Potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumu izmantošana

Izmantojot potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumus, varat piesaistīt potenciālo klientu interesi, kad viņi meklē, atklāj vai skata atbilstošu saturu. Šajā rakstā uzzināsiet, kā izveidot potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu un pievienot to meklēšanas tīkla, video, atklāšanas un reklāmas tīkla kampaņām Google Ads kontā.

Lai skatītu subtitrus savā valodā, ieslēdziet YouTube subtitrus. Videoklipu atskaņotāja apakšdaļā noklikšķiniet uz iestatījumu ikonas, atlasiet “Subtitri” un pēc tam norādiet vajadzīgo valodu.


Pirms darba sākšanas

 • Nodrošiniet atbilstību potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumu prasībām. Ja netiks nodrošināta atbilstība prasībām, jūs nevarēsiet izveidot potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumus.
 • Nodrošiniet potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma atbilstību mūsu reklamēšanas politikām un vadlīnijām (piemēram, atlasot mērķauditoriju pēc valsts, kur ir pieejamas potenciālo pirkumu veidlapas). Pretējā gadījumā kampaņa netiks rādīta.
 • Lai gan potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma izveide visiem kampaņu veidiem ir vienāda, to darbība dažādos kampaņu veidos var atšķirties. Lai skatītu atšķirības katram kampaņas veidam, izvērsiet tālāk esošo sadaļu.

Meklēšanas tīkla kampaņas

 • Potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumi var tikt rādīti galddatoros un mobilajās ierīcēs.

Video kampaņas

 • Potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumi tiek rādīti tikai mobilajās ierīcēs, kurām ir operētājsistēma Android. Ja jūsu kampaņas mērķauditorija tiek atlasīta pēc iOS vai datoru lietotājiem, minēto mobilo ierīču lietotājiem kampaņa netiks rādīta.

Atklāšanas kampaņas

 • Lai varētu rādīt potenciālo pirkumu veidlapas, ir jābūt vismaz vienai atklāšanas attēla reklāmai. Potenciālo pirkumu veidlapas nav saderīgas ar ritināmām reklāmām.

Reklāmas tīkla kampaņas

 • Potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumi tiek rādīti tikai mobilajās ierīcēs.

Potenciālā pirkuma veidlapas optimizācija

Papildus kampaņas mērķauditorijas atlasei varat optimizēt potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu, lai iegūtu pārdomātākus potenciālos pirkumus vai lielāku potenciālo pirkumu skaitu. Lai arī kuru opciju jūs izvēlētos, mērķauditorijas netiks ne pievienotas, ne noņemtas, kā arī netiks mainīti potenciālā pirkuma veidlapas lauki. Potenciālo pirkumu veidlapu optimizācija ir pieejama tikai video kampaņām.

 • “Pārdomātāks nolūks” ir potenciālā pirkuma veidlapas noklusējuma veids, bet, veidojot vai rediģējot potenciālā pirkuma veidlapu, tās veidu varat nomainīt uz “Lielāks apjoms”. Opcija, ko izvēlēsieties, var ietekmēt maksu par potenciālo pirkumu, kā arī vākto potenciālo pirkumu skaitu. Potenciālā pirkuma veidlapas veidu varat mainīt jebkurā brīdī kampaņas darbības laikā.
 • Potenciālā pirkuma veidlapas veids “Pārdomātāks nolūks” var būt izstrādāts tā, ka jāveic vairāk darbību, lai iesniegtu veidlapu. Tādējādi potenciālo pirkumu skaits var būt mazāks (toties ar lielāku interesi par jūsu uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu).
 • Potenciālā pirkuma veidlapas veids “Lielāks apjoms” ir izstrādāts tā, ka jāveic mazāk darbību, lai iesniegtu veidlapu. Tādējādi potenciālo pirkumu skaits var būt lielāks. Tomēr tās var iesniegt lietotāji, kurus ne pārāk interesē jūsu uzņēmums, produkts vai pakalpojums.

Norādījumi

Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma izveide jaunā kampaņā

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Kreisās puses lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Kampaņas.
 3. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas  un pēc tam atlasiet Jauna kampaņa.
 4. Kā kampaņas mērķi atlasiet Potenciālie pirkumi.
 5. Kā kampaņas veidu atlasiet Meklēšanas tīkls, Video, Atklāšana vai Reklāmas tīkls.
 6. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 7. Ievadiet kampaņas iestatījumus.
 8. Atveriet potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma redaktoru, kur jums būs jāievada detalizēta informācija par potenciālā pirkuma veidlapu.
  • Meklēšanas tīkla un reklāmas tīkla kampaņām: ritiniet līdz sadaļai “Reklāmu paplašinājumi” un pēc tam noklikšķiniet uz Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājums.
  • Video un atklāšanas kampaņām: ritiniet līdz sadaļai “Potenciālā pirkuma veidlapa” un pēc tam noklikšķiniet uz Veidlapa.
 9. Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma redaktorā noklikšķiniet uz Izveidot jaunu.
 10. Norādiet virsrakstu, uzņēmuma nosaukumu un aprakstu.
 11. Izvēlieties jautājumus, ko prasīt potenciālā pirkuma veidlapā. Lai turpinātu darbu, ir jāatlasa vismaz viena no tālāk norādītajām opcijām.
  • Vārds (šo lauku var pielāgot kāVārds un uzvārds).
  • E-pasts.
  • Tālruņa numurs.
  • Pilsēta.
  • Pasta indekss.
  • Štats/apgabals.
  • Valsts.
  • Uzņēmuma nosaukums.
  • Amats.
  • Darba e-pasta adrese.
  • Darba tālruņa numurs.
 12. Pievienojiet savas konfidencialitātes politikas vietrādi URL. Konfidencialitātes politika ir nepieciešama, lai vāktu informāciju, un tās vietrādis URL tiek rādīts potenciālā pirkuma veidlapas beigās.
 13. (Tikai meklēšanas tīkla kampaņām) Noklikšķiniet uz Attēls, lai potenciālā pirkuma veidlapai pievienotu fona attēlu. Fona attēla izmēram ir jābūt 1,91:1 (1200 x 628).
 14. Ievadiet virsrakstu un aprakstu veidlapas iesniegšanas ziņojumam, kas tiek parādīts pēc tam, kad lietotāji ir iesnieguši savu kontaktinformāciju.
  • Varat iekļaut arī iesniegšanas ziņojumu ar aicinājumu uz darbību, ja tāds ir pieejams jūsu kampaņas veidam. Šī veida aicinājums uz darbību atšķiras no reklāmas aicinājuma uz darbību, un to var konfigurēt tā, lai tiktu atvērts konkrēts URL.
 15. Lai pievienotu aicinājumu uz darbību, kas mudina lietotājus mijiedarboties ar jūsu reklāmu, nolaižamajā izvēlnē atlasiet aicinājuma uz darbību veidu un pievienojiet aicinājuma uz darbību aprakstu.
 16. (Neobligāti) Ja vēlaties saņemt potenciālo pirkumu datus tieši no klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmas, potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumam pievienojiet tīmekļa aizķeres informāciju.
 17. (Tikai video kampaņām) Atlasiet potenciālā pirkuma veidlapas optimizāciju: Pārdomātāks nolūks vai Lielāks apjoms.
 18. Ja potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu veidojat pirmo reizi, izskatiet un pieņemiet pakalpojumu sniegšanas noteikumus.
 19. Lai potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu pievienotu savai kampaņai, noklikšķiniet uz Saglabāt.

Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma pievienošana esošai kampaņai

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi un pēc tam — uz Paplašinājumi.
 3. Lapā “Paplašinājumi” noklikšķiniet uz Potenciālā pirkuma veidlapa.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus atbilstošajam potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumam.
 5. Noklikšķiniet uz Pievienot: > Kampaņa. Izvēlētajai kampaņai ir jābūt norādītam kampaņas mērķim “Potenciālie pirkumi”.
 6. Noklikšķiniet uz Gatavs. Ja potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājums ir pievienots esošai kampaņai, šī kampaņa tiks rādīta pēc potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma apstiprināšanas. Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma pārskatīšanas statusu varat skatīt kampaņas iestatījumu sadaļā “Potenciālā pirkuma veidlapa”.

Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma rediģēšana

Rediģējot esošu potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu, jūs nevarat mainīt potenciālā pirkuma veidlapā prasīto informāciju. Ja vēlaties mainīt potenciālā pirkuma veidlapā prasīto informāciju, izveidojiet jaunu potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu un atlasiet citas opcijas. Pēc tam jauno potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu varat pievienot kampaņai.
 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi un pēc tam — uz Paplašinājumi.
 3. Lapā “Paplašinājumi” noklikšķiniet uz Potenciālā pirkuma veidlapa.
 4. Virziet kursoru virs potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma un, lai to rediģētu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas Rediģēt.
 5. Veiciet izmaiņas savā potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumā.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt. Pēc potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma rediģēšanas jūsu kampaņas darbība tiks pārtraukta, līdz tiks apstiprināts potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājums.

Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma noņemšana

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Reklāmas un paplašinājumi un pēc tam — uz Paplašinājumi.
 3. Lapā “Paplašinājumi” noklikšķiniet uz Potenciālā pirkuma veidlapa.
 4. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus atbilstošajam potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumam.
 5. Noklikšķiniet uz Noņemt. Kad potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājums ir noņemts, to vairs nevar atjaunot. Tomēr varat lejupielādēt potenciālo pirkumu datus, kas pēdējo 30 dienu laikā saņemti no jūsu noņemtās veidlapas.

Turpmākā rīcība

Rezultātu novērtēšana

Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma veiktspēju varat skatīt Google Ads pārskatos. Ņemiet vērā tālāk norādīto.

 • Katra potenciālā pirkuma veidlapas atvēršana tiek uzskaitīta kā klikšķis. Potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma klikšķiem netiek reģistrētas citas reklāmguvumu darbības. Piemēram, ja lietotājs noklikšķina uz jūsu potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājuma un vēlāk kaut ko iegādājas jūsu vietnē, šis reklāmguvums netiek attiecināts uz potenciālā pirkuma veidlapas paplašinājumu.
 • Kad lietotājs iesniedz informāciju potenciālā pirkuma veidlapā, šis notikums tiek uzskaitīts kā reklāmguvums. Potenciālā pirkuma veidlapu reklāmguvumi tiek automātiski izveidoti programmā Google Ads līdz ar veidlapas pirmo iesniegšanu.
 • Jūsu kampaņa var veicināt arī vietnes reklāmguvumus.
 • Varat skatīt savu klikšķu un reklāmguvumu veiktspēju, savā Google Ads kontā segmentējot veiktspējas pārskatu pēc klikšķa veida un reklāmguvumu veida.
 • Pakalpojumā Google Analytics apmeklējumi un reklāmguvumi netiks attiecināti uz potenciālo pirkumu veidlapu paplašinājumiem. Analytics pārskatā tiek iekļauti tikai tie iesaistes gadījumi, kas lietotājus ir tieši atveduši uz jūsu tīmekļa vietni.

Potenciālo pirkumu datu lejupielāde

Varat lejupielādēt potenciālo pirkumu datus kā vienkāršu CSV failu vai kā detalizētu CSV failu, kuru var importēt CRM sistēmā. Varat arī iestatīt tīmekļa aizķeres integrāciju, lai saņemtu potenciālo pirkumu datus tieši savā CRM sistēmā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.