jälgimise abil konversioonide kvaliteeti

Kasutage konversioonide jälgimist ja võrguväliste konversioonide jälgimist, et optimeerida oma konversioonide kvaliteeti. Võrguväliste konversioonide jälgimise abil saate jälgida konversioone siis, kui müügivihjed liiguvad läbi müügilehtri. Parema statistika saamiseks on teil ka võimalus kasutada koos Google Adsiga Google Analyticsit.

Alati testimine Google Adsi kampaaniatega edu saavutamiseks |  [Icon]

Testige, testige, testige

Testige, testige ja testige veel kord, et koguda teadmisi ja alles seejärel optimeerige. Näiteks võite käitada sama toote jaoks eri tekstiga reklaame, et näha, milline tekst ja/või millised pildid on kõige tõhusamad. Samuti on teil võimalik testida eri tüüpi sihtimist. Seejärel saate testimistulemuste põhjal optimeerida oma reklaame nii, et need hõlmaksid kõige paremini toimivaid varasid.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Saavutage Google Analyticsit kasutades paremaid äritulemusi.

Google Analyticsi abil saate käivitada paremaid Google Adsi kampaaniaid. Kasutage Google Analyticsit, et suurendada selliste toimingute arvu, mis on teie ettevõtte jaoks kõige olulisemad.

Kasutage Google Analyticsit tasuta

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü