12 tipů, jak inzerovat ve službě Google Ads

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads [hlavní obrázek]

Pro většinu inzerentů používajících Google Ads je velmi důležité, aby peníze vynaložené na inzerci co nejlépe využili. Odborníci z komunity Google Ads pro vás připravili několik tipů, jak efektivně inzerovat.

Decide your marketing objectives to find success with Google

Soustřeďte se na své inzertní cíle

Než začnete v Google Ads vytvářet kampaň, určete si marketingové cíle. Jestliže budete svůj záměr znát ještě před vytvořením kampaně namísto toho, abyste o něm rozhodovali až poté, budete moci optimálně zvolit co nejúčinnější cílení, rozpočet a formáty. Také dokážete snáze stanovit realistické cíle, kterých se budete snažit těmito nastaveními kampaně dosáhnout.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Rozpočet [ikona]

Rozpočet rozdělujte podle výkonu

Pokud spravujete několik kampaní, přidělujte větší část rozpočtu těm, které mají lepší výsledky a pomáhají vám dosáhnout obchodních cílů. Jen menší část rozpočtu vyhraďte pro kampaně, pomocí nichž experimentujete nebo které mají menší návratnost investic.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Reklamy [ikona]

Poznejte své publikum

Účinné reklamy často nelze vytvořit bez toho, abyste si našli čas a důkladně se zamysleli nad lidmi, kteří mají reklamy vidět a reagovat na ně. Uvažujte, jaké konkrétní potřeby a otázky by mohli mít, a těmto potřebám a otázkám se věnujte v informacích o produktu, v textu reklamy a dalších podkladech. Zde najdete doporučené postupy pro vytváření reklam v kampaních na aplikace, obsahových kampaních, kampaních ve vyhledávání, chytrých kampaních v Nákupechvideokampaních.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Lokalita [ikona]

Je-li to možné, používejte geografické cílení

Při vytváření kampaně využívejte pokročilé možnosti pro oblast. Pomohou vám dosáhnout optimálního geografického cílení a lepšího výkonu kampaně.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Omezení frekvence [ikona]

Nezahlťte publikum svými reklamami

Pomocí omezení frekvence (dostupné v obsahových kampaních a videokampaních) omezte počet zobrazení reklamy témuž uživateli. Vaše reklama se díky tomu nebude zákazníkům a potenciálním zákazníkům zobrazovat příliš často.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Cílení na obsah [ikona]

Zobrazujte reklamy tam a tehdy, kdy to má smysl

Pomocí cílení na obsah, například na klíčová slova, umístění nebo témata, můžete reklamy zobrazovat vedle obsahu, který s nimi souvisí a vaši stávající a potenciální zákazníci si ho právě prohlížejí. Pokud chcete cílit ve větším měřítku, můžete použít cílení na publikum, například demografické cílení, remarketing, vlastní publika nebo publika podle zájmů. Tyto způsoby cílí na zákazníka namísto na obsah stránky.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Nastavení Pozorování [ikona]

Pozorujte a pak optimalizujte

Pokud je to možné, využívejte nastavení pozorování. Ta neovlivňují, komu a kde se vaše reklamy zobrazí. Umožňují vám však v průběhu kampaně sledovat výkon reklam ve vybraných umístěních nebo u zvolených témat či publik. Data z těchto přehledů můžete využít k optimalizaci výkonu reklam.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Konsolidované kampaně [ikona]

Zjednodušujte

Kdykoli je to možné, snažte se konsolidovat kampaně stejného typu. Budete tak mít méně starostí se správou kampaní, jejich sledováním, organizováním a optimálním rozdělováním rozpočtu.

12 tipů, jak dosáhnout úspěchu s kampaněmi Google Ads | Různé typy kampaní [ikona]

Strategicky využívejte různé typy kampaní

Jestliže by vám zobrazování různých druhů reklam na různých místech mohlo pomoci splnit obchodní cíle, zvažte využití jiných typů kampaní. Přečtěte si o všech dostupných typech kampaní, abyste si mohli vybrat ten, který nejlépe odpovídá vašim marketingovým cílům.

Chytré nabídky jsou klíčem k úspěchu v kampaních Google Ads [Ikona]

Cenové nabídky stanovujte s rozmyslem

Pokud je to možné a přínosné, používejte chytré nabídky. U kampaní ve vyhledávání se chytré nabídky nastavují v reálném čase na úrovni vyhledávacího dotazu. U ostatních kampaní se optimální výše nabídek určuje podle desítek různých signálů.

Tipy pro měření offline konverzí v kampaních Google Ads | [ikona]

Měřte konverze a soustřeďte se na kvalitu

K optimalizaci kvality získaných konverzí používejte měření konverzíměření offline konverzí. Měření offline konverzí pomáhá sledovat konverze v případech, kdy potenciální zákazníci pokračují dál prodejní konverzní cestou. Pokud budete spolu s Google Ads využívat službu Google Analytics, budete mít dostupných statistik ještě víc.

Pro dosažení úspěchu s kampaněmi Google Ads vždy testujte |  [ikona]

Testujte, testujte a zase testujte

Znovu a znovu testujte, abyste získali informace a mohli podle nich optimalizovat. Můžete například spustit reklamy na určitý produkt s upraveným textem, takže zjistíte, který text či obrázek funguje lépe. Nebo můžete experimentovat s různými způsoby cílení. Podle výsledků pak reklamy optimalizujte tak, aby využívaly podklady dosahující nejlepších výsledků.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Dosáhněte lepších obchodních výsledků se službou Google Analytics.

Služba Google Analytics umožňuje provozovat lepší kampaně Google Ads. Pomocí Google Analytics můžete podpořit akce, které jsou pro vaši firmu klíčové.

Využijte Google Analytics zdarma

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka