Åtte tiltak for en vellykket kampanje

I denne artikkelen får du oversikt over hva du må ta med i betraktningen når du skal lage effektive Google Ads-kampanjer. Disse funksjonene er nyttige for å utforme og administrere kampanjer på en slik måte at du når annonseringsmålene du har satt deg.

I forarbeidet til å konfigurere kampanjer kan du bruke denne hurtigstartveiledningen som rettesnor.

Merk: Etter hvert som Google effektiviserer registreringsprosessen for nye brukere, kan nye Google Ads-brukere registrere seg via en oppdatert arbeidsflyt. Innholdet nedenfor gjelder for Google Ads-brukere som allerede har opprettet og logget på en Google Ads-konto. Denne siden oppdateres med mer informasjon i 2023.

1. Sett deg et mål

Når du skal opprette en kampanje, må du først sette deg et mål. Med utgangspunkt i dette målet blir kampanjen spisset mot det ønskede utfallet:

Benefits of preparing for success with Google Ads campaigns

Med målet du setter deg, legger du klare føringer for hvilke alternativer du må velge når du konfigurerer kampanjen.

Hvis du for eksempel ønsker å oppnå økt trafikk til nettstedet ditt, kommer du trolig til å velge budgivning for maksimering av antallet konverteringer eller en lignende strategi. Da blir nemlig budsjettmidlene brukt på å oppmuntre folk til å klikke på annonsen din.

Finn ut mer om kampanjemål i Google Ads

Merk: Performance Max vises som kampanjealternativ hvis annonseringsmålet ditt er «Salg», «Potensielle salg» eller «Lokale butikkbesøk og lokal markedsføring».

2. Velg ønsket kampanjetype

Når du har valgt et mål, får du se en liste over kampanjetypene som anbefales ut fra dette målet. Kampanjetypen du velger, avgjør hvor annonsene dine blir vist, og hvordan de blir seende ut.

Merk: Med Performance Max-kampanjer kan du maksimere utbyttet av Google AI for å få bedre resultater, svare på nye forbrukertrender i sanntid og finne flere konverterende kunder i de ulike Google-kanalene – som YouTube, Discover, Søke- og Displaynettverket med mer.

Finn ut mer om valg av de rette kampanjetypene

Med video- eller Demand Gen-kampanjer får du vist videoannonser på YouTube, mens bannerkampanjer viser bildeannonser på nettsteder.

Hvilke kampanjetyper finnes?

Eksempel på tekstannonse for søk

Søk

 • Her vises de: i søkeresultater
 • Annonsetype: tekstannonser
Eksempel på bildeannonse for Displaynettverket

Banner

 • Her vises de: på nettsteder og i søkeresultater og Gmail-innbokser
 • Annonsetyper: bildeannonser
Eksempel på videoannonse

Video

 • Her vises de: på YouTube
 • Annonsetyper: videoannonser
Discovery-annonser | Eksempel på en karusellannonse med flere bilder

Demand Gen

Appannonser | Annonser som opprettes automatisk i flere formater App
 • Her vises de: i søkeresultater på mobilenheter, på Google Play, YouTube, AdMob og Discover samt i totalt over tre millioner apper og nettsteder
 • Annonsetyper: automatisk opprettede annonser med en kombinasjon av tekst, bilder, videoinnhold eller HTML5-elementer du laster opp, eller elementer fra oppføringen appen din har i den aktuelle appbutikken
Shopping-annonser | Produktoppføringsannonser

Shopping

 • Her vises de: i søkeresultater og Gmail-innbokser og på nettsteder og Shopping-fanen i søkeresultater
 • Annonsetyper: produktoppføringsannonser

Lokale annonser | Tekst- og bildeannonser

Lokal

 • Her vises de: på YouTube, Google Maps og nettsteder
 • Annonsetyper: tekst- og bildeannonser
A representation of the multiple ad types used in Performance Max campaigns.

Performance Max

 • Her vises de: i søkeresultater og på nettsteder, YouTube, feeder på YouTube-startsiden og «Videoer du kan se etterpå», Shopping-fanen i søkeresultater, Gmail-innbokser og Discover
 • Annonsetyper: tekstannonser, bildeannonser, videoannonser, karusellannonser med flere bilder og produktoppføringsannonser

3. Angi ønsket budsjett

Du må fastsette et gjennomsnittlig dagsbudsjett for å holde styr på annonsekostnadene. Du kan når som helst endre dette.

Finn ut mer om gjennomsnittlige dagsbudsjetter

4. Velg type budgivning

Hvis du har angitt et kampanjemål og skal velge budtype, vises det en anbefaling om hva budgivningen bør fokusere på, for eksempel «konverteringer», basert på kampanjemålet.

Hensikten med dette er å sørge for at kampanjen er utformet slik at du kan nå dette målet. Hvis du ikke velger å fokusere budgivningen i tråd med anbefalingen, kan du i visse kampanjetyper velge en automatisk budstrategi, for eksempel målkostnad per handling (mål-CPA) eller mål for avkastning på annonsekostnadene (ROAS).

Merk: Hvis du vil bruke en budstrategi som ikke vises som et alternativ i dette trinnet, må du kanskje endre kampanjemålet eller -typen du valgte til å begynne med.

Finn ut mer om automatiske budstrategier

5. Legg til elementer i annonsene dine

Med søke-, video-, Demand Gen- og Performance Max-kampanjer kan du legge til mer informasjon i annonsene, for eksempel telefonnumre, veibeskrivelser eller flere nettstedslinker.

Med slike elementer gir du folk flere gode grunner til å velge nettopp bedriften din, og du kan som regel få opp klikkfrekvensen for annonsen med flere prosentpoeng. Finn ut mer om annonseelementer og elementer du kan velge basert på forretningsmål.

6. Opprett annonsegrupper

I alle kampanjer, med unntak av i Shopping- og Performance Max-kampanjer, grupperer du sett av relaterte annonser rundt den samme målrettingen. Du kan for eksempel gruppere annonser der du markedsfører pensko, og målrette disse mot folk som søker etter nettopp pensko.

Finn ut mer om hvordan annonsegrupper fungerer

I Shopping-kampanjer blir det brukt produktgrupper til å gruppere et sett av relaterte produkter og kjøre samlet målretting.

7. Velg ønsket målretting

Målrettingen definerer hvor bred eller avgrenset målgruppen for annonsene dine skal være. Hvis du ikke angir noen innstilling, vises annonsene dine ukritisk til hvem som helst. Når du målretter annonsene, kan du derimot bevisst sikte deg inn på bestemte kunder som er interessert i det du har å tilby.

Som eksempler på vanlige typer målretting kan vi nevne søkeord, målgrupper, steder, emner, enheter og remarketing. Spesifikk målretting er bare tilgjengelig i enkelte kampanjetyper. I Performance Max-kampanjer kan du for eksempel ikke velge å vise annonser bare til bestemte kunder, for eksempel kvinner i alderen 18–24 år, eller kunder som allerede er oppført på remarketinglister. I stedet kan du angi disse spesifikke kundene som målgruppesignaler i Performance Max-kampanjen din for å fremskynde Google AI.

Finn ut mer om målretting av annonser

8. Konfigurer konverteringssporing

Med konverteringssporing kan du spore handlingene du vil at kundene skal utføre på nettstedet ditt. Det blir betydelig enklere å vurdere hvor effektiv målrettingen er, og hvor effektive annonsene og kampanjene dine er, hvis du bruker denne funksjonen.

Merk: I enkelte kampanjetyper må du bruke konverteringssporing.

Finn ut mer om konverteringssporing

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny