Giới thiệu về các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản

Các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản cho phép bạn tạo, theo dõi và quản lý các chiến lược danh mục đầu tư Đặt giá thầu thông minh ở cấp tài khoản người quản lý Google Ads (MCC).

Các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản có thể hữu ích cho bạn nếu bạn có nhiều mã khách hàng phân phát trong một MCC. Tương tự như các chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong một tài khoản con, các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản là chiến lược giá thầu tự động, định hướng mục tiêu giúp bạn tối ưu hóa giá thầu trên nhiều mã khách hàng hoặc chiến dịch trong khi sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bạn có thể sử dụng các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản cho chiến lược giá thầu CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hóa lượt chuyển đổi, Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, Tối đa hóa số lượt nhấpTỷ lệ hiển thị mục tiêu trên Chiến dịch tìm kiếm và Chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo trên Chiến dịch mua sắm.

Lợi ích

Việc sử dụng các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản có thể giúp các chiến lược giá thầu danh mục đầu tư của bạn hoạt động hiệu quả hơn ở cấp độ tổng quát hơn bằng cách:

  • Tự động đặt giá thầu cho mọi phiên đấu giá để giúp bạn đạt được mục tiêu về hiệu suất.
  • Cung cấp một nơi duy nhất để bạn có thể thay đổi nhanh các chế độ cài đặt về giá thầu cho tất cả các chiến dịch sử dụng cùng một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
  • Đối với các chiến lược Đặt giá thầu thông minh, cung cấp thêm lượt chuyển đổi/giá trị chuyển đổi với cùng một mục tiêu tổng thể trên các chiến dịch trong nhiều Mã khách hàng bằng cách hợp nhất các chiến lược Đặt giá thầu thông minh đó vào một danh mục đầu tư.

Cách hoạt động

Các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản có một trung tâm cho phép phân tích và đánh giá hiệu suất ở cấp chiến lược giá thầu.

Sau khi bạn tạo một chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản, chiến lược này sẽ được lưu trữ trong Thư viện chia sẻ của MCC của bạn. Đây là vị trí trung tâm để quản lý các chiến lược giá thầu danh mục đầu tư của bạn và theo dõi hiệu suất của các chiến lược đó.

Nếu bạn đang thêm một chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản vào một Chiến dịch mua sắm, thì chiến dịch đó sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu ở cấp chiến dịch kể cả khi mục tiêu đó đã có trong một chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.

Cách truy cập và hủy liên kết chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản

Để xem hiệu suất của các chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản và để thêm các chiến dịch mới, bạn nên đăng nhập thông qua tài khoản người quản lý đã lưu danh mục đầu tư đó. Nếu có các tài khoản người quản lý khác có cấp bậc cao hơn trong hệ thống phân cấp, bạn cũng có thể đăng nhập bằng các tài khoản đó.

Bạn có thể xóa các chiến dịch khỏi chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản từ bất kỳ tài khoản Google Ads nào có quyền truy cập vào chiến dịch. Nếu bạn hủy liên kết một tài khoản Google Ads khỏi một tài khoản người quản lý đã lưu chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều tài khoản, thì tất cả các chiến dịch trong tài khoản Google Ads đó đều sẽ được đánh dấu là có một loại chiến lược giá thầu không hợp lệ và ngừng hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn chọn một chiến lược đặt giá thầu mới cho các chiến dịch đó.

Mỗi danh mục đầu tư của chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản chỉ có thể chứa các chiến dịch có cùng đơn vị tiền tệ. Bạn có thể chọn bất kỳ đơn vị tiền tệ nào mà các tài khoản của bạn sử dụng. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể thay đổi đơn vị tiền tệ của chiến lược danh mục đầu tư sau khi tạo chiến lược đó.

Thiết lập một chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản

  1. Đăng nhập vào Tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Chiến lược giá thầu trong mục "Thư viện chia sẻ".
  3. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn loại chiến lược giá thầu mà bạn muốn tạo.
  4. Nhập các chế độ cài đặt cho chiến lược giá thầu mới trên nhiều chiến dịch và chọn các chiến dịch của bạn.
  5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Bạn sẽ chỉ có thể đính kèm một chiến dịch hoặc xem báo cáo chiến lược giá thầu nếu chiến lược giá thầu trên nhiều tài khoản là của MCC. Bạn không thể sử dụng các chiến lược giá thầu của một mã khách hàng phân phát cho một mã khách hàng khác.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false