Změny ve frázové shodě a modifikátoru volné shody

Ve všech jazycích jsme již zavedli nové chování frázové shody. Klíčová slova ve frázové a volné shodě vykazují nyní ve všech jazycích stejné aktualizované chování ve frázové shodě.

V únoru 2021 začala služba Google Ads začleňovat do frázové shody i chování modifikátoru volné shody. Od července 2021 se klíčová slova ve frázové shodě i klíčová slova s modifikátorem volné shody ve všech jazycích chovají stejně, a to jako klíčová slova ve frázové shodě. Reklamy tedy zobrazují vyhledávací dotazy, které obsahují význam příslušného klíčového slova.

Změny se projeví, aniž byste museli klíčová slova ve frázové shodě nebo v modifikované volné shodě jakkoli měnit.

Poznámka: Změny frázové shody a modifikátoru volné shody nemají dopad na přesnou shodu, volnou shodu ani fungování vylučujících klíčových slov. Další informace o možnostech shody klíčových slovvylučujících klíčových slovech.

Nová podoba frázové shody

Tato změna frázové shody zjednodušuje typy shody, protože v sobě spojuje kontrolu, kterou poskytuje frázová shoda, s rozšířeným zásahem modifikátoru volné shody, jehož podporu ukončujeme. Nové chování v rámci daného typu shody je o něco volnější než předchozí verze frázové shody, ale současně o něco restriktivnější než modifikátor volné shody, jehož podporu ukončujeme.

Například klíčové slovo ve frázové shodě „stěhování z Prahy do Brna“ se bude nadále vztahovat například i na dotaz „levné stěhování z Prahy do Brna“. Zároveň ale vyhoví i dotazům, kterým dříve vyhověla pouze klíčová slova s modifikátorem volné shody, například „Praha stěhování firem do Brna“. I u nové podoby frázové shody hraje roli pořadí slov a reklamy se nebudou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, u nichž pořadí slov změní význam textu (tedy třeba lidem, kteří hledají stěhování „z Brna do Prahy“.

Změny ve frázové shodě a modifikátoru volné shody [Diagram]

Poznámka: Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují význam příslušného klíčového slova. Stačí přitom, aby tento význam z dotazu vyplýval, případně může být význam dotazu konkrétnější formou významu klíčového slova.

Modifikátor volné shody

Modifikátor volné shody už jako samostatné nastavení shody nebude k dispozici. To znamená, že klíčová slova s modifikátorem volné shody se budou chovat stejně jako klíčová slova ve frázové shodě a vy už nebudete moci vytvářet nová klíčová slova v modifikované volné shodě.

Máte-li v účtu starší klíčová slova v modifikované volné shodě:

 • Existující klíčová slova s modifikátorem volné shody budou využívat nové chování frázové shody.
 • Pokud chcete, aby se reklamy dále zobrazovaly, nemusíte přidávat stejná klíčová slova ve frázové shodě.
 • V minulosti bylo možné přidat modifikátor volné shody k vybraným slovům v klíčovém slově, přičemž ostatní slova se chovala jako ve volné shodě. Tato částečně modifikovaná klíčová slova se nyní chovají zcela jako ve frázové shodě.
 • Pokud text původního klíčového slova s modifikátorem volné shody upravíte, převede se klíčové slovo po uložení automaticky na syntaxi frázové shody („klíčové slovo“).
 • I nadále můžete upravovat další atributy starších klíčových slov s modifikátorem volné shody, například nabídky nebo stav.

K červenci 2021:

 • Pomocí staršího zápisu modifikátoru volné shody (+klíčové slovo) již nelze přidávat nová klíčová slova.
 • Klíčová slova, u nichž byl dosud nastaven modifikátor volné shody, budou reklamy nadále zobrazovat, ale budou se chovat jako klíčová slova ve frázové shodě.

Doporučené akce

 • Zkuste využít doporučení „Odstranění nadbytečných klíčových slov“ ke zvýraznění nadbytečných klíčových slov s modifikátorem volné shody v reklamních sestavách, kde je dané klíčové slovo přítomno i ve frázové shodě.
 • Sledujte provoz a pokud budete chtít některé dotazy vyloučit, použijte vylučující klíčová slova. Další informace o vylučujících klíčových slovech
 • Zkontrolujte, zda vaše kampaně nejsou omezeny rozpočtem. Některá klíčová slova ve frázové shodě totiž mohou zaznamenat větší objem zobrazení.
 • Přečtěte si doporučení „Přidat nová klíčová slova“ a zkontrolujte, zda byste nemohli v zájmu zachování pokrytí nějaká klíčová slova přidat. Protože tato změna povede ke zúžení zásahu oproti modifikované volné shodě, může se stát, že některá vaše stávající klíčová slova už nebudou pokrývat tolik dotazů jako doposud. Tato klíčová slova jsme v seznamu doporučených klíčových slov označili.Další informace o doporučeních
 • Pokud používáte chytré nabídky, může být vhodné převést klíčová slova ve frázové shodě a klíčová slova s modifikátorem volné shody na volnou shodu. Dosáhnete tak maximálního možného zásahu s ohledem na cíle výkonu.

Časté dotazy

Co se stane s návštěvností z klíčových slov ve frázové shodě a modifikované volné shodě?

Je možné, že návštěvnost z klíčových slov ve frázové shodě vzroste. Doporučujeme pečlivě sledovat přehled vyhledávacích dotazů a výkon účtu.

U klíčových slov v modifikované volné shodě, zejména pokud modifikátor obsahuje pouze některé jejich části (například +stěhovací služby), může dojít k poklesu návštěvnosti.

Mám klíčová slova s modifikátorem volné shody převést na frázovou shodu?

Stávající klíčová slova v modifikované volné shodě budou fungovat i nadále a převodem na frázovou shodu jejich výkon nezlepšíte. Jestliže se rozhodnete klíčová slova v modifikované volné shodě změnit na frázovou shodu (nebo jiný typ shody), existují dvě možnosti, jak tento převod provést hromadně.

Poznámka: Bez ohledu na to, zda využijete tato řešení, nebo konverzi provedete ručně, bude vytvořeno nové klíčové slovo s požadovaným typem shody a klíčová slova s modifikátorem volné shody budou odstraněna. Statistiky výkonu vašich dřívějších klíčových slov s modifikátorem volné shody se do nových instancí klíčových slov přenášet nebudou. Statistiky výkonu odstraněných klíčových slov lze zobrazit v části Klíčová slova v nabídce stránek. V takovém případě změňte výchozí filtr stavu klíčových slov z možnosti Všechny kromě odstraněných na Vše.

V Google Ads:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Klíčová slova pro reklamy ve vyhledávání.
 2. Vyberte klíčová slova, která chcete změnit, případně pomocí zaškrtávacího políčka v horní části tabulky vyberte všechna klíčová slova.
 3. Klikněte na Upravit.
 4. Přejděte k možnosti Změnit typy shody.
 5. Když umístíte kurzor na možnost Změnit typy shody, zobrazí se možnost Změnit klíčová slova s modifikátorem volné shody.
 6. Vyberte možnost Změnit klíčová slova s modifikátorem volné shody.

Tímto způsobem budou vybrané změny typu shody provedeny pouze u klíčových slov s modifikátorem volné shody.

Animace znázorňující, jak v uživatelském rozhraní Google Ads měnit klíčová slova s modifikátorem volné shody.

 

V Google Ads Editoru se u klíčových slov s modifikátorem volné shody zobrazí upozornění. Pomocí výzvy k opravě můžete všechna vybraná klíčová slova s modifikátorem volné shody změnit na libovolný typ shody.

Jestliže mám stejné klíčové slovo ve frázové i modifikované volné shodě, mám verzi s modifikátorem volné shody odstranit?

Úpravu nejsnáze provedete s využitím doporučení „Odstranění nadbytečných klíčových slov“, jež zvýrazní nadbytečná klíčová slova s modifikátorem volné shody v reklamních sestavách, kde je dané klíčové slovo přítomno i ve frázové shodě.

Pokud mám v účtu klíčová slova s modifikátorem volné shody i slova ve frázové shodě, která dostanou v aukci přednost?

Z hlediska přednosti se v aukci neliší přístup ke klíčovým slovům ve frázové shodě a bývalé modifikované volné shodě. Při zobrazování reklamy zpravidla dostane přednost klíčové slovo s vyšším hodnocením reklamy, z tohoto pravidla však existují výjimky. Další informace o podobných klíčových slovech v účtu Google Ads

Co se stane s klíčovými slovy, která mají modifikátor uveden jen u některých slov?

Modifikátory volné shody již nebudou fungovat pro slovo uvnitř klíčového sousloví. Pokud používáte například klíčové slovo +stěhovací služby, bude se nyní operátor vztahovat na obě slova. Klíčové slovo tedy bude fungovat stejně jako +stěhovací +služby nebo „stěhovací služby“. Abyste se vyhnuli poklesu návštěvnosti, doporučujeme provést tyto kroky:

 • Pokud využíváte chytré nabídky, používejte volnou shodu (například stěhovací služby)

 • Podívejte se na doporučení „Přidat nová klíčová slova“. Z něj se dozvíte, která klíčová slova byste mohli přidat, abyste obnovili objem návštěvnosti

Ovlivní to skóre kvality mých klíčových slov?

Tato změna nemá na skóre kvality vliv. Další informace o skóre kvality

Jak se tato změna projeví u klíčových slov pro obsahové reklamy / videoreklamy?

Tato změna chování frázové shody nemá na chování shod u klíčových slov pro obsahové reklamy / videoreklamy vliv.
 • V Obsahové síti se u všech klíčových slov používá pouze volná shoda.
 • Videoreklamy, včetně vyhledávání na YouTube, používají pouze přesnou shodu, frázovou shodu a volnou shodu. Modifikátor volné shody je považován za volnou shodu, a proto ho změna neovlivní.

Podobně jako ve Vyhledávací síti nebudou inzerenti od července 2021 moci vytvářet klíčová slova se syntaxí modifikátoru volné shody. Pokud chcete zajistit, aby klíčová slova zobrazovala reklamy v případě, že vyhledávací dotaz obsahuje význam klíčového slova, doporučujeme ve videokampaních používat frázovou shodu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false