Google Ads-integrering med IAB:s Transparency & Consent Framework (TCF)

IAB Europe har lanserat version 2.0 av Transparency and Consent Framework (TCF) som har utvecklats av IAB Tech Lab och några av dess medlemsföretag. Googles integrering med TCF v2.0 gör det lättare för dig att använda IAB TCF v2.0 direkt eller använda en plattform för samtyckeshantering (CMP) som använder IAB TCF v2.0 för att skicka samtyckessignaler till Google.

Den 15 augusti 2020 övergår IAB från TCF v1 till TCF v2.0. 

Så fungerar det

Från och med den 13 augusti 2020 ger Google stöd för IAB TCF v2.0. Google Ads kan läsa och tolka strängen för transparens och samtycke (TC) i TCF v2.0 för taggar för konverteringsspårning. Detta gör det möjligt att använda plattformar för samtyckeshantering som skapar TCF v2.0-strängar baserat på användarnas val för att skicka samtyckessignaler till Google Ads.

Integreringen med TCF v2.0 innebär att våra annonsprodukter kan läsa TC-strängen. Beteendet hos dina kopplade Google-taggar modifieras baserat på innehållet i TC-strängen.

Konfigurera Transparency and Consent Framework v2.0

För att kunna använda TCF v2.0-strängen med dina Google Ads-taggar måste du välja att delta genom att lägga till en kodrad ovanför taggarna så att de kan läsa TCF-strängen på rätt sätt. Så här aktiverar du stöd för TCF v2.0:

Du måste lägga till följande kodrad ovanför den globala webbplatstaggen eller Google Taggstyrning-kodavsnittet på alla sidor med Google Ads-taggar: 

window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Exempelkod

Du måste placera koden för att aktivera TCF v2.0-stöd var som helst ovanför den globala webbplatstaggen eller Google Taggstyrning-kodavsnittet för behållare. I exemplet nedan visas TCF-kodraden ovanför den globala webbplatstaggen.

<script>

    window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;  

 </script>

 

<!-- Global webbplatstagg (gtag.js) - Google Ads: CONVERSION_ID -->

  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

  <script>

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];

    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('js', new Date());

 

    gtag('config','AW-CONVERSION_ID');

  </script>

 

Google Ads-beteende med Transparency & Consent Framework v2.0

TCF strukturerar databehandlingen baserat på syften. Varje syfte har en rättslig grund motsvarande ”samtycke” eller ”berättigat intresse”. Google Ads-taggar för konverteringsspårning som implementeras via Google Taggstyrning eller den globala webbplatstaggen hanterar förfrågningar som innehåller samtyckessträngen på följande sätt: 

Syfte Googles registrerade rättsliga grund Beskrivning Påverkan på Google Ads om det saknas
1 Samtycke Lagra och/eller komma åt information på en enhet Cookies skapas inte och används inte av Google Ads för mätning eller anpassning. Remarketinglistor samlar inte in data om användare som inte har gett sitt samtycke. Attributionsrapporterna kan dessutom bli mer begränsade.
3 och 4 Samtycke Skapa och använda en profil för anpassade annonser Händelser är inte kvalificerade för annonsanpassning och används inte för att skapa remarketinglistor. Användare som redan har lagts till på målgruppslistor påverkas inte.
7 *Flexibelt – värdet Berättigat intresse används som standard Mäta annonsresultat Google Ads kräver detta syfte för alla konverteringar. Om detta syfte inte anges registrerar Google Ads inte konverteringen.
9 *Flexibelt – värdet Berättigat intresse används som standard Tillämpa marknadsundersökningar för att generera insikter om målgrupper Google Ads kräver detta syfte för alla konverteringar. Om detta syfte inte anges registrerar Google Ads inte konverteringen.
10 *Flexibelt – värdet Berättigat intresse används som standard Utveckla och förbättra produkter Google Ads kräver detta syfte för alla konverteringar. Om detta syfte inte anges registrerar Google Ads inte konverteringen.
SP1 Berättigat intresse Säkerställa säkerhet, förhindra bedrägeri och felsöka Detta syfte anges alltid och är alltid tillgängligt i TCF.

*Google är flexibelt registrerad för TCF-syftena 2, 5, 6, 7, 9 och 10 och har värdet Berättigat intresse som standard. Du kan konfigurera plattformen för samtyckeshantering så att Google begränsas till endast samtycke för dessa syften. I annat fall tillämpar Google berättigat intresse i alla situationer där detta har etablerats med användaren via plattformen. Google är inte flexibelt registrerad för syftena 1, 3 och 4 och kräver alltid samtycke för dessa. Resterande TCF-syften används inte av taggar för konverteringsspårning i Google Ads men kan användas av andra Google-produkter.

Obs! Google Taggstyrning och den globala webbplatstaggen tillåter bara TCF-strängar som har implementerats korrekt enligt TCF-policyerna och de tekniska specifikationerna och som följer Googles policy för användares medgivande inom EU. Om din plattform för samtyckeshantering (CMP) inte svarar inom 500 millisekunder eller om du ser statusen ”error”, ”stub” eller ”loading” körs taggen i begränsat läge: 

  • Skrivning och läsning av första och tredje parts Ads-konverteringscookies är begränsad.
  • Annonseringsfunktionerna i Google Analytics är integrerade med IAB TCF v2. Därför behandlas sådana förfrågningar som om de hade statusen Alla syften nekas, vilket beskrivs närmare i tabellen ovan. 
  • Remarketingfunktioner inaktiveras.

Felsöka felmeddelanden

Om din CMP inte svarar inom 500 millisekunder eller om du ser statusen ”error”, ”stub” eller ”loading” körs taggen i begränsat läge: Så här åtgärdar du detta:

Om du anropar funktionen för att aktivera en konverteringstagg manuellt:

  • Kontrollera att responsen på getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishows' + 'useractioncomplete' skickas inom 500 millisekunder. Dessa anger att CMP:n är redo att tillhandahålla en mekanism för användarsamtycke.

Om du inte anropar funktionen för att aktivera en konverteringstagg manuellt:

  • Arbeta tillsammans med CMP-leverantören för att säkerställa att de implementerar stöd för getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishows' + ' useractioncomplete för att indikera att mekanismen för användarsamtycke är tillgänglig via API:et inom 500 millisekunder.

Så samverkar TCF med anpassad annonsering, samtyckesläge och andra signaler

I situationer då Google tar emot flera motstridiga signaler vidtar Google den försiktigaste signalen som främjar integritet. Exempel:

Samma process gäller om det tas emot motstridiga signaler mellan TCF och parametern för begränsad databehandling

För att taggningen ska bli så okomplicerad som möjligt och för att undvika oavsiktlig interaktion rekommenderar vi att du implementerar antingen TCF v2.0 eller samtyckesläge. Båda metoderna kan konfigureras för att tolka användares samtycke och anpassa taggens beteende.  

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false
false