Sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu để ngăn không cho các vấn đề xảy ra trong quá trình theo dõi lượt chuyển đổi ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh của bạn

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng dữ liệu về các lượt chuyển đổigiá trị chuyển đổi trong Google Ads để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Nếu gặp vấn đề trong quá trình theo dõi lượt chuyển đổi, bạn có thể sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu để ngăn không cho mọi thay đổi ngoài ý muốn về số lượt chuyển đổi ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Cách hoạt động

Tùy chọn loại trừ dữ liệu là một công cụ nâng cao – ra lệnh cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh bỏ qua toàn bộ dữ liệu trong những ngày mà hoạt động theo dõi lượt chuyển đổi của bạn xảy ra vấn đề.

Các vấn đề về lượt chuyển đổi có thể ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh bao gồm mọi vấn đề khiến số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi được báo cáo trong Google Ads trở nên không chính xác. Ví dụ:

 • Các vấn đề xảy ra trong quá trình gắn thẻ
 • Trang web ngừng hoạt động
Ví dụ: nếu bạn vô tình xóa một thẻ khỏi trang web của mình, Google Ads có thể không theo dõi các lượt chuyển đổi của bạn. Bạn có thể loại trừ những dữ liệu chịu ảnh hưởng của thẻ bị thiếu, nhờ đó, mọi mức giảm về số lượt chuyển đổi đều không ảnh hưởng đến chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh trong Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch mua sắm. 

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon].
 3. Trong "Thư viện chia sẻ", hãy chọn Chiến lược giá thầu.
 4. Nhấp vào Kiểm soát nâng cao và chọn Tùy chọn loại trừ dữ liệu.
 5. Nhấp vào   Tùy chọn loại trừ dữ liệu mới.
 6. Bên cạnh phần "Cài đặt", hãy nhập tên và nội dung mô tả.
 7. Nhập ngày và thời gian bắt đầu cùng với ngày và thời gian kết thúc cho dữ liệu mà bạn muốn loại trừ. Vì các lượt chuyển đổi có thể được tính cho các lượt nhấp trước đây, nên bạn hãy chọn một phạm vi ngày có tính đến độ trễ chuyển đổi thông thường.
 8. Bên cạnh mục "Phạm vi", hãy chọn các chiến dịch và thiết bị cho hoạt động điều chỉnh này. Bạn có thể chọn các chiến dịch riêng lẻ cần loại trừ hoặc toàn bộ tài khoản.
 9. Chọn các thiết bị để loại trừ. Ví dụ: vấn đề về lượt chuyển đổi có thể chỉ ảnh hưởng đến hoạt động theo dõi trên thiết bị di động.
 10. Nhấp vào Lưu và chọn Tạo tùy chọn loại trừ dữ liệu.

Xóa tùy chọn loại trừ dữ liệu

Sau khi tạo xong tùy chọn loại trừ dữ liệu, bạn sẽ thấy trạng thái là "Đang hoạt động". Bạn có thể xóa một tùy chọn loại trừ dữ liệu để tích hợp dữ liệu chuyển đổi vào chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Ví dụ: nếu đôi khi, bạn gặp phải sự cố (như các vấn đề xảy ra trong quá trình gắn thẻ hoặc trang web ngừng hoạt động), thì bạn có thể xóa tùy chọn loại trừ này sau khi tải thành công các lượt chuyển đổi lên trong khoảng thời gian mà bạn đã loại trừ.

Những điều cần biết về các tùy chọn loại trừ dữ liệu

Sau đây là các phương pháp hay nhất và những điểm chính mà bạn cần ghi nhớ khi sử dụng các tùy chọn loại trừ dữ liệu:

 • Áp dụng cho các lượt nhấp: Các tùy chọn loại trừ dữ liệu của bạn sẽ loại trừ những lượt nhấp mà lượt chuyển đổi bị hỏng được tính. Khi loại trừ những lượt nhấp này, hệ thống cũng loại trừ những lượt chuyển đổi liên quan.
 • Loại trừ những ngày trước khi xảy ra vấn đề về lượt chuyển đổi: Nếu thường xảy ra độ trễ tính từ lúc khách hàng nhấp vào một quảng cáo đến lúc họ chuyển đổi, hãy loại trừ thêm những ngày trước khi hoạt động theo dõi lượt chuyển đổi xảy ra vấn đề.
 • Áp dụng cho tất cả các loại chiến dịch: Nếu bạn đã áp dụng một tùy chọn loại trừ cho toàn bộ tài khoản, thì hệ thống sẽ loại trừ lượt chuyển đổi cho các chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm, Mạng Hiển thị và Mạng Mua sắm.
 • Không ảnh hưởng đến tính năng báo cáo lượt chuyển đổi: Các tùy chọn loại trừ dữ liệu chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu mà chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng, bạn sẽ vẫn thấy những lượt chuyển đổi bị loại trừ này trong báo cáo của mình.
Lưu ý: Bạn chỉ nên dùng các tùy chọn loại trừ dữ liệu khi gặp phải những sự cố hoặc vấn đề nghiêm trọng. Việc sử dụng các tùy chọn này một cách thường xuyên hoặc lâu dài có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất của chiến lược Đặt giá thầu thông minh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố