Om ændringer af sætningsmatch og modifikator til bredt match

I februar 2021 begyndte Google Ads at inkorporere adfærden for modifikator til bredt match (BMM, Broad Modified Match) i sætningsmatch. I juli 2021 vil både sætningsmatchede søgeord og søgeord med modifikatorer til bredt match have den samme opdaterede adfærd for sætningsmatchning for alle sprog, så der kan vises annoncer ved søgninger, der inkluderer betydningen af dit søgeord.

 • Fra og med april 2021 er den opdaterede adfærd for sætningsmatch tilgængelig på følgende sprog: Engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk og tysk
 • Fra og med juni vil den opdaterede adfærd for sætningsmatch begynde at blive udrullet til alle sprog. Vi er færdige med udrulningen i juli 2021

Du behøver ikke at foretage dig noget, hvad angår dine sætningsmatchede søgeord eller BMM-søgeord, for at se disse ændringer. Læs den officielle meddelelse om den nye adfærd for at få flere oplysninger om denne ændring.

Bemærk! Ændringerne af sætningsmatch og BMM påvirker ikke matchtyperne eksakt match, bredt match og negative søgeord. Få flere oplysninger om valgmulighederne for søgeordsmatchning og negative søgeord.

Opdateret sætningsmatch

Det opdaterede sætningsmatch gør det nemmere at bruge matchtyper ved at kombinere kontrollen ved sætningsmatch og den udvidede rækkevidde for modifikator til bredt match. Den nye matchningsadfærd bliver mere omfattende end sætningsmatch, men lidt mere begrænsende end BMM.

Det sætningsmatchede søgeord "flytteservice Kolding til Odense" dækker f.eks. fortsat søgninger som "billig flytteservice Kolding til Odense". Det dækker også de søgninger, som traditionelt kun blev matchet med BMM, f.eks. "Odense erhvervsflytteservice". For det opdaterede sætningsmatch påvirker ordstillingen stadig matchningsadfærden, og der vises ikke annoncer for de søgninger, hvor formuleringen ændrer betydningen af matchet (f.eks. personer, der vil flytte fra "Odense til Kolding").

Om ændringer af sætningsmatch og modifikator til bredt match [Diagram]

Bemærk! Annoncer kan blive vist ved søgninger, der inkluderer betydningen af dit søgeord. Betydningen af søgeordet kan være underforstået, og brugersøgninger kan være en mere specifik form af betydningen.

Modifikator til bredt match

Modifikator til bredt match som separat matchningsadfærd er ikke tilgængelig. Denne ændring betyder, at eksisterende BMM-søgeord opfører sig nøjagtigt, som hvis de var sætningsmatchede søgeord. Få flere oplysninger om, hvornår dette træder i kraft for dit sprog

Når ændringerne træder i kraft for dit sprog, vil eksisterende BMM-søgeord automatisk bruge den opdaterede adfærd for sætningsmatchning.

 • Du behøver ikke at tilføje de samme søgeord i sætningsmatch at fortsætte med at vise annoncer.
 • Tidligere var det muligt at føje BMM-modifikatoren til en undergruppe af termerne i et søgeord, og de andre termer ville fungere som et bredt match. Efter denne ændring opfører hele søgeordet sig som et sætningsmatch.

Du kan fortsætte med at tilføje søgeord ved hjælp af den gamle BMM-notation (+søgeord) indtil juli 2021.

 • I juli 2021 vil vi forhindre, at nye søgeord tilføjes ved hjælp af den gamle BMM-notation.
 • Efter juli 2021 vil gamle BMM-søgeord fortsat blive vist. De vil blot fungere, som om de var sætningsmatchede søgeord.
 • Hvis du redigerer gamle BMM-søgeord efter juli 2021, kan du blive bedt om at konvertere dem til sætningsmatchnotation ("søgeord").

Anbefalede handlinger

 • Begynd kun at bruge eksakt match, sætningsmatch eller bredt match, når du tilføjer nye søgeord.
 • Overvåg din trafik, og tilføj negative søgeord, hvis du vil ekskludere bestemte forespørgsler. Få flere oplysninger om negative søgeord
 • Tjek dine kampagnebudgetter for at sikre, at du ikke har et begrænset budget, da nogle sætningsmatchede søgeord kan medføre en stigning i volumen.
 • Gennemgå anbefalingen "Tilføj nye søgeord" for at se, om der er yderligere søgeord, du bør tilføje for at bevare dækningsgraden. Eftersom vi indskrænker BMM's rækkevidde, kan der være nogle forespørgsler, som du ikke længere når ud til med dine eksisterende søgeord, og vi har markeret disse søgeord på listen over anbefalede søgeord. Få flere oplysninger om anbefalinger
 • Du kan eventuelt konvertere dine sætningsmatchede søgeord og BMM-søgeord til bredt match, hvis du bruger Smart Bidding. Det vil maksimere din rækkevidde og samtidig overholde dine effektivitetsmål.

Når udrulningen er gennemført, opdaterer Google anbefalingen "Fjern overflødige søgeord" for at fremhæve overflødige BMM-søgeord i samme annoncegruppe, hvor søgeordet allerede findes som sætningsmatch.

Husk! Vi anbefaler, at du venter med at konvertere BMM-søgeord til den opdaterede sætningsmatchtype, indtil udrulningen er fuldført for dit sprog. Hvis du konverterer BMM-søgeord til sætningsmatch, før dit sprog udrulles, kan du opleve et midlertidigt fald i volumen.

Hvornår påvirker dette mit sprog?

Denne ændring er i øjeblikket tilgængelig for annoncører på følgende sprog: Engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk og tysk. For disse annoncører begyndte BMM at vise annoncer med den opdaterede adfærd for sætningsmatch i april 2021. For alle andre Google Ads-sprog udrulles den nye matchningsadfærd i starten af juni og fuldføres i juli 2021.

Du behøver ikke at foretage dig noget, hvad angår dine sætningsmatchede søgeord eller BMM-søgeord, for at se disse ændringer.

Bemærk! I juli 2021 kan annoncører ikke længere oprette BMM-søgeord (uanset sprog).

Hvis du har yderligere spørgsmål om ændringen, kan du læse de ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg forberede mig på denne ændring?

Du behøver ikke at foretage dig noget, men indtil udrulningen finder sted for dit sprog, bør du overvåge din effektivitet og opdatere dine bud, budgetter og din målretning efter behov for at foretage effektivitetsændringer. Bemærk også, at hvis du ændrer BMM-søgeord til sætningsmatch før udrulningen, kan det medføre et midlertidigt tab af trafik.

Hvad sker der med trafikken for mine sætningsmatchede søgeord og mine BMM-søgeord?

Hvad angår dine sætningsmatchede søgeord, oplever du muligvis en stigning i trafikken. Vi anbefaler, at du overvåger rapporten Søgetermer og kontoeffektiviteten nøje.
Hvad angår dine BMM-søgeord, især dem, der bruger modifikatorer på nogle ord, men ikke alle (f.eks. +flytteservice), oplever du muligvis et fald i trafikken.

Hvordan påvirker denne udrulning definitionerne af sætningsmatch og modifikator til bredt match?

Den opdaterede adfærd for sætningsmatch er trådt i kraft for engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, portugisisk, russisk, tysk og spansk fra og med april 2021.

 • Den opdaterede adfærd for sætningsmatch (og den gamle modifikator til bredt match): Annoncerne kan blive vist ved søgninger, der omfatter betydningen af dit søgeord. Betydningen af søgeordet kan være underforstået, og brugersøgninger kan være en mere specifik form af betydningen.

For alle de sprog, der ikke er nævnt ovenfor, vil sætningsmatchede søgeord og søgeord med modifikator til bredt match fortsætte med at bruge definitionerne nedenfor, indtil udrulningen begynder i juni. I juli 2021 vil de bruge den opdaterede definition af sætningsmatch.

 • Sætningsmatch, tidligere definition: Matcher brugersøgninger med søgeordssætningen (eller nære varianter af sætningen) med ekstra ord før eller efter. Nære varianter omfatter termer med samme betydning.
 • Modifikator til bredt match, tidligere definition: Matcher brugersøgninger med alle de søgetermer, der er angivet med tegnet + (eller nære varianter af disse termer) i vilkårlig rækkefølge. Nære varianter omfatter termer med samme betydning. Ekstra ord kan vises før, efter eller mellem termerne.

Skal jeg konvertere mine BMM-søgeord til sætningsmatchede søgeord?

Dine nuværende BMM-søgeord vil fortsat fungere, og der er ingen effektivitetsfordele ved at konvertere dine BMM-søgeord. Vi anbefaler, at du venter, indtil den opdaterede adfærd for sætningsmatchning er blevet fuldt udrullet for dit sprog, så du undgår midlertidigt fald i volumen.
Hvis du vælger at ændre dine BMM-søgeord til sætningsmatchede søgeord (eller andre matchtype), har vi to løsninger, der kan hjælpe dig med at konvertere dine BMM-søgeord i stort omfang.
I Google Ads:
 1. Klik på Søgeord til Søgenetværket i sidemenuen til venstre.
 2. Vælg de søgeord, du vil ændre, eller brug afkrydsningsfeltet øverst i tabellen for at vælge alle søgeord.
 3. Klik på Rediger.
 4. Gå til indstillingen Skift matchtyper.
 5. Når du holder markøren over indstillingen, kan du vælge at ændre søgeord med modifikator til bredt match.
 6. Vælg Skift søgeord med modifikator til bredt match.
Denne løsning anvender kun de valgte matchtypeændringer på BMM-søgeord.
Bemærk! Denne valgmulighed forventes at være tilgængelig for alle annoncører inden udgangen af maj.
I Google Ads Editor vises advarsler ud for BMM-søgeord. Brug meddelelsen "Løs problem" for at opdatere alle de valgte BMM-søgeord til en hvilken som helst matchtype.
Husk! Uanset om du bruger disse løsninger eller konverterer manuelt, overføres effektivitetsdataene for dine BMM-søgeord ikke til de nye forekomster af søgeord.

Skal jeg slette BMM-versionen, hvis jeg har det samme søgeord i sætningsmatch og BMM?

Hvis du sletter BMM-versionen af dit søgeord, før den nye matchningsadfærd er blevet udrullet for dit sprog, kan det medføre et midlertidigt fald i volumen. Vi anbefaler, at du venter, indtil udrulningen er gennemført, før du fjerner eventuelle BMM-forekomster.
For at hjælpe dig med denne oprydning opdaterer Google anbefalingen "Fjern overflødige søgeord" for at fremhæve overflødige BMM-søgeord i samme annoncegruppe, hvor søgeordet allerede findes som sætningsmatch.

Hvilket søgeord foretrækkes på auktionen, hvis jeg har både BMM-søgeord og sætningsmatchede søgeord på min konto?

Selv efter denne ændring behandler vi ikke sætningsmatchede søgeord og gamle BMM-søgeord forskelligt, når det kommer til auktionen. Normalt aktiverer søgeordet med den højeste annoncerangering en annonce, men der er undtagelser. Få flere oplysninger om lignende søgeord på en Google Ads-konto

Hvad sker der med de af mine BMM-søgeord, der bruger modifikatorer på nogle ord, men ikke på andre?

Modifikatorer til bredt match vil ikke længere fungere på blot en undergruppe af ordene i søgeordet. Hvis du bruger et søgeord som +flytteservice, gælder operatoren nu for begge ord, på samme måde som +flytte +service eller "flytteservice". Vi anbefaler, at du foretager følgende handlinger for at kompensere for faldet i trafikmængden:
 • Brug et fuldt bredt match (f.eks. flytteservice) hvis du bruger Smart Bidding
 • Se anbefalingerne under "Tilføj nye søgeord" for at se, hvilke søgeord der skal tilføjes for at øge trafikken

Påvirker dette mit søgeords kvalitetsresultat?

Denne ændring påvirker ikke kvalitetsresultatet. Få flere oplysninger om kvalitetsresultatet

Hvordan påvirker dette display-/videosøgeord?

Denne opdatering til den nye adfærd for sætningsmatch påvirker ikke display-/videosøgeords matchningsadfærd.
 • På Displaynetværket betragtes alle søgeord kun som bredt match.
 • Video, herunder YouTube-søgning, bruger kun matchtyperne eksakt match, sætningsmatch og bredt match. BMM betragtes som et bredt match og bliver derfor ikke berørt af denne lancering.

Ligesom i Søgning kan annoncører fra juli 2021 ikke længere oprette søgeord med BMM-notation. Vi anbefaler, at du bruger sætningsmatch til videokampagner, hvis dit mål er at sikre, at betydningen af søgeordet er inkluderet i brugernes søgninger.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet