Over gemodelleerde conversies

Voor conversies die Google niet rechtstreeks kan waarnemen, wordt gebruikgemaakt van gemodelleerde conversies: een schatting op basis van verzamelde, geanonimiseerde gegevens. Hierdoor krijgt u een vollediger beeld van uw conversies.

Als cookies niet waarneembaar zijn, kunt u bepaalde conversies mogelijk niet meten. Dit kan gebeuren als in een browser cookiebeperkingen zijn ingesteld of als bij conversies via verschillende apparaten informatie ontbreekt. Deze hiaten in de waarneembaarheid zijn niet te verhelpen.

Voor gemodelleerde conversies wordt gebruikgemaakt van machine learning om de impact van marketingactiviteiten te kwantificeren wanneer een subset van de conversies niet kan worden waargenomen.

Hoe het werkt

Google Ads modelleert momenteel websiteconversies die moeten worden toegeschreven aan klikken en weergaven, maar om diverse redenen niet worden waargenomen. Deze niet waargenomen klikken en weergaven worden in de vorm van gemodelleerde conversies toegevoegd aan de rapporten in uw account, samen met de wel waargenomen conversies.

Als conversies niet kunnen worden waargenomen omdat de conversiegegevens deels of geheel ontbreken, modelleert Google ze op de volgende manier:

  • De verkeersgedeelten waarin met zekerheid conversies zijn waargenomen, worden geïdentificeerd.
  • Op de verkeersgedeelten met deels of geheel ontbrekende gegevens worden statistische technieken toegepast.

Voor gemodelleerde conversies wordt gebruikgemaakt van actuele waarneembare signalen, zoals apparaattype, conversietype, en datum en tijd, om een nauwkeurig totaalbeeld van het gebruikersgedrag samen te stellen.

Voordelen van gemodelleerde conversies

  • Integrale meting van al uw advertentieverkeer: U krijgt een nauwkeuriger beeld van uw advertentieresultaten en een volledig beeld van het conversiepad.
  • Efficiënte campagneoptimalisatie: Met gemodelleerde conversies kunt u uw campagne effectiever optimaliseren.
  • Effectievere omnichannel-marketing doordat u inzicht krijgt in de manier waarop gebruikers conversies genereren via meerdere apparaten.
    • Als een gebruiker het conversietraject bijvoorbeeld op het ene apparaat start en de conversie op een ander apparaat voltooit, kan de conversie mogelijk niet worden toegeschreven. Google analyseert dan gegevens van een groot aantal gebruikers die bij Google-services zijn ingelogd, om vergelijkbaar gedrag van niet-ingelogde gebruikers af te leiden.
  • Nauwkeurige meting van conversies terwijl er toch alleen op basis van verzamelde en geanonimiseerde gegevens wordt gerapporteerd. Deze privacygerichte benadering biedt u een integraal beeld van de conversies van uw gebruikers. Conversies die niet rechtstreeks waarneembaar zijn, beïnvloeden de nauwkeurigheid van uw metingen niet.

Tip: Implementeer de algemene sitetag of Google Tag Manager om verzekerd te zijn van nauwkeurige conversiemodellering voor uw account. Deze implementaties zorgen ervoor dat we zo veel mogelijk waarneembare conversies ontvangen als basis voor de toepassing van onze statistische modelleringstechnieken. U kunt online conversies het beste meten met tools voor taggen die cookies in hetzelfde domein als uw site instellen (zogenaamde 'first-party cookies').

Gemodelleerde conversiegegevens bekijken

Google neemt gemodelleerde conversies op in de kolom Conversies in uw rapporten. In de kolom Conversies wordt het aantal conversies weergegeven dat u voor al uw conversieacties heeft ontvangen. Deze kolom kan gemodelleerde conversies bevatten in gevallen waarin niet alle gegenereerde conversies waarneembaar waren.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen