Formatiranje podataka o prodaji u trgovini

Podaci o prodaji u trgovini moraju imati ispravan oblik i biti u skladu s našim pravilima o podacima korisnika. U ovom članku navode se smjernice koje treba slijediti pri formatiranju datoteke s podacima o prodaji u trgovini.

Osnovne smjernice za formatiranje

 • Podatke unesite u datoteku Excela, CSV-a ili Google tablica. Ako vam je potrebna pomoć s postavljanjem podataka, upotrijebite sljedeće predloške:
 • Da biste zaštitili podatke o transakcijama svojih klijenata, morate hashirati njihova imena, e-adrese i telefonske brojeve u podacima o prodaji u trgovini. Podatke o prodaji u trgovini možete hashirati sami ili dopustiti da ih Google Ads hashira pomoću algoritma SHA-256 (standard djelatnosti za jednosmjerno hashiranje).
 • Ograničenja veličine datoteke mogu spriječiti prijenos datoteke.
  • Ako jednokratno prenosite podatke izravno na svoj Google Ads račun: 50 MB (ili do 100.000 redaka transakcija)
  • Ako prenosite podatke pomoću Google Ads API-ja: 1.000.000 redaka transakcija po zadatku prijenosa. Trebali biste upotrijebiti OfflineUserDataJobService da biste izradili zadatak i dodati transakcije pomoću metode AddOfflineUserDataJobOperations u skupinama od 10.000 redaka odjednom po zadatku za optimalnu obradu. Možete izraditi više istovremenih zadataka za prijenos da biste povećali stopu po kojoj šaljete retke na obradu
    
   Napomena: ako ponovno prenosite podatke pomoću partnera za podatke o prodaji u trgovini, obratite mu se da biste saznali koja su ograničenja za prijenos podataka o prodaji u trgovini.

Smjernice za formatiranje zaglavlja stupca 

U datoteci s podacima o prodaji u trgovini trebat će vam dva retka zaglavlja: redak za metapodatke prijenosa i redak koji sadrži nazive stupaca za transakcije klijenata.

Napomena: provjerite sadrže li zaglavlja stupaca u datoteci s podacima o prodaji u trgovini točne nazive navedene na engleskom. Ostatak podataka može biti na bilo kojem jeziku, ali zaglavlja stupaca moraju biti na engleskom.

Prijenos metapodataka

Prvi redak sadrži metapodatke za prijenos.

Za maloprodajne tvrtke i restorane koji koriste značajku prilagođenih varijabli zaglavlje stupca u ovom retku trebali biste oblikovati na sljedeći način: 

Parameters:TimeZone=<insert_TZ>;LoyaltyRate=<insert_rate>;TransactionUploadRate=<insert_rate>;CustomVariable=<insert_name> 

(Prilagođena varijabla treba biti aktivna da biste je mogli upotrijebiti.)

Za sve ostale tvrtke, maloprodajne tvrtke ili restorane koji ne upotrebljavaju prilagođene varijable zaglavlje stupca u ovom retku trebali biste oblikovati na sljedeći način:

Parameters:TimeZone=<insert_TZ>;LoyaltyRate=<insert_rate>;TransactionUploadRate=<insert_rate>

U zagrade treba dodati obavezne informacije za svaki parametar. 

Metapodaci o transakciji klijenta

Drugi redak sadrži podatke povezane s transakcijama klijenta koje želite prenijeti, na primjer e-adrese, telefonske brojeve i imena. U nastavku su navedena zaglavlja stupaca koja možete dodati u drugi redak za podatke o transakciji klijenta:

 • Email
 • First Name
 • Last Name
 • City
 • State
 • Zip
 • Country
 • Phone Number
 • Conversion Name (obavezno)
 • Conversion Time (obavezno)
 • Conversion Value (obavezno)
 • Conversion Value (obavezno)
Možete dodati najviše tri e-adrese i tri telefonska broja po klijentu. Ako želite dodati više e-adresa i telefonskih brojeva po klijentu, u datoteku podataka o prodaji u trgovini dodajte tri stupca "E-adresa" i tri stupca "Telefonski broj". 

U sljedećem odjeljku saznat ćete kako formatirati podatke o prodaji u trgovini.

Smjernice za formatiranje podataka

Podaci o transakcijama klijenata koje navedete moraju imati ispravan format kako bi ih Google Ads mogao prenijeti. Neki podaci o transakcijama klijenata moraju se hashirati pomoću algoritma SHA256-256, uključujući:

 • e-adrese klijenata
 • Telefonski brojevi korisnika
 • ime i prezime klijenata

Ostali podaci o transakcijama klijenata, na primjer podaci o zemlji prebivališta, poštanskim brojevima i atributu ne moraju se hashirati.

Za početak preuzmite predložak za Excel, CSV ili Google tablice i unesite podatke o transakcijama klijenata. Ako ne možete hashirati neke podatke o transakcijama klijenata, upotrijebite CSV predložak. Nakon što prenesete dovršeni CSV predložak Google Ads automatski će hashirati sve podatke koji se moraju hashirati.

Proširite odjeljak u nastavku da biste pogledali smjernice za svaki stupac u predlošku. Nazivi stupaca trebaju biti jednaki onima navedenima u predlošku.

TimeZone

 • Navedite vremensku zonu u prvom retku ako je vrijeme svih konverzija u istoj vremenskoj zoni
  • Ako je vrijeme konverzija u različitim vremenskim zonama, unesite vremensku zonu za svako vrijeme konverzije u stupcu "Vrijeme konverzije" (pogledajte upute i tablicu u odjeljku "Vrijeme konverzije" u ovom članku).
  • Ako vremensku zonu unesete u prvi redak i stupac "Vrijeme konverzije", u prijenosu će se prvo navesti stupac "Vrijeme konverzije" (slijedi ga vremenska zona u prvom retku ako konverzija ne sadrži vremensku zonu )
 • Unesite ID svoje vremenske zone s ovog popisa da biste izbjegli pogreške tijekom prelaska na ljetno računanje vremena
 • Unesite razliku u odnosu na srednje vrijeme po Greenwichu (GMT) tako da navedete "+" ili "-", a zatim četveroznamenkastu razliku u vremenu (za GMT unesite +0000)

Na primjer:

 • America/New_York-0500
 • Europe/Berlin+0100

LoyaltyRate

 • Postotak ukupne prodaje u datoteci s podacima koju možete povezati s klijentom
 • Stopa vjernosti mora biti između vrijednosti "0" i "1" (isključujući "0")

Na primjer:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

TransactionUploadRate

 • Omjer broja prodaja koji prenosite u odnos na ukupni broj prodaja koje možete povezati s klijentom
 • Iako stopa prijenosa transakcije može biti između "0" i "1", preporučujemo da prenesete sve prodaje povezane s klijentima i postavite stopu prijenosa transakcija na "1".

Na primjer:

 • 0,5
 • 0,2
 • 0,8

Email

 • Uključite naziv domene za sve e-adrese (npr. gmail.com ili hotmail.co.jp)
 • Uklonite sve razmake unutar e-adrese
 • Sva mala slova
 • Možete navesti najviše tri e-adrese po korisniku (odvojene u tri stupca "E-adresa")

Na primjer:

 • korisnik1@gmail.com
 • korisnik2@yahoo.com

First Name

 • Sva mala slova
 • Dopušteni su dijakritički znakovi
 • Uklonite sve nepotrebne razmake ispred, iza, kao i između imena

Na primjer:

 • tomislav
 • renata
 • ana-marija

Last Name

 • Sva mala slova
 • Dopušteni su dijakritički znakovi
 • Uklonite sve nepotrebne razmake ispred, iza, kao i između imena

Na primjer

 • horvat
 • radić
 • horvat-perić
 • bilić

City

 • Sva mala slova
 • Dopušteni su dijakritički znakovi

Na primjer:

 • rijeka
 • zagreb
 • pariz
 • münchen

State

 • Sva mala slova
  • Iznimka: dvoslovne kratice naziva država u SAD-u

Na primjer:

 • CA
 • kalifornija
 • new york
 • maharastra

Zip

 • Dopušteni su američki poštanski brojevi i međunarodni poštanski brojevi 
 • Za SAD:
  • Dopušteni su peteroznamenkasti poštanski brojevi
  • Dopušteni su i peteroznamenkasti kodovi iza kojih slijedi četveroznamenkasto proširenje. Oni mogu poboljšati vašu stopu podudaranja
 • Za sve ostale zemlje:
  • Ne navodite proširenja poštanskih brojeva

Na primjer:

 • 94109
 • 94109-1234
 • W1J 0BH

Country

 • Upotrijebite ISO dvoslovne kodove zemalja
 • Uključite kôd države čak i ako svi vaši korisnički podaci dolaze iz iste zemlje

Na primjer:

 • US
 • DE
 • FR
 • AU
 • JP

Phone Number

 • Telefonski brojevi trebali bi se oblikovati u skladu sa standardom E.164 i sastojati se od prefiksa "+" nakon kojeg slijedi kôd države i broj pretplatnika (koji može uključiti nacionalni odredišni kôd ili pozivni broj).
 • Možete navesti najviše tri telefonska broja po klijentu (u tri zasebna stupca "Telefonski broj")

Na primjer:

 • +12038271234
 • +442071838750

Conversion Name

 • Naziv radnje konverzije koju želite uvesti
 • Mora se podudarati s načinom pisanja, kao i velikim i malim slovima radnje konverzije na vašem Google Ads računu

Na primjer:

 • SS_customer_signups
 • SS_customer_purchases

Conversion Time

 • Upotrijebite prihvatljivi format datuma (pogledajte tablicu u nastavku)
  • Da biste vremenu konverzije dodali vremensku zonu, pogledajte jedan od posljednja četiri formata u tablici u nastavku
  • Zamijenite "+z" s pomakom u odnosu na GMT tako da upišete "+" ili "–", a zatim četveroznamenkastu razliku u vremenu
  • Ili "zzzz" zamijenite ID-jem vremenske zone
Format Primjeri
MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa "08/14/2020 5:01:54 PM"
MMM dd,yyyy hh:mm:ss aa "Kol 14, 2020 5:01:54 PM"
MM/dd/yyyy HH:mm:ss "08/14/2020 17:01:54"
yyyy-MM-dd HH:mm:ss "2020-08-14 13:00:00"
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss "2020-08-14T13:00:00"
yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z "2020-08-14 13:00:00+0500"
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+z "2020-08-14T13:00:00-0100"
yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz "2020-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz "2020-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

Conversion Value

Conversion Currency

 • Valuta u kojoj se navodi vrijednost konverzije
 • Upotrijebite ovaj stupac ako vrijednosti konverzija prijavljujete u više valuta ili ako imate više računa korisnika na kojima se naplata vrši u različitim valutama
 • Koristite troznamenkaste kôdove valuta prema normi ISO 4217

Na primjer:

 • HRK
 • JPY
 • EUR

Vrijednost prilagođene varijable

 • Vrijednosti varijable povezane s prilagođenom varijablom navedenom u retku parametra.
 • Vrijednosti varijable navedene u datoteci za prijenos moraju se podudarati s vrijednostima varijable navedene na vašem Google Ads računu.
 • Ovaj stupac upotrijebite ako upotrebljavate prilagođene varijable i naveli ste prilagođenu varijablu u parametrima.
 • Ovaj stupac upotrijebite za navođenje vrijednosti varijabli povezanih sa svakom transakcijom.
 • Ako ste prenijeli transakcije s nepodudarnom vrijednosti varijable (u odnosu na onu koja je navedena na Google Ads računu), konverzije ostvarene prodajom u trgovini koje su povezane s tim transakcijama zabilježit će "nekategoriziranu" vrijednost varijable.

Na primjer:

 • Prilagođena varijabla: "vrsta klijenta"
  • Vrijednosti varijable: "novi" ili "ponovni"
 • Prilagođena varijabla: "kategorija proizvoda"
 • Vrijednosti varijable: "jakne", "cipele", "sportska odjeća" ili "ostalo"

 

POVRATAK NA POČETNU STRANICU PRODAJE U TRGOVINI

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem