Rozšírenia o dynamické obrázky (beta)

Dôležité
  • Rozšírenia o dynamické obrázky sú v beta verzii a nemusia byť k dispozícii všetkým používateľom služby Google Ads.

Rozšírenia o dynamické obrázky sú automatické rozšírenia, ktoré Googlu umožňujú vybrať relevantné vizuálne prvky zo vstupnej stránky vašej reklamy a doplniť tak vaše existujúce reklamy vo vyhľadávaní. Pomôžu vám dosiahnuť vaše ciele výkonnosti pomocou pútavých vizualizácií výrobkov alebo služieb, ktoré umocňujú posolstvo vašich textových reklám.

Rozšírenia o dynamické obrázky môžete aktivovať na úrovni účtu.

Poznámka: Rozšírenia o dynamické obrázky nie sú momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch.

An  example of a Dynamic image extensions

Poznámka: Rozšírenia o obrázok a rozšírenia o dynamické obrázky používajte spoločne. Rozšírenia o obrázok sa budú vždy zobrazovať prioritne pred rozšíreniami o dynamické obrázky. Uistite sa, že ste rozšírenia o obrázok nastavili na úrovni, ktorá je pre vás najvhodnejšia.

Výhody

Rozšírenia o dynamické obrázky môžu zvýšiť vplyv a hodnotu vašej reklamy, pretože zobrazujú vizuálne relevantné informácie, ktoré je ťažké sprostredkovať iba formou textu. Zobrazenie ukážky toho, čo môžu používatelia očakávať na vstupnej stránke, ich môže podnietiť k prekliknutiu. Medzi ďalšie výhody patria:

  • zvýšenie merateľnej výkonnosti pre váš marketingový cieľ – vizuálne odlíšte reklamy vo vyhľadávaní od konkurencie a zvýšte CTR, keď sa rozšírenia o dynamické obrázky zobrazujú s textovými reklamami vo vyhľadávaní;
  • jednoduché použitie a kontrola – rozšírenia o dynamické obrázky môžete aktivovať na úrovni účtu. Tak budete mať plnú kontrolu nad odstraňovaním všetkých rozšírení o dynamické obrázky, ktoré sa zobrazujú.

Ako to funguje

Po aktivácii rozšírení o dynamické obrázky Google Ads identifikuje obrázky na vašej vstupnej stránke a extrahuje ich. Náš systém vyberie z vašej vstupnej stránky obrázky, ktoré sú najrelevantnejšie pre dopyt na základe vstupnej stránky reklamy. Obrázky vybrané z cieľovej webovej adresy prejdú pred výberom na zobrazenie viacerými automatickými a manuálnymi kontrolami kvality.

Kliknutie na rozšírenie o dynamické obrázky presmeruje používateľov na rovnakú vstupnú stránku a nadpis vo vašej reklame.

Keď niekto klikne na vaše rozšírenie o dynamické obrázky, vyúčtujeme vám poplatok na princípe CZK podobne ako pri textových reklamách vo vyhľadávaní. Obrázky v rozšírení o dynamické obrázky sú klikateľné a účtuje sa za ne rovnaká CZK ako za kliknutia na nadpis textu.

Rozšírenia o dynamické obrázky sa zobrazujú, iba ak sa predpokladá, že zvýšia výkonnosť reklamy. Ich zobrazovanie v reklamách však môžete deaktivovať.

Poznámka: Rozšírenia o dynamické obrázky prechádzajú rozsiahlymi procesmi schvaľovania. Obrázky extrahované ako rozšírenia o dynamické obrázky kontrolujeme z hľadiska relevancie tak, že skontrolujeme kombináciu zacielenia vrátane kľúčového slova alebo dopytu, zacielenia reklamy a vstupnej stránky (cieľová webová adresa). Rozšírenia o dynamické obrázky musia tiež spĺňať požiadavky na kvalitu obrázkov.

Zapnutie rozšírení o dynamické obrázky

  1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
  2. V ponuke stránok naľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia.
  3. Kliknite na Automatické rozšírenia, potom na trojbodkovú ikonu v pravom rohu a vyberte Rozšírené nastavenia.
  4. V sekcii Rozšírenia o dynamické obrázky vyberte tlačidlo Zapnúť.
  5. Kliknutím na začiarkavacie políčko potvrďte, že vlastníte všetky zákonné práva na daný obrázok a máte povolenie na jeho zdieľanie s Googlom, aby ho vo vašom mene použil na reklamné alebo iné komerčné účely.
  6. Kliknite na Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory