Manuálne nastavenie rozšírených konverzií pomocou Správcu značiek Google (beta)

Rozšírené konverzie predstavujú funkciu, ktorá môže zlepšiť presnosť merania konverzií. Dopĺňa existujúce značky konverzií tým, že z webu odosiela hašované údaje prvej strany o konverziách, a to pri zaistení ochrany súkromia. Skôr než sa údaje prvej strany o zákazníkoch, napríklad e‑mailové adresy, odošlú Googlu, táto funkcia ich zabezpečí jednosmerným hašovacím algoritmom, ktorý sa nazýva SHA256. Hašované údaje sa potom priradia k účtom Google prihlásených používateľov, aby sa konverzie z kampane mohli pripísať reklamným udalostiam, napríklad kliknutiam alebo zobrazeniam. Môžete si prečítať viac o fungovaní rozšírených konverzií.

Rozšírené konverzie môžete nastaviť s malými (alebo žiadnymi) zmenami v konfigurácii značkovania jedným z týchto dvoch spôsobov: pomocou Správcu značiek Google alebo globálnej značky webu.

V tomto článku sa dozviete, ako môžete manuálne nastaviť rozšírené konverzie pomocou Správcu značiek Google, a dočítate sa tiež o bežných problémoch s overením a implementáciou.

Ak chcete implementovať rozšírené konverzie pomocou globálnej značky webu, prečítajte si pokyny na manuálne nastavenie rozšírených konverzií pomocou globálnej značky webu.

Skôr než začnete

Ubezpečte sa, že máte nastavené sledovanie konverzií v službe Google Ads prostredníctvom Správcu značiek Google.

Poznámka: Rozšírené konverzie nepodporujú konverzie merané na základe importu cieľov zo služby Google Analytics. Ak chcete používať rozšírené konverzie, zvážte nastavenie novej konverznej akcie v službe Google Ads prostredníctvom globálnej značky webu alebo Správcu značiek Google.
 • Musíte poznať webovú adresu stránky konverzie, na ktorej sa spúšťa značka konverzie (napr. webovú adresu stránky s potvrdením) a spúšťač konverznej udalosti (napr. kliknutie na tlačidlo alebo zobrazenie stránky).
 • Ubezpečte sa, že na stránke, na ktorej sa spúšťa značka sledovania konverzií, sú dostupné údaje prvej strany o zákazníkoch (e‑mailová adresa, celé meno a adresa domova alebo telefónne číslo).
 • Pri tejto implementácii musíte vedieť, ako je na vašom webe nastavené sledovanie konverzií, a vykonať určité zmeny kódu. Preto sa uistite, že môžete podľa potreby komunikovať s tímom vývojárov.
 • Prečítajte si pravidlá pre údaje zákazníkov v súvislosti s rozšírenými konverziami a vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami a pravidlami pre rozšírené konverzie v službe Google Ads (postup nájdete nižšie v sekcii Pokyny).
Poznámka: Vykonali sme viacero aktualizácií, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť vplyv rozšírených konverzií na prehľady. Vplyv rozšírených konverzií s dostupnými novými výsledkami teraz môžete vidieť v tabuľke konverzných akcií. Prečítajte si viac o výsledkoch vplyvu rozšírených konverzií.
Poznámka: Pred prijatím zmluvných podmienok skontrolujte, či už máte nastavenú značku sledovania konverzií v kontajneri Správcu značiek Google, ktorý plánujete používať pre rozšírené konverzie, pretože inak nemusí byť kontajner správne aktivovaný pre rozšírené konverzie.

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Otvorte konverznú akciu, ktorú chcete použiť na nastavenie rozšírených konverzií.
 4. Dole v sekcii Rozšírené konverzie kliknite na Zapnúť rozšírené konverzie.
 5. Kliknite na Súhlasím s vyhlásením o dodržiavaní pravidiel. Zapnutím rozšírených konverzií potvrdzujete, že dodržiavate naše pravidlá. Na používanie rozšírených konverzií sa vzťahujú podmienky spracúvania údajov služby Google Ads.
 6. Ak chcete skontrolovať, či na svojom webe máte značku Google, kliknite na Skontrolovať webovú adresu.
 7. V sekcii Typ značky by ste mali mať predvolene nastavenú možnosť Správca značiek Google, ak ju používate na sledovanie konverzií pre túto konverznú akciu. Keďže ste Správcu značiek Google použili na nastavenie značiek na webe, potrebujete ho použiť aj na nastavenie rozšírených konverzií. Podľa pokynov nižšie manuálne nastavte rozšírené konverzie pomocou Správcu značiek Google.
 8. Kliknite na Uložiť.

Poznámka: Po prijatí zmluvných podmienok môže trvať až päť dní, kým bude váš účet Správcu značiek Google aktivovaný pre rozšírené konverzie. Skontrolujte, či máte v Správcovi značiek Google nastavenú značku sledovania konverzií, a potom sa do piatich dní vráťte a pozrite sa, či je funkcia rozšírených konverzií aktivovaná.

Manuálne nastavenie rozšírených konverzií pomocou Správcu značiek Google

Ak na sledovanie konverzií v súčasnosti používate Správcu značiek Google, rozšírené konverzie môžete implementovať s malými zmenami v konfigurácii. V Správcovi značiek Google môžete implementovať rozšírené konverzie dvoma hlavnými spôsobmi:

 1. Používanie automatického zhromažďovania (ak je k dispozícii). Prečítajte si článok Nastavenie automatických rozšírených konverzií.
 2. Používanie manuálnej konfigurácie so selektormi CSS alebo existujúcimi premennými dátovej vrstvy – na stránke nie sú potrebné žiadne zmeny kódu (odporúčané, ak nie je k dispozícii automatické zhromažďovanie).
  • Ide o najjednoduchší spôsob implementácie rozšírených konverzií pomocou Správcu značiek Google, pretože si zvyčajne nevyžaduje žiadne zmeny kódu na stránke, pokiaľ máte na stránke konverzie k dispozícii údaje zákazníkov (napr. e‑mailovú adresu).
  • Ak na stránke konverzie často meníte kód webu, najmä formátovanie alebo selektory CSS, je vhodné zvážiť namiesto toho použitie premenných dátovej vrstvy alebo možnosť Kód uvedenú nižšie, pretože zmena formátovania webu môže pôsobiť rušivo pri použití metódy využívajúcej selektor CSS.
 3. Používanie metódy Kód na odoslanie všetkých údajov v jednom objekte údajov – na stránke sa môžu vyžadovať zmeny kódu.
  • Rozšírené konverzie môžete implementovať ako jeden objekt údajov pomocou premenných v jazyku JavaScript na stránke konverzie, pokiaľ sú údaje zákazníkov, ktoré chcete odovzdať v značke rozšírených konverzií (napr. e‐mailové adresy, telefónne čísla atď.), definované na stránke konverzie v globálnych premenných v jazyku JavaScript.
  • Tento spôsob je užitočný, ak uprednostňujete odovzdávanie informácií pomocou premenných v jazyku JavaScript alebo ak údaje zákazníkov nie sú na stránke konverzie k dispozícii (napr. sú k dispozícii na predchádzajúcich stránkach a musia byť odovzdané na stránku konverzie). Mali by ste ho uprednostniť aj vtedy, ak na webe často meníte formátovanie, pretože sa lepšie prispôsobuje zmenám kódu.

Manuálne nastavenie rozšírených konverzií v Správcovi značiek Google

Nájdenie premenných rozšírených konverzií na stránke konverzie

 1. V Chrome prejdite na svoju stránku konverzie.
  • Ide o stránku, na ktorej sa konverzia, ktorú sa pokúšate merať pomocou rozšírených konverzií (napríklad nákupy zo stránky A), sleduje prostredníctvom existujúcej značky sledovania konverzií. Ak neviete s istotou, o ktorú stránku ide, mali by ste sa obrátiť na vývojára. Identifikujte všetky údaje zákazníkov zobrazené na stránke, ktoré chcete odoslať Googlu. Po dokončení nákupu sa napríklad na stránke môže zobraziť správa s poďakovaním, ktorá bude obsahovať e‑mailovú adresu zákazníka.

   Poznámka: Rozšírené konverzie budú fungovať správne, len ak zadáte aspoň jednu z nasledujúcich premenných:

   • e‑mailová adresa (preferované);
   • celé meno a adresa (meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina – ak sa rozhodnete použiť tieto údaje, všetky tieto položky sú povinné);
   • nepovinne aj telefónne číslo spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou (ale nie samostatne).
 2. Po identifikovaní údajov zákazníkov na stránke bude potrebné vykonať ďalší krok, v ktorom skopírujete selektory CSS a zadáte ich do Správcu značiek Google (alebo použijete existujúce premenné dátovej vrstvy, ak už existujú), aby značka rozšírených konverzií vedela, ktoré údaje sa majú hašovať a odosielať Googlu. Je dôležité, aby táto karta stránky konverzie ostala otvorená.

Povolenie rozšírených konverzií v značke v Správcovi značiek Google

Na samostatnej karte otvorte Správcu značiek Google.

 1. Prihláste sa do účtu Správcu značiek Google.
 2. Kliknite na Pracovný priestor a potom v navigačnej ponuke na Značky.
 3. Vyberte značku sledovania konverzií Google Ads, pomocou ktorej chcete implementovať rozšírené konverzie, a upravte ju.
  • Ak ste vo svojom účte Správcu značiek Google nenastavili značku sledovania konverzií Google Ads, prečítajte si článok Konverzie v službe Google Ads.
  • Ubezpečte sa, že táto konverzná akcia obsahuje rovnaký identifikátor sledovania konverzií a štítok konverzie ako konverzná akcia, pre ktorú ste v účte Google Ads povolili rozšírené konverzie.
 4. Kliknite na Zahrnutie údajov poskytnutých používateľmi z vášho webu.
 5. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Vyberte premennú údajov poskytnutých používateľom a potom kliknite na položku Nová premenná.
 6. Vyberte možnosť Manuálna konfigurácia (odporúča sa).
  • Ak na odosielanie údajov prostredníctvom Správcu značiek Google chcete používať vlastný kód JavaScript alebo iné objekty údajov, môžete vybrať aj možnosť Kód. Táto metóda vyžaduje, aby boli údaje naformátované určitým spôsobom, takže ak to chcete urobiť, môžete si prečítať pokyny pre možnosť Kód uvedené nižšie. V hornej časti stránky uvidíte text Údaje poskytnuté používateľom a pod ním všetky údaje zákazníkov, ktoré môžete zahrnúť do značky rozšírenej konverzie.
 7. Pri poli s relevantnými údajmi používateľa, ktoré chcete poskytnúť prostredníctvom rozšírených konverzií, kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte možnosť Nová premenná.
  Poznámka: Ak už máte vo svojej dátovej vrstve nehašované premenné (či už používate selektory CSS, alebo iné typy premenných), môžete ich vybrať namiesto vytvorenia nových premenných. Ak nemáte istotu, pokračujte podľa pokynov.
 8. Na obrazovke Konfigurácia premennej vyberte Nastavovanie začnite voľbou typu premennej. Na obrazovke Výber typu premennej vyberte Prvok DOM.
 9. Na obrazovke Konfigurácia premennej zmeňte v rozbaľovacej ponuke možnosť Spôsob výberu na Selektor CSS.
 10. Pomenujte premennú.
 11. Selektor CSS, v ktorom sú uvedené údaje používateľov, zadajte do vstupného poľa Výber prvkov (v sekcii uvedenej nižšie sa dozviete, ako nájsť selektor CSS). Pole Názov atribútu môžete nechať prázdne (viac sa dozviete nižšie).

V ďalšom kroku uvidíte, ako skopírovať selektory CSS zo stránky konverzie a prilepiť ich do týchto premenných rozšírených konverzií. Je dôležité, aby karta tejto stránky ostala otvorená.

Identifikácia selektorov CSS rozšírených konverzií a ich zadanie v Správcovi značiek Google

Ak chcete identifikovať selektory CSS, ktoré sa majú zadať do polí značiek rozšírených konverzií (napr. e‑mail, telefón atď.), postupujte takto. Ak už vo svojej dátovej vrstve máte nehašované premenné, môžete ich vybrať namiesto vytvorenia nových premenných CSS. Ak nemáte istotu, pokračujte podľa pokynov:

 1. Prejdite späť na kartu stránky konverzie (stránku Správcu značiek Google nechajte otvorenú).
 2. Keď na stránke konverzie nájdete príslušné údaje zákazníkov, ktoré chcete odoslať prostredníctvom rozšírených konverzií, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a vyberte Skontrolovať.
  • Ak sa napríklad pokúšate odoslať e‑mailovú adresu, kliknite pravým tlačidlom myši na e‑mailovú adresu (napr. priklad@email.com) zobrazenú na stránke konverzie.
 3. V Chrome sa spustia nástroje pre vývojárov Chromu.
 4. V zdrojovom kóde uvedenom na stránke nástrojov pre vývojárov Chromu uvidíte zvýraznenú časť kódu. Tento zvýraznený kód je prvok stránky, z ktorého potrebujete extrahovať selektory CSS pre údaje zákazníkov, na ktoré ste klikli pravým tlačidlom v 2. kroku tejto sekcie.
 5. Umiestnite kurzor myši na zvýraznený kód a kliknite naň pravým tlačidlom.
 6. Posuňte sa nadol na Copy (Kopírovať) a vyberte Copy selector (Kopírovať selektor).
 7. Na druhej karte s otvoreným Správcom značiek Google prilepte tento text do poľa Výber prvkov.
  • Mal by vyzerať približne (ale nie úplne) takto:

   tsf > div:nth-child(2) > div.A8SBwf > div.RNNXgb > div > div.a4bIc > custEmail

 8. Kliknite na Uložiť.
 9. Zopakujte 2. až 8. krok v tejto sekcii pre všetky rozličné údaje zákazníkov (napr. e‑mailovú adresu, meno a adresu atď.) tým, že skopírujete selektor CSS do novej premennej pre každú premennú údajov zákazníkov v Správcovi značiek Google.
 10. V Správcovi značiek Google kliknite na Uložiť.

Teraz máte nastavené rozšírené konverzie pre danú konverznú akciu. V ďalšom kroku overíte, či fungujú správne. Prejdite nižšie do sekcie Overenie implementácie.

Nastavenie rozšírených konverzií pomocou možnosti Kód v Správcovi značiek Google

Identifikácia a definovanie premenných rozšírených konverzií

Najskôr sa ubezpečte, že na stránke konverzie, kde sa spúšťa značka konverzie Google Ads, sú dostupné potrebné premenné, napríklad e‑mailová adresa, adresa a telefónne číslo. Dostupné budú pravdepodobne na stránkach konverzií týkajúcich sa nákupov, registrácií a ďalších podobných typov konverzií, ktoré často vyžadujú údaje zákazníkov. Ak neviete s istotou, o ktorú stránku ide, mali by ste sa obrátiť na vývojára.

Keď sa uistíte, že dané informácie sú dostupné, budete ich musieť uložiť na svojej stránke ako globálne premenné v jazyku JavaScript, aby ich mohla používať značka rozšírených konverzií (ku ktorej sa dostaneme v ďalšej sekcii).

Poznámka: Je potrebné poskytnúť aspoň jednu z nasledujúcich premenných:

 • e‑mailová adresa (preferované);
 • celé meno a adresa (meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina – všetky tieto údaje sú povinné);
 • spolu s e‑mailovou adresou alebo celým menom a adresou možno poskytnúť aj telefónne číslo.

Nasledujúca tabuľka obsahuje viac informácií o premenných údajov zákazníkov, ktoré môžete definovať. Premenné môžete pomenovať, ako chcete, a v stĺpci Názov kľúča uvidíte, ako budú uvedené v značke rozšírených konverzií (viac sa dozviete v ďalšom kroku). Upozorňujeme, že všetky údaje by sa mali odovzdávať ako premenné typu reťazec. Pri definovaní mena a adresy nezabudnite definovať každý komponent ako samostatnú premennú (napr. meno, priezvisko).

Pole údajov Názov kľúča (vo vlastných premenných v jazyku JavaScript uvedených nižšie) Popis
E‑mailová adresa email E‑mailová adresa používateľa
Telefónne číslo phone_number Telefónne číslo používateľa. Značka odstráni symboly a pomlčky, ale číslo musí obsahovať kód krajiny.
Meno first_name Meno používateľa. Príklad: Ján.
Priezvisko last_name Priezvisko používateľa. Príklad: Kováč.
Adresa home_address.street Adresa používateľa. Príklad: Hlavná ulica 1.
Mesto home_address.city Názov mesta používateľa. Príklad: Bratislava.
Región home_address.region Provincia, štát, región alebo kraj používateľa. Príklad: Bratislavský kraj.
Poštové smerovacie číslo home_address.postal_code Poštové smerovacie číslo používateľa (iba päťciferné). Príklad: 811 03.
Krajina home_address.country Kód krajiny používateľa. Príklad: SK. Používajte kódy krajín pozostávajúce z dvoch písmen podľa normy ISO 3166-1 alpha-2.

V nasledujúcich krokoch povolíte rozšírené konverzie v Správcovi značiek Google a uvediete premenné údajov zákazníkov, ktoré ste práve vytvorili. Názvy premenných údajov zákazníkov majte poruke, pretože ich budete potrebovať v neskorších krokoch.

Povolenie rozšírených konverzií v značke v Správcovi značiek Google a vytvorenie vlastnej premennej v jazyku JavaScript

 1. Prihláste sa do účtu Správcu značiek Google.
 2. Kliknite na Pracovný priestor a potom v navigačnej ponuke na Značky.
 3. Vyberte značku sledovania konverzií Google Ads, pomocou ktorej chcete implementovať rozšírené konverzie, a upravte ju.
  • Ak ste vo svojom účte Správcu značiek Google nenastavili značku sledovania konverzií Google Ads, prečítajte si článok Konverzie v službe Google Ads.
  • Ubezpečte sa, že táto konverzná akcia obsahuje rovnaký identifikátor sledovania konverzií a štítok konverzie ako konverzná akcia, pre ktorú ste v účte Google Ads povolili rozšírené konverzie.
 4. Kliknite na Zahrnutie údajov poskytnutých používateľmi z vášho webu.
 5. Kliknite na Vybrať premennú údajov poskytnutých používateľom a potom na možnosť Nová premenná.
 6. V dolnej časti ponuky nových premenných údajov poskytnutých používateľom vyberte Kód.
 7. V sekcii Výber typu premennej vyberte Vlastný skript JavaScript.
 8. Do vlastnej premennej v jazyku JavaScript skopírujte nasledujúci kód:

  function () {

  return {

  "email": yourEmailVariable , // hodnotu yourEmailVariable nahraďte názvom premennej, ktorá zodpovedá e‑mailu vášho používateľa

  "phone_number": yourPhoneVariable , // opakujte pre yourPhoneVariable a nasledujúce názvy premenných nižšie

  "first_name": yourFirstNameVariable

  "last_name": yourLastNameVariable , "home_address": {

  "street": yourStreetAddressVariable ,

  "city": yourCityVariable ,

  "region": yourRegionVariable ,

  "postal_code": yourPostalCodeVariable ,

  "country": yourCountryVariable

  }

  }

  }

 9. Pre každý typ údajov zákazníkov v kóde vyššie nahraďte zástupné premenné (napr. yourEmailVariable) názvom globálnej premennej v jazyku JavaScript, ktorá obsahuje príslušný údaj zákazníka na vašej stránke konverzie.
  • Pripomíname, že je potrebné poskytnúť aspoň jednu z týchto premenných:
   • e‑mailová adresa (preferované);
   • celé meno a adresa (krstné meno, priezvisko, adresa, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajina);
   • telefónne číslo (musí sa uviesť spolu s jedným z ďalších dvoch údajov uvedených vyššie).
  • Upozorňujeme, že ak váš web niektoré z uvedených polí nezhromažďuje, odstráňte ho úplne. Nenechávajte ho prázdne. Web, ktorý zhromažďuje iba e‑mailové adresy a telefónne čísla, by napríklad vytvoril vlastnú premennú v jazyku JavaScript, ktorá by vyzerala takto:

   function () {

   return {

   "email": yourEmailVariable ,

   "phone_number": yourPhoneVariable

   }

   }

 10. Kliknite na Uložiť.

Teraz máte nastavené rozšírené konverzie pre danú konverznú akciu. V ďalšom kroku overíte, či fungujú správne. Prejdite nižšie do sekcie Overenie implementácie.

Overenie implementácie

Overenie implementácie v režime ukážky Správcu značiek Google

Po vykonaní krokov uvedených vyššie môžete pomocou týchto pokynov overiť implementáciu rozšírených konverzií v Správcovi značiek Google. Osvedčeným postupom je vykonať to hneď po implementácii rozšírených konverzií, aby ste mohli v prípade nesprávneho fungovania urobiť potrebné zmeny.

 1. Uistite sa, že ste zmeny uložili, no zatiaľ ich nemusíte zverejniť.
 2. Na domovskej stránke pracovného priestoru kliknite na možnosť Ukážka. Nájdete ju v pravom hornom rohu Správcu značiek Google.
 3. Zobrazí sa výzva, aby ste na začatie testovania konverzie zadali webovú adresu. Zadajte webovú adresu, ktorá bude smerovať na vašu webovú stránku.
  Poznámka: Nemusí to byť skutočná webová adresa konverzie. Z webovej adresy, ktorú zadáte, budete môcť prejsť na stránku konverzie.
 4. Kliknite na Začať.
 5. Zobrazí sa vyskakovacie okno s oznámením, že sa k vašej webovej stránke pripája Tag Assistant. Keď sa zobrazí informácia, že rozšírenie je Pripojené, kliknite na Pokračovať.
 6. V prehliadači sa otvoria dve nové karty. V jednej sa otvorí webová adresa, ktorú ste zadali, a v druhej bude okno rozšírenia Tag Assistant. Na karte s vami zadanou webovou adresou si prejdite webovú stránku a vykonajte konverziu.
 7. Presuňte sa na kartu s oknom rozšírenia Tag Assistant.
 8. Tu si môžete overiť, či sa značka konverzie Google spustila. V sekcii Značky skontrolujte, či je tam uvedená vaša konverzná udalosť. Vyhľadajte značku s rovnakým názvom, ako má značka, pre ktorú ste nastavili rozšírené konverzie v Správcovi značiek Google.
 9. Ak chcete overiť, či sa premenné rozšírených konverzií spracovali správne, kliknite na danú značku.
 10. Prejdite na kartu Premenné.
 11. Skontrolujte, či sa údaje zákazníkov správne odovzdali do značky. Každú premennú môžete skontrolovať podľa názvu (premenné ste pomenovali v predchádzajúcich krokoch priamo v Správcovi značiek Google).
  • Ak ste použili spôsob so selektorom CSS, mali by ste vidieť premennú pre jednotlivé údaje zákazníkov (napríklad e‑mailovú adresu, meno, priezvisko atď.) s rovnakým názvom, aký ste premenným dali v Správcovi značiek Google, a rovnakým typom prvku DOM. Môžete tiež skontrolovať, či hodnoty v stĺpci Hodnota predstavujú hodnoty, ktoré ste zadali pri prechode na stránku konverzie. Údaje o používateľoch budú pri odoslaní Googlu hašované pomocou algoritmu SHA256.
  • Ak ste použili spôsob s premennými v jazyku JavaScript, mala by sa vám zobraziť jedna premenná typu Vlastný kód v jazyku JavaScript. Táto premenná by mala obsahovať pole s jednotlivými konkrétnymi údajmi zákazníkov uvedenými v stĺpci Hodnota v tomto formáte: {email: email@address.com, phone_number: 123456789} atď. Údaje o používateľoch budú pri odoslaní Googlu hašované pomocou algoritmu SHA256.

Kontrola diagnostického prehľadu značky po 72 hodinách na overenie implementácie

Približne po 72 hodinách od implementácie rozšírených konverzií si budete môcť v službe Google Ads zobraziť diagnostický prehľad značky, na základe ktorého budete môcť overiť, či implementácia funguje správne. Ak chcete zobraziť tento prehľad:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 3. Kliknite na konverznú akciu s aktivovanými rozšírenými konverziami.
 4. V ponuke stránok hore vyberte možnosť Diagnostika. Zobrazí sa diagnostický prehľad značky rozšírených konverzií s metrikami pre rozšírené konverzie v jednotlivých sekciách.
 5. Pozrite sa na rozličné kontroly stavu a uistite sa, že všetko funguje podľa očakávaní.
 6. Ak vás diagnostický prehľad značky upozorní, že nastal problém, pri riešení postupujte podľa pokynov v upozornení a centre pomoci.

Bežné problémy

Ak sa vám nedarí overiť implementáciu rozšírených konverzií, mali by ste si opäť prejsť pokyny na nastavenie a uistiť sa, že ste dodržali všetky potrebné kroky. Ak problémy pretrvávajú, pozrite si nasledujúci zoznam bežných možných príčin problémov s implementáciou rozšírených konverzií.

Nebola zistená žiadna značka

Ak sa pri prvom pokuse o aktiváciu rozšírených konverzií zobrazuje chyba Nebola zistená žiadna značka, znamená to, že sa vyskytla chyba vo webovej adrese alebo značke Google:
 • Skontrolujte správnosť zápisu webovej adresy.
 • Ak nemáte značky sledovania konverzií používajúce globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google, mali by ste implementovať sledovanie konverzií pomocou jednej z týchto metód.
 • Ak ste na svojom webe nainštalovali značku Google, môžete ju manuálne vybrať kliknutím a označiť, či používa globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google. Možno budete musieť riešiť problémy so značkovaním celého webu a zaistiť tak správnu implementáciu sledovania konverzií pomocou niektorej z týchto dvoch metód.

Boli zistené viaceré značky

Vyberte jednu zo značiek uvedených v dialógovom okne. Ak máte globálnu značku webu A Správcu značiek Google, odporúčame vám vybrať globálnu značku webu.

Údaje o rozšírených konverziách nie sú dostupné v čase konverzie

Údaje o rozšírených konverziách nemusia byť v niektorých situáciách dostupné v čase konverzie, napríklad keď sa údaje zhromažďujú v inej doméne (napr. pri platbe prostredníctvom domény tretej strany), alebo ak sa zhromažďujú v inej fáze procesu konverzie (napr. prihlásení zákazníci možno znova nezadávajú svoje údaje prvej strany alebo sa tieto údaje zhromažďujú na predchádzajúcej stránke).

Na účely rozšírených konverzií sa poskytujú vopred zahašované údaje

Údaje prvej strany, ktoré poskytnete s rozšírenými konverziami, hašujeme pomocou algoritmu SHA256. SHA256 predstavuje odvetvovú normu jednosmerného hašovania údajov. Rozšírené konverzie v súčasnosti nepodporujú, aby inzerenti vopred hašovali údaje. O hašovanie sa za vás postarajú značky Google.

Premenné rozšírených konverzií neboli úspešne implementované

Používatelia Správcu značiek Google by si mali podrobne prečítať postup správneho vytvorenia premenných uvedený vyššie a ubezpečiť sa, že postupovali správne. Zároveň by sa mali uistiť, že sú to premenné uvedené pri konfigurácii rozšírených konverzií v Správcovi značiek Google a že sú v čase konverzie vyplnené údajmi.

Chyby kopírovania kódu

Dôkladne skontrolujte, či sú celý kód rozšírených konverzií na vašej stránke alebo názvy premenných zadané do Správcu značiek Google správne. Ak ste implementovali rozšírené konverzie pomocou premenných v jazyku JavaScript, skontrolujte, či bol vlastný útržok v jazyku JavaScript správne skopírovaný a aktualizovaný tak, aby obsahoval názvy vašich premenných (a nie zástupné informácie). Ak ste použili selektory CSS, skontrolujte, či ste vybrali správny selektor a vhodne skopírovali informácie o selektore podľa postupu uvedeného vyššie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false