Định dạng dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế

Dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế cần phải được định dạng chính xác và tuân thủ các chính sách về dữ liệu khách hàng. Bài viết này đưa ra các nguyên tắc mà bạn cần tuân thủ khi định dạng tệp dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế.

Các nguyên tắc định dạng cơ bản

 • Tạo tệp dữ liệu ở định dạng Excel, CSV hoặc Google Trang tính. Nếu bạn cần trợ giúp thiết lập dữ liệu, hãy sử dụng các mẫu sau: 
 • Để bảo mật thông tin giao dịch của khách hàng, bạn cần phải băm tên, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng trong dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế. Bạn có thể tự băm thông tin hoặc để Google Ads băm dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế bằng cách sử dụng thuật toán SHA-256 (đây là thuật toán tiêu chuẩn ngành đối với thao tác băm một chiều).
 • Xin lưu ý rằng giới hạn kích thước tệp có thể ngăn việc tải tệp của bạn lên.
  • Nếu bạn tải trực tiếp một lần lên tài khoản Google Ads: 50MB (hoặc tối đa 100.000 hàng giao dịch)
  • Nếu bạn tải lên bằng cách sử dụng API Google Ads: 1.000.000 hàng giao dịch/lệnh tải lên. Bạn nên sử dụng OfflineUserDataJobService để tạo lệnh tải lên và thêm lượt giao dịch bằng phương thức AddOfflineUserDataJobOperations theo lô (mỗi lô gồm 10.000 hàng mỗi lần tải lên) để xử lý tối ưu. Bạn có thể tạo nhiều lệnh tải lên song song nhằm tăng tỷ lệ gửi các hàng để xử lý.
    
   Lưu ý: Nếu bạn đang tải lên bằng đối tác dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế, thì hãy liên hệ với đối tác đó để biết các giới hạn khi tải dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế lên.

Các nguyên tắc định dạng tiêu đề cột 

Bạn sẽ cần 2 hàng tiêu đề trong tệp dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế: một hàng để tải siêu dữ liệu lên và một hàng bao gồm tên cột giao dịch của khách hàng.

Lưu ý: Đảm bảo các tiêu đề cột trong tệp dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế sử dụng tên chính xác được chỉ định bằng tiếng Anh. Phần còn lại của dữ liệu có thể bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng các tiêu đề cột phải bằng tiếng Anh.

Tải siêu dữ liệu lên

Hàng đầu tiên bao gồm mục tải siêu dữ liệu lên (bao gồm múi giờ, tỷ lệ khách hàng thân thiết và tỷ lệ tải giao dịch lên).

Bạn nên định dạng tiêu đề cột trong hàng này như sau:

Parameters:TimeZone=<insert_TZ>;LoyaltyRate=<insert_rate>;TransactionUploadRate=<insert_rate>

Trong dấu ngoặc, bạn sẽ thêm thông tin được yêu cầu cho từng thông số. 

Siêu dữ liệu giao dịch của khách hàng

Hàng thứ hai bao gồm thông tin liên quan đến các giao dịch của khách hàng mà bạn muốn tải lên (chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại và tên). Dưới đây là các tiêu đề cột mà bạn có thể thêm vào hàng thứ hai cho thông tin giao dịch của khách hàng:

 • Email
 • Tên
 • Họ
 • Thành phố
 • Tiểu bang
 • Mã zip
 • Quốc gia
 • Số điện thoại
 • Tên lượt chuyển đổi (bắt buộc)
 • Thời gian chuyển đổi (bắt buộc)
 • Giá trị chuyển đổi (bắt buộc)
 • Đơn vị tiền tệ của lượt chuyển đổi (bắt buộc)
Bạn có thể thêm tối đa 3 địa chỉ email và 3 số điện thoại cho mỗi khách hàng. Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ email và số điện thoại cho mỗi khách hàng, thì hãy thêm 3 cột "Email" và 3 cột "Số điện thoại" vào tệp dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế. 

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách định dạng dữ liệu lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế.

Các nguyên tắc định dạng dữ liệu

Thông tin giao dịch của khách hàng mà bạn cung cấp cần phải được định dạng chính xác để Google Ads có thể tải dữ liệu lên. Bạn cần băm một số thông tin giao dịch của khách hàng bằng thuật toán SHA-256, bao gồm:

 • Địa chỉ email của khách hàng
 • Số điện thoại của khách hàng
 • Họ và tên của khách hàng

Bạn không cần băm các dữ liệu giao dịch khác của khách hàng (chẳng hạn như quốc gia cư trú, mã bưu chính và dữ liệu thuộc tính).

Để bắt đầu, bạn hãy tải mẫu Excel, CSV hoặc Google Trang tính xuống và nhập thông tin giao dịch của khách hàng. Nếu bạn không thể băm một số thông tin giao dịch của khách hàng, thì hãy sử dụng mẫu CSV. Google Ads sẽ tự động băm mọi dữ liệu cần phải băm khi bạn tải mẫu CSV đã hoàn chỉnh lên.

Mở rộng mục bên dưới để xem nguyên tắc cho từng cột trong mẫu. Tên cột phải chính xác như được ghi trong mẫu.

TimeZone

 • Bao gồm trong hàng đầu tiên nếu tất cả thời gian chuyển đổi đều ở cùng một múi giờ
  • Nếu thời gian chuyển đổi thuộc các múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho từng thời gian chuyển đổi trong cột "Thời gian chuyển đổi" (xem hướng dẫn và bảng trong mục "Thời gian chuyển đổi" trong bài viết này)
  • Nếu bạn nhập múi giờ vào cả hàng đầu tiên và cột "Thời gian chuyển đổi", thì cột "Thời gian chuyển đổi" sẽ được xem xét trước tiên trong tệp tải lên (sau đó là múi giờ trong hàng đầu tiên nếu lượt chuyển đổi thiếu múi giờ)
 • Nhập mã múi giờ từ danh sách này để tránh lỗi trong quá trình chuyển sang giờ mùa hè
 • Nhập độ lệch so với Giờ chuẩn Greenwich (GMT) bằng cách thêm dấu “+” hoặc “-”, sau đó nhập độ lệch ở dạng 4 chữ số (đối với GMT, hãy nhập +0000)

Ví dụ:

 • America/New_York-0500
 • Europe/Berlin+0100

LoyaltyRate

 • Tỷ lệ phần trăm tổng số lượt bán hàng trong tệp dữ liệu mà bạn có thể liên kết với một khách hàng
 • Tỷ lệ khách hàng thân thiết cần phải nằm trong khoảng từ "0" đến "1" (ngoại trừ "0")

Ví dụ:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

TransactionUploadRate

 • Tỷ lệ lượt bán hàng mà bạn đang tải lên so với tổng số lượt bán hàng mà bạn có thể liên kết với một khách hàng
 • Mặc dù Tỷ lệ tải giao dịch lên có thể nằm trong khoảng từ "0" đến "1", nhưng bạn nên tải tất cả lượt bán hàng có liên kết với khách hàng và đặt Tỷ lệ tải giao dịch lên thành "1".

Ví dụ:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

Email

 • Bao gồm tên miền cho tất cả địa chỉ email (ví dụ: gmail.com hoặc hotmail.co.jp)
 • Xóa bất kỳ khoảng trắng nào ở giữa địa chỉ email
 • Tất cả ký tự bằng chữ thường
 • Bạn có thể cung cấp tối đa 3 địa chỉ email cho mỗi khách hàng (được tách riêng bằng 3 cột "Email")

Ví dụ:

 • user1@gmail.com
 • user2@yahoo.com

Tên

 • Tất cả ký tự bằng chữ thường
 • Được phép sử dụng dấu
 • Xóa mọi khoảng trắng ở trước, sau và ở giữa tên

Ví dụ:

 • tom
 • renée
 • marie-astrid

Họ

 • Tất cả ký tự bằng chữ thường
 • Được phép sử dụng dấu
 • Xóa mọi khoảng trắng ở trước, sau và ở giữa tên

Ví dụ

 • gupta
 • o'calloway
 • cox-cohen
 • mcdonnell

Thành phố

 • Tất cả ký tự bằng chữ thường
 • Được phép sử dụng dấu

Ví dụ:

 • san francisco
 • thành phố new york
 • Paris
 • munich

Tiểu bang

 • Tất cả ký tự bằng chữ thường
  • Trường hợp ngoại lệ: tên tiểu bang viết tắt bằng 2 chữ cái (đối với Hoa Kỳ)

Ví dụ:

 • CA
 • california
 • new york
 • maharastra

Mã zip

 • Được phép sử dụng mã bưu chính và mã bưu chính quốc tế của Hoa Kỳ 
 • Đối với Hoa Kỳ:
  • Được phép sử dụng mã bưu chính gồm 5 chữ số
  • Ngoài ra, bạn được phép sử dụng phần mở rộng 4 chữ số (đứng sau mã 5 chữ số) để có thể cải thiện tỷ lệ khớp
 • Đối với tất cả các quốc gia khác:
  • Không bao gồm phần mở rộng của mã bưu chính

Ví dụ:

 • 94109
 • 94109-1234
 • W1J 0BH

Quốc gia

 • Sử dụng mã quốc gia gồm hai chữ cái theo ISO
 • Bao gồm mã quốc gia ngay cả khi tất cả dữ liệu khách hàng của bạn đến từ cùng một quốc gia

Ví dụ:

 • US
 • DE
 • FR
 • AU
 • JP

Số điện thoại

 • Các số điện thoại phải được định dạng theo tiêu chuẩn E.164 và bao gồm tiền tố "+", theo sau là mã quốc gia và số người đăng ký (có thể bao gồm mã đích quốc gia hoặc mã vùng)
 • Bạn có thể cung cấp tối đa 3 số điện thoại cho mỗi khách hàng (tách riêng bằng 3 cột "Số điện thoại")

Ví dụ:

 • +12038271234
 • +442071838750

Tên lượt chuyển đổi

 • Tên của hành động chuyển đổi mà bạn muốn nhập
 • Phải khớp với cách viết chính tả và cách viết hoa của hành động chuyển đổi trong tài khoản Google Ads của bạn

Ví dụ:

 • SS_customer_signups
 • SS_customer_purchases

Thời gian chuyển đổi

 • Sử dụng định dạng ngày được chấp nhận (xem bảng bên dưới)
  • Để thêm múi giờ vào thời gian chuyển đổi, bạn hãy xem một trong 4 định dạng cuối cùng trong bảng bên dưới
  • Thay “+z” bằng độ lệch so với giờ GMT bằng cách thêm dấu “+” hoặc “-”, sau đó nhập độ lệch ở dạng 4 chữ số
  • Hoặc thay thế "zzzz" bằng mã múi giờ
Định dạng Ví dụ
MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa "08/14/2020 5:01:54 PM"
MMM dd,yyyy hh:mm:ss aa "Aug 14, 2020 5:01:54 PM"
MM/dd/yyyy HH:mm:ss "08/14/2020 17:01:54"
yyyy-MM-dd HH:mm:ss "2020-08-14 13:00:00"
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss "2020-08-14T13:00:00"
yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z "2020-08-14 13:00:00+0500"
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+z "2020-08-14T13:00:00-0100"
yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz "2020-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz "2020-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

Giá trị chuyển đổi

Đơn vị tiền tệ của lượt chuyển đổi

 • Đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp
 • Sử dụng cột này nếu bạn báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều đơn vị tiền tệ hoặc bạn có nhiều tài khoản khách hàng được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau
 • Sử dụng mã tiền tệ gồm 3 ký tự theo tiêu chuẩn ISO 4217

Ví dụ:

 • USD
 • JPY
 • EUR

QUAY LẠI TRANG CHỦ LƯỢT BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG THỰC TẾ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố