Režim súhlasu (beta)

Režim súhlasu umožňuje upraviť správanie značiek Google na základe stavu súhlasu používateľov. Môžete uviesť, či bol udelený súhlas s používaním súborov cookie služieb Analytics a Ads. Značky Google sa budú dynamicky prispôsobovať, pričom súbory cookie budú využívané na príslušné účely iba po udelení súhlasu používateľom.

Režim súhlasu môžete používať v službe Google Ads na sledovanie konverziíremarketing.

Režim súhlasu možno použiť aj v službách:

Od apríla 2021 bude v službe Google Ads pre používateľov spĺňajúcich všetky podmienky oprávnenosti dostupné modelovanie konverzií pre modelovanie režimu súhlasu. Modelované konverzie sa budú zobrazovať v stĺpci Konverzie a budú zahrnuté do všetkých nadväzujúcich prehľadov, ktoré používajú tieto údaje.

Poznámka: Podpora pre telefonické konverzie zatiaľ nie je k dispozícii.
Poznámka: Google dbá na ochranu dôvernosti a bezpečnosti vašich údajov. Dôvernosť a bezpečnosť vašich údajov zaisťujeme uplatňovaním najprísnejších noriem v odvetví. Rovnakými normami sa riadime pri ochrane údajov svojich vlastných používateľov. Zaznamenávame len agregované a anonymizované konverzie. Prečítajte si viac o tom, ako používame údaje režimu súhlasu.

Ako to funguje

Keď nasadíte režim súhlasu, upraví fungovanie týchto typov pingov:

 • Pingy stavu súhlasu (značky Google Ads a Floodlight): odosielajú sa z každej stránky navštívenej používateľom, kde je implementovaný režim súhlasu, a pre niektoré značky sa spúšťajú aj pri zmene stavu súhlasu zo zamietnutého na udelený (napríklad ak používateľ vyjadrí súhlas v dialógovom okne). Tieto pingy informujú o predvolenom stave súhlasu, ktorý je konfigurovaný vlastníkom webu, alebo o aktualizovanom stave súhlasu (čiže o udelení alebo zamietnutí) pre každý typ súhlasu (napríklad ukladací priestor reklám, analytický ukladací priestor).
 • Pingy konverzií: odosielajú sa, aby informovali, že došlo ku konverzii.
 • Pingy služby Google Analytics: odosielajú sa na každej stránke webu, kde je implementovaná služba Google Analytics, a pri zaznamenávaní udalostí.

Pri udelení súhlasu budú súvisiace značky fungovať normálne. Pri zamietnutí súhlasu pre ukladací priestor reklám alebo analytický ukladací priestor súvisiace značky Google nasadené prostredníctvom globálnej značky webu alebo Správcu značiek Google náležite zmenia svoje správanie.

Príklady znenia súhlasu a dostupné riešenia tretích strán na získanie súhlasu nájdete na cookiechoices.org. Google Ads teraz môže čítať a interpretovať reťazec rámca transparentnosti a súhlasu (verzia 2.0). Rámec transparentnosti a súhlasu verzie 2.0 je spôsob, ako vyjadriť súhlas na základe predvoleného mapovania. Inzerenti, ktorí by radšej správanie značiek prispôsobili, môžu vypnúť predvolené mapovanie rámca transparentnosti a súhlasu verzie 2.0 a použiť režim súhlasu.

Pingy režimu súhlasu

Pingy môžu vo všetkých prípadoch zahŕňať toto:

 • Funkčné informácie (napríklad hlavičky pasívne pridané prehliadačom):
  • časovú pečiatku,
  • používateľský agent,
  • sprostredkovateľa.
 • Súhrnné informácie alebo informácie neumožňujúce zistenie totožnosti:
  • informácie o tom, či aktuálna stránka alebo predchádzajúca stránka v navigácii používateľa na webe zahŕňala vo webovej adrese informácie o kliknutí na reklamu (napr. GCLID alebo DCLID);
  • logické informácie o stave súhlasu;
  • náhodné číslo generované pri každom načítaní stránky;
  • informácie o platforme na získanie súhlasu používanej vlastníkom webu (napríklad identifikátor vývojára).

Fungovanie režimu súhlasu v značkách sledovania konverzií

Pingy na získanie súhlasu a pingy konverzií môžu zahŕňať nasledujúce správanie v závislosti od stavu nastavení súhlasu a konfigurácie značiek:

ad_storage='granted' a analytics_storage='granted' (predvolené nastavenie):

 • Súbory cookie týkajúce sa reklamy je možné čítať a zapisovať.
 • Zhromažďujú sa adresy IP.
 • Zhromažďuje sa úplná webová adresa vrátane informácií o kliknutí na reklamu v parametroch webových adries (napríklad GCLID alebo DCLID).
 • Súbory cookie tretej strany, ktoré boli predtým nastavené na google.com a doubleclick.net, a súbory cookie konverzií prvej strany (napríklad _gcl_*) sú prístupné.

ad_storage='denied':

 • Súbory cookie sa nepoužívajú na reklamné účely.
 • Existujúce súbory cookie pre reklamy prvej strany sa nebudú čítať.
 • Požiadavky sa odosielajú prostredníctvom inej domény, aby sa zabránilo odosielaniu predtým nastavených súborov cookie tretích strán v hlavičkách požiadaviek.
 • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať súbory cookie zo služby Google Ads a funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti.
 • Adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia. Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics
 • Ostatné polia, ktoré sú bežne zhromažďované značkami inzerentov (napríklad ID objednávky, hodnota), sa naďalej odosielajú.
 • Zhromažďuje sa úplná webová adresa, ktorá môže zahŕňať informácie o kliknutí na reklamu v parametroch webovej adresy (napríklad GCLID alebo DCLID). Informácie o kliknutiach na reklamu budú použité len na priblíženie sa presným meraniam návštevnosti.

ad_storage='denied' + ads_data_redaction=true:

 • Súbory cookie sa nepoužívajú na reklamné účely.
 • Existujúce súbory cookie pre reklamy prvej strany sa nebudú čítať.
 • Požiadavky sa odosielajú prostredníctvom inej domény, aby sa zabránilo odosielaniu predtým nastavených súborov cookie tretích strán v hlavičkách požiadaviek.
 • Google Analytics nebude čítať ani zapisovať súbory cookie zo služby Google Ads a funkcie signálov Googlu nebudú zhromažďovať údaje o tejto návštevnosti.
 • Zhromažďuje sa úplná webová adresa, ktorá môže zahŕňať informácie o kliknutí na reklamu v parametroch webovej adresy (napríklad GCLID alebo DCLID). Informácie o kliknutiach na reklamu budú použité len na priblíženie sa presným meraniam návštevnosti.
 • Adresy IP sa používajú na odvodenie krajiny adresy IP, ale naše systémy Google Ads a Floodlight ich nikdy nezaznamenávajú a po zhromaždení sa okamžite odstránia. Poznámka: Google Analytics zhromažďuje adresy IP ako súčasť bežnej internetovej komunikácie. Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP v službe Google Analytics
 • Ostatné polia, ktoré sú bežne zhromažďované značkami inzerentov (napríklad ID objednávky, hodnota), sa naďalej odosielajú.
 • Webové adresy stránok s identifikátormi kliknutí na reklamu sú zamaskované.

analytics_storage='denied':

 • Súbory cookie služby Analytics prvej strany sa nebudú čítať ani zapisovať.
 • Pingy bez súborov cookie budú do služby Google Analytics odosielané na účely základného merania a modelovania.

Nastavenie režimu súhlasu pre sledovanie konverzií

Keď bude všetko pripravené, prečítajte si viac o tom, ako nastaviť režim súhlasu a upraviť správanie značiek na základe súhlasu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory