Често задавани въпроси за импортирането на офлайн реализации

В тази статия се разглеждат често задавани въпроси относно импортирането на офлайн реализации.

1. Кой е най-добрият начин да проверя дали реализациите се отчитат точно в профила ми?

 • Най-добрият начин е да използвате графата Всички реал. (по дата и час на реал.) в отчета за кампаниите си и след това да го сегментирате по действие, водещо до реализация.
 • Графата „Всички реал. (по дата и час на реал.)“ се различава от повечето други графи, тъй като в нея реализациите се отчитат въз основа на датата и часа им.
 • Тъй като файлът Ви за качване съдържа графата „Дата и час на реализацията“, трябва да можете да сравните отчетите си с файла с резултатите от качването. Трябва да използвате файла с резултатите, тъй като някои реализации може да са били отхвърлени. Графата „Дата и час на реализацията“ отчита броя на реализациите въз основа на датата на реализацията.

Често срещани грешки и решения при импортирането на офлайн реализации:

 • Грешка: Не бяха дефинирани типове реализации в Google Ads, когато бе осъществено кликването с този GCLID. Моля, създайте поне един тип реализация.
  • Коригиране: За да използвате проследяване на офлайн реализациите, трябва да бъде създадено действие, водещо до реализация, от тип „Импортиране от кликвания“ или „Импортиране от обаждания“. За инструкции прочетете Настройване на импортирането на офлайн реализации.
 • Грешка: Не можем да намерим името на тази реализация в целевия профил.
 • Грешка: Датата на реализацията не може да предхожда датата на кликването.
  • Коригиране: Офлайн реализацията не може да е извършена преди кликването върху рекламата. Добавете 1 – 2 дни към датата и часа на реализацията в качвания файл или проверете дали часовата зона е правилна.
 • Грешка: Това кликване е твърде старо, за да бъде импортирана реализацията му.
  • Коригиране: Пазим GCLID само 90 дни. Трябва да качвате по-често или, ако реализацията Ви бъде извършена след 90 дни, да качите събитие, водещо до офлайн реализация, което се е случило в рамките на 90 дни.
 • Грешка: Все още обработваме информацията за това кликване. Моля, качете тази реализация отново след 12 часа.
  • Коригиране: Системата ни още не е обработила кликването. Ако използвате насрочено качване, препоръчваме да изчакате 6 часа.

2. Трябва ли да имам система за управление на връзките с клиенти?

Не е задължително. Всяка система, която записва информация за възможни клиенти, може да бъде адаптирана за тази употреба. Електронна таблица в Google също ще върши работа.

3. Мога ли да импортирам реализация, която е извършена дълго време след кликването за рекламодателя?

Можете да качите всяка реализация/GCLID, стига това да стане не повече от 90 дни след кликването.

4. Стратегиите за „Интелигентно офериране“ работят ли с данните от импортирането на реализации в Google Ads?

Да, но има две важни подробности:

 • За да може „Интелигентно офериране“ да реагира най-добре на данните от импортирането на офлайн реализации, трябва:
  • да качвате данни за реализациите поне веднъж дневно. Ако не можете да правите това всеки ден, качвайте редовно и на постоянни интервали (например на всеки 2 дни или всяка седмица).
  • да качите данни за всички реализации и да зададете стойности за използване на типовете оферти за целева CPA, за целева ROAS или за максимална стойност на реализациите.
 • да качвате данни всеки ден без прекъсване в продължение на един или най-много два цикъла на реализации, преди да включите реализацията в графата „Реализации“.
  • Забележка: „Интелигентно офериране“ оптимизира за типовете реализации, които са включени в графата „Реализации“.
 • Ако изпробвате целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), препоръчваме да включите новите стойности в графата „Реализации“ и да изчакате 6 седмици, за да може кампанията Ви да получи стойности на реализациите с подобна честота. Препоръчваме Ви също да прегледате настройките за бюджета си, за да се уверите, че няма да изразходвате до 2 пъти повече от средния си дневен бюджет, въпреки че няма да надвишите месечния си лимит за таксуване.

5. Мога ли да променя данните за реализациите, след като бъдат качени?

Да, възможно е да коригирате данните за реализациите и/или да промените стойностите на реализациите посредством корекции на реализациите до 55 дни след първото записване на реализацията. Прегледайте внимателно документацията, преди да извършите промени. Важно е да се отбележи, че ако „оттеглите“ реализация, тя повече не може да бъде коригирана.

6. Как да кача данните?

Можете да използвате автоматичен метод, така че да не се налага да качвате реализациите ръчно. Автоматичните качвания позволяват в най-голяма степен да се възползвате от „Интелигентно офериране“, като поддържате актуални данните си за реализациите. Можете да изпращате данните автоматично чрез API на Google Ads или да използвате интегрирането ни със Zapier или Salesforce, за да свържете с Google Ads системата си за управление на връзките с клиенти. Ако предпочитате да качвате ръчно, можете да използвате прост шаблон с 5 колони във формат Excel/CSV и да го качвате през уеб интерфейса на Google Ads или МКЦ. Научете повече за импортирането в Google Ads на реализации от кликвания върху реклами

7. Искам да проследявам няколко различни етапа от фунията на реализацията (включително отговарящи на критериите възможни клиенти и възможни клиенти, вече извършили покупка). Трябва ли да включа всички тях в едно и също действие, водещо до реализация? Или да създам отделни такива действия?

Най-добра практика е да създадете отделно действие, водещо до реализация, за всеки етап от фунията. Това ще Ви осигури по-голяма яснота при отчитането и ще даде възможност за по-добро сегментиране. По принцип трябва да оферирате само за един етап от фунията за възможните клиенти – за целта етапите трябва да отговарят на отделни действия, водещи до реализация.

8. Къде да проследявам офлайн реализациите – на ниво профил на мениджър в Google Ads (МКЦ) или на ниво дъщерен профил?

Тук важи същата логика, както и при онлайн реализациите. Когато е възможно потребителите да виждат реклами от няколко дъщерни профила, обикновено е най-добре да се използва проследяване на реализациите на ниво МКЦ, за да се избегне двойно проследяване (например, ако имате няколко профила в една държава, бихте могли проследявате реализациите на ниво МКЦ за държавата). Имайте предвид, че едновременното проследяване на реализациите на различни нива не е възможно. Ако вече сте настроили проследяване на реализациите на ниво дъщерен профил или на ниво МКЦ, проследяването на офлайн реализациите трябва да се извършва на същото ниво.

9. Какво ще се случи, ако кача една и съща реализация два пъти (дублирана реализация)?

Ако в системата ни вече има същата комбинация от GCLID + Conversion_Name + Conversion_Time, реализацията Ви няма да бъде качена отново. В този случай няма нужда да се притеснявате от повторно качване на минали реализации. Ако трябва да качите две реализации за един GCLID, трябва само да използвате уникално клеймо за дата и час за всяка от тях.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си