Google Ads-integrasjon med IAB-rammeverket for åpenhet og samtykke (TCF)

IAB Europe har sluttført versjon 2.0 av organisasjonens rammeverk for åpenhet og samtykke (TCF), som er utviklet i samarbeid med IAB Tech Lab og felles medlemsbedrifter. Nå som Google er integrert i versjon 2.0 av IABs rammeverk for åpenhet og samtykke (TCF), blir det enklere for deg å overføre samtykkesignaler til Google, enten direkte via TCF eller via en plattform for samtykkestyring hvor TCF brukes.

15. august 2020 gikk IAB over fra versjon 1.0 til versjon 2.0 av TCF.

Slik fungerer det

Fra og med 13. august 2020 har Google støtte for versjon 2.0 av IABs rammeverk for åpenhet og samtykke (TCF). Google Ads kan lese og tolke strenger i versjon 2.0 av TCF knyttet til tagger for konverteringssporing. Plattformer for samtykkestyring kan dermed opprette strenger knyttet til versjon 2.0 av TCF som er basert på brukervalg, i den hensikt å overføre samtykkesignaler til Google Ads.

Med denne integrasjonen med versjon 2.0 av TCF kan annonseproduktene våre lese åpenhet og samtykke-strengene. Atferden til de tilknyttede Google-taggene dine blir justert i tråd med innholdet i åpenhet og samtykke-strengen.

Slik kan du konfigurere versjon 2.0 av TCF

Hvis du vil bruke versjon 2.0 av TCF-strengen sammen med Google Ads-taggene dine, må du aktivt velge dette ved å legge til en kodelinje ovenfor taggene, slik at de kan lese TCF-strengen. Slik kan du slå på støtte for versjon 2.0 av TCF:

Du må legge til denne kodelinjen ovenfor Google-taggen eller Google Tag Manager-kodebiten på alle sidene der du har Google Ads-tagger.

window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;

Eksempelkode

For at versjon 2.0 av TCF skal støttes, må du sette inn koden på et hvilket som helst sted ovenfor (altså før) Google-taggen eller beholderkodebiten for Google Tag Manager. Her kan du se et eksempel på kode der TCF-kodelinjen er plassert ovenfor et eksempel på Google-taggen:

<script>

    window ['gtag_enable_tcf_support'] = true;  

 </script>

 

<!-- Google tag (gtag.js) - Google Ads: TAG_ID -->

  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>

  <script>

    window.dataLayer = window.dataLayer || [];

    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('js', new Date());

 

    gtag('config','TAG_ID');

  </script>

 

Google Ads-atferd i versjon 2.0 av rammeverket for åpenhet og samtykke

I rammeverket for åpenhet og samtykke (TCF) blir all databehandling organisert med utgangspunkt i formål. Hvert formål har «samtykke» eller «berettiget interesse» som tilsvarende juridisk grunnlag. Google Ads-tagger for konverteringssporing som er implementert via Google Tag Manager eller Google-taggen, håndterer forespørsler som omfatter samtykkestrengen, på disse måtene:

Formål Googles registrerte lovlige grunnlag Beskrivelse Effekt i Google Ads hvis det mangler
1 Samtykke Lagre og/eller få tilgang til informasjon på en enhet Informasjonskapsler blir verken opprettet eller brukt av Google Ads til måling eller personlig tilpasning. I remarketinglister blir det ikke samlet inn data om brukere som ikke har gitt samtykke, og du risikerer at dataene i attribusjonsrapportene begrenses.
3 og 4 Samtykke Opprette og bruke en profil for personlig tilpassede annonser Hendelser kan ikke brukes i forbindelse med personlig tilpasning av annonser, og de brukes ikke i remarketinglister. Brukere som allerede er lagt til i målgruppelister, blir ikke berørt.
7 *Fleksibel – Berettiget interesse er standardvalget Måle annonseresultater Google Ads krever at dette formålet er registrert for alle konverteringer. Hvis dette formålet ikke er registrert, blir ikke konverteringen registrert i Google Ads.
9 *Fleksibel – Berettiget interesse er standardvalget Generere målgruppestatistikk med utgangspunkt i markedsundersøkelser Google Ads krever at dette formålet er registrert for alle konverteringer. Hvis dette formålet ikke er registrert, blir ikke konverteringen registrert i Google Ads.
10 *Fleksibel – Berettiget interesse er standardvalget Finstemme og videreutvikle produkter Google Ads krever at dette formålet er registrert for alle konverteringer. Hvis dette formålet ikke er registrert, blir ikke konverteringen registrert i Google Ads.
Spesialformål 1 Berettiget interesse Verne om sikkerhet, forhindre svindel og feilsøke problemer. Dette formålet er alltid registrert og tilgjengelig i TCF.

*Google er fleksibelt registrert i forbindelse med TCF-formålene 2, 5, 6, 7, 9 og 10, og berettiget interesse er standardvalget. Med mindre du konfigurerer plattformen din for samtykkestyring slik at Google bare kan gi samtykke til disse formålene, stoler Google på den berettigede interessen plattformen for samtykkestyring har etablert med brukeren. Google er ikke fleksibelt registrert for formål 1, 3 og 4 og krever alltid samtykke til disse formålene. De gjenværende TCF-formålene brukes ikke av Google Ads-tagger for konverteringssporing, men de kan brukes av andre Google-produkter.

Merk: Google Tag Manager og Google-taggen godtar utelukkende TCF-strenger som er korrekt implementert i tråd med retningslinjene for TCF (rammeverket for åpenhet og samtykke) og de tekniske spesifikasjonene, og som er i tråd med Googles retningslinjer for brukersamtykke i EU. Hvis CMP-en din (plattform for samtykkestyring) ikke svarer innen 500 millisekunder, eller om du ser statusen «stub», «error» eller «loading», fortsetter taggen i begrenset modus: 

  • Skriving og lesing av konverteringsrelaterte informasjonskapsler fra førsteparter og tredjeparter i Google Ads blir begrenset.
  • Annonseringsfunksjonene i Google Analytics er integrert i versjon 2 av IAB-rammeverket for åpenhet og samtykke (TCF) og behandler disse forespørslene som om det ikke er gitt samtykke i noen av formålene. Effektene dette har, fremgår i tabellen ovenfor. 
  • Remarketingfunksjoner slås av.

Feilsøking av feilmeldinger

Hvis CMP-en din ikke svarer innen 500 millisekunder, eller om du ser statusen «stub», «error» eller «loading», fortsetter taggen i begrenset modus. Sånn løser du det:

Du kaller manuelt opp funksjonen for å utløse en konverteringstag:

  • Sørg for at svaret på getTCData TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' sendes innen 500 millisekunder. Dette indikerer at CMP-en kan gi brukeren et valg angående samtykke.

Du kaller ikke opp funksjonen manuelt for å sende inn en konverteringstag:

  • Samarbeid med CMP-leverandøren om å påse at det implementeres støtte for «getTCData», og at TCData.eventStatus = 'tcloaded' ELLER 'cmpuishown' + 'useractioncomplete' returneres, for å indikere at brukersamtykke innhentes via API-et innen 500 millisekunder.

Sånn har TCF interaksjoner med personlig tilpasset annonsering, samtykkemodus og andre signaler

Hvis Google mottar flere, motstridende signaler, legger Google de mest konservative signalene til grunn i forbindelse med personvern. Eksempel:

Den samme prosessen følges hvis det kommer motstridende signaler fra henholdsvis TCF og parameteren for begrenset databehandling

For at merkingen din skal bli så enkel som mulig, og for at du skal unngå utilsiktede interaksjoner, anbefaler vi at du implementerer enten versjon 2.0 av TCF eller samtykkemodus (altså ikke begge). Du kan konfigurere begge disse løsningene slik at de kan tolke brukersamtykke og justere tagatferd i tråd med dette.  

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
3653739590581781059
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067
false