Formatér data om butikksalg

Data om butikksalg må være riktig formatert og overholde retningslinjene for kundedata. I denne artikkelen presenterer vi retningslinjene du må følge når du skal formatere filen med data om butikksalgene dine.

Grunnleggende retningslinjer for formatering

 • Legg inn dataene dine i en CSV-, Excel- eller Google Regneark-fil. Hvis du trenger hjelp med å konfigurere dataene, kan du bruke disse malene: 
 • For at informasjon om kunders transaksjoner skal holdes sikker, må du hashe kundenavn, e-postadresser og telefonnumre i dataene om butikksalg. Du kan hase disse dataene selv eller la Google Ads gjøre dette for deg med SHA-256-algoritmen (bransjestandarden for enveis hashing).
 • Vær oppmerksom at filer ikke blir lastet opp dersom de overskrider grensen for maksimal filstørrelse.
  • Du kjører en engangsopplasting til Google Ads-kontoen din: 50 MB (eller opptil 100 000 rader med transaksjoner).
  • Du laster opp data via Google Ads API: 1 million rader med transaksjoner per opplastingsjobb. Du bør bruke OfflineUserDataJobService- og AddOfflineUserDataJobOperations-metoden til henholdsvis å opprette oppgaven og legge til transaksjoner i grupper av 10 000 rader om gangen i oppgaven, da dette gir optimal behandling. Du kan opprette flere opplastingsoppgaver parallelt for å øke frekvensen du sender inn rader til behandling i.
    
   Merk: Hvis du laster opp data via en partner innen butikksalg, kan du kontakte denne parten for å høre hvilke grenser de har i forbindelse med opplasting av data om butikksalg.

Retningslinjer for formatering av kolonneoverskrifter 

Du må ha to overskriftsrader i filen med data om butikksalg: én for opplasting av metadata og én som omfatter navnene på kolonnene med kundetransaksjoner.

Merk: Sørg for at de korrekte navnene er angitt i kolonneoverskriftene i filen med data om butikksalg, skrevet på engelsk. Alle andre data kan være på et hvilket som helst språk, men kolonneoverskriftene må være på engelsk.

Last opp metadata

I den første raden skal metadata om opplastingen være angitt, deriblant tidssone, lojalitetsfrekvens og hastigheten på opplastingen av transaksjonene.

Kolonneoverskriften i denne raden skal være formatert slik:

Parameters:TimeZone=<insert_TZ>;LoyaltyRate=<insert_rate>;TransactionUploadRate=<insert_rate>

I vinkelparentesene skal du oppgi informasjonen som etterspørres for hver parameter. 

Metadata om kundetransaksjoner

I den andre raden vises informasjon om kundetransaksjonene du vil laste opp, for eksempel navn, telefonnumre og e-postadresser. Her er kolonneoverskriftene du kan legge til i den andre raden med informasjon om kundetransaksjoner:

 • Email
 • First Name
 • Last Name
 • City
 • State
 • Zip
 • Country
 • Phone Number
 • Conversion Name (obligatorisk)
 • Conversion Time (obligatorisk)
 • Conversion Value (obligatorisk)
 • Conversion Currency (obligatorisk)
Du kan legge til opptil tre e-postadresser og tre telefonnumre per kunde. Hvis du vil ta med flere telefonnumre eller e-postadresser per kunde, kan du legge til tre «Email»-kolonner og tre «Phone Number»-kolonner i filen med data om butikksalg. 

I den neste delen skal vi vise deg hvordan du kan formatere data om butikksalg.

Retningslinjer for formatering av data

Informasjonen om kundetransaksjoner du oppgir, må være riktig formatert, slik at Google Ads kan laste opp dataene. Noe informasjon om kundetransaksjoner må være hashet med SHA-256-algoritmen, blant annet

 • kundens e-postadresser
 • kundens telefonnumre
 • kundens for- og etternavn

Andre data om kundetransaksjoner, for eksempel bostedsland, postnummer og attributtdata, trenger du ikke å hashe.

Kom i gang ved å laste ned Excel-, CSV- eller Google Regneark-malen og oppgi informasjon om kundetransaksjoner. Hvis det er deler av informasjonen du ikke får hashet, kan du bruke CSV-malen. Google Ads hasher automatisk alle data som krever hashing, når du laster opp den utfylte CSV-malen.

Vis delen nedenfor for å se retningslinjer for hver kolonne i malen. Kolonnenavnene skal være skrevet nøyaktig som i malen.

TimeZone

 • Ta med dette i den første raden hvis alle konverteringstidspunktene er i den samme tidssonen.
  • Hvis konverteringstidspunktene er i ulike tidssoner, må du legge til tidssonen for de enkelte konverteringstidspunktene i Konverteringstidspunkt-kolonnen (se den relevante tabellen og veiledningen i Konverteringstidspunkt-delen i denne artikkelen).
  • Hvis du legger inn en tidssone i både den første raden og Konverteringstidspunkt-kolonnen, blir sistnevnte ansett som først i opplastingen (etterfulgt av tidssonen i den første raden i fall en konvertering ikke er tilknyttet en tidssone den nevnte kolonnen).
 • Skriv inn ID-en for tidssonen i tråd med informasjonen i denne listen for å unngå feil ved overgang til eller fra sommertid.
 • Oppgi avviket i forhold til Greenwich Mean Time (GMT) med et pluss- eller minustegn (+/-) etterfulgt av den aktuelle tidsforskjellen, bestående av fire siffer (er tidssonen GMT, skriver du «+0000»).

Eksempel:

 • America/New_York-0500
 • Europe/Berlin+0100

LoyaltyRate

 • Dette viser til prosentandelen av de totale salgstallene i datafilen din du kan knytte til en kunde.
 • Lojalitetsfrekvensen må være mellom «0» og «1» (unntatt «0»).

Eksempel:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

TransactionUploadRate

 • Dette er forholdet mellom salgene du laster opp, og de totale salgene du kan knytte til en kunde.
 • Selv om opplastingsfrekvensen for transaksjoner kan være mellom «0» og «1» (unntatt akkurat 0), anbefaler vi at du laster opp alle kunderelaterte salg og fastsetter opplastingsfrekvensen for transaksjoner som «1».

Eksempel:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

Email

 • Alle e-postadresser må omfatte et domenenavn (f.eks. gmail.com eller hotmail.co.jp)
 • Fjern eventuelle mellomrom i e-postadressen.
 • Bruk bare små bokstaver.
 • Du kan ta med opptil tre e-postadresser per kunde (fordelt på tre «Email»-kolonner).

Eksempel:

 • bruker1@gmail.com
 • bruker2@yahoo.com

First Name

 • Bruk bare små bokstaver.
 • Aksenttegn er tillatt.
 • Fjern eventuelle unødvendige mellomrom før, etter og mellom navnene.

Eksempel:

 • tom
 • renée
 • marie-astrid

Last Name

 • Bruk bare små bokstaver.
 • Aksenttegn er tillatt.
 • Fjern eventuelle unødvendige mellomrom før, etter og mellom navnene.

Eksempel:

 • gupta
 • o'calloway
 • cox-cohen
 • mcdonnell

City

 • Bruk bare små bokstaver.
 • Aksenttegn er tillatt.

Eksempel:

 • san francisco
 • new york city
 • paris
 • münchen

State

 • Bruk bare små bokstaver.
  • Unntaket er forkortede navn på delstater i USA, skrevet med to bokstaver.

Eksempel:

 • CA
 • california
 • new york
 • maharastra

Zip

 • Amerikanske postnumre og internasjonale postnumre er tillatt. 
 • For USA:
  • Femsifrede postnumre er tillatt.
  • Fem sifre etterfulgt av en firesifret utvidelse er også tillatt og kan føre til at du får mer nøyaktige treff.
 • For alle andre land:
  • Ikke ta med postnummerutvidelser.

Eksempel:

 • 94109
 • 94109-1234
 • W1J 0BH

Country

 • Bruk ISO-landskoder på to bokstaver.
 • Ta med landskoden selv om alle kundedataene dine er fra samme land.

Eksempel:

 • US
 • DE
 • FR
 • AU
 • JP

Phone Number

 • Telefonnumre skal formateres i henhold til E.164-standarden og omfatte «+»-prefikset etterfulgt av landkoden og abonnentsnummeret (som kan inkludere en nasjonal destinasjonskode eller et nasjonalt retningsnummer).
 • Du kan oppgi opptil tre telefonnumre per kunde (fordelt på tre «Phone Number»-kolonner).

Eksempel:

 • +12038271234
 • +442071838750

Conversion Name

 • Dette viser til navnet på konverteringshandlingen du vil importere.
 • Navnet må samsvare eksakt med navnet på konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din, deriblant stavemåte og bruk av små og store bokstaver.

Eksempel:

 • SS_customer_signups
 • SS_customer_purchases

Conversion Time

 • Bruk et akseptabelt datoformat (se i tabellen nedenfor).
  • For å legge til en tidssone i konverteringstidspunktet, bruk et av de fire siste formatene i tabellen nedenfor.
  • Erstatt «+z» med GMT-avviket ved å oppgi «+» eller «-» og så den firesifrede tidsforskjellen.
  • Eller erstatt «zzzz» med tidssone-ID-en.
Format Eksempler
MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa «08/14/2020 5:01:54 PM»
MMM dd,yyyy hh:mm:ss aa «Aug 14, 2020 5:01:54 PM»
MM/dd/yyyy HH:mm:ss «08/14/2020 17:01:54»
yyyy-MM-dd HH:mm:ss «2020-08-14 13:00:00»
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss «2020-08-14T13:00:00»
yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z «2020-08-14 13:00:00+0500»
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+z «2020-08-14T13:00:00-0100»
yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz «2020-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles»
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz «2020-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles»

Conversion Value

Conversion Currency

 • Dette er valutaen som konverteringsverdien er angitt i.
 • Bruk denne kolonnen hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har kundekontoer som faktureres i ulike valutaer.
 • Bruk ISO 4217-valutakodene på tre tegn.

Eksempel:

 • USD
 • JPY
 • EUR

GÅ TILBAKE TIL STARTSIDEN FOR BUTIKKSALG

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt