Giới thiệu về các tùy chọn loại trừ dữ liệu

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng dữ liệu về lượt chuyển đổigiá trị chuyển đổi trong Google Ads để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu gặp vấn đề về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, bạn có thể sử dụng tiêu chí loại trừ dữ liệu để ngăn mọi thay đổi ngoài ý muốn về số lượt chuyển đổi làm ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Cách hoạt động

Tùy chọn loại trừ dữ liệu là một công cụ nâng cao có chức năng chỉ dẫn chiến lược Đặt giá thầu thông minh bỏ qua toàn bộ dữ liệu trong những ngày mà hoạt động theo dõi lượt chuyển đổi của bạn xảy ra vấn đề.

Các vấn đề về lượt chuyển đổi có thể ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh bao gồm mọi vấn đề khiến số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi được báo cáo không chính xác trong Google Ads. Ví dụ:

  • Các vấn đề xảy ra trong quá trình gắn thẻ
  • Sự cố liên quan đến trang web
Ví dụ: Nếu bạn vô tình xóa một thẻ khỏi trang web của mình, Google Ads có thể đã không theo dõi được các lượt chuyển đổi của bạn. Bạn có thể loại trừ dữ liệu chịu ảnh hưởng của thẻ bị thiếu. Nhờ đó, sự sụt giảm về số lượt chuyển đổi không ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bạn có thể sử dụng tiêu chí loại trừ dữ liệu cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh trong chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Hiển thị, chiến dịch Mua sắm và chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Những điều bạn cần biết về tiêu chí loại trừ dữ liệu

Bạn chỉ có thể sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu cho những chiến lược Đặt giá thầu thông minh dựa trên lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi. Hãy ghi nhớ các phương pháp hay nhất và điểm quan trọng sau đây khi bạn sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu:

  • Áp dụng cho các lượt nhấp: Các tùy chọn loại trừ dữ liệu của bạn sẽ loại trừ những lượt nhấp mà hệ thống sẽ gán những lượt chuyển đổi gặp vấn đề. Khi loại trừ những lượt nhấp này, hệ thống cũng loại trừ những lượt chuyển đổi liên quan.
  • Loại trừ những ngày trước khi xảy ra vấn đề về lượt chuyển đổi: Nếu thường có độ trễ từ lúc khách hàng nhấp vào một quảng cáo đến lúc họ chuyển đổi, hãy loại trừ cả những ngày trước khi xảy ra vấn đề về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.
  • Áp dụng cho tất cả các loại chiến dịch: Nếu bạn đã áp dụng một tiêu chí loại trừ cho toàn bộ tài khoản, thì hệ thống sẽ loại trừ lượt chuyển đổi cho chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Hiển thị, chiến dịch Mua sắm và chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.
  • Không ảnh hưởng đến báo cáo về lượt chuyển đổi: Tiêu chí loại trừ dữ liệu chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng, do đó, bạn sẽ vẫn thấy những lượt chuyển đổi bị loại trừ này trong báo cáo.
Lưu ý: Bạn chỉ nên sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu khi gặp phải những sự cố hoặc vấn đề nghiêm trọng. Việc sử dụng các tùy chọn này một cách thường xuyên hoặc lâu dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false