Sử dụng phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng giúp bạn thu hút sự quan tâm của khách hàng tiềm năng khi họ tìm kiếm, khám phá hoặc xem nội dung liên quan. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo và thêm một phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng vào Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch video, Chiến dịch khám phá và Chiến dịch hiển thị trong Google Ads.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng "Cài đặt" Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Trước khi bắt đầu

 • Đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu đối với phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Nếu không đáp ứng các yêu cầu này, bạn sẽ không thể tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 • Đảm bảo rằng phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn tuân thủ chính sách quảng cáo và nguyên tắc của chúng tôi (ví dụ: nhắm đến một quốc gia mà chúng tôi có hỗ trợ biểu mẫu khách hàng tiềm năng). Nếu không, chiến dịch sẽ không phân phát.
 • Bạn chỉ có thể thêm 1 phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng cho mỗi chiến dịch.
 • Mặc dù cách tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong tất cả các loại chiến dịch đều giống nhau, nhưng cách hoạt động của phần mở rộng trong các loại chiến dịch khác nhau cũng sẽ khác biệt đôi chút. Hãy mở rộng một mục bên dưới để xem sự khác biệt cho từng loại chiến dịch.

Chiến dịch tìm kiếm

Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng có thể xuất hiện trên máy tính và thiết bị di động.

Chiến dịch video

Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng chỉ xuất hiện trên những thiết bị di động chạy Android. Chiến dịch của bạn sẽ không phân phát cho người dùng nếu đang nhắm đến iOS hoặc máy tính.

Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng cho Chiến dịch video hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Để sử dụng phần mở rộng này, hãy liên hệ với người đại diện của Google.

Chiến dịch khám phá

Bạn phải có ít nhất một Quảng cáo khám phá dạng hình ảnh để có thể phân phát biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Biểu mẫu khách hàng tiềm năng không tương thích với quảng cáo dạng băng chuyền.

Chiến dịch hiển thị

 • Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng chỉ xuất hiện trên thiết bị di động.
 • Bạn phải có ít nhất một quảng cáo hiển thị thích ứng để phân phát biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Biểu mẫu khách hàng tiềm năng không tương thích với quảng cáo dạng hình ảnh đã tải lên.

Tối ưu hóa biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Ngoài việc áp dụng tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng cho chiến dịch của mình, bạn có thể tối ưu hóa phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng để thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn ("Số lượng lớn hơn") hoặc chất lượng khách hàng tiềm năng cao hơn ("Đủ tiêu chuẩn hơn"). Đối với cả hai lựa chọn, bạn sẽ không được thêm hoặc xóa đối tượng cũng như không được thay đổi các trường trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Xin lưu ý rằng tính năng tối ưu hóa có thể hoạt động theo cách khác tùy thuộc vào loại chiến dịch.

 • "Số lượng lớn hơn" là loại biểu mẫu khách hàng tiềm năng mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi loại biểu mẫu này thành "Đủ tiêu chuẩn hơn". Lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng đến chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng và số khách hàng tiềm năng thu thập được. Bạn có thể thay đổi loại biểu mẫu khách hàng tiềm năng bất cứ lúc nào trong suốt thời gian chạy chiến dịch.
 • Đối với loại biểu mẫu khách hàng tiềm năng "Đủ tiêu chuẩn hơn", bạn cần thực hiện nhiều bước hơn để gửi biểu mẫu. Do đó, bạn có thể thu hút được ít khách hàng tiềm năng hơn (nhưng khách hàng quan tâm nhiều hơn đến doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn).
 • Đối với loại biểu mẫu khách hàng tiềm năng "Số lượng lớn hơn", bạn sẽ thực hiện ít bước hơn để gửi biểu mẫu. Do đó, bạn có thể thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Tuy nhiên, những khách hàng tiềm năng đó có thể bao gồm cả những người không quan tâm nhiều đến doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Hướng dẫn

Tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng trong một chiến dịch mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Khách hàng tiềm năng làm mục tiêu của chiến dịch.
 5. Chọn loại chiến dịch là Tìm kiếm, Video, Khám phá hoặc Hiển thị.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Nhập các chế độ cài đặt cho chiến dịch của bạn.
 8. Mở trình chỉnh sửa phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng để nhập thông tin chi tiết về biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn.
  • Đối với các chiến dịch Tìm kiếm và Hiển thị: Di chuyển đến mục "Phần mở rộng quảng cáo", rồi nhấp vào Phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
  • Đối với các chiến dịch Video và Khám phá: Di chuyển đến mục "Biểu mẫu khách hàng tiềm năng", rồi nhấp vào Biểu mẫu.
 9. Trong trình chỉnh sửa phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, nhấp vào Tạo mới.
 10. Nhập dòng tiêu đề, tên doanh nghiệp và nội dung mô tả.
 11. Chọn những câu hỏi mà bạn muốn xuất hiện trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Bạn cần chọn ít nhất 1 câu hỏi để tiếp tục.
  • Tên (có thể đổi thành Họ và tên hoặc Họ tên đầy đủ)
  • Email
  • Số điện thoại
  • Thành phố
  • Mã zip/Mã bưu chính
  • Tiểu bang/Tỉnh
  • Quốc gia
  • Tên công ty
  • Chức danh
  • Email cơ quan
  • Số điện thoại cơ quan
 12. Thêm URL đến chính sách quyền riêng tư của bạn. Để thu thập thông tin, bạn cần phải đặt một chính sách quyền riêng tư ở cuối biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 13. (Chỉ áp dụng cho Chiến dịch tìm kiếm) Nhấp vào Hình ảnh để thêm hình nền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hình nền cần có tỷ lệ 1,91:1 (kích thước đề xuất là 1200 x 628).
 14. Nhập dòng tiêu đề và nội dung mô tả cho thông báo gửi biểu mẫu. Thông báo này xuất hiện sau khi mọi người gửi thông tin liên hệ của họ.
  • Bạn cũng có thể thêm lời kêu gọi hành động vào thông báo gửi cho loại chiến dịch của mình (nếu có). Loại lời kêu gọi hành động này khác với lời kêu gọi hành động trong quảng cáo của bạn, và có thể được thiết lập để chuyển tới một URL cụ thể.
 15. Để thêm lời kêu gọi hành động khuyến khích người dùng tương tác với quảng cáo của bạn, hãy chọn loại lời kêu gọi hành động từ trình đơn thả xuống và thêm nội dung mô tả cho lời kêu gọi hành động đó.
 16. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn nhận được khách hàng tiềm năng ngay từ hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hãy thêm thông tin về webhook của bạn vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 17. Chọn cách tối ưu hóa biểu mẫu khách hàng tiềm năng: Đủ tiêu chuẩn hơn hoặc Số lượng lớn hơn.
 18. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, hãy xem và chấp nhận các điều khoản dịch vụ.
 19. Để thêm phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng vào chiến dịch của bạn, hãy nhấp vào Lưu.

Thêm phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng vào chiến dịch hiện có

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang rồi nhấp vào Phần mở rộng trong trình đơn trang con.
 3. Nhấp vào thẻ tóm tắt Biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 4. Nhấp để đánh dấu vào hộp bên cạnh phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 5. Nhấp vào Thêm vào > Chiến dịch. Bạn cần phải chọn chiến dịch có "Khách hàng tiềm năng" là mục tiêu của chiến dịch.
 6. Nhấp vào Xong. Nếu bạn đính kèm phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng vào một chiến dịch hiện có, thì chiến dịch đó sẽ chạy sau khi phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng được chấp thuận. Bạn có thể xem trạng thái xem xét của phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng ở "Biểu mẫu khách hàng tiềm năng" trong phần cài đặt chiến dịch.

Chỉnh sửa phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Khi chỉnh sửa một phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng hiện có, bạn không thể thay đổi thông tin mà bạn đã yêu cầu trong biểu mẫu này. Nếu muốn thay đổi thông tin mà bạn muốn yêu cầu trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng, hãy tạo một phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng mới và chọn các tùy chọn khác. Sau đó, bạn có thể thêm phần mở rộng mới vào chiến dịch của mình.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang rồi nhấp vào Phần mở rộng trong trình đơn trang con.
 3. Nhấp vào thẻ tóm tắt Biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 4. Di chuột qua phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để chỉnh sửa.
 5. Thực hiện thay đổi đối với phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 6. Nhấp vào Lưu. Sau khi bạn chỉnh sửa một phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng, chiến dịch của bạn sẽ ngừng chạy cho đến khi Google chấp thuận phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng đó.

Xóa một phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang rồi nhấp vào Phần mở rộng trong trình đơn trang con.
 3. Nhấp vào thẻ tóm tắt Biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 4. Nhấp để đánh dấu vào hộp bên cạnh phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 5. Nhấp vào Xóa. Bạn không thể khôi phục biểu mẫu khách hàng tiềm năng sau khi đã xóa. Bạn vẫn có thể tải dữ liệu khách hàng tiềm năng đã thu thập trong 30 ngày qua xuống từ biểu mẫu mà bạn đã xóa.

Bước tiếp theo

Đo lường kết quả

Bạn có thể xem hiệu quả hoạt động của phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng của mình trong báo cáo Google Ads. Xin lưu ý:

 • Bất cứ khi nào người dùng mở biểu mẫu khách hàng tiềm năng, Google sẽ theo dõi hành động này dưới dạng một lượt nhấp. Các hành động chuyển đổi khác sẽ không được báo cáo cho các lượt nhấp vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Ví dụ: nếu ai đó nhấp vào phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng và sau đó mua một mặt hàng nào đó trên trang web của bạn, thì lượt chuyển đổi này sẽ không được tính cho phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 • Khi người dùng điền thông tin của họ vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng rồi gửi đi, hành động đó sẽ được tính là một lượt chuyển đổi. Lượt chuyển đổi từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng được tạo tự động trong Google Ads khi khách hàng gửi biểu mẫu lần đầu tiên.
 • Chiến dịch của bạn cũng có thể thúc đẩy lượt chuyển đổi trên trang web.
 • Bạn có thể xem số lượt nhấp và số lượt chuyển đổi mà bạn đạt được bằng cách phân đoạn báo cáo hiệu suất theo "Loại lượt nhấp" và "Loại lượt chuyển đổi" trong tài khoản Google Ads của mình.
 • Lượt truy cập và lượt chuyển đổi sẽ không được tính cho phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn trong Google Analytics. Analytics chỉ báo cáo các lượt tương tác đưa người dùng đến thẳng trang web của bạn.

Tải dữ liệu khách hàng tiềm năng xuống

Bạn có thể tải dữ liệu khách hàng tiềm năng xuống dưới dạng một tệp CSV đơn giản hoặc dưới dạng tệp CSV nâng cao có thể nhập vào CRM. Bạn cũng có thể thiết lập tùy chọn tích hợp webhook để nhận dữ liệu khách hàng tiềm năng ngay trong CRM.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false