Konfigurer webhook-integrasjoner for skjemautvidelser for potensielle salg

Med en webhook-integrasjon kan du automatisk sende informasjon fra én app til en annen via en unik nettadresse. Du kan opprette en webhook-integrasjon hvis du vil knytte skjemautvidelsen for potensielle salg sammen med systemet du bruker til kunderelasjonshåndtering (CRM). Når du har lagt til en webhook-integrasjon i skjemautvidelsen for potensielle salg, sendes de potensielle salgene direkte til CRM-systemet.

Før du begynner

Hvis du vil legge til webhook-integrasjonen i skjemautvidelsen for potensielle salg, må du generere en webhookadresse og -nøkkel.

 • Webhookadressen er leveringsbanen. Når en person har sendt inn informasjonen sin via et skjema for potensielle salg, blir det sendt en «HTTP POST»-forespørsel til den konfigurerte nettadressen, slik at de potensielle salgene overføres direkte til CRM-systemet.
 • Webhooknøkkelen brukes til å godkjenne de potensielle salgene som sendes inn.

Du kan opprette webhookintegrasjonen og deretter generere webhookens nøkkel og nettadresse. Finn ut mer om generering av webhookadresser og -nøkler

Merk: Hvis du ikke kan opprette en webhook, kan du i stedet bruke en tredjeparts integreringsleverandør som Zapier eller bruke Google Ads API til å sende data fra skjemaet for potensielle salg direkte til CRM-et. Du kan også manuelt eksportere data fra skjemaet for potensielle salg ved å laste ned en CSV-fil.

Veiledning

Legg til webhook-integrasjoner i nye skjemaer for potensielle salg

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussknappen , og velg så Ny kampanje.
 4. Velg Potensielle salg som mål.
 5. Velg Søk, Video eller Discovery som kampanjetype.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Angi kampanjeinnstillingene.
 8. Velg Skjemautvidelse for potensielle salg i Annonseutvidelser-listen.
 9. Klikk på Opprett en skjemautvidelse for potensielle salg for å åpne redigeringsprogrammet for skjemautvidelser for potensielle salg og oppgi informasjon om skjemaet.
 10. Begynn å opprette skjemautvidelsen for potensielle salg.
 11. Legg til webhookadressen og -nøkkelen under «Webhook-integrasjon (valgfritt)».
 12. Klikk på Send testdata, og få bekreftet at CRM-systemet mottar dataene som forventet.
 13. Klikk på Lagre når du er fornøyd med skjemautvidelsen.

Legg til webhook-integrasjoner i eksisterende skjemaer for potensielle salg

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen, og klikk så på Utvidelser.
 3. Klikk på Skjema for potensielle salg på Utvidelser-siden.
 4. Hold markøren over skjemautvidelsen for potensielle salg, og klikk på blyantikonet Endre for å gjøre endringer.
 5. Legg til webhookadressen og -nøkkelen under «Webhook-integrasjon (valgfritt)».
 6. Klikk på Send testdata, og få bekreftet at CRM-systemet mottar dataene som forventet.
 7. Klikk på Lagre når du er fornøyd med skjemautvidelsen.

Feiltyper

Avhengig av hva du gjorde rett etter å ha lagt til en webhook, kan du komme til å se en av disse feiltypene:

 • Feil A viser til tilfeller der du får lagret skjemaet, men testdata ikke sendes.
 • Feil B betyr at data ikke sendes.
 • Feil C betyr at data sendes, men at Google ikke mottar noe svar.
 • Feil D viser til tilfeller der data er sendt, men Google mottar feil svar (ikke det samme som «HTTP 200»).
 • Suksess viser til tilfeller der data er sendt, og Google får rett svar.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false