Giới thiệu về công cụ điều chỉnh theo thời vụ

Hệ số điều chỉnh theo thời vụ là một công cụ nâng cao, có thể dùng để thông báo cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh về những thay đổi dự kiến đối với tỷ lệ chuyển đổi cho các sự kiện trong tương lai (như chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá).

Bạn chỉ nên sử dụng hệ số điều chỉnh theo thời vụ nếu dự kiến rằng tỷ lệ chuyển đổi sẽ thay đổi đáng kể, vì chiến lược Đặt giá thầu thông minh có thể quản lý các sự kiện theo mùa. Công cụ điều chỉnh theo thời vụ rất phù hợp với những sự kiện chỉ dài từ 1–7 ngày. Hệ số điều chỉnh này có thể hoạt động không hiệu quả bằng nếu bạn áp dụng cho những khoảng thời gian dài hơn (hơn 14 ngày cho mỗi lần điều chỉnh).

Hiện tại, bạn có thể sử dụng hệ số điều chỉnh theo thời vụ cho những chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Mua sắm và chiến dịch Hiển thị sử dụng chiến lược giá thầu Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáoCPA mục tiêu, cũng như những chiến dịch Mua sắm thông minh và chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sử dụng tất cả chiến lược giá thầu.

Hãy tìm hiểu cách Tạo mức điều chỉnh theo thời vụ

Cách thực hiện

Khi tạo hệ số điều chỉnh theo thời vụ, bạn sẽ tạo một lịch trình điều chỉnh tỷ lệ chuyển đổi (tăng hoặc giảm), có tính đến những thay đổi ước tính do một sự kiện sắp diễn ra.

Ví dụ: Nếu dự kiến tỷ lệ chuyển đổi sẽ tăng thêm 50% trong một đợt giảm giá kéo dài 3 ngày, thì bạn có thể tạo hệ số điều chỉnh theo thời vụ làm tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm tới 50% trong 3 ngày đó. Khi đợt giảm giá kết thúc, chiến lược Đặt giá thầu thông minh có thể ngay lập tức quay lại cách thức hoạt động giống như trước khi diễn ra đợt giảm giá mà không yêu cầu bạn phải tự giảm.

Điều chỉnh theo thời vụ cho nhiều tài khoản

Bạn có thể tạo các mức điều chỉnh theo thời vụ từ một tài khoản người quản lý Google Ads rồi áp dụng chúng cho nhiều tài khoản khách hàng thay vì phải điều chỉnh từng tài khoản khách hàng riêng lẻ. Ví dụ: một sự kiện giảm giá sắp tới sẽ tác động đến một số tài khoản khách hàng. Bạn có thể tạo một mức điều chỉnh theo thời vụ trong tài khoản người quản lý và chọn phạm vi để bao gồm:

  • Tất cả tài khoản hiện liên kết với người quản lý này
  • Tài khoản cụ thể
  • Chiến dịch cụ thể

Hệ số điều chỉnh theo thời vụ sẽ được áp dụng và hiển thị trong từng tài khoản khách hàng. Các thay đổi với tài khoản khách hàng cũng sẽ được phản ánh ở cấp tài khoản người quản lý.

Lưu ý: Tính năng điều chỉnh theo thời vụ cho nhiều tài khoản chỉ có trong tài khoản người quản lý và áp dụng cho những tài khoản khách hàng hiện đã liên kết. Những tài khoản khách hàng mới được thêm vào sau khi áp dụng mức điều chỉnh theo thời vụ sẽ không tự động áp dụng mức điều chỉnh đó. Những tài khoản khách hàng hiện có sẽ vẫn hiển thị sự kiện này sau khi rời khỏi tài khoản người quản lý.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false