Změny ve frázové shodě a modifikátoru volné shody

Od února 2021 bude frázová shoda zahrnovat i chování modifikátoru volné shody. Účelem je zjednodušit klíčová slova a usnadnit oslovení zákazníků, kteří jsou pro vás významní. Po této změně se budou klíčová slova ve frázové shodě i klíčová slova s modifikátorem volné shody chovat stejně. Reklamy budou moct zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují význam příslušného klíčového slova. To také znamená, že nové chování při hledání shody bude brát v úvahu i pořadí slov, pokud je pro určení významu podstatné. Například klíčové slovo ve frázové shodě „stěhování z Prahy do Brna“ se bude nadále vztahovat i na dotazy „levné stěhování z Prahy do Brna“. Zároveň ale vyhoví i dotazům, kterým dříve vyhověla pouze klíčová slova s modifikátorem volné shody, například „Praha stěhování firem do Brna“. Frázová shoda ovšem nezobrazí reklamy u vyhledávání s jiným pořadím slov, tedy například u lidí hledajících stěhování „z Brna do Prahy“.

Od července 2021 již nebudou klíčová slova s modifikátorem volné shody dostupná. Stejného chování při hledání shody však bude možno dosáhnout pomocí frázové shody. Stávající klíčová slova tohoto typu budou reklamy zobrazovat nadále, jen podle nových pravidel. Další informace o této změně najdete v oficiálním oznámení nového chování.

Změna se nejprve projeví u inzerentů v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, nizozemštině, portugalštině a ruštině. U všech ostatních jazyků Google Ads bude nové chování zavedeno později v průběhu roku.

Změny se projeví, aniž byste museli svá klíčová slova ve frázové shodě nebo s modifikátorem volné shody jakkoli měnit. Máte-li další dotazy ohledně možných kroků, prostudujte si časté dotazy uvedené níže.

Důležitá poznámka: Změny frázové shody a modifikátoru volné shody nebudou mít žádný vliv na typy shody u vylučujících klíčových slov. Další informace o vylučujících klíčových slovech

Časté dotazy

Co se děje s modifikátorem volné shody?

Klíčová slova s modifikátorem volné shody budou fungovat nadále, ovšem jako klíčová slova ve frázové shodě. 
  • V přechodném období ještě bude možné vytvářet klíčová slova s modifikátorem volné shody pomocí příslušné syntaxe (+klíčové slovo). Klíčová slova s modifikátorem volné shody se budou chovat stejně jako nová podoba frázové shody zapisované pomocí uvozovek („klíčové slovo“). Proto doporučujeme nadále vytvářet jen klíčová slova ve frázové shodě. 
  • Modifikátory volné shody již nebudou fungovat pro slovo uvnitř klíčového slova. Pokud používáte například klíčové slovo +stěhovací služby, bude se nyní operátor vztahovat na obě slova. Klíčové slovo tedy bude fungovat stejně jako +stěhovací +služby nebo „stěhovací služby“.
  • Od července 2021 již nebude možno klíčová slova s modifikátorem volné shody vytvářet. Stávající klíčová slova tohoto typu však budou reklamy zobrazovat nadále, jen podle nových pravidel. 
  • Adresy URL a nabídky pro klíčová slova bude možno upravovat i nadále. Pokud se ale pokusíte upravit text klíčového slova, bude aktualizováno na frázovou shodu. 

Toto nové chování bude platit pro klíčová slova ve frázové shodě i klíčová slova s modifikátorem volné shody, takže to nijak neovlivní výkon vašich reklam. Není třeba v této věci nic dělat. Protože se klíčová slova ve frázové shodě i klíčová slova s modifikátorem volné shody budou chovat stejně, může být jednodušší začít používat frázovou shodu.

Nezapomeňte: Stávající klíčová slova s modifikátorem volné shody budou fungovat i nadále. Jejich změna na frázovou shodu vám nepřinese o nic lepší výkon. Pokud se pro převod rozhodnete, nepřenesou se statistiky klíčových slov s modifikátorem volné shody na jejich novou podobu ve frázové shodě.

Co lze očekávat ohledně návštěvnosti z frázové shody a klíčových slov s modifikátorem volné shody?

Je možné, že návštěvnost z klíčových slov ve frázové shodě vzroste. Doporučujeme pečlivě sledovat přehled vyhledávacích dotazů a výkon účtu.

U klíčových slov s modifikátorem volné shody, zejména pokud modifikátor obsahují pouze u některých slov (například +stěhovací služby), může dojít k poklesu návštěvnosti. Mohlo by tedy být vhodné přidat relevantnější klíčová slova ve frázové shodě, která by vám přinesla další návštěvnost. Také si prostudujte doporučení v kategorii „Přidat klíčová slova“. Dále můžete porovnat výkon klíčových slov s modifikátorem volné shody v průběhu času a zjistit, u kterých vyhledávacích dotazů došlo k poklesu návštěvnosti. Pak přidejte nová klíčová slova ve frázové shodě, která tyto ztráty vyrovnají.

Jak se na změnu mohu připravit?

Nemusíte sice dělat nic, měli byste nicméně sledovat výkon a na případné změny výkonu reagovat přizpůsobením nabídek, rozpočtů a cílení. Převod na frázovou shodu před zavedením této změny může vést k poklesu návštěvnosti. Úplný seznam doporučení najdete v oficiálním oznámení
Kdy se tato změna projeví v mém jazyce?

V únoru 2021 začne tato změna platit pro inzerenty v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, nizozemštině, portugalštině a ruštině.

U všech ostatních jazyků bude nové chování frázové shody zavedeno v červenci 2021. Do té doby budou klíčová slova ve frázové shodě a klíčová slova v modifikované volné shodě nadále fungovat podle starých definic:

  • Frázová shoda: Vyhovuje vyhledáváním, která obsahují klíčové sousloví (nebo jeho blízké varianty), případně i další slova před nebo za ním. Blízké varianty zahrnují výrazy se stejným významem.
  • Modifikátor volné shody: Vyhovuje vyhledáváním, která v jakémkoli pořadí obsahují veškerá slova klíčového sousloví označená znaménkem + (nebo jejich blízké varianty). Blízké varianty zahrnují výrazy se stejným významem. Před, za nebo mezi těmito výrazy se mohou vyskytovat další slova.

Ovlivní to skóre kvality mých klíčových slov?

Tato změna nemá na skóre kvality vliv. Další informace o skóre kvality

Pokud mám v účtu klíčová slova s modifikátorem volné shody i slova ve frázové shodě, která dostanou v aukci přednost?

S těmito dvěma druhy klíčových slov je nakládáno stejným způsobem. Pro účely zobrazení reklamy zpravidla dostane přednost klíčové slovo s vyšším hodnocení reklamy, z tohoto pravidla však existují výjimky. Další informace o podobných klíčových slovech v účtu Google Ads

Co se stane s klíčovými slovy, která mají modifikátor uveden jen u některých slov?

Modifikátory volné shody již nebudou fungovat pro slovo uvnitř klíčového slova. Pokud používáte například klíčové slovo +stěhovací služby, bude se nyní operátor vztahovat na obě slova. Klíčové slovo tedy bude fungovat stejně jako +stěhovací +služby nebo „stěhovací služby“. Abyste se vyhnuli poklesu návštěvnosti, doporučujeme provést tyto kroky:

Jak lze převést klíčová slova s modifikátorem volné shody na frázovou shodu?

Nezapomeňte: Stávající klíčová slova s modifikátorem volné shody budou fungovat i nadále. Jejich změna na frázovou shodu vám nepřinese o nic lepší výkon. Pokud se pro převod rozhodnete, nepřenesou se statistiky klíčových slov s modifikátorem volné shody na jejich novou podobu ve frázové shodě.
Po plném zavedení této změny v dubnu 2021 se můžete rozhodnout převést klíčová slova s modifikátorem volné shody na frázovou shodu. V průběhu roku budou spuštěny další nástroje, která vám tuto konverzi usnadní. Abychom vám pomohli odstranit duplicitu mezi klíčovými slovy s modifikátorem volné shody a slovy ve frázové shodě, začne Google v reklamních sestavách, které určité klíčové slovo obsahují ve frázové shodě, zobrazovat doporučení upozorňující na potřebu odstranit duplicitní klíčové slovo s modifikátorem volné shody nacházející se ve stejné sestavě.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory