ใช้การยกเว้นข้อมูลเพื่อไม่ให้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ส่งผลต่อ Smart Bidding

Smart Bidding ใช้ข้อมูล Conversion และมูลค่า Conversion ใน Google Ads เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย หากพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion คุณสามารถใช้การยกเว้นข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงของ Conversion ที่ไม่ตั้งใจส่งผลต่อ Smart Bidding ได้

วิธีการทำงาน

การยกเว้นข้อมูลเป็นเครื่องมือขั้นสูงที่สั่งให้ Smart Bidding ละเว้นข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันที่เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องมือวัด Conversion

ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ที่อาจส่งผลต่อ Smart Bidding มาจากสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้ Conversion หรือมูลค่า Conversion ที่รายงานใน Google Ads ไม่ถูกต้อง เช่น

 • ปัญหาในการติดแท็ก
 • เว็บไซต์หยุดทํางาน
ตัวอย่างเช่น หากมีการนำแท็กออกจากเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ Google Ads อาจติดตาม Conversion ไม่ได้ คุณยกเว้นข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากแท็กที่ขาดหายไปได้ เพื่อไม่ให้ Conversion ที่ลดลงส่งผลต่อ Smart Bidding

การยกเว้นข้อมูลสำหรับ Smart Bidding ใช้ได้กับทั้งแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา เครือข่ายดิสเพลย์ และ Shopping 

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | tools [Icon]
 3. เลือกกลยุทธ์การเสนอราคาในส่วน "ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน"
 4. คลิกการควบคุมขั้นสูง แล้วเลือกการยกเว้นข้อมูล
 5. คลิกการยกเว้นข้อมูลใหม่
 6. ป้อนชื่อและคําอธิบายถัดจาก "การตั้งค่า"
 7. ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้น รวมถึงวันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับการยกเว้นข้อมูล โปรดเลือกช่วงวันที่โดยเผื่อระยะเวลาทั่วไปก่อนที่จะเกิด Conversion เนื่องจาก Conversion อาจมาจากการคลิกในอดีต
 8. เลือกแคมเปญและอุปกรณ์ที่จะปรับค่าถัดจาก "ขอบเขต" คุณเลือกแต่ละแคมเปญที่จะยกเว้นหรือเลือกทั้งบัญชีก็ได้
 9. เลือกอุปกรณ์ที่จะยกเว้น ตัวอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับ Conversion อาจส่งผลกระทบต่อการติดตามบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น
 10. คลิกบันทึก แล้วเลือกสร้างการยกเว้นข้อมูล

นำการยกเว้นข้อมูลออก

เมื่อการยกเว้นข้อมูลเปิดอยู่ คุณจะเห็นสถานะเป็น "ทํางานอยู่" และนําการยกเว้นข้อมูลออกเพื่อรวมข้อมูล Conversion เข้ากับ Smart Bidding ได้

ตัวอย่างเช่น หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น ปัญหาในการติดแท็กหรือเว็บไซต์หยุดทำงาน หลังจากที่อัปโหลด Conversion สําเร็จภายในระยะเวลาที่ยกเว้น คุณก็สามารถนำการยกเว้นออกได้

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการยกเว้นข้อมูล

โปรดคํานึงถึงแนวทางปฏิบัติแนะนำและประเด็นสําคัญเหล่านี้เมื่อใช้การยกเว้นข้อมูล

 • ส่งผลต่อการคลิก: การยกเว้นข้อมูลจะยกเว้นคลิกที่อาจมาจาก Conversion ที่เกิดความเสียหาย เมื่อยกเว้นการคลิกเหล่านี้ ระบบจะยกเว้น Conversion ที่เกี่ยวข้องด้วย
 • ยกเว้นวันที่ก่อนเกิด Conversion: หากเกิดความล่าช้าระหว่างที่เกิดคลิกของลูกค้าในโฆษณาและช่วงเวลาที่ลูกค้าทำ Conversion ให้ยกเว้นวันที่อื่นๆ ก่อนที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด Conversion ด้วย
 • ส่งผลต่อแคมเปญทุกประเภท: หากคุณใช้การยกเว้นสําหรับทั้งบัญชี ระบบจะยกเว้น Conversion สําหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ และแคมเปญ Shopping
 • ไม่ส่งผลต่อการรายงาน Conversion: การยกเว้นข้อมูลจะส่งผลต่อข้อมูลที่ Smart Bidding ใช้เท่านั้น คุณจะยังคงเห็น Conversion ที่ยกเว้นเหล่านี้ในการรายงานอยู่
หมายเหตุ: การยกเว้นข้อมูลมีไว้เพื่ออธิบายการหยุดทำงานหรือปัญหาที่สำคัญ การใช้บ่อยครั้งหรือเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของ Smart Bidding
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว