คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำเข้า Conversion ออฟไลน์

บทความนี้จะตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำเข้า Conversion ออฟไลน์

1. วิธีใดดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบว่ามีการรายงาน Conversion ในบัญชีอย่างถูกต้อง

 • วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้คอลัมน์ "Conv. ทั้งหมด (ตามเวลาที่เกิด Conv.)" ในรายงานแคมเปญ แล้วจึงแบ่งกลุ่มรายงานตามการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 • คอลัมน์ "Conv. ทั้งหมด (ตามเวลาที่เกิด Conv.)" แตกต่างจากคอลัมน์ส่วนใหญ่ เพราะเป็นการรายงาน Conversion ตามเวลาที่เกิด Conversion นั้นๆ
 • เนื่องจากไฟล์ที่คุณอัปโหลดมีคอลัมน์ "เวลาที่เกิด Conversion" คุณจึงเปรียบเทียบรายงานของคุณกับไฟล์ผลลัพธ์จากการอัปโหลดได้ โปรดใช้ไฟล์ผลลัพธ์เสมอเนื่องจาก Conversion บางรายการอาจถูกปฏิเสธ คอลัมน์ "เวลาที่เกิด Conversion" จะรายงานจำนวน Conversion ตามวันที่

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีการแก้ปัญหาในการนำเข้า Conversion ออฟไลน์

 • ข้อผิดพลาด ไม่ได้กำหนดประเภท Conversion ของ Google Ads ไว้เมื่อเกิดคลิกของ GCLID นี้ คุณจะต้องสร้างประเภท Conversion อย่างน้อย 1 ประเภท
  • วิธีแก้ เพื่อใช้เครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์ คุณจะต้องสร้างการนำเข้า Conversion แบบ "นำเข้าจากคลิก" หรือ "นำเข้าจากการโทร" อ่านวิธีการตั้งค่าการนำเข้า Conversion ออฟไลน์
 • ข้อผิดพลาด เราไม่พบชื่อ Conversion นี้ในบัญชีเป้าหมาย
  • วิธีแก้ ยืนยันว่าการคลิกมาจากบัญชีที่คุณอัปโหลดข้อมูลขึ้นไป หากการคลิกโฆษณามาจากบัญชีภายใน MCC และคุณกำลังอัปโหลดไปยังบัญชี MCC โปรดตรวจสอบว่าบัญชีภายใน MCC นั้นเปิดใช้งานเครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีแล้ว
 • ข้อผิดพลาด วันที่เกิด Conversion มาก่อนวันที่คลิก
  • วิธีแก้ Conversion ออฟไลน์ต้องไม่เกิดขึ้นก่อนการคลิกโฆษณา ให้เลื่อนเวลาที่เกิด Conversion ในข้อมูลอัปโหลดออกไป 1-2 วันหรือตรวจสอบการตั้งเขตเวลาให้ถูกต้อง
 • ข้อผิดพลาด คลิกนี้เก่าเกินกว่าที่จะนำเข้า Conversion
  • วิธีแก้: เราจะเก็บ GCLID ไว้เพียง 90 วันเท่านั้น คุณจำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลให้บ่อยขึ้น หรือหาก Conversion เกิดขึ้นหลังจากผ่านไปแล้ว 90 วัน ให้อัปโหลดเฉพาะเหตุการณ์ Conversion ออฟไลน์ที่เกิดขึ้นภายในช่วง 90 วัน
 • ข้อผิดพลาด เรายังคงประมวลผลข้อมูลของคลิกนี้อยู่ โปรดอัปโหลด Conversion นี้อีกครั้งในอีก 12 ชั่วโมง
  • วิธีแก้ ระบบของเรายังไม่ได้ประมวลผลการคลิกครั้งนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอ 6 ชั่วโมง หากใช้การอัปโหลดที่ตั้งเวลาไว้

2. ฉันต้องมีระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ใช่ไหม

ไม่จำเป็นเสมอไป คุณอาจนำระบบใดก็ได้ที่เก็บข้อมูลโอกาสในการขายมาปรับใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ หรือจะใช้สเปรดชีตของ Google ก็ได้เช่นกัน

3. ฉันจะนำเข้า Conversion ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการคลิกโฆษณาไปนานแล้วได้ไหม

คุณจะอัปโหลด Conversion/GCLID ใดก็ได้ ตราบใดที่การอัปโหลดเกิดขึ้นภายในไม่เกิน 90 วันหลังการคลิก

4. กลยุทธ์ Smart Bidding ทำงานกับการนำเข้า Conversion ของ Google Ads ได้ไหม

ได้ แต่มีรายละเอียดสำคัญ 2 ประการดังนี้

 • คุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อให้ Smart Bidding ตอบสนองต่อการนำเข้า Conversion ออฟไลน์ได้ดีที่สุด
  • อัปโหลด Conversion อย่างน้อยวันละครั้ง หากไม่สามารถอัปโหลดทุกวันได้ ให้อัปโหลดเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ (เช่น ทุกๆ 2 วันหรือทุกสัปดาห์)
  • อัปโหลด Conversion ทั้งหมด และกำหนดค่าเพื่อใช้ประเภทการเสนอราคา CPA เป้าหมาย, ROAS เป้าหมาย หรือมูลค่า Conversion สูงสุด
 • อัปโหลดเป็นประจำทุกวันอย่างน้อย 1 รอบ Conversion แต่ไม่เกิน 2 รอบ จากนั้นจึงรวม Conversion ไว้ใน "คอลัมน์ Conversion"
  • หมายเหตุ: Smart Bidding จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ Conversion ทุกประเภทที่คุณใส่ไว้ในคอลัมน์ "Conversion"
 • หากใช้ ROAS เป้าหมาย เราขอแนะนําให้รวมมูลค่าใหม่ไว้ในคอลัมน์ "Conversion" และรอ 6 สัปดาห์เพื่อให้แคมเปญได้รับมูลค่า Conversion ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ เราขอแนะนําให้ตรวจสอบการตั้งค่างบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้จ่ายมากกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ย 2 เท่า โดยไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน

5. ฉันจะเปลี่ยนข้อมูล Conversion หลังจากที่อัปโหลดไปแล้วได้ไหม

ได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยน Conversion และ/หรือเปลี่ยนมูลค่า Conversion ได้โดยใช้การปรับเปลี่ยน Conversion ภายในไม่เกิน 55 วันนับจากวันที่บันทึก Conversion ครั้งแรก ทั้งนี้ โปรดอ่านเอกสารโดยละเอียดก่อนทำการเปลี่ยนแปลง และโปรดทราบด้วยว่าหาก "ถอน" Conversion กลับแล้ว คุณจะปรับเปลี่ยน Conversion นั้นไม่ได้อีกต่อไป

6. ฉันจะอัปโหลดข้อมูลได้อย่างไร

คุณอาจใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อจะได้ไม่ต้องอัปโหลด Conversion ด้วยตัวเอง การอัปโหลดอัตโนมัติช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Smart Bidding เพราะแน่ใจได้ว่าข้อมูล Conversion ที่ใช้อยู่เป็นข้อมูลล่าสุด คุณอาจส่งข้อมูลผ่าน Google Ads API โดยอัตโนมัติ หรือเชื่อม CRM ของคุณเข้ากับ Google Ads ผ่านการผสานระบบกับ Zapier หรือ Salesforce ก็ได้ หากต้องการอัปโหลดด้วยตนเอง คุณอาจใช้เทมเพลต Excel/CSV แบบง่ายที่มี 5 คอลัมน์ แล้วอัปโหลดไฟล์ผ่านอินเทอร์เฟซเว็บของ Google Ads หรือ MCC ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำเข้า Conversion จากการคลิกโฆษณาไปยัง Google Ads

7. ฉันต้องการติดตามกระบวนการ Conversion ในระยะต่างๆ (รวมถึงโอกาสในการขายที่เข้าเกณฑ์และโอกาสในการขายแบบปิด) ฉันควรรวมข้อมูลจากทุกระยะไว้ในการกระทำที่ถือเป็น Conversion รายการเดียวกันใช่ไหม หรือว่าควรสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion แยกออกจากกัน

วิธีที่ดีที่สุดคือให้สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion แยกสำหรับกระบวนการแต่ละระยะ วิธีนี้จะช่วยให้รายงานชัดเจนและแบ่งกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น โดยทั่วไปคุณมักต้องการเสนอราคาสำหรับระยะเพียงระยะเดียวในกระบวนการสร้างโอกาสในการขาย ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อระยะดังกล่าวเป็นการกระทำที่ถือเป็น Conversion แยกออกมาต่างหาก

8. ฉันควรติดตาม Conversion ออฟไลน์ที่บัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC) หรือบัญชีย่อย

กรณีนี้ใช้หลักการเดียวกันกับ Conversion ออนไลน์ หากผู้ใช้รายหนึ่งๆ มีโอกาสเห็นโฆษณาจากบัญชีย่อยได้หลายบัญชี โดยทั่วไปแล้วแนวทางปฏิบัติที่แนะนำคือให้ใช้เครื่องมือวัด Conversion ในระดับ MCC เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตาม Conversion ซ้ำซ้อน (เช่น หากคุณมีบัญชีหลายบัญชีในหนึ่งประเทศ คุณอาจติดตาม Conversion ใน MCC ระดับประเทศ) โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้เครื่องมือวัด Conversion หลายระดับรวมกัน หากคุณตั้งเครื่องมือวัด Conversion ไว้ที่ระดับย่อยหรือระดับ MCC อยู่แล้ว เครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์ก็ควรดำเนินการในระดับเดียวกัน

9. จะเกิดอะไรขึ้นหากอัปโหลด Conversion เดียวกันซ้ำ 2 ครั้ง (Conversion ซ้ำซ้อน)

หากมีชุดค่าผสม GCLID+Conversion_Name+Conversion_Time อยู่ในระบบแล้ว ระบบจะไม่อัปโหลด Conversion นั้นซ้ำอีก ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการอัปโหลด Conversion เดิมซ้ำอีกครั้ง หากจำเป็นต้องอัปโหลด Conversion ที่มี GCLID เดียวกันแต่แยกเป็น 2 รายการ แต่ละรายการต้องมีการประทับเวลาที่แตกต่างกัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว