Thiết lập mối tích hợp webhook cho phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Mối tích hợp webhook cho phép bạn tự động gửi thông tin từ ứng dụng này đến ứng dụng khác bằng một URL duy nhất. Bạn có thể tạo một mối tích hợp webhook để liên kết phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Sau khi thêm mối tích hợp webhook vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, bạn sẽ nhận được dữ liệu khách hàng tiềm năng ngay trong CRM.

Trước khi bắt đầu

Để thêm mối tích hợp webhook vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, bạn sẽ cần tạo URL webhook và khóa webhook.

 • URL webhook là đường dẫn phân phối. Sau khi một người điền thông tin của họ vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng rồi gửi đi, hệ thống sẽ gửi yêu cầu "POST trong giao thức HTTP" đến URL mà bạn đã thiết lập. Điều này cho phép hệ thống chuyển thẳng dữ liệu khách hàng tiềm năng đến hệ thống CRM.
 • Mã khoá webhook được dùng để xác thực dữ liệu khách hàng tiềm năng đã gửi.

Nếu bạn có thể làm như vậy, hãy tích hợp webhook rồi tạo URL và mã khoá cho webhook. Tìm hiểu thêm về cách tạo URL webhook và mã khoá

Lưu ý: Nếu không thể tạo webhook, bạn có thể dùng Zapier – nhà cung cấp tính năng tích hợp bên thứ ba – để tự động đồng bộ hoá dữ liệu biểu mẫu khách hàng tiềm năng với hệ thống CRM của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Zapier cho biểu mẫu khách hàng tiềm năng của Google Ads

Hướng dẫn

Thêm mối tích hợp webhook vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Khách hàng tiềm năng làm mục tiêu của bạn.
 5. Chọn Tìm kiếm, Video hoặc Khám phá làm loại chiến dịch của bạn.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập thông tin cài đặt chiến dịch của bạn.
 8. Chọn Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong danh sách "Phần mở rộng quảng cáo".
 9. Nhấp vào Tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng để mở trình chỉnh sửa phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng và nhập thông tin chi tiết về biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn.
 10. Bắt đầu tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 11. Trong mục "Tích hợp webhook (không bắt buộc)", hãy thêm URL và khóa webhook của bạn.
 12. Nhấp vào Gửi dữ liệu thử nghiệm và xác minh xem dữ liệu mà hệ thống CRM của bạn nhận được có chính xác hay không.
 13. Khi bạn hoàn tất việc tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào Lưu.

Thêm mối tích hợp webhook vào một biểu mẫu khách hàng tiềm năng hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang, rồi nhấp vào Phần mở rộng.
 3. Nhấp vào Biểu mẫu khách hàng tiềm năng trên trang "Phần mở rộng".
 4. Di chuột qua phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để chỉnh sửa.
 5. Trong mục "Tích hợp webhook (không bắt buộc)", hãy thêm URL và khóa webhook của bạn.
 6. Nhấp vào Gửi dữ liệu thử nghiệm và xác minh xem dữ liệu mà hệ thống CRM của bạn nhận được có chính xác hay không.
 7. Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, hãy nhấp vào Lưu.

Trạng thái lỗi

Tùy thuộc vào hành động ban đầu của bạn sau khi thêm một webhook, bạn có thể thấy một trong các trạng thái lỗi sau:

 • Trạng thái lỗi A: khi mọi người lưu biểu mẫu mà không gửi dữ liệu thử nghiệm (thành công).
 • Trạng thái lỗi B: Khi dữ liệu không được gửi.
 • Trạng thái lỗi C: Khi dữ liệu đã được gửi nhưng Google không nhận được phản hồi.
 • Trạng thái lỗi D: khi dữ liệu đã được gửi nhưng Google nhận được phản hồi không chính xác (khác với mã lỗi "HTTP 200").
 • Trạng thái thành công: Khi dữ liệu đã được gửi và Google nhận được phản hồi chính xác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false