ใช้ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าขณะที่กําลังค้นหา ค้นพบ หรือดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างและเพิ่มส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายลงในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา, วิดีโอ, Discovery และเครือข่ายดิสเพลย์ใน Google Ads

หากต้องการดูคำบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube โดยคลิกไอคอนการตั้งค่าที่ด้านล่างของโปรแกรมเล่นวิดีโอ เลือก "คำบรรยาย" แล้วระบุภาษา


ก่อนเริ่มต้น

 • ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดสําหรับส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อกําหนด คุณจะสร้างส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายไม่ได้
 • ตรวจสอบว่าส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายเป็นไปตามนโยบายการโฆษณาและหลักเกณฑ์ (เช่น กําหนดเป้าหมายเป็นประเทศที่รองรับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย) หากไม่เป็นไปตามนโยบาย แคมเปญจะไม่แสดง
 • คุณสามารถเพิ่มส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้เพียง 1 รายการต่อแคมเปญ
 • แม้ว่าวิธีสร้างส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายจะเหมือนกันในแคมเปญทุกประเภท แต่แบบฟอร์มอาจทำงานแตกต่างกันไปตามประเภทแคมเปญ ขยายส่วนด้านล่างเพื่อดูความแตกต่างระหว่างแคมเปญแต่ละประเภท

แคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายแสดงได้บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่

แคมเปญวิดีโอ

ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายจะแสดงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ Android เท่านั้น ถ้าแคมเปญกําหนดเป้าหมายไปที่ iOS หรือเดสก์ท็อป แคมเปญนั้นก็จะไม่แสดงต่อผู้ใช้

ในตอนนี้ ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายสำหรับแคมเปญวิดีโอยังอยู่ใรเวอร์ชันเบต้า หากต้องการเข้าถึง โปรดติดต่อตัวแทนของ Google

แคมเปญ Discovery

คุณต้องมีโฆษณา Discovery แบบรูปภาพอย่างน้อย 1 รายการเพื่อแสดงแบบฟอร์มโอกาสในการขาย ทั้งนี้ แบบฟอร์มนี้จะใช้ไม่ได้กับโฆษณาแบบภาพสไลด์

แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์

 • ส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายจะแสดงในอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น
 • คุณต้องมีโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์อย่างน้อย 1 รายการเพื่อแสดงแบบฟอร์มโอกาสในการขาย ทั้งนี้ แบบฟอร์มนี้จะใช้ไม่ได้กับโฆษณาแบบรูปภาพที่อัปโหลด

การเพิ่มประสิทธิภาพแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

นอกจากการกําหนดเป้าหมายตามกลุ่มเป้าหมายสําหรับแคมเปญแล้ว คุณยังเพิ่มประสิทธิภาพส่วนขยายฟอร์มโอกาสในการขายได้ เพื่อให้ได้โอกาสในการขายเพิ่มขึ้น ("ปริมาณมากขึ้น") หรือคุณภาพสูงขึ้น ("เข้าเกณฑ์มากขึ้น") แต่ไม่ว่าจะเลือกอะไร ระบบก็จะไม่เพิ่มหรือนำกลุ่มเป้าหมายออก และจะไม่เปลี่ยนแปลงช่องข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย โปรดทราบว่าการเพิ่มประสิทธิภาพอาจทำงานแตกต่างกันไปตามประเภทแคมเปญ

 • "ปริมาณมากขึ้น" เป็นประเภทแบบฟอร์มโอกาสในการขายเริ่มต้น แต่สามารถเปลี่ยนประเภทเป็น "เข้าเกณฑ์มากขึ้น" ได้ ตัวเลือกที่คุณเลือกอาจส่งผลต่อราคาต่อโอกาสในการขายและจำนวนโอกาสในการขายที่รวบรวมไว้ และเปลี่ยนได้ตลอดในช่วงทำแคมเปญ
 • แบบฟอร์มโอกาสในการขายประเภท "เข้าเกณฑ์มากขึ้น" อาจใช้รูปแบบที่มีขั้นตอนในการส่งแบบฟอร์มมากกว่า คุณจึงอาจเห็นโอกาสในการขายน้อยลง (แต่ความสนใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจะมากขึ้น)
 • แบบฟอร์มโอกาสในการขายประเภท "ปริมาณมากขึ้น" ใช้รูปแบบที่มีขั้นตอนในการส่งแบบฟอร์มน้อยกว่า คุณจึงอาจเห็นโอกาสในการขายมากขึ้น แต่โอกาสในการขายเหล่านั้นอาจรวมถึงผู้ที่ไม่สนใจธุรกิจ สินค้า หรือบริการของคุณด้วย

วิธีการ

สร้างส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายในแคมเปญใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางซ้าย
 3. คลิกปุ่มบวก แล้วเลือกแคมเปญใหม่
 4. เลือกโอกาสในการขายเป็นเป้าหมายแคมเปญ
 5. เลือกเครือข่ายการค้นหา, วิดีโอ, Discovery หรือเครือข่ายดิสเพลย์เป็นประเภทแคมเปญ
 6. คลิกต่อไป
 7. เข้าสู่การตั้งค่าแคมเปญ
 8. เปิดเครื่องมือแก้ไขส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย แล้วให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
  • สําหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและเครือข่ายดิสเพลย์ ให้เลื่อนไปที่ส่วน "ส่วนขยายโฆษณา" แล้วคลิกส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
  • สําหรับแคมเปญวิดีโอและ Discovery ให้เลื่อนไปที่ส่วน "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" แล้วคลิกแบบฟอร์ม
 9. คลิกสร้างใหม่ในเครื่องมือแก้ไขส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 10. ป้อนบรรทัดแรก ชื่อธุรกิจ และคําอธิบาย
 11. เลือกคําถามที่ต้องการถามในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย คุณต้องเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือกเพื่อดำเนินการต่อ
  • ชื่อ (กำหนดเป็นชื่อจริงและนามสกุลหรือชื่อเต็มได้)
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • เมือง
  • รหัสไปรษณีย์
  • รัฐ/จังหวัด
  • ประเทศ
  • ชื่อบริษัท
  • ตำแหน่งงาน
  • อีเมลที่ทำงาน
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
 12. ป้อน URL ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวจึงจะรวบรวมข้อมูลได้และต้องปรากฏที่ส่วนท้ายของแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 13. (แคมเปญในเครือข่ายการค้นหาเท่านั้น) คลิกรูปภาพเพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังให้แบบฟอร์มโอกาสในการขาย ภาพพื้นหลังต้องมีขนาด 1.91:1 (แนะนําให้ใช้ 1200 x 628)
 14. ป้อนบรรทัดแรกและคำอธิบายเป็นข้อความการส่งแบบฟอร์ม ซึ่งจะปรากฏหลังจากที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลติดต่อ
  • คุณสามารถใส่คํากระตุ้นการตัดสินใจในข้อความการส่งแบบฟอร์มได้ด้วย หากประเภทแคมเปญของคุณรองรับ ซึ่งจะแตกต่างจากคํากระตุ้นการตัดสินใจในโฆษณา และสามารถกําหนดค่าให้ไปที่ URL ที่ต้องการได้
 15. หากต้องการเพิ่มคํากระตุ้นการตัดสินใจที่จะส่งเสริมให้ผู้คนโต้ตอบกับโฆษณา ให้เลือกประเภทคํากระตุ้นการตัดสินใจจากเมนูแบบเลื่อนลงและเพิ่มคําอธิบาย
 16. (ไม่บังคับ) หากต้องการรับโอกาสในการขายโดยตรงจากการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้เพิ่มข้อมูลเว็บฮุคลงในส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 17. เลือกการเพิ่มประสิทธิภาพแบบฟอร์มโอกาสในการขายระหว่างเข้าเกณฑ์มากขึ้นหรือปริมาณมากขึ้น
 18. โปรดอ่านและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการ หากสร้างส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายเป็นครั้งแรก
 19. หากต้องการเพิ่มส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายลงในแคมเปญ ให้คลิกบันทึก

เพิ่มส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายลงในแคมเปญที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บ แล้วคลิกส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บย่อย
 3. คลิกการ์ดข้อมูลสรุปแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 4. คลิกเลือกช่องถัดจากส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 5. คลิกเพิ่มลงใน > แคมเปญ แคมเปญที่เลือกต้องมีเป้าหมายแคมเปญเป็น "โอกาสในการขาย"
 6. คลิกเสร็จสิ้น หากมีส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายแนบกับแคมเปญที่มีอยู่ แคมเปญจะทำงานเมื่อส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้รับอนุมัติ คุณจะดูสถานะการตรวจสอบของส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้ที่ "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ในการตั้งค่าแคมเปญ

แก้ไขส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

เมื่อแก้ไขส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายที่มีอยู่ คุณจะเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมในแบบฟอร์มโอกาสในการขายไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว ให้สร้างส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายใหม่และเลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่ต่างจากเดิม แล้วเพิ่มส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายใหม่ลงในแคมเปญ
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บ แล้วคลิกส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บย่อย
 3. คลิกการ์ดข้อมูลสรุปแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 4. วางเมาส์เหนือส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย แล้วคลิกไอคอนดินสอ แก้ไข เพื่อแก้ไข
 5. เปลี่ยนแปลงส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 6. คลิกบันทึก เมื่อแก้ไขส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายแล้ว แคมเปญจะหยุดทํางานจนกว่าส่วนขยายดังกล่าวจะได้รับอนุมัติ

นําส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโฆษณาและส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บ แล้วคลิกส่วนขยายในเมนูหน้าเว็บย่อย
 3. คลิกการ์ดข้อมูลสรุปแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 4. คลิกเลือกช่องถัดจากส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 5. คลิกนำออก เมื่อนำแบบฟอร์มโอกาสในการขายออกแล้วจะกู้คืนไม่ได้ แต่คุณยังคงดาวน์โหลดโอกาสในการขายที่ได้รับในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจากแบบฟอร์มที่นำออกแล้วได้

ขั้นต่อไปคืออะไร

วัดผลลัพธ์

ดูประสิทธิภาพของส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้ในรายงาน Google Ads โปรดทราบว่า

 • เมื่อใดก็ตามที่แบบฟอร์มโอกาสในการขายเปิดขึ้น ระบบจะติดตามเป็นการคลิก ระบบจะไม่รายงานการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ ว่าเป็นการคลิกส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย เช่น หากมีคนคลิกส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายและซื้อบางอย่างในเว็บไซต์ภายหลัง Conversion นี้จะไม่นับว่ามาจากส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 • เมื่อมีผู้ส่งข้อมูลของตนในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย ระบบจะนับเป็น Conversion ซึ่งระบบจะสร้าง Conversion แบบฟอร์มโอกาสในการขายโดยอัตโนมัติใน Google Ads เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มครั้งแรก
 • แคมเปญอาจเพิ่ม Conversion ในเว็บไซต์ได้ด้วย
 • ดูประสิทธิภาพของการคลิกและ Conversion ได้โดยการแบ่งกลุ่มรายงานประสิทธิภาพตาม "ประเภทการคลิก" และ "ประเภท Conversion" ในบัญชี Google Ads
 • การเข้าชมและ Conversion จะไม่นับว่ามาจากส่วนขยายแบบฟอร์มโอกาสในการขายใน Google Analytics Analytics จะรายงานเฉพาะการมีส่วนร่วมจากการนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยตรงเท่านั้น

ดาวน์โหลดโอกาสในการขาย

คุณสามารถดาวน์โหลดโอกาสในการขายเป็นไฟล์ CSV แบบธรรมดาหรือไฟล์ CSV ขั้นสูงที่นําเข้าไปยัง CRM ได้ และยังตั้งการผสานรวมเว็บฮุคเพื่อรับโอกาสในการขายโดยตรงใน CRM ได้อีกด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false