Česta pitanja o uvozu izvanmrežnih konverzija

Ovaj članak sadrži odgovore na česta pitanja o uvozu izvanmrežnih konverzija.

1. Koji je najbolji način za provjeru točnog bilježenja konverzija na mojem računu?

 • Najbolji je način upotrijebiti stupac Sve konv. (prema vremenu konv.) u izvješću Kampanje, a zatim segmentirati izvješće prema radnji konverzije.
 • Stupac Sve konv. (prema vremenu konv.) razlikuje se od većine drugih stupaca jer bilježi konverzije na temelju vremena konverzije.
 • Budući da datoteka koju prenosite sadrži stupac Vrijeme konverzije, trebali biste moći usporediti svoja izvješća s prenesenom datotekom rezultata. Obavezno upotrijebite datoteku rezultata jer su neke konverzije možda odbijene. Stupac Vrijeme konverzije bilježi konverzije na temelju datuma konverzije.

Česte pogreške pri uvozu izvanmrežnih konverzija i rješenja:

 • Pogreška: u trenutku klika ovog GCLID-a nije bilo definiranih vrsta Google Ads konverzija. Trebate izraditi barem jednu vrstu konverzije.
 • Pogreška: ne možemo pronaći ovaj naziv konverzije na ciljanom računu.
  • Ispravak: potvrdite da je klik s računa na koji izvršavate prijenos. Ako klik na oglas potječe s računa u sklopu MCC-a, a prijenos izvršavate na MCC račun, provjerite je li na računu u sklopu MCC-a omogućeno praćenje konverzija na više računa.
 • Pogreška: datum konverzije prethodi datumu klika.
  • Ispravak: izvanmrežna konverzija ne može se dogoditi prije klika na oglas. Dodajte jedan do dva dana vremenu konverzije u svojem prijenosu ili provjerite je li vremenska zona ispravno postavljena.
 • Pogreška: klik je prestar da bi se uvezla njegova konverzija.
  • Ispravak: GCLID zadržavamo samo 90 dana. Trebat ćete češće izvršavati prijenos ili, ako se konverzija dogodi nakon isteka 90 dana, prenesite događaj izvanmrežne konverzije koji se odvio unutar 90 dana.
 • Pogreška: još uvijek obrađujemo informacije o tom kliku. Ponovno prenesite tu konverziju za 12 sati.
  • Ispravak: naš sustav još nije obradio klik. Ako koristite zakazani prijenos, preporučuje se da pričekate šest sati.

2. Trebam li imati sustav za upravljanje odnosima s korisnicima (CRM)?

Ne nužno. Svaki sustav koji bilježi podatke o potencijalnim kupcima može se prilagoditi za tu upotrebu. Google proračunska tablica također će funkcionirati.

3. Mogu li uvesti konverziju koja se događa puno kasnije nakon klika oglašivača?

Možete prenijeti konverziju/GCLID uz uvjet da je prijenos izvršen u roku od 90 dana od klika.

4. Funkcioniraju li strategije pametnog licitiranja uz Google Ads uvoze konverzija?

Da, ali postoje dvije važne pojedinosti:

 • Evo što biste trebali učiniti da bi pametno licitiranje najbolje reagiralo na uvoze izvanmrežnih konverzija:
  • Prenosite konverzije barem jednom dnevno. Ako ne možete izvršavati dnevni prijenos, tada prijenos izvršavajte u dosljednim redovitim intervalima (na primjer svaka dva dana ili jednom tjedno).
  • Prenosite sve konverzije i dodijeljujte vrijednosti da biste upotrebljavali vrste licitiranja ciljanog CPA-a, ciljanog ROAS-a ili maks. vrijednosti konverzije.
 • Dosljedno provodite dnevne prijenose za najmanje jedan do dva ciklusa konverzija prije uključivanja konverzije u stupac Konverzije.
  • Napomena: pametno licitiranje optimizira za sve vrste konverzija koje uključite u stupac Konverzije.
 • Ako uvodite ciljani ROAS, preporučujemo da u stupac Konverzije uključite nove vrijednosti i pričekate šest tjedana da kampanja primi vrijednosti konverzija po sličnoj stopi. Preporučujemo i da pregledate postavke proračuna da biste bili sigurni da ste spremni potrošiti do dva puta više od prosječnog dnevnog proračuna, a pritom ne premašiti mjesečno ograničenje naplate.

5. Mogu li nakon prijenosa izmijeniti podatke o konverzijama?

Da, moguće je prilagoditi konverzije i/ili izmijeniti vrijednosti konverzija pomoću prilagodbi konverzija u roku od 55 dana od prvog bilježenja konverzije. Prije unosa izmjena pažljivo pregledajte dokumentaciju. Važno je imati na umu da više nećete moći prilagoditi konverziju nakon njezina povlačenja.

6. Kako mogu prenijeti podatke?

Možete koristiti automatski način kako ne biste ručno prenosili konverzije – automatski prijenosi omogućuju vam da optimalno upotrebljavate pametno licitiranje osiguravanjem ažuriranosti svojih podataka o konverzijama. Možete ih poslati automatski putem Google Ads API-ja ili pomoću naše integracije sa Zapierom ili Salesforceom kako biste povezali svoj CRM s Google Adsom. Ako preferirate ručne prijenose, možete upotrijebiti jednostavni Excel predložak s pet stupaca/CSV predložak za prijenos podataka putem Google Adsa ili web-sučelja MCC-a. Saznajte više o tome kako u Google Ads uvoziti konverzije iz klikova na oglase

7. Želim pratiti nekoliko različitih faza toka konverzije (uključujući kvalificirane potencijalne kupce i one koji su postali stvarni kupci). Trebam li sve njih uključiti u istu radnju konverzije? Ili izraditi zasebne radnje konverzije?

Najbolje je izraditi zasebnu radnju konverzije za svaku fazu toka. To će vam pružiti jasniji uvid u izvješća i omogućiti bolju segmentaciju. Obično biste licitirali samo za jednu fazu toka potencijalnog kupca. Da biste to mogli, faze trebaju biti zasebne radnje konverzija.

8. Trebam li pratiti izvanmrežne konverzije na razini Google Ads računa upravitelja (MCC-a) ili podređenog računa?

Ista logika vrijedi i za online konverzije. Tamo gdje svaki korisnik može biti izložen oglasima s nekoliko podređenih računa obično je najbolje upotrijebiti praćenje konverzija na razini MCC-a kako bi se izbjeglo dvostruko praćenje konverzija (na primjer, ako u jednoj zemlji imate nekoliko računa, možda ćete htjeti pratiti konverzije u toj zemlji na razini MCC-a). Napominjemo da praćenje konverzija na kombiniranim razinama nije moguće. Ako ste praćenje konverzija već postavili na razini podređenog računa ili na razini MCC-a, praćenje izvanmrežnih konverzija trebalo bi se provoditi na istoj razini.

9. Što će se dogoditi ako dvaput prenesem istu konverziju (duplicirana konverzija)?

Ako se u našem sustavu već nalazi kombinacija GCLID+Conversion_Name+Conversion_Time, vaša se konverzija neće ponovno prenijeti. U tom slučaju ne morate brinuti o ponovnom prijenosu konverzija. Ako za GCLID trebate prenijeti dvije iste konverzije, samo provjerite upotrebljavate li jedinstvenu vremensku oznaku za svaku od njih.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem