Tungkol sa pinabilis na pagsukat para sa mga pag-aaral sa Brand Lift

Sa pamamagitan ng pinabilis na pagsukat, nangongolekta ang iyong pag-aaral sa Brand Lift ng mga sagot sa survey sa pinakamabilis na paraang posible at makukumpleto ito kapag may natukoy nang sapat na sagot sa survey para magkaroon ng mga siguradong resulta ng pagtaas. Puwede mo ring sukatin ulit ang mga campaign sa ibang araw (pagkatapos ng iyong pag-aaral sa Brand Lift) at tingnan kung may anumang paghusay sa performance sa paglipas ng panahon.

Sa artikulong ito, matututunan mo kung paano gumagana ang pinabilis na pagsukat para sa mga pag-aaral sa Brand Lift.

Paggamit sa calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat” para sa mga pinabilis na pag-aaral sa Brand Lift

Kapag gumawa ka ng pag-aaral sa Brand Lift, makakakita ka ng calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat” sa kanang bahagi ng page na nagsusuri kung nakakatugon ang iyong pag-aaral sa mga minimum na kinakailangan sa badyet at kung kwalipikado ito para sa pagsukat sa Brand Lift.

Sa pagtugon sa minimum na kinakailangan sa badyet, lumalaki ang pagkakataon—pero hindi nito ginagarantiyahan—na makakakuha ka ng mga resulta para sa iyong pag-aaral sa Brand Lift. Nakadepende ang mga resulta ng pag-aaral sa Brand Lift sa iba pang salik (gaya ng dami ng mga user na naaabot ng iyong campaign).

Pag-unawa sa calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat”

Ipinapaalam sa iyo ng calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat” kung nakakatugon ang pag-aaral mo sa Brand Lift sa mga minimum na kinakailangan sa badyet at inaalertuhan ka nito tungkol sa mga pagbabagong baka kailangan mong gawin sa iyong mga campaign para makatugon sa mga kinakailangan. Makikita mo rin ang seksyong “Pangongolekta ng sagot sa survey” sa kaliwa ng calculator, na tumutukoy sa ilan sa impormasyong ipinapakita sa calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat.” 

Mag-expand ng seksyon sa ibaba para matuto pa tungkol sa impormasyong makikita mo sa seksyong “Pangongolekta ng sagot sa survey” at sa calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat.”

Pangongolekta ng sagot sa survey

"Petsa ng pagsisimula: [Petsa]"

Minamarkahan ng petsang ito kung kailan magsisimulang tumakbo ang iyong pag-aaral.

Kung nasimulan na naming sukatin ang iyong pag-aaral sa Brand Lift (halimbawa, nakatanggap kami ng isa o higit pang sagot), mala-lock ang “Petsa ng pagsisimula” sa petsa kung kailan natanggap ang unang sagot sa survey. Hindi magbabago ang petsa kahit magdagdag o mag-alis ng mga campaign, o kung i-pause o ipagpatuloy ang mga parehong campaign.

Kung hindi pa namin nasisimulang sukatin ang iyong pag-aaral sa Brand Lift, nakabatay ang “Petsa ng pagsisimula” sa mga petsa ng pagsisimula ng lahat ng campaign na naka-link sa pag-aaral sa Brand Lift:

 • Kung sa ibang petsa magsisimula ang lahat ng campaign: Ang ipinapakitang petsa ay ang pinakamaagang petsa ng pagsisimula (sa mga setting ng campaign) ng mga kasamang campaign.
 • Kung natapos na ang lahat ng campaign: Ang ipapakitang petsa ay ang petsa ngayon, kahit natapos na ang campaign. Kung isasaayos mo ang mga petsa ng pagtatapos ng kasalukuyang campaign o magdaragdag ka ng bagong campaign, maa-update ang petsa sa bagong petsa ng pagsisimula ng campaign.
 • Kung kasalukuyang gumagana ang iyong mga campaign: Ang ipapakitang petsa ay ang petsa ngayon.
Sa mga setting ng iyong campaign, kung nasa nakaraan ang petsa ng pagsisimula ng campaign, hindi ito mae-edit at hindi ka makakapag-iskedyul ng petsa ng pagsisimula sa hinaharap para sa pag-aaral sa Brand Lift. Kung kailangan mong iiskedyul ang iyong pag-aaral sa Brand Lift para magkaroon ito ng petsa ng pagsisimula sa hinaharap, ihinto ang kasalukuyang pag-aaral at pagkatapos ay gumawa ng bagong campaign at pag-aaral. Gagamitin ng bagong pag-aaral sa Brand Lift ang petsa ng pagsisimula ng bagong campaign.

"Tagal ng Pag-aaral: Karaniwang wala pang 14 na araw"

Dapat matugunan ang paggastos sa loob ng unang 10 araw, pero bibigyang-daan ka naming patuloy na mangolekta ng mga sagot pagkalipas ng 10 araw. Bagama't hindi namin magagarantiyahan ang mga resulta, karamihan ng mga pag-aaral ay nakakakuha ng mga resulta sa loob ng time frame na ito (kung ipagpapalagay na nakakatugon ang mga ito sa mga minimum sa paggastos sa 10 araw sa loob ng unang 10 araw).

Pagiging kwalipikado sa pagsukat

"Brand Lift: Kwalipikado" o "Brand Lift: Hindi Kwalipikado"

Ipinapaalam sa iyo ng mensahe sa pagiging kwalipikado kung matutugunan ng pag-aaral mo sa Brand Lift ang kinakailangang minimum na badyet sa loob ng 10 araw. Kung hindi kwalipikado ang iyong campaign, makakakita ka ng mga tip kung paano gawing kwalipikado ang campaign mo para sa Brand Lift.

Tip Paglalarawan
Gumamit ng mas kaunting sukatan ng survey Tumataas o bumababa ang minimum ng badyet batay sa dami ng mga tanong na mayroon ka. Kapag nag-alis ka ng mga tanong, bababaan mo ang kinakailangang minimum na badyet.
Mag-enable ng mga campaign Kung na-pause mo ang iyong campaign o kumpleto na ang campaign mo, magpapakita ng badyet na $0 ang seksyong “Ang iyong badyet” sa calculator. Kapag ipinagpatuloy mo ang campaign, mag-a-update ang badyet sa halaga ng aktibong badyet.
Dagdagan ang mga badyet ng campaign mo Kumpirmahing lampas sa kinakailangang badyet ang iyong pinagsama-samang badyet sa mga campaign mo sa loob ng 10 araw na yugto. Kung hindi, dapat mong dagdagan ang mga badyet ng campaign. 

"Kinakailangang badyet: $X"

Ito ang halagang kailangan mong gastusin sa loob ng 10 araw na yugto pagkatapos ng petsa ng pagsisimula ng pag-aaral. (Puwede mo ring gastusin ang iyong kinakailangang badyet nang mas mabilis at matanggap ang mga resulta ng survey mo kapag nakakuha ka na ng sapat na sagot.)

"$X"

Ang mga update na kailangan sa kabuuang badyet batay sa dami ng mga tanong na pinapatakbo mo (hanggang 3) at ang bansang tina-target ng iyong campaign.

Puwede mong tingnan ang mga bansang nabibilang sa isang partikular na bucket ng badyet sa pamamagitan ng pagsunod sa talahanayang ito:

Bilang ng mga sinusukat na tanong Bansa A Bansa B Bansa C
1 tanong $5,000 USD $10,000 USD $15,000 USD
2 tanong $10,000 USD $20,000 USD $30,000 USD
3 tanong $20,000 USD $60,000 USD $60,000 USD

Bansa A

 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Cape Verde
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Cyprus
 • Czechia
 • Democratic Republic of Congo
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Falkland Islands
 • Federated States of Micronesia
 • Fiji
 • Gabon
 • Georgia
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greenland
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guernsey
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iraq
 • Isle of Man
 • Jamaica
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macao
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Caledonia
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Macedonia
 • Northern Mariana Islands
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Paraguay
 • Papua New Guinea
 • Peru
 • Pilipinas
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Kitts and Nevis
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Samoa
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Somalia
 • Solomon Islands
 • South Africa
 • Sri Lanka
 • Swaziland
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Turkey
 • Tunisia
 • Turkmenistan
 • Tuvalu
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • Uganda
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatican City State
 • Vietnam
 • Wallis and Futuna
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe

Bansa B

 • Austria
 • Belgium
 • Croatia
 • Djibouti
 • Finland
 • France
 • French Polynesia
 • Germany
 • Greece
 • Ireland
 • Israel
 • Martinique
 • New Zealand
 • Norway
 • Sierra Leone
 • Spain
 • Sweden
 • Taiwan
 • United Kingdom
 • United States
 • U.S. Virgin Islands

Bansa C

 • Australia
 • Canada
 • Denmark
 • Italy
 • Japan
 • Qatar
 • South Korea
 • Switzerland
 • Kinakalkula sa USD ang mga ipinapakitang kinakailangan sa badyet. Kung nasa currency na iba sa USD ang iyong Google Ads account, isasaayos ang mga kinakailangan sa badyet sa account mo batay sa mga rate ng palitan at sa uri ng currency ng iyong account. Hindi ina-update nang real time ang aming mga kinakailangan sa badyet, kaya kung gumagamit ka ng ibang tool sa pagkalkula sa rate ng palitan, malamang na hindi tumugma ang halagang kakalkulahin mo nang manual sa aming mga kinakailangan sa badyet na ipinapakita sa Google Ads.
 • Kung nagta-target ka ng maraming bansang nabibilang sa iba't ibang bucket ng badyet, gagamitin namin ang bansang nabibilang sa pinakamataas na bucket ng badyet para matukoy ang kailangan mong badyet. Kung nagta-target ka ng anumang bansang hindi binanggit dito, o hindi ka nagta-target ng partikular na bansa, magde-default kami sa pinakamataas na bucket ng badyet.

"Gastusin bago sumapit ang [petsa]"

Ang petsa ng pagtatapos ng kinakailangan sa badyet. Kasama sa petsang ito ang petsa ng pagsisimula at saklaw nito ang 10 araw na kinakailangan. Halimbawa, kung Enero 1 ang petsa ng pagsisimula, Enero 10 ang magiging petsa ng pagtatapos. Tandaan na ang araw na ito ay palaging 10 araw mula sa iyong “Petsa ng pagsisimula,” kahit na plano mong gastusin ang iyong badyet sa loob ng mas kaunting araw. Makakakuha ka pa rin ng mga sagot ilang araw pagkalipas ng petsa ng pagtatapos.

"Ang iyong badyet: $Y"

Para makalkula ang iyong badyet, tinitingnan namin ang pinagsama-samang halagang naibadyet mo sa loob ng 10 araw na yugto ng iyong pag-aaral. Narito ang ilang halimbawa para ipakita kung paano ito gumagana. Ipagpalagay nating USD $10 ang kinakailangang gastos ($Y) sa halimbawa sa ibaba. May dalawang campaign: ang Campaign A at Campaign B.

Hindi isinasaalang-alang ang gastos mo hanggang sa kasalukuyan (o ang gastos na nakaambag sa pag-aaral sa ngayon) sa calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat.” Ang tinitingnan lang nito ay ang badyet ng campaign at mga petsa ng pag-aaral.

Halimbawa 1

 • Lampas 10 araw ang Campaign A.
 • $1 USD ang pang-araw-araw na badyet ng Campaign A at gagana ito nang 20 araw.
 • Para makuha ang pangkalahatang badyet, imu-multiply namin ang pang-araw-araw na badyet sa 10 (dahil lampas 10 araw gagana ang campaign). Sa sitwasyong ito: $1 x 10 araw = $10 USD.
 • Kwalipikado ang campaign para sa pagsukat sa Brand Lift.

Halimbawa 2 

 • Isang araw lang gagana ang Campaign A.
 • $10 USD ang pang-araw-araw na badyet ng Campaign A at gagana ito nang isang araw.
 • Para makuha ang pangkalahatang badyet, imu-multiply namin ang pang-araw-araw na badyet sa dami ng mga araw kung kailan gagana ang campaign sa loob ng mga petsa ng pag-aaral kung wala pang 10 araw ang campaign. Sa sitwasyong ito: $10 x 1 araw = $10 USD.
 • Kwalipikado ang campaign para sa pagsukat sa Brand Lift.

Halimbawa 3 

 • 5 araw gagana ang Campaign A nang may pang-araw-araw na badyet na $1 USD.
 • 5 araw gagana ang Campaign B nang may pang-araw-araw na badyet na $1 USD.
 • Para makuha ang pangkalahatang badyet, imu-multiply namin ang pang-araw-araw na badyet sa dami ng mga araw sa loob ng mga petsa ng pag-aaral para sa dalawang campaign. Sa sitwasyong ito: 2 ($1 x 5 araw) = $10 USD. Pagsasamahin namin ang badyet ng dalawang campaign (kung ipagpapalagay na pasok sa 10 araw na pag-aaral sa Brand Lift ang lahat ng 5 araw sa dalawang campaign).
 • Kwalipikado ang mga campaign para sa pagsukat sa Brand Lift.

Halimbawa 4

 • 5 araw gagana ang Campaign A nang may pang-araw-araw na badyet na $1 USD.
 • $1 USD rin ang pang-araw-araw na badyet para sa Campaign B, pero mangyayari ang petsa ng pagsisimula ng campaign sa ika-8 araw ng pag-aaral sa Brand Lift. Papatak ang petsa ng pagtatapos ng campaign sa labas ng mga petsa ng pag-aaral sa Brand Lift.
 • Para makuha ang pangkalahatang badyet, imu-multiply namin ang pang-araw-araw na badyet para sa dalawang campaign sa dami ng mga araw na pasok sa pag-aaral. Dahil gagana ang Campaign A nang 5 araw at pasok ito sa timeframe ng pag-aaral, ang badyet ay $1 x 5 araw = $5 USD. Gayunpaman, papatak lang ang Campaign B sa loob ng huling 3 araw ng pag-aaral (mula sa ika-8 araw), kaya ang badyet ay magiging $1 x 3 araw = $3 USD. Kapag pinagsama mo ang Campaign A ($5 USD) at Campaign B ($3 USD), $8 USD ang kabuuan.
 • Hindi kwalipikado ang mga campaign para sa pagsukat sa Brand Lift. Hindi isinasaalang-alang sa pagiging kwalipikado ng badyet ang mga araw na hindi papatak sa mga petsa ng pag-aaral sa Brand Lift.
  • Pagbubukod: Kung mahigit $1 USD ang pang-araw-araw na badyet para sa Campaign B (o A), posibleng maging kwalipikado ang mga campaign para sa pagsukat sa Brand Lift. Halimbawa, kung $2 USD ang pang-araw-araw na badyet para sa Campaign B, magiging $2 x 3 = $6 USD ito. Kapag pinagsama mo ang mga badyet ng Campaign A ($5 USD) at Campaign B ($6 USD), $11 USD ang kabuuan (na nakakatugon sa mga kinakailangan sa badyet).

Mag-ingat: Kung gumagamit ka ng kabuuang badyet ng campaign, puwedeng maging hindi kwalipikado ang iyong pag-aaral kung papatagalin mo ang petsa ng pagtatapos ng iyong campaign 

Sa mga setting ng iyong campaign, kung gumagamit ka ng kabuuang badyet ng campaign (sa halip na pang-araw-araw na badyet) para kalkulahin ang pang-araw-araw na badyet ng Brand Lift, hahatiin namin ang kabuuang badyet ng campaign ayon sa dami ng mga araw sa campaign mo. Kapag na-set up mo ang iyong pag-aaral sa Brand Lift, ipapakita ng column na “Badyet” ang pang-araw-araw na badyet (halimbawa, $1 USD) sa talahanayan kung saan mo pipiliin ang iyong mga campaign.

Halimbawa, kung $50 USD ang kabuuang badyet ng iyong campaign at 10 araw ang pagitan ng petsa ng pagsisimula at petsa ng pagtatapos ng campaign, magiging $5 USD ang pang-araw-araw na badyet. 

Kung gumagamit ka ng kabuuang badyet ng campaign, tandaan na bababa ang iyong pang-araw-araw na badyet kung papatagalin mo ang campaign nang lampas sa petsa ng pagtatapos nito at posibleng maging hindi kwalipikado ang campaign para sa pag-aaral sa Brand Lift.

Halimbawa ng pagpapatagal ng iyong petsa ng pagtatapos at pagkalkula ulit sa pang-araw-araw na badyet

$50 USD ang kabuuang badyet ng iyong campaign at 10 araw ang pagitan ng petsa ng pagsisimula at pagtatapos. Pinatagal mo ang petsa ng pagtatapos ng iyong campaign, at 50 araw na ngayon ang pagitan ng petsa ng pagsisimula at pagtatapos ng campaign. Bilang resulta, $1 USD na ngayon ang pang-araw-araw na badyet ($50/50 araw), at posibleng hindi kwalipikado ang iyong campaign para sa pagsukat sa Brand Lift.

Mga resulta ng pag-aaral sa Brand Lift

Bagama't nakakatanggap ng mga resulta ang mga pag-aaral sa Brand Lift sa pinakamabilis na paraang posible, tinutukoy ng volume ng campaign kung gaano kami kabilis makakakuha ng mga resulta. Naglalaan kami ng hanggang 10 araw para matugunan ang pagiging kwalipikado sa badyet para maging mas flexible pagdating sa pamamahagi ng badyet at mga layunin sa paggastos. Posibleng magpatuloy sa pangongolekta ng mga resulta ang iyong pag-aaral sa Brand Lift sa loob ng maikling panahon (karaniwang wala pang 14 na araw) dahil sa agwat ng paghahatid ng impression at pagpapakita ng survey sa isang user.

Mga Pamantayan

Nakabatay ang paglalabas ng mga resulta sa mga pamantayang binanggit sa seksyong “Pagiging kwalipikado sa pagsukat” sa itaas. Kung mas mataas ang iyong pagtaas (lampas 2%), mas kaunting sagot sa survey ang kinakailangan namin para maiulat ang mga resulta mo. Kung mas mababa ang iyong pagtaas (wala pang 2%), mas maraming sagot sa survey ang kinakailangan namin.

Iniuulat ang dami ng mga sagot nang halos real time. Tinitingnan namin ang matutukoy na pagtaas at ang dami ng mga sagot na posibleng mayroon ka para matukoy kung mabibigyan ka namin ng mga resulta sa Google Ads. Habang tumatakbo ang iyong pag-aaral sa Brand Lift, makikita mo ang pag-usad batay sa mga sumusunod: 

Pag-usad Ang makikita mo sa Google Ads
Wala pang 50% “Kulang ang data”
Mula 50% hanggang 100% Kung may statistically significant na positibong pagtaas, iuulat namin ito. Kung wala, “Kulang ang data” ang iuulat namin.
100% Kung may statistically significant na positibong pagtaas, iuulat namin ito. Kung wala, “Walang natukoy na pagtaas” ang iuulat namin.

Paggamit ng pagsukat ulit

Pagkatapos ng iyong pinabilis na pag-aaral sa Brand Lift, puwede kang magdagdag ng bagong pag-aaral para sukatin ulit ang Produkto o Brand mo. Ang pagsukat ulit ay ang kakayahang kumolekta ng mga sagot sa survey on-demand para makita ang performance ng pagtaas sa paglipas ng panahon para sa mga pinabilis na pag-aaral sa Brand Lift. Inirerekomenda namin ang paggamit ng pagsukat ulit kapag kailangang-kailangan ito ng iyong Produkto o Brand, tulad ng kapag nagdagdag ka ng mga bagong creative sa isang campaign o kapag gusto mong i-highlight ang isang mahalagang sandali sa isang campaign.

Halimbawa

Para sukatin ang pagtaas ng pagsasaalang-alang para sa isang paparating na blockbuster sa tag-init, naglunsad ang isang movie studio ng pinabilis na pag-aaral sa Brand Lift 8 linggo bago ang weekend kung kailan magbubukas ang pelikula. Pagkatapos ng pag-aaral sa Brand Lift, nagdagdag sila ng bagong 30 segundong clip sa kanilang mga kasalukuyang campaign, pagkatapos ay sinukat nila ulit ang pagtaas ng pagsasaalang-alang para sa pelikula.
 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang tools icon Google Ads | tools [Icon] at piliin ang Pagsukat ng pagtaas.
 3. Piliin ang Produkto o Brand na gusto mong sukatin ulit. Kumpleto dapat ang iyong kasalukuyang pag-aaral (ibig sabihin, walang nangyayaring karagdagang pagsukat). 
 4. Sa talahanayan ng mga pag-aaral sa Brand Lift sa iyong Produkto o Brand, i-click ang button na plus  para gumawa ng isa pang pag-aaral.
 5. Kung kinakailangan, gumawa ng mga karagdagang pagbabago sa iyong mga tanong sa survey.
 6. I-click ang I-save. Magsisimula ito ng isa pang pag-aaral sa Brand Lift para sa pagsukat ulit.
 7. Pagkatapos mong simulan ang iyong pag-aaral sa Brand Lift, puwede mong tingnan ang status sa talahanayan ng mga pag-aaral sa Brand Lift sa iyong Produkto o Brand.

Mga FAQ

Pangalawang araw ng pag-aaral ko sa Brand Lift at nasa 95% ang pag-usad ko. Nagpapadagdag pa rin sa akin ng badyet na nakakatugon sa kinakailangan sa gastos sa kabuuan ng itatagal ng pag-aaral. Tumpak ba nitong ipinapakita kung magkano pa ang kailangan kong gastusin?

Dapat mong matugunan ang minimum na gastos na kinakailangan sa loob ng 10 araw para magkaroon ka ng pinakamalaking pagkakataong maabot ang 100%. Kung maaga mong maaabot ang 100%, puwede mong isaayos ang mga badyet nang naaayon pagkatapos ng puntong iyon (kahit na ika-2 araw pa lang ng pag-aaral), pero hindi mo dapat isaayos ang mga badyet bago mo maabot ang 100%. Tandaan na kung minsan, kailangan ng mas malaki o mas maliit na gastos para maabot ang 100%.

Sa page na nagpapakita ng lahat ng pag-aaral sa Brand Lift sa Google Ads account ko, “Hindi Kwalipikado” pa rin ang nakikita ko sa column ng status pagkatapos ko itong gawin o pagkatapos kong gumawa ng ilang pag-edit. Bakit?

Nagre-refresh ang calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat” nang halos real time. Gayunpaman, kung gagawa ka ng mga pagbabago sa isang campaign sa isang pag-aaral na nakakaapekto sa calculator ng pagiging kwalipikado, mag-a-update ang column na “Status ng pagsukat ng pagtaas” (karaniwang sa loob ng ilang oras). Kung gumawa ka ng mga kamakailang pagbabago, dapat itong mag-update pagkalipas ng ilang oras.

Inilalabas ang dependency para sa mga survey sa antas ng status ng pag-aaral sa Brand Lift. Isaalang-alang ito kapag naranasan mo ang mga sitwasyong ito:

 • Na-update mo ang isang pag-aaral para maging kwalipikado ang status sa calculator na “Pagiging kwalipikado sa pagsukat,” pero sa loob ng ilang oras bago ma-update ang status ng pag-aaral, hindi pa kami maglalabas ng mga survey.
 • Hindi inaasahang bumalik sa “Hindi Kwalipikado” ang status ng pag-aaral. Dahil hindi sabay na sabay ang timing ng pagiging sanhi ng isang event para hindi maihatid ang campaign (halimbawa, natapos ang campaign) at pagbalik ng status ng pag-aaral sa “Hindi Kwalipikado,” puwede mo pa ring makitang inilalabas ang ilang tanong sa survey bago mangyari ang pagsusuri sa status ng survey at bago ito bumalik sa “Hindi Kwalipikado.”

Ano ang gagawin ko sa sitwasyon kung saan hindi ako naging kwalipikado (nang hindi sinasadya) sa unang bahagi ng pag-aaral? Mapapatakbo ko pa rin ba ang pag-aaral ko? Ano ang dapat kong gawin?

Isang halimbawa ng sitwasyon ang sumusunod:

Nagsimulang gumana ang iyong campaign at naghatid ito ng ilang impression bago mo ito na-pause. Gayunpaman, nakatanggap ng sagot ang iyong survey sa kalagitnaan ng mga petsa para sa pagiging kwalipikado sa pagsukat, at napakakaunti ng nagastos mo at halos wala kang sagot sa survey. Sa puntong ito, mas mainam na magsimula ng bagong pag-aaral sa Brand Lift.

Kung gusto mong makuha ang buong 10 araw para matugunan ang iyong mga kinakailangan sa paggastos at makakuha ng mga resulta, puwede mong ihinto ang kasalukuyang pag-aaral, pagkatapos ay gumawa ng bagong pag-aaral. Kapag nagsimula na ang iyong bagong pag-aaral, awtomatikong maisasama ang kasalukuyang campaign sa bagong pag-aaral.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false