การใช้แบบฟอร์มโอกาสในการขายในแคมเปญ Discovery

แบบฟอร์มโอกาสในการขายในแคมเปญ Discovery จะช่วยดึงดูดความสนใจจากผู้ที่แชร์ข้อมูลกับคุณโดยตรงจากโฆษณา Discovery ใน Gmail ได้ง่ายขึ้น หากต้องการใช้งาน ให้ตั้งเป้าหมายแคมเปญเป็น "โอกาสในการขาย" และเพิ่มแบบฟอร์มโอกาสในการขายลงในแคมเปญ ขณะนี้แบบฟอร์มโอกาสในการขายสําหรับแคมเปญ Discovery จะปรากฏใน Gmail เท่านั้น บทความนี้จะอธิบายวิธีสร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายสําหรับแคมเปญ Discovery

ก่อนเริ่มต้น

การมีสิทธิ์ใช้แบบฟอร์มโอกาสในการขาย

หากต้องการสร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดของแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

หมายเหตุ: นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของบัญชีแล้ว แคมเปญ Discovery ที่มีแบบฟอร์มโอกาสในการขายจะแสดงเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้ใช้ Android หรือเดสก์ท็อป และอาศัยอยู่ในประเทศที่รองรับการแสดงแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

โฆษณาที่มีแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

คุณต้องมีโฆษณา Discovery แบบรูปภาพอย่างน้อย 1 รายการเพื่อแสดงแบบฟอร์มโอกาสในการขาย แบบฟอร์มโอกาสในการขายใช้ไม่ได้กับโฆษณาแบบหมุน

ช่องแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

 • ผู้ที่เปิดการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในบัญชี Google และได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail จะเห็นช่องต่อไปนี้ในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย ซึ่งได้แก่ "ชื่อเต็ม" (รวมถึง "ชื่อ-นามสกุล") "อีเมล" "หมายเลขโทรศัพท์" และ "รหัสไปรษณีย์"
 • บางช่องอาจมีป้ายกำกับต่างกันสำหรับผู้ที่เห็นแบบฟอร์มโอกาสในการขาย (เช่น "รัฐ/จังหวัด" และ "รหัสไปรษณีย์") ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ที่เห็น

Conversion ของแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

 • เมื่อใดก็ตามที่แบบฟอร์มโอกาสในการขายเปิดขึ้น ระบบจะติดตามเป็นการคลิก
 • เมื่อมีผู้ส่งข้อมูลของตนในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย ระบบจะนับเป็น Conversion
 • นอกจาก Conversion ในแบบฟอร์มโอกาสในการขายแล้ว แคมเปญอาจเพิ่ม Conversion ในเว็บไซต์ได้ด้วย
 • คุณดูรายงานได้ใน "ประเภทการคลิก" และ "ประเภท Conversion" ในบัญชี Google Ads

วิธีดำเนินการต่างๆ กับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

สร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายในแคมเปญใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางซ้าย
 3. คลิกปุ่มบวก แล้วเลือกแคมเปญใหม่
 4. เลือกโอกาสในการขายในส่วน "เป้าหมาย"
 5. ในส่วน "ประเภทแคมเปญ" ให้เลือก Discovery
 6. คลิกต่อไป
 7. ขณะตั้งค่าแคมเปญ ให้เลื่อนไปที่ส่วน "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" แล้วคลิกแบบฟอร์ม แล้วหน้าต่างใหม่จะแสดงขึ้น ให้อ่านและยอมรับ "ข้อกําหนดในการให้บริการ" (TOS) คลิกช่องที่อยู่ถัดจาก "ฉันยอมรับ"
 8. หลังจากยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการแล้ว เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายจะแสดงขึ้น คุณสามารถป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้
 9. ป้อน "ชื่อธุรกิจ" "บรรทัดแรก" และ "คําอธิบาย"
 10. เลือกข้อมูลที่ต้องการรวบรวมในแบบฟอร์มโอกาสในการขาย คุณต้องเลือกอย่างน้อย 1 ตัวเลือกเพื่อดำเนินการต่อ
  • ชื่อ (กำหนดเป็นชื่อจริงและนามสกุลหรือชื่อเต็มได้)
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • เมือง
  • รหัสไปรษณีย์
  • รัฐ/จังหวัด
  • ประเทศ
  • ชื่อบริษัท
  • ตำแหน่งงาน
  • อีเมลที่ทำงาน
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
  • คลิก +คำถาม ใต้ส่วน “คําถามเพิ่มเติม” เพื่อเลือกคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่มีจากรายการ
 11. ป้อน URL ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว ต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวจึงจะรวบรวมข้อมูลได้
 12. เพิ่ม "บรรทัดแรก" และ "คําอธิบาย" เป็นข้อความที่ปรากฏหลังจากที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลของตนแล้ว
 13. (ไม่บังคับ) เลือก "คํากระตุ้นการตัดสินใจ" และระบุ "URL กระตุ้นการตัดสินใจ" สําหรับข้อความที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ส่งข้อมูลของตนแล้ว
 14. (ไม่บังคับ) ตัวเลือกการส่งโอกาสในการขาย: หากต้องการดาวน์โหลดโอกาสในการขายที่รวบรวมไว้แบบเรียลไทม์ ให้เพิ่ม URL ของเว็บฮุคและคีย์ใต้ "จัดการโอกาสในการขายด้วยเว็บฮุค" โดยเว็บฮุคจะช่วยให้สามารถลิงก์แบบฟอร์มโอกาสในการขายกับระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้ คุณใช้ตัวเลือก "ทดสอบการส่งข้อมูล" เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อได้
 15. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มแบบฟอร์มลงในแคมเปญ

เพิ่มแบบฟอร์มโอกาสในการขายลงในแคมเปญที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่ต้องการเพิ่มแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 4. ถัดจาก "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 5. คลิกแบบฟอร์ม
 6. สร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายโดยทำตามวิธีการในส่วน "สร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายในแคมเปญใหม่"
 7. คลิกบันทึก
หมายเหตุ: หากมีแบบฟอร์มโอกาสในการขายแนบกับแคมเปญที่มีอยู่ แคมเปญจะทำงานเมื่อแบบฟอร์มได้รับอนุมัติ คุณดูสถานะการตรวจสอบแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้ที่ "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ในการตั้งค่าแคมเปญ

แก้ไขแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่มีแบบฟอร์มโอกาสในการขายที่ต้องการแก้ไข
 4. ถัดจาก "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 5. หากต้องการแก้ไข ให้คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 6. เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มโอกาสในการขาย คุณแก้ไขบรรทัดแรก คำอธิบาย คำกระตุ้นการตัดสินใจ และข้อมูลเว็บฮุคได้
หมายเหตุ: คุณจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการสอบถามในแบบฟอร์มโอกาสในการขายไม่ได้ แต่ให้สร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายใหม่และเลือกตัวเลือกอื่นแทน แล้วคุณจะเพิ่มแบบฟอร์มโอกาสในการขายใหม่ลงในแคมเปญได้
7. คลิกบันทึก เมื่อแก้ไขแบบฟอร์มโอกาสในการขายแล้ว แคมเปญจะหยุดทำงานจนกว่าแบบฟอร์มดังกล่าวจะได้รับอนุมัติอีกครั้ง

นำแบบฟอร์มโอกาสในการขายออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อแคมเปญที่มีแบบฟอร์มโอกาสในการขายที่ต้องการนำออก
 4. ถัดจาก "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 5. หากต้องการนำแบบฟอร์มโอกาสในการขายออก ให้คลิกไอคอนถังขยะ
 6. คลิกนำออก
หมายเหตุ: เมื่อนำแบบฟอร์มโอกาสในการขายออกแล้วจะกู้คืนไม่ได้ แต่คุณยังคงดาวน์โหลดข้อมูลโอกาสในการขายที่ได้รับในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจากแบบฟอร์มที่นำออกแล้วได้

ดาวน์โหลดข้อมูลโอกาสในการขาย

คุณดาวน์โหลดข้อมูลโอกาสในการขายเป็นไฟล์ CSV หรือสร้างการผสานรวมเว็บฮุคในแบบฟอร์มโอกาสในการขายได้ คุณดาวน์โหลดได้เฉพาะข้อมูลโอกาสในการขายที่ได้รับภายใน 30 วันที่ผ่านมาเท่านั้น

หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลโอกาสในการขายเป็นไฟล์ CSV ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อแคมเปญ
 4. ถัดจาก "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 5. คลิกดาวน์โหลดโอกาสในการขาย แล้วระบบจะดาวน์โหลดโอกาสในการขายเป็นไฟล์ CSV

หากต้องการดาวน์โหลดโอกาสในการขายจากแบบฟอร์มที่นำออก ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อแคมเปญ
 4. ถัดจาก "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 5. คลิกโอกาสในการขายที่รวบรวมได้จากแบบฟอร์มที่นำออก
 6. คลิกดาวน์โหลดโอกาสในการขาย

ตั้งค่าการผสานรวมเว็บฮุคสําหรับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย

การผสานรวมเว็บฮุคช่วยให้คุณส่งข้อมูลจากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่งโดยอัตโนมัติได้โดยใช้ URL ที่ไม่ซ้ำกัน คุณสร้างการผสานรวมเว็บฮุคเพื่อลิงก์แบบฟอร์มโอกาสในการขายกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ได้ หลังจากเพิ่มการผสานรวมเว็บฮุคกับแบบฟอร์มโอกาสในการขายแล้ว คุณจะได้รับโอกาสในการขายแบบเรียลไทม์

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการเพิ่มการผสานรวมเว็บฮุคกับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย คุณจะต้องสร้างคีย์และ URL ของเว็บฮุคขึ้นมาก่อน

URL ของเว็บฮุคคือเส้นทางการส่งข้อมูล หลังจากที่มีผู้ส่งข้อมูลของตนเองในแบบฟอร์มโอกาสในการขายแล้ว ระบบจะส่งคำขอ "HTTP POST" ไปยัง URL ที่กำหนดค่าไว้ ซึ่งจะช่วยนำข้อมูลโอกาสในการขายเข้าไปยังระบบ CRM โดยตรง และจะใช้คีย์ในการตรวจสอบความถูกต้องของโอกาสในการขายที่ส่งเข้ามา

การสร้างคีย์และ URL ของเว็บฮุคมี 2 วิธีดังนี้

ใช้การผสานรวมของบุคคลที่สาม: คุณใช้ Zapier ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผสานรวมจากบุคคลที่สามเพื่อสร้างคีย์และ URL ของเว็บฮุคได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Zapier เพื่อสร้างแบบฟอร์มโอกาสในการขายของ Google Ads

วิธีการผสานรวมเว็บฮุค

การผสานรวมเว็บฮุคกับแบบฟอร์มโอกาสในการขายใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเมนูหน้าเว็บทางซ้าย
 3. คลิกปุ่มบวก แล้วเลือกแคมเปญใหม่
 4. เลือกโอกาสในการขายในส่วน "เป้าหมาย"
 5. ในส่วน "ประเภทแคมเปญ" ให้เลือก Discovery
 6. คลิกต่อไป
 7. ขณะตั้งค่าแคมเปญ ให้เลื่อนไปที่ส่วน "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" แล้วคลิกแบบฟอร์ม แล้วหน้าต่างใหม่จะแสดงขึ้นให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 8. กรอกรายละเอียดสำหรับแบบฟอร์มโอกาสในการขาย
 9. ในส่วน "จัดการโอกาสในการขายด้วยเว็บฮุค (ไม่บังคับ)" ให้เพิ่ม URL ของเว็บฮุค
 10. เพิ่มคีย์
 11. คลิกส่งข้อมูลทดสอบแล้วยืนยันว่า CRM ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่
 12. คลิกบันทึก

การผสานรวมเว็บฮุคกับแบบฟอร์มโอกาสในการขายที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกการตั้งค่าในเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 3. คลิกชื่อของแคมเปญที่ต้องการแก้ไข
 4. ถัดจาก "แบบฟอร์มโอกาสในการขาย" ให้คลิกลูกศรแบบเลื่อนลง ลูกศรลง
 5. หากต้องการแก้ไข ให้คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข
 6. คลิกเว็บฮุคจากตัวเลือกการส่งข้อมูลโอกาสในการขาย
 7. เพิ่ม URL ของเว็บฮุค
 8. เพิ่มคีย์
 9. คลิกส่งข้อมูลทดสอบแล้วยืนยันว่า CRM ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องหรือไม่
 10. คลิกบันทึก

สถานะข้อผิดพลาด

คุณอาจเห็นสถานะข้อผิดพลาดแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าได้ดำเนินการเริ่มต้นอย่างไรหลังจากที่เพิ่มเว็บฮุคเรียบร้อยแล้ว

 • สถานะข้อผิดพลาด A จะแสดงเมื่อมีผู้บันทึกแบบฟอร์มแต่ไม่ส่งข้อมูลทดสอบ (โดยเสร็จสมบูรณ์)
 • สถานะข้อผิดพลาด B จะแสดงเมื่อไม่มีการส่งข้อมูล
 • สถานะข้อผิดพลาด C จะแสดงเมื่อส่งข้อมูลแล้วแต่ Google ไม่ได้รับการตอบสนอง
 • สถานะข้อผิดพลาด D จะแสดงเมื่อส่งข้อมูลแล้วแต่ Google ได้รับการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง (การตอบสนองอื่นที่ไม่ใช่ "HTTP 200")
 • สถานะสำเร็จจะแสดงเมื่อส่งข้อมูลแล้วและ Google ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้อง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว